Урок: Създаване на удивителни отчети на Power View – част 2

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Абстрактни:    В края на предишния урок Създаване на удивителни отчети на Power View – част 1, вашата работна книга на Excel е три отчети на Power View и много визуализации, включително интерактивна карта, кръгова, стълбовидни и колонни диаграми. В този урок ще научите как да създадете допълнителни интерактивни отчети на Power View.

Обърнете внимание също, че когато публикувате тези отчети и ги направите налични в SharePoint, за всички, които ги преглеждат, тези визуализации остават толкова интерактивни, колкото са и в този урок.

Разделите в този урок са следните:

Създаване на кратни диаграми

Изграждане на интерактивни отчети с помощта на карти и плочки

Създаване на точкови и мехурчести диаграми с базирани на време подвижни визуализации

Контролна точка и тест

В края на този урок има тест, с който можете да проверите какво сте научили. Можете да видите списък от видеоклипове, които показват много от понятията и възможностите на Power View в действие.

Тази серия използва данни, описващи олимпийски медали, страни домакини и различни олимпийски спортни състезания. Серията включва следните уроци:

 1. Импортиране на данни в Excel 2013 и създаване на модел на данни

 2. Разширяване на релациите в модел на данни с помощта на Excel 2013, Power Pivot и DAX

 3. Създаване на базирани на карта отчети на Power View

 4. Включване на данни от интернет и задаване на настройки по подразбиране за отчетите на Power View

 5. Създаване на удивителни отчети на Power View – част 1

 6. Създаване на удивителни отчети на Power View – част 2

Препоръчваме ви да следвате уроците подред.

Тези уроци използват Excel 2013 с активиран Power Pivot. За повече информация за Excel 2013 вижте ръководството за бърз старт за Excel 2013. За указания как да активирате Power Pivot, вижте Добавка Power Pivot.

Създаване на кратни диаграми

В този раздел ще продължите да създавате интерактивни визуализации с Power View. Този раздел описва създаването на няколко различни типове кратни диаграми. Кратните диаграми понякога също се наричат перголни диаграми.

Създаване на интерактивни Вертикален Кратни диаграми

За да създадете кратни диаграми, започнете с друга диаграма, като например кръгова или линейна.

 1. В Excel изберете работния лист Bar and Column . Създайте нов отчет на Power View, като изберете от лентата POWER VIEW > Вмъкване > Power View. Създава се празен лист за отчет на Power View. Преименувайте отчета на Кратни, като щракнете двукратно върху раздела в долната част и изберете Преименуване от менюто, което ще се появи. Може също да щракнете двукратно върху раздела, за да го преименувате.

 2. Разгънете таблицата медали в Полета на Power View и изберете Пол и след това събитие полета. От областта за ПОЛЕТА изберете бутона със стрелка до събитие и изберете брой (без празните). Power View създава таблица изглежда както на следващия екран.

  Визуализация на таблица на Power View

 3. От лентата, изберете проектиране > превключване визуализация > друга диаграма > кръгова диаграма. Сега вашата справка изглежда както на следващия екран.

  Кръгова диаграма на Power View

 4. Решавате, че ще бъде интересно да прегледате броя на състезанията по пол през времето. Един от начините за преглед на тази информация е да използвате кратни. От таблицата Medal плъзнете Year върху полето "ВЕРТИКАЛНИ КРАТНИ". За да видите повече кратни, премахнете легендата от отчета, като изберете от лентата ОФОРМЛЕНИЕ > Легенда > Няма.

 5. Промяна на оформлението, така че мрежата на кратни показва шест диаграми широка с висок шест диаграми. С избрана диаграмата, изберете оформление > мрежата височина > 6 и след това оформление > ширина на мрежата > 6. Екранът ви сега изглежда както на следващия екран.

