Филтриране чрез използване на разширени критерии

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Ако данните, които искате да филтрирате, изискват сложни критерии (например тип = "Продукти" OR Продавач = "Думанова") можете да използвате диалоговия прозорец Допълнителен филтър .

Допълнителен филтър

Пример

Общ преглед

Няколко критерия, една колона, някой критерий е изпълнен

Продавач = "Думанова" OR Продавач = "Банков"

Няколко критерия, няколко колони, всички критерии са изпълнени

Тип = "Продукти" AND Продажби > 1000

Няколко критерия, няколко колони, някой критерий е изпълнен

Тип = "Продукти" OR Продавач = "Банков"

Няколко множества от критерии, една колона във всички набори

(Продажби > 6000 AND Продажби < 6500 ) OR (Продажби < 500)

Няколко множества от критерии, няколко колони във всеки набор

(Продавач = "Думанова" AND Продажби > 3000) OR
(Продавач = "Банков" AND Продажби > 1500)

Критерии със заместващ символ

Продавач = име с "и" като втора буква

Текст, който съвпада с малки и главни букви търсене (формула)

Тип = точно съвпадение на "Продукти"

Стойност в дадена колона, по-голяма от средната стойност на всички стойности в тази колона (формула)

Продажби > средната стойност на всички продажби

Общ преглед

Работата на командата Разширени се различава от тази на командата Филтър в няколко важни отношения.

 • Тя показва диалоговия прозорец Допълнителен филтър вместо менюто "Автофилтър".

 • Вие въвеждате разширените критерии в отделен диапазон на критериите в работния лист и над диапазона от клетки или таблицата, които искате да филтрирате. Microsoft Office Excel използва отделния диапазон на критериите в диалоговия прозорец Допълнителен филтър като източник за разширените критерии.

  Пример: Диапазонът на критериите (a1: C4) и диапазона на списъка (A6: C10), използван за следните процедури   

  Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

  Как да копирате пример

  1. Създайте празна работна книга или работен лист.

  2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

   Забележка : Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

   Избиране на пример от помощта

   Избиране на пример от помощта

  3. Натиснете CTRL+C.

  4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

  5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Тип

Продавач

Продажби

Тип

Продавач

Продажби

Напитки

Христов

5122 лв.

Месо

Думанова

450 лв.

продукти

Димитров

6328 лв.

Продукти

Думанова

6544 лв.

Оператори за сравнение

С помощта на следващите оператори можете да сравнявате две стойности. Резултатът от сравнението е логическата стойност TRUE или FALSE.

Оператор за сравнение

Значение

Пример

= (знак за равенство)

Равно на

A1=B1

> (знак “по-голямо”)

По-голямо от

A1>B1

< (знак “по-малко”)

По-малко от

A1<B1

>= (знак "по-голямо или равно")

По-голямо или равно

A1>=B1

<= (знак “по-малко или равно")

По-малко или равно

A1<=B1

<> (знак за неравенство)

Не е равно на

A1<>B1

Използване на знака за равенство за въвеждане на текст или стойност

Тъй като знакът за равенство (=) се използва като означение на формула, когато въвеждате текст или стойност в клетка, Excel изчислява въведеното. Това обаче може доведе до непредвидени резултати от филтъра. За да означите оператор за равенство при сравнение на текст или стойности, въведете критериите във вид на израз за низ в подходящата клетка от диапазона за критерии:

=''= запис ''

Където запис е текстът или стойността, които искате да намерите. Например:

Какво въвеждате в клетката

Какво изчислява и показва Excel

="=Думанова"

=Думанова

="=3000"

=3000

Обсъждане на чувствителността към големи и малки букви

Когато филтрира текстови данни, Excel не прави разлика между главни и малки букви. Въпреки това можете да използвате формула за извършване на търсенето на малки и главни букви. За пример вижте критерии със заместващ символ.

Използване на предварително зададени имена

Можете да дадете име на диапазон Критерии и препратката за диапазона ще се появи автоматично в полето Диапазон на критериите. Можете също да дефинирате името База данни за диапазона на списъка, които ще се филтрират, и името Извличане за областта, където искате да поставите редовете, и тези диапазони ще се появят автоматично съответно в полетата Диапазон на списък и Копирай на.

