Филтриране чрез използване на разширени критерии

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Ако данните, които искате да филтрирате, изискват сложни критерии (например тип = "Продукти" OR Продавач = "Думанова"), можете да използвате диалоговия прозорец Допълнителен филтър .

За да отворите диалоговия прозорец Допълнителен филтър , щракнете върху данни > Разширени.

Групата "Сортиране и филтриране" в раздела "Данни"

Пример

Общ преглед

Множество критерии, една колона, някои критерии са изпълнени

Продавач = "Думанова" OR Продавач = "Банков"

Множество критерии, множество колони, всички критерии са изпълнени

Тип = "Продукти" AND Продажби > 1000

Множество критерии, множество колони, някои критерии са изпълнени

Тип = "Продукти" OR Продавач = "Банков"

Множество набори от критерии, една колона във всички набори

(Продажби > 6000 AND Продажби < 6500 ) OR (Продажби < 500)

Множество набори от критерии, множество колони във всеки набор

(Продавач = "Думанова" AND продажби >3000) ИЛИ
(Продавач = "Димитров" AND продажби > 1500)

Критерии със заместващи символи

Продавач = име с "а" като втора буква

Общ преглед

Работата на командата Разширени се различава от тази на командата Филтър в няколко важни отношения.

 • Тя показва диалоговия прозорец Допълнителен филтър вместо менюто "Автофилтър".

 • Вие въвеждате разширените критерии в отделен диапазон на критериите в работния лист и над диапазона от клетки или таблицата, които искате да филтрирате. Microsoft Office Excel използва отделния диапазон на критериите в диалоговия прозорец Допълнителен филтър като източник за разширените критерии.

Примерни данни

Следните примерни данни се използва за всички процедурите в тази статия.

Данните включва четири празни реда над диапазона на списъка, който ще се използва като диапазон от критерии (a1: C4) и списък с диапазон (A6: C10). Диапазонът на критериите има етикети на колони и включва поне един празен ред между стойностите на критериите и диапазона на списъка.

За да работите с тези данни, изберете го в таблицата по-долу, копирайте я и след това да го поставите в клетка A1 на нов работен лист на Excel.

Тип

Продавач

Продажби

Тип

Продавач

Продажби

Напитки

Христов

5122 лв.

Месо

Думанова

450 лв.

продукти

Димитров

6328 лв.

Продукти

Думанова

6544 лв.

Оператори за сравнение

С помощта на операторите по-долу можете да сравнявате две стойности. Резултатът от сравнението е логическата стойност – TRUE или FALSE.

Оператор за сравнение

Значение

Пример

= (знак за равенство)

Равно на

A1=B1

> (знак “по-голямо”)

По-голямо от

A1>B1

< (знак “по-малко”)

По-малко от

A1<B1

>= (знак "по-голямо или равно")

По-голямо или равно

A1>=B1

<= (знак “по-малко или равно")

По-малко или равно

A1<=B1

<> (знак за неравенство)

Не е равно на

A1<>B1

Използване на знака за равенство за въвеждане на текст или стойност

Тъй като знакът за равенство (=) се използва за указване на формула, когато въвеждате текст или стойност в клетка, Excel изчислява това, което въвеждате – това обаче може да доведе до неочаквани резултати от филтрирането. За да укажете оператор за равенство за текст или стойност, въведете критериите като израз за низ в съответната клетка в диапазона на критериите:

=''= запис ''

Където запис е текстът или стойността, които искате да намерите. Например:

Какво въвеждате в клетката

Какво изчислява и показва Excel

="=Думанова"

=Думанова

="=3000"

=3000

Обсъждане на чувствителността към големи и малки букви

Когато филтрирате текстови данни, Excel не прави разлика между главни и малки букви. Можете обаче да използвате формула, за да извършите търсене с отчитане на разликата между главни и малки букви. За пример вижте раздела Критерии със заместващ символ.

Използване на предварително зададени имена

Можете да дадете име на диапазон Критерии и препратката за диапазона ще се появи автоматично в полето Диапазон на критериите. Можете също да дефинирате името База данни за диапазона на списъка, които ще се филтрират, и името Извличане за областта, където искате да поставите редовете, и тези диапазони ще се появят автоматично съответно в полетата Диапазон на списък и Копирай на.

Създаване на критерии с помощта на формула

Можете да използвате като ваш критерий изчислена стойност, която е резултат на формула. Запомнете следните важни правила:

 • Формулата трябва да изчислява стойност TRUE или FALSE.

 • Тъй като използвате формула, въведете я по нормалния начин, а не въвеждайте израза във вида:

  =''= запис ''

 • Не използвайте етикети на колони за критериите; или оставете етикетите празни, или използвайте етикет, който не е етикет на колона от диапазона на списъка (в следващия пример – "Изчислена средна стойност" и "Точно съвпадение").