  Кратна кръгова диаграма в Power View

 6. Също е интерактивна кратни тип диаграма. Поставете курсора върху всяко кръгова диаграма и се показва информация за този сегмент. Щракнете върху всяко кръгов в мрежата, и тази селекция е осветена за всяка диаграма в кратно. В екрана по-долу е избран жълто сектор (жени) за 1952 и всички други жълто сегменти се осветяват. Когато повече диаграми са достъпни от Power View може да показва в един екран, вертикалния плъзгач се показва по десния край на визуализацията.

  взаимодействие с кратни диаграми на Power View

Създаване на интерактивни хоризонтални кратни диаграми

Хоризонталните диаграми се държат подобно на вертикалните кратни диаграми.

 1. Искате да промените вашия вертикални кратни диаграми на хоризонтална вертикали. За да направите това, плъзнете полето "година" от областта вертикални КРАТНИ в хоризонтални КРАТНИ област, както е показано на следващия екран.


  промяна на визуализация на Power View от "Полета на Power View"

 2. Визуализация на отчет на Power View се променя на хоризонтални кратни диаграма. Обърнете внимание на лентата за превъртане в долната част на визуализацията, показано на следващия екран.

  хоризонтални кратни в Power View

Създаване на кратни линейни диаграми

Създаването на линейни диаграми като кратни също е лесно. Следните стъпки ви показват как да създадете кратни линейни диаграми, базирани на броя на медали за всяка година.

 1. Създайте нов лист на Power View и го преименувайте на Линия кратни. От Полета на Power Viewизберете броя на медал и годината от таблицата Medals . Промяна на визуализацията в линейна диаграма, като изберете проектиране > друга диаграма > линия. Сега плъзнете година зоната "ос". Вашата диаграма изглежда както на следващия екран.
  Линейна диаграма на Power View

 2. Нека да се фокусират върху зимни медали. В екрана за филтри изберете ДИАГРАМАТА, след което плъзнете Season от таблицата медали в екрана за филтри. Изберете зима, както е показано на следващия екран.

  филтриране на диаграма в Power View

 3. За да създадете кратни линейни диаграми, плъзнете NOC_CountryRegion от таблицата медали в областта за вертикални КРАТНИ. Вашия отчет сега изглежда както на следващия екран.
  линейни кратни в Power View

 4. Можете да изберете да подредите кратните диаграми по различни области и във възходящ или низходящ ред, като щракнете върху селекциите в горния ляв ъгъл на визуализацията.

Изграждане на интерактивни отчети с помощта на карти и плочки

Плочките и картите преобразуват таблица в поредица от снимки, които визуализират данните, изложени във формат на картички, подобно на индексни картончета. В следващите стъпки ще използвате карти, за да визуализирате броя медали, спечелени в различни спортове, след това ще прецизирате тази визуализация, като подредите резултатите според Edition.

Създаване на визуализации на карта

 1. Създайте нов отчет на Power View и го преименувайте на Cards. От Полета на Power View от таблицата Disciplines изберете Discipline. От таблицата Medals изберете Distinct Count of Edition, Medal Count и NOC_CountryRegion. В зоната "ПОЛЕТА" от Полета на Power View щракнете върху стелката до NOC_CountryRegion и изберете "Брой (Различен)".

 2. В лентата, изберете проектиране > превключване визуализацията > таблица > карта. Вашата таблица изглежда както на следващия екран.
  визуализация с карти на Power View

 3. С избрана визуализация с карти изберете DiscImage от таблицата DiscImage . Можете да получите предупреждение за защита, който ви подканва да щракнете върху бутон за разрешаване на съдържание, за да получите изображения, за да покажете, както е показано на следващия екран.

