Файлови формати за видео и аудио, поддържани в PowerPoint

Файлови формати за видео и аудио, поддържани в PowerPoint

Ако PowerPoint не ви позволява да вмъкнете видео- или аудиофайл, можете да решите проблема с няколко стъпки за относително кратко време. Най-лесният начин е да изпълните трите стъпки, описани в тази статия:

  1. Намиране и изтегляне на файлов конвертор.

  2. Конвертиране на видео- или аудиофайла в често срещан формат, който е разбираем за PowerPoint.

  3. Вмъкване на конвертирания видео файл в слайда.

Ако сте получили съобщение относно QuickTime,    вижте Съобщения за грешка на QuickTime по-долу.

Ако просто искате помощ за вмъкването на аудио- или видеофайл, вижте една от тези статии:

Изтегляне на конвертор

Ако потърсите в уеб "конвертор" или "аудио конвертор", ще се покажат множество конвертори, много от които са безплатни, като например RealPlayer Converter (за Windows) или Any Video Converter (за Mac или Windows). Изберете един и го изтеглете на компютъра си.

Отворете конвертора на компютъра си. Покажете на конвертора местоположението на директорията на файла, който искате да конвертирате. (Конверторът ще остави първоначалния файл непроменен и ще създаде нов файл в определения от вас формат. Вижте опциите за форматите в следващия раздел.)

Изберете често срещан файлов формат, за да избегнете грешки от типа "кодек"

Файловият формат не е цялостното решение, но е важна част. Другият фактор е софтуерна програма, наречена кодек, която извършва цифрово кодиране на видео- или аудиозаписите. Възможно е да имате мултимедиен файл в правилния формат, който обаче е кодирани с кодек, който PowerPoint не разбира. Ако вашият файл е в правилния формат, има вероятност кодекът, който е използван за цифровизиране на файла, да не се поддържа от Windows и PowerPoint. Затова се налага да изтеглите конвертор, за да актуализирате файла до някое от кодиранията, изброени в следващите два абзаца:

Препоръки за видео:    В PowerPoint 2010 препоръчваме да използвате .wmv файлове. В PowerPoint 2013 и следващи версии и в PowerPoint 2016 for Mac, за най-добро възпроизвеждане на видео препоръчваме да използвате .mp4 файлове, кодирани във формат H.264 за видео (известен още като MPEG-4 AVC) и AAC за аудио.

Препоръки за аудио:    В PowerPoint 2010 използвайте файлове .wav или .wma. В по-новите версии на PowerPoint за компютър използвайте файлове .m4a, кодирани с AAC за аудио.

Тези и други често срещани файлови формати са изброени в таблиците по-долу.

Поддържани формати

Поддържани файлови формати за видео

Файлов формат

Разширение

Видеофайл на Windows (възможно е някои .avi файлове да изискват допълнителни кодеци)

.asf

Видеофайл на Windows (възможно е някои .avi файлове да изискват допълнителни кодеци)

.avi

Видеофайл MP4*

.mp4, .m4v, .mov

Филмов файл

.mpg или .mpeg

Adobe Flash Media**

.swf

Файл от тип Windows Media Video

.wmv

*Само за PowerPoint 2013 и следващи версии. 32-битовата версия на PowerPoint 2010 може да възпроизвежда .mp4 или .mov файл само ако на компютъра с инсталиран QuickTime Player. (За повече информация прочетете Изтегляне на QuickTime за Windows в сайта на Apple.)

**Adobe Flash не е наличен в Office на компютър с Windows RT. Искате да разберете коя версия на Office използвате?

Поддържани файлови формати за аудио

Файлов формат

Разширение

AIFF аудиофайл

.aiff

AU аудиофайл

.au

MIDI файл

.mid или .midi

MP3 аудиофайл

.mp3

Разширено кодиране за аудио – аудиофайл MPEG-4*

.m4a, .mp4

Windows аудиофайл

.wav

Файл на Windows Media Audio

.wma

*Само за PowerPoint 2013 и следващи версии. 32-битовата версия на PowerPoint 2010 може да възпроизвежда .mp4 или .mov файл само ако на компютъра е инсталиран QuickTime Player. (За повече информация прочетете Изтегляне на QuickTime за Windows в сайта на Apple.)