Създаване на критерии с помощта на формула

Можете да използвате като ваш критерий изчислена стойност, която е резултат на формула. Запомнете следните важни правила:

 • Формулата трябва да изчислява стойност TRUE или FALSE.

 • Тъй като използвате формула, въведете я по нормалния начин, а не въвеждайте израза във вида:

  =''= запис ''

 • Не използвайте етикет на колона за етикети на критериите; или оставете етикетите празни, или използвайте етикет, който не е етикет на колона от диапазона на списъка (в примерите по-долу, изчислена средна стойност "и" точно съвпадение).

  Ако използвате във формулата етикет на колона вместо относителна препратка към клетка или име на диапазон, Excel показва стойност за грешка като #NAME? или #VALUE! в клетката, съдържаща критерия. Можете да игнорирате тази грешка, защото тя не засяга начина, по който е филтриран диапазонът на списъка.

 • Формулата, която използвате за критерии трябва да използвате относителна препратка към съответната клетка в първия ред на данни. В примера, А стойност в дадена колона, по-голяма от средната стойност на всички стойности в тази колона (формула), бихте използвали C7 и в примера, текст, който съвпада с малки и главни букви търсене (формула), бихте използвали A7). След това формулата се оценява за всеки ред от данни в диапазона на списъка.

 • Всички други препратки във формулата трябва да бъдат абсолютни адреси.

Най-горе на страницата

Множество критерии, една колона, някои критерии са изпълнени

Булева логика:     (Продавач = "Думанова" OR Продавач = "Димитров")

 1. Вмъкнете поне три празни реда над диапазона на списъка, който може да бъде използван като диапазон за критерии. Диапазонът на критериите трябва да има етикети на колоните. Уверете се, че има поне един празен ред между стойностите на критериите и диапазона на списъка.

  Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

  Как да копирате пример

  1. Създайте празна работна книга или работен лист.

  2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

   Забележка : Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

   Избиране на пример от помощта

   Избиране на пример от помощта

  3. Натиснете CTRL+C.

  4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

  5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Тип

Продавач

Продажби

Тип

Продавач

Продажби

Напитки

Христов

5122 лв.

Месо

Думанова

450 лв.

продукти

Димитров

6328 лв.

Продукти

Думанова

6544 лв.

 1. За да намерите редове, които отговарят на няколко критерия за една колона, въведете критериите директно един под друг в отделни редове на диапазона на критериите. В примера бихте въвели:

 

A

B

C

1

Тип

Продавач

Продажби

2

="=Думанова"

3

="=Димитров"

 1. Щракнете върху клетка в диапазона на списъка. В този пример ще щракнете върху произволна клетка в диапазона, A6: C10.

 2. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Разширени.

  Щракване с десния бутон върху меню за папка, команда "Свойства", раздел "Автоархивиране" за диалоговия прозорец за свойства на папката

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като скриете редовете, които не отговарят на критериите, изберете Филтрирай списъка на място.

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като копирате редовете, които отговарят на критериите, в друга област на работния лист, щракнете върху Копирай на друго място, изберете полето Копирай на и след това щракнете върху горния ляв ъгъл на областта, където искате да поставите редовете.

   Когато копирате филтрирани редове на друго място, можете да укажете кои колони да се включат в операцията за копиране. Преди да филтрирате, копирайте етикетите на колоните за желаните от вас колони в първия ред в областта, където планирате да поставите филтрираните редове. Когато филтрирате, въведете препратка към копираните етикети на колони в полето Копирай в. Копираните редове след това ще включват само колоните, за които сте копирали етикетите.

 4. В полето Диапазон на критериите въведете препратката за диапазона на критериите, включително етикетите на критериите. В примера бихте въвели $A$1:$C$3.

За да преместите временно диалоговия прозорец Допълнителен филтър настрани, докато избирате диапазона на критериите, щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон .

 1. В примера Филтрираният резултат за диапазона на списъка ще бъде:

 

A

B

C

6

Тип

Продавач

Продажби

8

Месо

Думанова

450 лв.