  Предупреждение за връзки с външни данни на Excel

 4. В областта за ПОЛЕТА за подреждане на полетата в следния ред: DiscImage, дисциплина, медали, брой на NOC_CountryRegion и последно, Distinct Count of Edition. Картите си сега изглежда подобно на следващия екран.
  Визуализация с карта с пренаредени полета

Използвайте плочки за визуализациите с карти

 1. Преглед на тези карти на базата на година, в който медала са раздадени е лесно. В " Полета на Power View" от таблицата медали , плъзнете полето година в областта ПОДРЕЖДАНЕ по. Вашата визуализация на сега изглежда както на следващия екран.
  използване на функцията "ПОДРЕЖДАНЕ ПО" в Power View

 2. Сега картите са подредени по Year, но се е случило и още нещо. Полето "ПОДРЕЖДАНЕ ПО" се е превърнало в контейнер, който към този момент съдържа само картите, които сте създали в предишните стъпки. Можем обаче да добавяме към този контейнер и да видим как използването на "ПОДРЕЖДАНЕ ПО" може да създаде интерактивни отчети, които координират изгледа на вашите данни.

 3. Щракнете върху в областта до визуализация на карти, но все още в ПОДРЕЖДАНЕ по контейнера. Полета на Power View екран се променя, за да отрази, че все още сте в контейнер за ПОДРЕЖДАНЕ по, но не сте във визуализацията на карти. Следващия екран е показано как това се появява в екрана за полета на Power View.
  контейнерът "ПОДРЕЖДАНЕ ПО" в отчет на Power View

 4. В Полета на Power Viewизберете всички, за да се покажат всички налични таблици. От таблицата Hosts изберете град Season, NOC_CountryRegion и FlagURL. След това от лентата, изберете проектиране > превключване визуализацията > таблица > карта. Искате таблицата, която току-що създадохте да запълнят повече налични отчет пространство, така че решите да промените типа на визуализация с карти. Изберете проектиране > Опции > карта стил > изнесено означение. Това е по-добре. Вашия отчет сега изглежда както на следващия екран.
  добавяне на друга визуализация към контейнера "ПОДРЕЖДАНЕ ПО" в Power View

 5. Обърнете внимание как, когато изберете година, различна от плочки в горната част на контейнера за ПОДРЕЖДАНЕ по, изнесено означение карта, която току-що създадохте също се синхронизира с вашата селекция. Това е защото визуализация и двете карти се съхраняват в ПОДРЕЖДАНЕ по контейнер, който сте създали. Когато превъртите ПОДРЕЖДАНЕ по избор и изберете 2002, например вашия отчет изглежда както на следващия екран.

  взаимодействие с "ПЛОЧКИ" в Power View

 6. Можете също да промените начина, по който Power View плочки информация. От лентата, изберете проектиране > плочки > тип плочка > поток плочки. Плочка визуализации промени и Power View премества плочки в долната част на контейнера с плочки, както е показано на следващия екран.
  използване на "ПОТОК ПЛОЧКИ" в Power View

Както се спомена по-рано, когато публикувате тези отчети и ги направите налични в SharePoint, тези визуализации си остават точно толкова интерактивни за всеки, който ги преглежда.

Създаване на точкови и мехурчести диаграми с базирани на време подвижни визуализации

Можете също да създавате интерактивни диаграми, които показват промяна през времето. В този раздел ще създадете точкови и мехурчести диаграми и ще визуализирате олимпийски данни по начини, които ще позволят на всеки, който преглежда вашите отчети на Power View, да взаимодейства с тях по интересни и невероятни начини.

Създаване на точкова диаграма и мехурчеста диаграма

 1. Създайте нов отчет на Power View, като изберете от лентата POWER VIEW > Вмъкване > Power View. Преименувайте отчета на Мехурчета. От таблицата Medals изберете Medal Count и NOC_CountryRegion. В зоната "ПОЛЕТА" щракнете върху стрелката до NOC_CountryRegion и изберете "Брой (Различен)", за да го накарате да предостави брой на кодове на страни или региони, вместо самите кодове. След това от таблицата Events изберете Sport.

 2. Изберете проектиране > превключване визуализация > друга диаграма > точкова да промените визуализацията на точкова диаграма. Вашата справка изглежда както на следващия екран.