  Ако използвате във формулата етикет на колона вместо относителна препратка към клетка или име на диапазон, Excel показва стойност за грешка като #NAME? или #VALUE! в клетката, съдържаща критерия. Можете да игнорирате тази грешка, защото тя не засяга начина, по който е филтриран диапазонът на списъка.

 • Формулата, която използвате за критерии трябва да използвате относителна препратка към съответната клетка в първия ред на данни.

 • Всички други препратки във формулата трябва да бъдат абсолютни адреси.

Множество критерии, една колона, някои критерии са изпълнени

Булева логика:    (Продавач = "Думанова" OR Продавач = "Банков")

 1. Вмъкнете поне три празни реда над диапазона на списъка, който може да бъде използван като диапазон за критерии. Диапазонът на критериите трябва да има етикети на колоните. Уверете се, че има поне един празен ред между стойностите на критериите и диапазона на списъка.

 2. За да намерите редове, които отговарят на няколко критерия за една колона, въведете критериите директно един под друг в отделни редове на диапазона на критериите. Използвайки примера, въведете:

  Тип

  Продавач

  Продажби

  ="=Думанова"

  ="=Банков"

 3. Щракнете върху клетка в диапазона на списъка. За примера щракнете върху някоя клетка в диапазона A6:C10.

 4. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Разширени.

  Групата "Сортиране и филтриране" в раздела "Данни"

 5. Направете едно от следните неща:

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като скриете редовете, които не отговарят на критериите, изберете Филтрирай списъка на място.

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като копирате редовете, които отговарят на критериите, в друга област на работния лист, щракнете върху Копирай на друго място, изберете полето Копирай на и след това щракнете върху горния ляв ъгъл на областта, където искате да поставите редовете.

   Съвет    Когато копирате филтрирани редове в друго местоположение, можете да зададете кои колони да бъдат включени в операцията за копиране. Преди да филтрирате, копирайте етикетите на колони за колоните, които искате да съществуват на първия ред на областта, където планирате да поставите филтрираните редове. Когато филтрирате, въведете препратка към копираните етикети на колони в полето Копирай в. Копираните редове тогава ще включват само колоните, за които сте копирали етикетите.

 6. В полето Диапазон на критериите въведете препратката за диапазона на критериите, включително етикетите на критериите. За примера въведете $A$1:$C$3.

  За да преместите диалоговия прозорец Допълнителен филтър настрани, временно, докато избирате диапазона на критериите, щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон .

 7. В примера филтрираният резултат за диапазона на списъка е:

  Тип

  Продавач

  Продажби

  Месо

  Думанова

  450 лв.

  продукти

  Димитров

  6328 лв.

  Продукти

  Думанова

  6544 лв.

Множество критерии, множество колони, всички критерии са изпълнени

Булева логика:    (Тип = "Продукти" AND Продажби > 1000)

 1. Вмъкнете поне три празни реда над диапазона на списъка, който може да бъде използван като диапазон за критерии. Диапазонът на критериите трябва да има етикети на колоните. Уверете се, че има поне един празен ред между стойностите на критериите и диапазона на списъка.

 2. За да намерите редовете, които отговарят на няколко критерия в множество колони, въведете всички критерии в един и същ ред от диапазона на критериите. Като използвате примера, въведете:

  Тип

  Продавач

  Продажби

  ="=Продукти"

  >1000

 3. Щракнете върху клетка в диапазона на списъка. Като използвате примера, щракнете върху коя да е клетка в диапазона A6:C10.

 4. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Разширени.

  Групата "Сортиране и филтриране" в раздела "Данни"

 5. Направете едно от следните неща:

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като скриете редовете, които не отговарят на критериите, изберете Филтрирай списъка на място.

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като копирате редовете, които отговарят на критериите, в друга област на работния лист, щракнете върху Копирай на друго място, изберете полето Копирай на и след това щракнете върху горния ляв ъгъл на областта, където искате да поставите редовете.

   Съвет    Когато копирате филтрирани редове в друго местоположение, можете да зададете кои колони да бъдат включени в операцията за копиране. Преди да филтрирате, копирайте етикетите на колони за колоните, които искате да съществуват на първия ред на областта, където планирате да поставите филтрираните редове. Когато филтрирате, въведете препратка към копираните етикети на колони в полето Копирай в. Копираните редове тогава ще включват само колоните, за които сте копирали етикетите.

 6. В полето Диапазон на критериите въведете препратката за диапазона на критериите, включително етикетите на критериите. За примера въведете $A$1:$C$2.

  За да преместите диалоговия прозорец Допълнителен филтър настрани, временно, докато избирате диапазона на критериите, щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон .

 7. В примера филтрираният резултат за диапазона на списъка е:

  Тип

  Продавач

  Продажби

  продукти

  Димитров

  6328 лв.