9

продукти

Димитров

6328 лв.

10

Продукти

Думанова

6544 лв.

Най-горе на страницата

Множество критерии, множество колони, всички критерии са изпълнени

Булева логика:     (Тип = "Продукти" AND Продажби > 1000)

 1. Вмъкнете поне три празни реда над диапазона на списъка, който може да бъде използван като диапазон за критерии. Диапазонът на критериите трябва да има етикети на колоните. Уверете се, че има поне един празен ред между стойностите на критериите и диапазона на списъка.

  Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

  Как да копирате пример

  1. Създайте празна работна книга или работен лист.

  2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

   Забележка : Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

   Избиране на пример от помощта

   Избиране на пример от помощта

  3. Натиснете CTRL+C.

  4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

  5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Тип

Продавач

Продажби

Тип

Продавач

Продажби

Напитки

Христов

5122 лв.

Месо

Думанова

450 лв.

продукти

Димитров

6328 лв.

Продукти

Думанова

6544 лв.

 1. За да намерите редовете, които отговарят на няколко критерия в множество колони, въведете всички критерии в един и същ ред от диапазона на критериите. В този пример бихте въвели:

 

A

B

C

1

Тип

Продавач

Продажби

2

="=Продукти"

>1000

 1. Щракнете върху клетка в диапазона на списъка. В този пример ще щракнете върху произволна клетка в диапазона, A6: C10.

 2. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Разширени.

  Щракване с десния бутон върху меню за папка, команда "Свойства", раздел "Автоархивиране" за диалоговия прозорец за свойства на папката

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като скриете редовете, които не отговарят на критериите, изберете Филтрирай списъка на място.

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като копирате редовете, които отговарят на критериите, в друга област на работния лист, щракнете върху Копирай на друго място, изберете полето Копирай на и след това щракнете върху горния ляв ъгъл на областта, където искате да поставите редовете.

   Когато копирате филтрирани редове на друго място, можете да укажете кои колони да се включат в операцията за копиране. Преди да филтрирате, копирайте етикетите на колоните за желаните от вас колони в първия ред в областта, където планирате да поставите филтрираните редове. Когато филтрирате, въведете препратка към копираните етикети на колони в полето Копирай на. След това копираните редове ще включват само колоните, за които сте копирали етикетите.

 4. В полето Диапазон на критериите въведете препратката за диапазона на критериите, включително етикетите на критериите. В примера бихте въвели $A$1:$C$2.

  За да преместите временно диалоговия прозорец Допълнителен филтър настрани, докато избирате диапазона на критериите, щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон .

 5. В примера Филтрираният резултат за диапазона на списъка ще бъде:

 

A

B

C

6

Тип

Продавач

Продажби

9

продукти

Димитров

6328 лв.

10

Продукти

Думанова

6544 лв.

Най-горе на страницата

Множество критерии, множество колони, някои критерии са изпълнени

Булева логика:     (Тип = "Продукти" OR Продавач = "Банков"

 1. Вмъкнете поне три празни реда над диапазона на списъка, който може да бъде използван като диапазон за критерии. Диапазонът на критериите трябва да има етикети на колоните. Уверете се, че има поне един празен ред между стойностите на критериите и диапазона на списъка.

  Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

  Как да копирате пример

  1. Създайте празна работна книга или работен лист.

  2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

   Забележка : Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

   Избиране на пример от помощта

   Избиране на пример от помощта

  3. Натиснете CTRL+C.

  4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

  5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Тип

Продавач

Продажби

Тип

Продавач

Продажби

Напитки

Христов

5122 лв.

Месо

Думанова

450 лв.

продукти

Димитров

6328 лв.

Продукти

Думанова

6544 лв.

 1. За да намерите редове, които отговарят на няколко критерия в няколко колони, където всеки критерий може да бъде изпълнен, въведете критериите в различните колони и редове от диапазона на критериите. В този пример бихте въвели:

 

A

B

C

1

Тип

Продавач

Продажби

2

="=Продукти"

3

="=Димитров"

 1. Щракнете върху клетка в диапазона на списъка. В този пример ще щракнете върху произволна клетка в диапазона на списъка, A6: C10.