  точкова диаграма в Power View

 3. След плъзнете събитие от таблицата Events в областта на размера на Полета на Power View. Вашата справка става много по-интересна и сега изглежда както на следващия екран.

  използване на "РАЗМЕР" в мехурчеста диаграма на Power View

 4. Вашата точкова диаграма вече е мехурчеста, а размерът на мехурчетата е базиран на броя на медалите, връчени за всеки спорт.

 5. Вашата мехурчестата диаграма е интерактивно твърде. Когато посочите гребните мехурчеста, Power View предоставя допълнителна информация за този спорт, както е показано в изображението по-долу.

  посочване над мехурчести диаграми на Power View за повече информация

Създаване на базирани на време подвижни визуализации

Много от визуализациите, които създавате, са базирани на състезания, които се случват във времето. В набора от данни за Олимпийските игри е интересно да се види как са били връчвани медалите през годините. Следните стъпки ви показват как да създавате визуализации, които се възпроизвеждат или се анимират според данни на база време.

 1. В точковата диаграма, която създадохте в предишните стъпки обърнете внимание на зоната на ос на изпълнение в полета на Power View, както е показано на следващия екран.

  оста "ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ" на Power View

 2. От таблицата Medals плъзнете година в областта на ос на изпълнение. Тук идва забавната част. Ос се създава в долната част на визуализацията на точкова диаграма и се показва икона на изпълнение до него, както е показано на следващия екран. Натиснете бутона за възпроизвеждане.

  бутонът "Възпроизвеждане" в отчет на Power View

 3. Гледайте как мехурчетата се движат, растат и свиват, докато годините се движат по оста за възпроизвеждане. Можете също така да осветите конкретно мехурче, което в този случай е конкретен спорт, и ясно да видите как се променя с напредването на оста за възпроизвеждане. Линия се движи, като осветява визуално и проследява своите точки на данни, докато оста се движи напред.

 4. Изберете водни, след което щракнете върху Пусни. Водни се осветява, а воден знак в горния десен ъгъл на отчета показва годината (оста на изпълнение) като PLAY ос преминава напред. В края, е взето пътя водни се осветява в визуализация, докато други спортове са недостъпни. Следващия екран показва отчета, когато оста на изпълнение завърши.

  базирани на време мехурчести визуализации в Power View

 5. Можете да изберете повече от един спорт, като задържите клавиша CTRL и да направите няколко селекции. Опитайте го за себе си. На следващия екран, са избрани три спортове: борба, спорта и водни.

  маркиране на няколко мехурчета в отчети на Power View PLAY

 6. И накрая можете да филтрирате Точковите диаграми точно както всяка друга визуализация. Има много цветове, защото има много на спорта в набор от данни. Плъзнете от таблицата Medals Season в областта на цвета на Полета на Power View. Сега се използват само два цвята, една за всеки Season (лято или зима). Следващия екран показва това, но за да видите как чудесни това изглежда, Гледайте видеото в края на урока.

  използване на сегментатори в отчети на Power View PLAY

Има всякакви видове невероятни, завладяващи отчети, които можете да създадете с Power View. Всяка визуализация носи определен и различен поглед върху данните ви. За да предоставите дори още по-завладяващи отчети, може да комбинирате различни визуализации на една страница на отчет и да накарате данните си да оживеят.

Контролна точка и тест

Преглед на наученото

В този урок научихте как да създавате кратни, линейни, мехурчести и точкови диаграми. Научихте също как да подреждате своя отчет и как да създавате контейнер, в който могат да се включат много отчети.

Този урок приключва серията за създаване на отчети на Power View.

Видеоклипове от набора от данни за Олимпийските игри

Понякога е хубаво тези задачи да се видят в действие. В този раздел ще намерите връзки към видеоклипове, които са създадени с помощта на набора от данни за Олимпийски игри. Тези видеоклипове са подобни на уроците, но някои от работните книги, изображения на Power Pivot или листове на Power View може да са малко по-различни.