  Продукти

  Думанова

  6544 лв.

Множество критерии, множество колони, някои критерии са изпълнени

Булева логика:     (Тип = "Продукти" OR Продавач = "Банков"

 1. Вмъкнете поне три празни реда над диапазона на списъка, който може да бъде използван като диапазон за критерии. Диапазонът на критериите трябва да има етикети на колоните. Уверете се, че има поне един празен ред между стойностите на критериите и диапазона на списъка.

 2. За да намерите редове, които отговарят на няколко критерия в няколко колони, където всеки критерий може да бъде изпълнен, въведете критериите в различните колони и редове от диапазона на критериите. Като използвате примера, въведете:

  Тип

  Продавач

  Продажби

  ="=Продукти"

  ="=Банков"

 3. Щракнете върху клетка в диапазона на списъка. За примера щракнете върху някоя клетка в диапазона на списъка A6:C10.

 4. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Разширени.

  Групата "Сортиране и филтриране" в раздела "Данни"

 5. Направете едно от следните неща:

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като скриете редовете, които не отговарят на критериите, изберете Филтрирай списъка на място.

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като копирате редовете, които отговарят на критериите, в друга област на работния лист, щракнете върху Копирай на друго място, изберете полето Копирай на и след това щракнете върху горния ляв ъгъл на областта, където искате да поставите редовете.

  Съвет: Когато копирате филтрирани редове на друго място, можете да укажете кои колони да включите в операцията за копиране. Преди да филтрирате, копирайте етикетите на колоните за колоните, които искате, на първия ред в областта, където планирате да поставите филтрираните редове. Когато филтрирате, въведете препратка към копираните етикети на колони в полето Копирай на. Копираните редове след това ще включват само колоните, за които сте копирали етикетите.

 6. В полето Диапазон на критериите въведете препратката за диапазона на критериите, включително етикетите на критериите. Като използвате примера, въведете $A$1:$B$3.

  За да преместите диалоговия прозорец Допълнителен филтър настрани, временно, докато избирате диапазона на критериите, щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон .

 7. В примера филтрираният резултат за диапазона на списъка е:

  Тип

  Продавач

  Продажби

  продукти

  Димитров

  6328 лв.

  Продукти

  Думанова

  6544 лв.

Множество набори от критерии, една колона във всички набори

Булева логика:     ( (Продажби > 6000 AND Продажби < 6500 ) OR (Продажби < 500) )

 1. Вмъкнете поне три празни реда над диапазона на списъка, който може да бъде използван като диапазон за критерии. Диапазонът на критериите трябва да има етикети на колоните. Уверете се, че има поне един празен ред между стойностите на критериите и диапазона на списъка.

 2. За да намерите редове, които отговарят на няколко набора от критерии, където всеки набор съдържа критерии за една колона, включете няколко колони с едно и също заглавие.

  Тип

  Продавач

  Продажби

  Продажби

  >6000

  <6500

  <500

 3. Щракнете върху клетка в диапазона на списъка. За примера щракнете върху някоя клетка в диапазона на списъка A6:C10.

 4. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Разширени.

  Групата "Сортиране и филтриране" в раздела "Данни"

 5. Направете едно от следните неща:

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като скриете редовете, които не отговарят на критериите, изберете Филтрирай списъка на място.

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като копирате редовете, които отговарят на критериите, в друга област на работния лист, щракнете върху Копирай на друго място, изберете полето Копирай на и след това щракнете върху горния ляв ъгъл на областта, където искате да поставите редовете.

   Съвет: Когато копирате филтрирани редове на друго място, можете да укажете кои колони да включите в операцията за копиране. Преди да филтрирате, копирайте етикетите на колоните за колоните, които искате, на първия ред в областта, където планирате да поставите филтрираните редове. Когато филтрирате, въведете препратка към копираните етикети на колони в полето Копирай на. Копираните редове след това ще включват само колоните, за които сте копирали етикетите.

 6. В полето Диапазон на критериите въведете препратката за диапазона на критериите, включително етикетите на критериите. Като използвате примера, въведете $A$1:$D$3.

  За да преместите диалоговия прозорец Допълнителен филтър настрани, временно, докато избирате диапазона на критериите, щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон .

 7. В примера филтрираният резултат за диапазона на списъка е:

  Тип

  Продавач

  Продажби

  Месо

  Думанова

  450 лв.

  продукти

  Димитров

  6328 лв.

Множество набори от критерии, множество колони във всеки набор

Булева логика:    ( (Продавач = "Думанова" AND Продажби > 3000) OR (Продавач = "Банков" AND Продажби > 1500) )

 1. Вмъкнете поне три празни реда над диапазона на списъка, който може да бъде използван като диапазон за критерии. Диапазонът на критериите трябва да има етикети на колоните. Уверете се, че има поне един празен ред между стойностите на критериите и диапазона на списъка.