 2. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Разширени.

  Щракване с десния бутон върху меню за папка, команда "Свойства", раздел "Автоархивиране" за диалоговия прозорец за свойства на папката

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като скриете редовете, които не отговарят на критериите, изберете Филтрирай списъка на място.

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като копирате редовете, които отговарят на критериите, в друга област на работния лист, щракнете върху Копирай на друго място, изберете полето Копирай на и след това щракнете върху горния ляв ъгъл на областта, където искате да поставите редовете.

   Когато копирате филтрирани редове на друго място, можете да укажете кои колони да се включат в операцията за копиране. Преди да филтрирате, копирайте етикетите на колоните за желаните от вас колони в първия ред в областта, където планирате да поставите филтрираните редове. Когато филтрирате, въведете препратка към копираните етикети на колони в полето Копирай в. Копираните редове след това ще включват само колоните, за които сте копирали етикетите.

 4. В полето Диапазон на критериите въведете препратката за диапазона на критериите, включително етикетите на критериите. В примера бихте въвели $A$1:$B$3.

  За да преместите временно диалоговия прозорец Допълнителен филтър настрани, докато избирате диапазона на критериите, щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон .

 5. В примера Филтрираният резултат за диапазона на списъка ще бъде:

 

A

B

C

6

Тип

Продавач

Продажби

9

продукти

Димитров

6328 лв.

10

Продукти

Думанова

6544 лв.

Най-горе на страницата

Множество набори от критерии, една колона във всички набори

Булева логика:     ( (Продажби > 6000 AND Продажби < 6500 ) OR (Продажби < 500) )

 1. Вмъкнете поне три празни реда над диапазона на списъка, който може да бъде използван като диапазон за критерии. Диапазонът на критериите трябва да има етикети на колоните. Уверете се, че има поне един празен ред между стойностите на критериите и диапазона на списъка.

  Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

  Как да копирате пример

  1. Създайте празна работна книга или работен лист.

  2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

   Забележка : Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

   Избиране на пример от помощта

   Избиране на пример от помощта

  3. Натиснете CTRL+C.

  4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

  5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Тип

Продавач

Продажби

Тип

Продавач

Продажби

Напитки

Христов

5122 лв.

Месо

Думанова

450 лв.

продукти

Димитров

6328 лв.

Продукти

Думанова

6544 лв.

 1. За да намерите редове, които отговарят на няколко набора от критерии, където всеки набор съдържа критерии за една колона, включете няколко колони с едно и също заглавие. В този пример бихте въвели:

 

A

B

C

D

1

Тип

Продавач

Продажби

Продажби

2

>6000

<6500

3

<500

 1. Щракнете върху клетка в диапазона на списъка. В този пример ще щракнете върху произволна клетка в диапазона на списъка, A6: C10.

 2. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Разширени.

  Щракване с десния бутон върху меню за папка, команда "Свойства", раздел "Автоархивиране" за диалоговия прозорец за свойства на папката

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като скриете редовете, които не отговарят на критериите, изберете Филтрирай списъка на място.

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като копирате редовете, които отговарят на критериите, в друга област на работния лист, щракнете върху Копирай на друго място, изберете полето Копирай на и след това щракнете върху горния ляв ъгъл на областта, където искате да поставите редовете.

   Когато копирате филтрирани редове на друго място, можете да укажете кои колони да се включат в операцията за копиране. Преди да филтрирате, копирайте етикетите на колоните за желаните от вас колони в първия ред в областта, където планирате да поставите филтрираните редове. Когато филтрирате, въведете препратка към копираните етикети на колони в полето Копирай в. Копираните редове след това ще включват само колоните, за които сте копирали етикетите.

 4. В полето Диапазон на критериите въведете препратката за диапазона на критериите, включително етикетите на критериите. В примера бихте въвели $A$1:$D$3.

За да преместите временно диалоговия прозорец Допълнителен филтър настрани, докато избирате диапазона на критериите, щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон .

 1. В примера Филтрираният резултат за диапазона на списъка ще бъде:

 

A

B

C

6

Тип

Продавач

Продажби

8

Месо

Думанова

450 лв.