Power Pivot видеоклипове:

 • Задаване на полета по подразбиране

 • Скриване на колони и таблици

 • Добавяне на описания към колони и таблици

 • Релации

 • Обобщаване по

Видеоклипове за Power View:

 • Първи стъпки с Power View в Excel 2013

 • Мехурчести и точкови диаграми

 • Картички

 • Детайлизиране и йерархия за определена цел

 • Детайлизиране с помощта на йерархия в модела

 • Филтри

 • Йерархии

 • Осветяване

 • Карти

 • Карти: Поправяне на двусмислени данни на карта

 • Матрица

 • Кратни

 • Кръгови диаграми

 • Обновяване на данните в модела на данни

 • Сегментатори

 • Сортиране

 • Плочки

Благодарим ви! Надяваме се, че тази поредица от уроци ви е била приятна и я намирате за полезна в разбирането как да направите свои собствени отчети на Power View. Можете да създавате удивителни, впечатляващи и интерактивни отчети с Power View и да ги споделяте с помощта на портала на "Бизнес разузнаване" в SharePoint.

Уроци в тази поредица

Следващият списък предоставя връзки към всички уроци в тази поредица:

 1. Импортиране на данни в Excel 2013 и създаване на модел на данни

 2. Разширяване на релациите в модел на данни с помощта на Excel 2013, Power Pivot и DAX

 3. Създаване на базирани на карта отчети на Power View

 4. Включване на данни от интернет и задаване на настройки по подразбиране за отчетите на Power View

 5. Създаване на удивителни отчети на Power View – част 1

 6. Създаване на удивителни отчети на Power View – част 2

ТЕСТ

Искате да проверите какво сте запомнили от изучаваното? Ето вашия шанс. Следващият тест набляга на функции, възможности или изисквания, с които се запознахте в този урок. Най-долу на страницата ще намерите отговорите. Успех!

Въпрос 1: Какво е другото име на типа "Кратни диаграми"?

А: Превъртащи диаграми.

Б: Кортежни диаграми.

В: Перголни диаграми

Г: Диаграми страници

Въпрос 2: Коя зона в Полета на Power View ви позволява да създадете контейнер, в който може да поставите няколко визуализации?

А: Зоната "КОЛОНИ".

Б: Зоната "ОБОБЩАВАНЕ".

В: Зоната "ПОДРЕЖДАНЕ ПО".

Г: Зоната "КОНТЕЙНЕР".

Въпрос 3: За да създадете анимирана визуализация, базирана на поле, като например поле с дата, коя зона от полетата на Power View трябва да използвате?

А: Зоната "ОС НА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ".

Б: Зоната "ХОРИЗОНТАЛНИ КРАТНИ".

В: Зоната "АНИМАЦИЯ".

Г: Не можете да създавате толкова страхотни визуализации, нали?

Въпрос 4: Какво се случва с кратните диаграми, ако има повече кръгови диаграми, отколкото може да побере един екран?

А: Power View започва автоматично да превърта през кръговите диаграми.

Б: Power View предоставя плъзгач, който ви позволява да превъртате през другите кръгови диаграми.

В: Power View създава отчет само за толкова кръгови диаграми, колкото могат да се видят наведнъж на екрана.

Г: Power View автоматично поставя всички кръгови диаграми на един екран, без значение колко кръгови диаграми са нужни.

Отговори на теста

 1. Правилен отговор: В

 2. Правилен отговор: В

 3. Правилен отговор: А

 4. Правилен отговор: Б

Забележки: Данните и изображенията в тази поредица уроци са базирани на следното:

 • Набор от данни за Олимпийските игри от Guardian News & Media Ltd.

 • Изображения на флаговете от Factbook на CIA (cia.gov)

 • Данни за населението от Световната банка (worldbank.org)

 • Olympic Sport Pictograms (Пиктограми за олимпийските спортове) от Thadius856 и Parutakupiu

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×