 2. За да намерите редове, които отговарят на няколко набора от критерии, където всеки набор включва критерии за множество колони, въведете всеки набор от критерии в отделни колони и редове.

  Тип

  Продавач

  Продажби

  ="=Думанова"

  >3000

  ="=Димитров"

  >1500

 3. Щракнете върху клетка в диапазона на списъка. Като използвате примера, щракнете върху коя да е клетка в диапазона на списъка A6:C10.

 4. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Разширени.

  Групата "Сортиране и филтриране" в раздела "Данни"

 5. Направете едно от следните неща:

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като скриете редовете, които не отговарят на критериите, изберете Филтрирай списъка на място.

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като копирате редовете, които отговарят на критериите, в друга област на работния лист, щракнете върху Копирай на друго място, изберете полето Копирай на и след това щракнете върху горния ляв ъгъл на областта, където искате да поставите редовете.

   Съвет    Когато копирате филтрирани редове в друго местоположение, можете да зададете кои колони да бъдат включени в операцията за копиране. Преди да филтрирате, копирайте етикетите на колони за колоните, които искате да съществуват на първия ред на областта, където планирате да поставите филтрираните редове. Когато филтрирате, въведете препратка към копираните етикети на колони в полето Копирай в. Копираните редове тогава ще включват само колоните, за които сте копирали етикетите.

 6. В полето диапазон на критериите въведете препратката за диапазона на критериите, включително етикетите на критериите. В примера, въведете $A$1:$C$3.To преместите диалоговия прозорец Допълнителен филтър настрани, временно, докато избирате диапазона на критериите, щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон .

 7. За примера филтрираният резултат за диапазона на списъка ще бъде:

  Тип

  Продавач

  Продажби

  продукти

  Димитров

  6328 лв.

  Продукти

  Думанова

  6544 лв.

Критерии със заместващи символи

Булева логика:    Продавач = име с "а" като втора буква

 1. За да намерите текстови стойности, в които някои (но не всички) знаци съвпадат, направете едно или повече от следните неща:

  • Въведете един или повече знаци без знак за равенство (=), за да намерите редове с текстова стойност в колона, която започва с тези знаци. Ако например въведете текста Дум като критерий, Excel намира "Думанова", "Думбар" и "Думков".

  • Използвайте заместващ символ.

   Използвайте

   За да намерите

   ? (въпросителен знак)

   Единичен знак
   Например sm?th намира "пяна" и "пана"

   * (звездичка)

   Произволен брой знаци
   Например * east намира "Northeast" и "Southeast"

   ~ (тилда), следвана от ?, * или ~

   Въпросителен знак, звездичка или тилда
   Например fy91 ~? намира "fy91?"

 2. Вмъкнете поне три празни реда над диапазона на списъка, който може да бъде използван като диапазон за критерии. Диапазонът на критериите трябва да има етикети на колоните. Уверете се, че има поне един празен ред между стойностите на критериите и диапазона на списъка.

 3. В редовете под етикетите на колоните въведете критериите, които искате да бъдат спазени. За примера въведете:

  Тип

  Продавач

  Продажби

  ="=Ме*"

  ="=?а*"

 4. Щракнете върху клетка в диапазона на списъка. За примера щракнете върху някоя клетка в диапазона на списъка A6:C10.

 5. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Разширени.

  Групата "Сортиране и филтриране" в раздела "Данни"

 6. Направете едно от следните неща:

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като скриете редовете, които не отговарят на критериите, изберете Филтрирай списъка на място

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като копирате редовете, които отговарят на критериите, в друга област на работния лист, щракнете върху Копирай на друго място, изберете полето Копирай на и след това щракнете върху горния ляв ъгъл на областта, където искате да поставите редовете.

   Съвет: Когато копирате филтрирани редове на друго място, можете да укажете кои колони да включите в операцията за копиране. Преди да филтрирате, копирайте етикетите на колоните за колоните, които искате, на първия ред в областта, където планирате да поставите филтрираните редове. Когато филтрирате, въведете препратка към копираните етикети на колони в полето Копирай на. Копираните редове след това ще включват само колоните, за които сте копирали етикетите.

 7. В полето Диапазон на критериите въведете препратката за диапазона на критериите, включително етикетите на критериите. Като използвате примера, въведете $A$1:$B$3.

  За да преместите диалоговия прозорец Допълнителен филтър настрани, временно, докато избирате диапазона на критериите, щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон .

 8. В примера филтрираният резултат за диапазона на списъка е:

  Тип

  Продавач

  Продажби

  Напитки

  Христов

  5122 лв.

  Месо

  Думанова

  450 лв.

  продукти

  Димитров

  6328 лв.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×