9

продукти

Димитров

6328 лв.

Най-горе на страницата

Множество набори от критерии, множество колони във всеки набор

Булева логика:     ( (Продавач = "Думанова" AND Продажби >3000) OR (Продавач = "Димитров" AND Продажби > 1500) )

 1. Вмъкнете поне три празни реда над диапазона на списъка, който може да бъде използван като диапазон за критерии. Диапазонът на критериите трябва да има етикети на колоните. Уверете се, че има поне един празен ред между стойностите на критериите и диапазона на списъка.

  Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

  Как да копирате пример

  1. Създайте празна работна книга или работен лист.

  2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

   Забележка : Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

   Избиране на пример от помощта

   Избиране на пример от помощта

  3. Натиснете CTRL+C.

  4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

  5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Тип

Продавач

Продажби

Тип

Продавач

Продажби

Напитки

Христов

5122 лв.

Месо

Думанова

450 лв.

продукти

Димитров

6328 лв.

Продукти

Думанова

6544 лв.

 1. За да намерите редове, които отговарят на няколко набора от критерии, където всеки набор включва критерии за множество колони, въведете всеки набор от критерии в отделни колони и редове. В този пример бихте въвели:

 

A

B

C

1

Тип

Продавач

Продажби

2

="=Думанова"

>3000

3

="=Димитров"

>1500

 1. Щракнете върху клетка в диапазона на списъка. В този пример ще щракнете върху произволна клетка в диапазона на списъка, A6: C10.

 2. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Разширени.

  Щракване с десния бутон върху меню за папка, команда "Свойства", раздел "Автоархивиране" за диалоговия прозорец за свойства на папката

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като скриете редовете, които не отговарят на критериите, изберете Филтрирай списъка на място.

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като копирате редовете, които отговарят на критериите, в друга област на работния лист, щракнете върху Копирай на друго място, изберете полето Копирай на и след това щракнете върху горния ляв ъгъл на областта, където искате да поставите редовете.

   Когато копирате филтрирани редове на друго място, можете да укажете кои колони да се включат в операцията за копиране. Преди да филтрирате, копирайте етикетите на колоните за желаните от вас колони в първия ред в областта, където планирате да поставите филтрираните редове. Когато филтрирате, въведете препратка към копираните етикети на колони в полето Копирай в. Копираните редове след това ще включват само колоните, за които сте копирали етикетите.

 4. В полето Диапазон на критериите въведете препратката за диапазона на критериите, включително етикетите на критериите. В примера бихте въвели $A$1:$C$3.

За да преместите временно диалоговия прозорец Допълнителен филтър настрани, докато избирате диапазона на критериите, щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон .

 1. В примера Филтрираният резултат за диапазона на списъка ще бъде:

 

A

B

C

6

Тип

Продавач

Продажби

9

продукти

Димитров

6328 лв.

10

Продукти

Думанова

6544 лв.

Най-горе на страницата

Критерии със заместващи символи

Булева логика:    Продавач = име с "а" като втора буква

За да намерите текстови стойности, в които някои (но не всички) знаци съвпадат, направете едно или повече от следните неща:

 • Въведете един или повече знаци без знак за равенство (=), за да намерите редове с текстова стойност в колона, която започва с тези знаци. Ако например въведете текста Дум като критерий, Excel намира "Думанова", "Думбар" и "Думков".

 • Използвайте заместващ символ.

Използвайте

За да намерите

? (въпросителен знак)

Произволен единичен знак
Например sm?th намира "smith" и "smyth"

* (звездичка)

Произволен брой знаци
Например *east намира "Northeast" и "Southeast"

~ (тилда), следвана от ?, * или ~

Въпросителен знак, звездичка или тилда
Например fy91~? намира "fy91?"

 1. Вмъкнете поне три празни реда над диапазона на списъка, който може да бъде използван като диапазон за критерии. Диапазонът на критериите трябва да има етикети на колоните. Уверете се, че има поне един празен ред между стойностите на критериите и диапазона на списъка.

  Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

  Как да копирате пример

  1. Създайте празна работна книга или работен лист.