Вмъкване на файл в слайд

Когато имате конвертиран мултимедиен файл в подходящ формат и с правилното кодиране, се върнете в слайда на PowerPoint, в който искате да вмъкнете видео- или аудиофайла. На лентата, в раздела Вмъкване на групата "Мултимедия" изберете стрелката под Аудио или Видео и след това изберете подходящата команда за вмъкване на вашия файл. (За пълни подробности за вмъкването на мултимедийни файлове вижте Добавяне на аудио към вашата презентация на PowerPoint или Добавяне и възпроизвеждане на видеофайл от компютъра ви.)

Съобщения за грешка на QuickTime

32-битовата версия на PowerPoint 2010 може да възпроизвежда .mp4 или .mov файл само ако на компютъра е инсталиран QuickTime Player. В този случай имате две възможности:

Допълнителна информация

Аудиото от iTunes Store може да не се възпроизвежда, когато бъде споделено

Музикалните файлове, закупени от iTunes Store, могат да се възпроизвеждат само на упълномощени компютри, затова е възможно хората, с които споделяте презентациите, да не могат да изпълняват файловете от iTunes.

PowerPoint 2016 for Mac

Поддържани файлови формати за видео в PowerPoint 2016 for Mac

Файлов формат

Разширение

Видеофайл на Windows (възможно е някои .avi файлове да изискват допълнителни кодеци)

.avi

Видеофайл MP4

.mp4, .m4v, .mov

Филмов файл

.mpg или .mpeg

Поддържани файлови формати за аудио в PowerPoint 2016 for Mac

Файлов формат

Разширение

AIFF аудиофайл

.aiff

AU аудиофайл

.au

MP3 аудиофайл

.mp3

Waveform Audio file

.wav

Разширено кодиране за аудио – аудиофайл MPEG-4

.m4a, .mp4

Мултимедийните файлове на Windows (.wmv, .wma) не се поддържат в PowerPoint 2016 for Mac.

PowerPoint for Mac 2011

Поддържани файлови формати за видео в PowerPoint for Mac 2011

Файлов формат

Разширение

AVI филм

.avi, .vfw

DVI филм

.dv, .dif

MPEG филм

.mpg, .mpeg, .mpe, .m75, .m15

MPEG-2 видео

.m2v

MPEG-2 транспортен поток

.ts

MPEG-4 филм

Apple MPEG-4 филм

.mp4, .mpg4

.m4v

QuickTime филм

.mov, .qt

Windows Media Video файл*

.wmv

* Форматът за Windows Media (.wmv) изисква добавката Flip4Mac за възпроизвеждане в Mac OS X.

Поддържани файлови формати за аудио в PowerPoint for Mac 2011

Файлов формат

Разширение

AC-3 аудио

Разширено AC-3 аудио

.ac3

.eac3, .ec3

Адаптивно многоскоростно аудио

.amr

Аудио без загуба на качество, Apple

.m4a

AU аудио

.au, .snd

Audible.com аудио

.aa, .aax

Файлов формат за обмен на аудио

.aif, .aiff, .aifc

QuickTime Movie Sound^

.mov, .moov, .qt

Core Audio File

.caf

Аудио слой 2 на MPEG

.mp2

Аудио слой 3 на MPEG

.mp3, .mpga

MPEG-4 аудио

.mp4, .mpg4, .m4a

Мелодия

.m4r

Windows Media Audio*

.wma, .asf

Windows Waveform Audio file

.wave, .wav, .bwf

^QTVR (QuickTime Virtual Reality) файловете с файлово разширение .mov или .qt, не се възпроизвеждат в презентация на PowerPoint for Mac 2011.

*Форматите за Windows Media (.wav/.wma) изискват добавката Flip4Mac, за да се възпроизвеждат в Mac OS X.

