Форматиране или персонализиране на съдържание

Форматиране или персонализиране на съдържание

След като сте създали съдържание в Word, може да персонализирате начина, по който то изглежда. Може например да промените оформлението, да промените форматирането на текста, да изберете колко нива на заглавия да се показват и да изберете дали да се показват пунктираните линии между заглавията и номерата на страниците.

За основни инструкции за персонализиране на съдържание вж. Промяна на оформлението на съдържанието по-долу.

Предлагаме ви някои други начини, по които можете да редактирате съдържанието.

Форматиране на текста:

Промяна на нивото на запис:

Добавяне на пунктирани водачи:

Променяне на показвания брой нива:

Промяна на оформлението на съдържанието

 1. В раздела Препратки на лентата щракнете върху Съдържание > Съдържание по избор.

  Съдържание по избор
 2. Направете промените си в диалоговия прозорец Съдържание. Ще видите как изглеждат те в областите Визуализация на печата и Уеб визуализация.

  • За да добавите водач с пунктир или пунктирана линия между всеки запис и неговия номер на страница, щракнете върху списъка Водач за табулация и след това върху пунктираната линия. Можете също да изберете линия с тирета или да премахнете изцяло водача и да оставите празно място.

   Можете да промените водача за табулация в съдържанието на тирета или точки.
  • За да промените цялостния външен вид на съдържанието, щракнете върху списъка Формати и след това щракнете върху желания формат.

  • За да промените броя на нивата, показани в съдържанието, щракнете върху Покажи нивата и след това щракнете върху броя на нива, който искате.

  Диалоговият прозорец "Съдържание"

  Съвет: "Нива" в този контекст означава нивата на заглавията. Може да имате "Заглавие 1" за основните раздели и след това "Заглавие 2" за подразделите на тези заглавия. Ако решите, можете да добавите и още поднива в рамките на тези, които имате в съдържанието.

 3. Щракнете върху OK.

Какво друго искате да направите?

За да промените начина, по който изглежда текстът в съдържанието, сменете стила за всяко ниво в съдържанието.

 1. В раздела Препратки на лентата щракнете върху Съдържание > Съдържание по избор.

 2. В диалоговия прозорец Съдържание щракнете върху Модифицирай. Ако бутонът Модифицирай е сив, сменете Формати на От шаблон.

  Използвайте диалоговия прозорец "Съдържание", за да персонализирате облика на съдържанието.
 3. В списъка Стилове щракнете върху нивото, което искате да промените, и след това щракнете върху Модифицирай.

  Диалоговият прозорец "Промяна на стил" ви позволява да актуализирате как ще изглежда текстът в съдържанието.
 4. В диалоговия прозорец Промяна на стил направете желаните промени във форматирането, след което щракнете върху OK.

 5. Повторете стъпки 3 и 4 за всички нива, които искате да се показват в съдържанието ви.

Word запомня тези персонализации всеки път, когато актуализирате съдържанието в този документ.

За да промените нивото на запис в съдържанието, просто сменете нивото на заглавие на този текст в основния текст на документа.

 1. Щракнете върху заглавието, което искате да промените.

 2. В раздела Начало, в групата Стилове щракнете върху желаното от вас ниво за заглавие.
  "Заглавие 1" в галерията със стилове

 3. В раздела Препратки щракнете върху Актуализиране на таблица.
  Актуализиране на съдържанието

 4. Щракнете върху Актуализиране на цялото съдържание, след което щракнете върху OK.

Ако вече сте добавили съдържание към вашия документ, следната процедура ще го замени с ново съдържание, което съдържа същата информация и запълващи точки или пунктирани линии между заглавията и номерата на страниците.

 1. Щракнете върху Препратки > Съдържание > Съдържание по избор.

  Съдържание по избор

 2. В диалоговия прозорец Съдържание, в списъка Водач за табулация щракнете върху опцията за пунктирана линия.

  Опцията за пунктиран водач в диалоговия прозорец "Съдържание"

За да промените броя на нивата, показвани в съдържанието, заменете съществуващото съдържание с такова, което съдържа желаните от вас нива. По-кратък, но малко по-технически начин да го направите, е да редактирате информацията в кода на полето.

 1. Щракнете върху Препратки > Съдържание > Съдържание по избор.

  Съдържание по избор

 2. В диалоговия прозорец Съдържание, в списъка Показвани нива изберете броя нива, които искате, след което щракнете върху OK.

  Диалоговият прозорец "Съдържание"

  Например ако щракнете върху 2, в съдържанието ще се показват всички текстове с приложен стил "Заглавие 1" или "Заглавие 2".

 3. Когато видите въпроса дали искате да заместите настоящото съдържание, щракнете върху Да.

Word автоматично вмъква полета, когато използвате определени команди. Когато например добавяте номера на страници, Word вмъква полето "Страница". Когато създавате съдържание, Word вмъква полето "Съдържание".

Можете да редактирате информацията за кода на поле, за да промените бързо броя нива, показвани в съдържанието.