  2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

   Забележка : Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

   Избиране на пример от помощта

   Избиране на пример от помощта

  3. Натиснете CTRL+C.

  4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

  5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Тип

Продавач

Продажби

Тип

Продавач

Продажби

Напитки

Христов

5122 лв.

Месо

Думанова

450 лв.

продукти

Димитров

6328 лв.

Продукти

Думанова

6544 лв.

 1. В редовете под етикетите на колоните въведете критерия, по който искате да търсите съвпадения. В този пример бихте въвели:

 

A

B

C

1

Тип

Продавач

Продажби

2

="=Ме*"

3

="=?u*"

 1. Щракнете върху клетка в диапазона на списъка. В този пример ще щракнете върху произволна клетка в диапазона на списъка, A6: C10.

 2. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Разширени.

  Щракване с десния бутон върху меню за папка, команда "Свойства", раздел "Автоархивиране" за диалоговия прозорец за свойства на папката

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като скриете редовете, които не отговарят на критериите, изберете Филтрирай списъка на място.

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като копирате редовете, които отговарят на критериите, в друга област на работния лист, щракнете върху Копирай на друго място, изберете полето Копирай на и след това щракнете върху горния ляв ъгъл на областта, където искате да поставите редовете.

   Когато копирате филтрирани редове на друго място, можете да укажете кои колони да се включат в операцията за копиране. Преди да филтрирате, копирайте етикетите на колоните за желаните от вас колони в първия ред в областта, където планирате да поставите филтрираните редове. Когато филтрирате, въведете препратка към копираните етикети на колони в полето Копирай в. Копираните редове след това ще включват само колоните, за които сте копирали етикетите.

 4. В полето Диапазон на критериите въведете препратката за диапазона на критериите, включително етикетите на критериите. В примера бихте въвели $A$1:$B$3.

  За да преместите временно диалоговия прозорец Допълнителен филтър настрани, докато избирате диапазона на критериите, щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон .

 5. В примера Филтрираният резултат за диапазона на списъка ще бъде:

 

A

B

C

6

Тип

Продавач

Продажби

7

Напитки

Христов

5122 лв.

8

Месо

Думанова

450 лв.

9

продукти

Димитров

6328 лв.

Най-горе на страницата

Текст, който съвпада при търсене с малки и главни букви (формула)

Булева логика:    Тип = точно съвпадение на "Продукти"

 1. Вмъкнете поне три празни реда над диапазона на списъка, който може да бъде използван като диапазон за критерии. Диапазонът на критериите трябва да има етикети на колоните. Уверете се, че има поне един празен ред между стойностите на критериите и диапазона на списъка.

  Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

  Как да копирате пример

  1. Създайте празна работна книга или работен лист.

  2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

   Забележка : Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

   Избиране на пример от помощта

   Избиране на пример от помощта

  3. Натиснете CTRL+C.

  4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

  5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Тип

Продавач

Продажби

Тип

Продавач

Продажби

Напитки

Христов

5122 лв.

Месо

Думанова

450 лв.

продукти

Димитров

6328 лв.

Продукти

Думанова

6544 лв.

 1. В редовете под етикетите на колоните въведете критериите, които искате да съвпадат като формула с помощта на функцията EXACT за извършване на търсенето на малки и главни букви. Тъй като се търси точно съвпадение в колоната "тип", която е в колона A, трябва да въведете A7 като първи аргумент. В този пример ще въведете:

A

B

C

D

1

Тип

Продавач

Продажби

Точно съвпадение

2

=EXACT(A7, "Продукти")

 1. След това формулата се изчислява за всеки ред от данните в диапазона на списъка.

 2. Щракнете върху клетка в диапазона на списъка. В този пример ще щракнете върху произволна клетка в диапазона на списъка, A6: C10.

 3. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Разширени.

  Щракване с десния бутон върху меню за папка, команда "Свойства", раздел "Автоархивиране" за диалоговия прозорец за свойства на папката

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като скриете редовете, които не отговарят на критериите, изберете Филтрирай списъка на място.