Вмъкване на файл в слайд

Когато имате конвертиран мултимедиен файл в подходящ формат и с правилното кодиране, се върнете в слайда на PowerPoint 2016 for Mac, в който искате да вмъкнете видео- или аудиофайла. В раздела Вмъкване на лентата щракнете върху Аудио или Видео. (За пълни подробности за вмъкването на мултимедийни файлове вижте Добавяне на видео към вашата презентация на PowerPoint 2016 for Mac или Добавяне на аудио към вашето слайдшоу в PowerPoint 2016 for Mac.)

Аудиото от iTunes Store може да не се възпроизвежда, когато бъде споделено

Музикалните файлове, закупени от iTunes Store, може да се възпроизвеждат само на упълномощени компютри, така че хората, с които споделяте презентациите, може да не успеят да изпълнят файловете от iTunes.

Поддържани файлови формати за видео

Файлов формат

Разширение

Видеофайл MP4

.mp4, .m4v, .mov

Филмов файл

.mpg или .mpeg

Поддържани файлови формати за аудио

Файлов формат

Разширение

AIFF аудиофайл

.aiff

AU аудиофайл

.au

MP3 аудиофайл

.mp3

Разширено кодиране за аудио – аудиофайл MPEG-4

.m4a, .mp4

Вмъкване на видео в слайд

Когато имате конвертиран видеофайл в подходящ формат и с правилното кодиране, се върнете в слайда на PowerPoint за iPad или PowerPoint за iPhone, в който искате да вмъкнете видеофайла. За конкретни подробности относно вмъкването на видеофайла вж. Добавяне на снимки или видео във файл с използване на мобилно устройство.

Поддържани файлови формати за видео

Файлов формат

Разширение

MP4 Видеофайл

.mp4, .3gp, .ts

VP8, VP9

.webm, .mkv

Поддържани файлови формати за аудио

Файлов формат

Разширение

MP3 аудиофайл

.mp3

Разширено кодиране за аудио – аудиофайл MPEG-4

.m4a, .mp4, .3gp, .ts, .aac

MIDI (цифров интерфейс за музикални инструменти)

.mid, .xmf, .mxmf, .rtttl, .rtx, .ota, .imy

FLAC (безплатен аудио кодек без загуба на качество)

.flac

Отворен код

.mkv, .ogg

Вмъкване на видео в слайд

Когато имате конвертиран видеофайл файл в подходящ формат и с правилното кодиране, се върнете в слайда на PowerPoint за Android, в който искате да вмъкнете видеофайла. За конкретни подробности относно вмъкването на видеофайла вж. Добавяне на снимки или видео във файл с използване на мобилно устройство.

Можете да възпроизвеждате следните формати за аудио и видео в PowerPoint Mobile и PowerPoint за Windows Phone 10, но не можете да възпроизвеждате видео от YouTube.

Поддържани файлови формати за видео

Файлов формат:

Разширение

Файл за Windows Media

.asf

Видеофайл на Windows (възможно е някои .avi файлове да изискват допълнителни кодеци)

.avi

Видеофайл MP4

.mp4, .m4v, .mov

Филмов файл

.mpg или .mpeg

Adobe Flash Media

.swf

Файл от тип Windows Media Video

.wmv

Поддържани файлови формати за аудио

Файлов формат:

Разширение

AIFF аудиофайл

.aiff

AU аудиофайл

.au

MIDI файл

.mid или .midi

MP3 аудиофайл

.mp3

Разширено кодиране за аудио – аудиофайл MPEG-4*

.m4a, .mp4

Windows аудиофайл

.wav

Файл на Windows Media Audio

.wma

Вмъкване на видео в слайд

Когато имате конвертиран видеофайл файл в подходящ формат и с правилното кодиране, се върнете в слайда на PowerPoint Mobile, в който искате да вмъкнете видеофайла. За конкретни подробности относно вмъкването на видеофайла вж. Добавяне на снимки или видео във файл с използване на мобилно устройство.

Вж. също

Файлови формати, поддържани в PowerPoint

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×