 1. Щракнете в съдържанието и след това натиснете Alt+F9. Информацията за кода на полето се показва между фигурни скоби и изглежда така:

  Код на поле за съдържание

 2. Променете номерата в кавичките. Например ако искате да се показват само две нива, сменете "1-3" на "1-2".

 3. Натиснете Alt+F9, за да се покаже отново съдържанието.

 4. Актуализирайте съдържанието, за да видите промените (Препратки > Актуализиране на таблица).

Ако искате да научите повече за кодовете на полета, прочетете Кодове на полета в Word.

За основни инструкции за редактиране на съдържание вж. Вмъкване на съдържание по избор по-долу.

Предлагаме ви някои други начини, по които можете да редактирате съдържанието.

Форматиране на текста:

Промяна на нивото на запис:

Добавяне на пунктирани водачи:

Променяне на показвания брой нива:

Вмъкване на съдържание по избор

Ако документът ви вече включва съдържание, тази процедура ще го замести с направените от вас персонализации.

 1. В раздела Препратки, в групата Съдържание щракнете върху Съдържание и след това щракнете върху Вмъкване на съдържание.

  Вмъкване на съдържание

  Отваря се диалоговият прозорец Съдържание.

  Диалоговият прозорец "Съдържание"

 2. Направете някое от следните неща:

  • За да добавите водещи точки или пунктирана линия между всяко заглавие и номера на страницата му, щракнете върху списъка Водач за табулация и след това щракнете върху линията от точки.

   Може да изберете и водеща линия от тирета.

  • За да промените цялостния външен вид на съдържанието, щракнете върху списъка Формати и след това щракнете върху желания от вас формат.

   Можете да видите как ще изглеждат различни формати в полето Визуализация на печата.

  • За да промените броя на нивата, показвани в съдържанието, щракнете върху Покажи нивата и след това щракнете върху броя на нивата, който искате да се показват.

Какво друго искате да направите?

Предлагаме ви още някои начини, по които можете да редактирате съдържанието. Изберете опция от списъка по-долу за инструкции стъпка по стъпка.

За да промените форматирането на съдържанието, генерирано от Word, трябва да смените стила на всяко ниво от съдържанието. Това е отделно от стиловете, които сте приложили към заглавията в документа.

След като извършите желаните от вас промени на стила, Word ще използва този стил всеки път, когато актуализира съдържанието.

 1. В раздела Препратки, в групата Съдържание щракнете върху Съдържание и след това щракнете върху Вмъкване на съдържание.

 2. В диалоговия прозорец Съдържание щракнете върху Модифицирай.

  Диалоговият прозорец "Съдържание"

 3. В списъка Стилове щракнете върху нивото, което искате да промените, и след това щракнете върху Модифицирай.

  Бутон "Промяна"

 4. В диалоговия прозорец Промяна на стил направете желаните промени във форматирането, след което щракнете върху OK.

 5. Повторете стъпки 3 и 4 за всички нива, които искате да се показват в съдържанието ви.

За да промените нивото на запис в съдържанието, трябва да промените нивото на заглавието на този текст в основния текст на документа.

 1. Щракнете върху заглавието, което искате да промените.

 2. В раздела Начало, в групата Стилове щракнете върху стила на заглавие, който съответства на желаното от вас ниво.

  Алтернативен текст

 3. В раздела Препратки, в групата Съдържание щракнете върху Актуализиране на таблицата на съдържанието.

  Алтернативен текст

 4. Щракнете върху Актуализиране на цялото съдържание, след което щракнете върху OK.

Ако вече сте добавили съдържание към вашия документ, следната процедура ще го замени с ново съдържание, което съдържа същата информация и запълващи точки или пунктирани линии между заглавията и номерата на страниците.

 1. В раздела Препратки, в групата Съдържание щракнете върху Съдържание и след това щракнете върху Вмъкване на съдържание.

  Алтернативен текст

 2. В диалоговия прозорец Съдържание, в списъка Водач за табулация щракнете върху опцията за пунктирана линия.

  Опцията за пунктиран водач в диалоговия прозорец "Съдържание"

 1. В раздела Препратки, в групата Съдържание щракнете върху Съдържание.

  Алтернативен текст

 2. Щракнете върху Съдържание по избор.

 3. В диалоговия прозорец Съдържание, в списъка Показвани нива щракнете върху броя на нивата, които искате в съдържанието.

  Показване на нивата в диалоговия прозорец "Съдържание"

  Например ако щракнете върху 2, в съдържанието ще се показват всички текстове с приложен стил "Заглавие 1" или "Заглавие 2".

 4. Когато видите въпроса дали искате да заместите настоящото съдържание, щракнете върху Да.

Имате въпрос за Word, на който не сме отговорили тук?

Публикувайте въпрос във форума с отговори на Word.

Помогнете ни да подобрим Word

Имате предложения как да подобрим съдържанията (или която и да е друга функция) на Word? Ако е така, посетете UserVoice за Word и споделете с нас!

Вж. също

Актуализиране на съдържание

Форматиране или персонализиране на съдържание в Word 2016 for Mac

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×