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като копирате редовете, които отговарят на критериите, в друга област на работния лист, щракнете върху Копирай на друго място, изберете полето Копирай на и след това щракнете върху горния ляв ъгъл на областта, където искате да поставите редовете.

   Когато копирате филтрирани редове на друго място, можете да укажете кои колони да включите в операцията за копиране. Преди да филтрирате, копирайте етикетите на колоните за колоните, които искате, на първия ред в областта, където планирате да поставите филтрираните редове. Когато филтрирате, въведете препратка към копираните етикети на колони в полето Копирай на. Копираните редове след това ще включват само колоните, за които сте копирали етикетите.

 5. В полето Диапазон на критериите въведете препратката за диапазона на критериите, включително етикетите на критериите. В примера бихте въвели $D$1:$D$2.

За да преместите временно диалоговия прозорец Допълнителен филтър настрани, докато избирате диапазона на критериите, щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон .

 1. В примера Филтрираният резултат за диапазона на списъка ще бъде:

A

B

C

6

Тип

Продавач

Продажби

10

Продукти

Думанова

6544 лв.

Най-горе на страницата

Стойност в колона, която е по-голяма от средната стойност на всички стойности в тази колона (формула)

Булева логика:    Продажби > средната стойност на всички продажби

 1. Вмъкнете поне три празни реда над диапазона на списъка, който може да бъде използван като диапазон за критерии. Диапазонът на критериите трябва да има етикети на колоните. Уверете се, че има поне един празен ред между стойностите на критериите и диапазона на списъка.

  Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

  Как да копирате пример

  1. Създайте празна работна книга или работен лист.

  2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

   Забележка : Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

   Избиране на пример от помощта

   Избиране на пример от помощта

  3. Натиснете CTRL+C.

  4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

  5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Тип

Продавач

Продажби

Тип

Продавач

Продажби

Напитки

Христов

5122 лв.

Месо

Думанова

450 лв.

продукти

Димитров

6328 лв.

Продукти

Думанова

6544 лв.

 1. В редовете под етикетите на колоните въведете критериите, които искате да съвпадат като формула, която се намира стойност в колоната за продажбите по-голяма от средната стойност на всички стойности на продажбите. Тъй като сте сравняване на формула за стойности в колоната "продажби", която е в колона C, трябва да въведете C7 като първи аргумент. В този пример ще въведете:

A

B

C

D

1

Тип

Продавач

Продажби

Изчислена средна стойност

2

=C7>AVERAGE($C$7:$C$10)

 1. След това формулата се изчислява за всеки ред от данните в диапазона на списъка.

 2. Щракнете върху клетка в диапазона на списъка. В този пример ще щракнете върху произволна клетка в диапазона на списъка, A6: C10.

 3. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Разширени.

  Щракване с десния бутон върху меню за папка, команда "Свойства", раздел "Автоархивиране" за диалоговия прозорец за свойства на папката

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като скриете редовете, които не отговарят на критериите, изберете Филтрирай списъка на място.

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като копирате редовете, които отговарят на критериите, в друга област на работния лист, щракнете върху Копирай на друго място, изберете полето Копирай на и след това щракнете върху горния ляв ъгъл на областта, където искате да поставите редовете.

   Когато копирате филтрирани редове на друго място, можете да укажете кои колони да включите в операцията за копиране. Преди да филтрирате, копирайте етикетите на колоните за колоните, които искате, на първия ред в областта, където планирате да поставите филтрираните редове. Когато филтрирате, въведете препратка към копираните етикети на колони в полето Копирай на. Копираните редове след това ще включват само колоните, за които сте копирали етикетите.

 5. В полето Диапазон на критериите въведете препратката за диапазона на критериите, включително етикетите на критериите. В примера бихте въвели $D$1:$D$2.

  За да преместите временно диалоговия прозорец Допълнителен филтър настрани, докато избирате диапазона на критериите, щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон .

 6. В примера Филтрираният резултат за диапазона на списъка ще бъде:

A

B

C

6

Тип

Продавач

Продажби

7

Напитки

Христов

5122 лв.

9

продукти

Димитров

6328 лв.

10

Продукти

Думанова

6544 лв.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×