Урок: Включване на данни от интернет и задаване на стойности по подразбиране за отчетите на Power View

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Резюме:    В края на предишния урок Създаване на базирани на карта отчети на Power View вашата работна книга на Excel включваше данни от различни източници, модел на данните въз основа на релациите, създадени с помощта на Power Pivot, както и базиран на карта отчет на Power View с някои основни данни за Олимпийските игри. В този урок ще разширим и оптимизираме работната книга с още данни и интересни графики и ще подготвим работната книга за лесно създаване на удивителни отчети на Power View.

Забележка: Тази статия описва модели на данни в Excel 2013. Обаче същите модели на данни и функции на Power Pivot, въведени в Excel 2013, са в сила и за Excel 2016.

Разделите в този урок са следните:

Импортиране в модела на данни на връзки към изображения от интернет

Използване на данни от интернет за завършване на модела на данни

Скриване на таблици и полета за по-лесно създаване на отчети

Контролна точка и тест

В края на този урок има тест, с който можете да проверите какво сте научили.

Тази серия използва данни, описващи олимпийски медали, страни домакини и различни олимпийски спортни състезания. Серията включва следните уроци:

 1. Импортиране на данни в Excel 2013 и създаване на модел на данни

 2. Разширяване на релациите в модел на данни с помощта на Excel 2013, Power Pivot и DAX

 3. Създаване на базирани на карта отчети на Power View

 4. Включване на данни от интернет и задаване на стойности по подразбиране за отчетите на Power View

 5. Помощ за Power Pivot

 6. Създаване на удивителни отчети на Power View – част 2

Препоръчваме ви да следвате уроците подред.

Тези уроци използват Excel 2013 с Power Pivot разрешени. За повече информация за Excel 2013, щракнете тук. За указания за разрешаването на Power Pivot, щракнете тук.

Импортиране в модела на данни на връзки към изображения от интернет

Количеството данни непрекъснато расте, а заедно с това растат и желанията да можете да ги визуализирате. С допълнителните данни идват различни перспективи и възможности да ги разглеждате и да преценявате как данните си влияят по множество различни начини. Power Pivot и Power View обединяват вашите данни, както и външни данни, и ги визуализират по забавни и интересни начини.

В този раздел ще разширите модела на данните, като включите изображения на флагове за регионите или страните, които участват в Олимпийските игри, и след това ще добавите изображения, представящи олимпийските дисциплини.

Добавяне на изображения на флагове в модела на данни

Изображенията обогатяват визуалното въздействие на отчетите на Power View. В следващите стъпки ще добавите две категории изображения: изображение за всяка дисциплина и изображение на знамето, което представя региона или страната.

Имате две таблици, които са подходящи за включване на тази информация: таблицата Дисциплина с изображения за дисциплините и таблицата Hosts с флаговете. За да направите това интересно, ще използвате изображения, намерени в интернет, и връзка към всяко изображение, така че то да се отваря за всеки, който разглежда отчета, където и да се намира.

 1. След търсене в интернет, можете да намерите добър източник за флаг изображения за всяка страна или регион: CIA.gov World Factbook сайт. Например когато щракнете върху следната връзка, получавате изображение на флаг за Франция.

  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif

  Когато допълнително проучване и намиране на други флаг URL адреси на изображения в сайта, разбирате, че URL адресите са съгласуван формат, и че единствената променлива е двубуквен код на страна или регион. Така че ако знаете, че всеки двубуквен страна или регион код, можете да просто вмъкнете този двубуквен код в URL адреса на всеки и получаване на връзка към всеки флаг. Това е плюс, и когато погледнете внимателно вашите данни, разбирате, че таблицата Hosts съдържа двубуквени кодове на страна или регион. Чудесно.

 2. Трябва да създадете ново поле в таблицата Hosts , за да съхранявате флага URL адреси. В по-ранните начинаещи сте използвали DAX да съедините два полета и ние ще направим същото за флага URL адреси. В Power Pivotизберете празна колона, която има заглавие на Колона "Добавяне" в таблицата Hosts . В лентата за формули въведете следната формула DAX (или можете да копирате и го поставете в колоната Формула). Тя изглежда дълга, но голямата част от него е искаме да се използва от CIA Factbook URL адреса.

  =REPLACE("https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif",82,2,LOWER([Alpha-2 code]))

  В тази функция на DAX направихте няколко неща, всички в един ред. Първо, функция на DAX REPLACE замества текста в даден текстов низ, така че с помощта на тази функция, която замества част от URL адреса, посочен във Франция флаг (Франция) с подходящия двубуквен код за всяка страна или регион. Номер 82 казва ЗАМЕСТВАНЕ функция, за да започнете да 82 знаците в низ. 2, която следва казва ЗАМЕСТИ колко на брой знаци за заместване. След това, може би сте забелязали, че URL Адресът е малки и главни букви (който е тествана първо, разбира се) и нашите двубуквени кодове са главни букви, така че трябваше да ги конвертирате да малки букви, като ги вмъкнати URL адрес, като използвате функцията DAX ДОЛНИЯ.

 3. Преименуване на колона с флаг URL адреси към FlagURL. Power Pivot екрана сега изглежда както на следващия екран.

  Power Pivot и DAX за създаване на поле за URL адрес

 4. Върнете се в Excel и изберете обобщената таблица в Лист1. В Полета на обобщена таблицаизберете всички. Виждате FlagURL поле, което добавихте е налична, както е показано на следващия екран.
  FlagURL е добавено в таблицата Hosts

  Забележки: В някои случаи кодът алфа-2, използван от сайта CIA.gov World Factbook, не съвпада с официалния код алфа-2 по ISO 3166-1, посочен в таблицата Hosts, което означава, че някои флагове няма да се показват правилно. Можете да поправите това и да получите верните URL адреси, като направите следните замествания директно в таблицата Hosts в Excel, където е необходимо. Добрата новина е, че Power Pivot автоматично открива промените, които правите в Excel, и преизчислява формулата на DAX:

  • променя AT на AU

Добавяне на пиктограми за спортовете в модела на данните

Отчетите на Power View са по-интересни, когато изображенията са свързани с олимпийските състезания. В този раздел ще добавите изображения към таблицата Disciplines.

 1. След търсене в интернет, можете да откриете, че Wikimedia Commons има чудесни пиктограми за Олимпийските всяка дисциплина, предоставени от Parutakupiu. Следната връзка ви показва много изображения от Parutakupiu.

  http://commons.wikimedia.org/wiki/user:parutakupiu

 2. Но когато търсите във всеки един от отделните изображения, можете да намерите общата структура на URL адреса не може да използвате DAX за автоматично създаване на връзки към изображения. Искате да знаете колко дисциплини съществуват във вашия модел на данни, за да прецените дали трябва да въведете ръчно връзките. В Power Pivot изберете таблицата и погледнете в долната част на прозореца на Power Pivot . Там виждате броя на записите е 69, както е показано на следващия екран.
  Power Pivot показва броя записи

  Вие решавате, че 69 записи не е твърде много, за да копирате и поставите ръчно, особено, тъй като те ще бъдат толкова завладяващи, когато създавате отчети.

 3. За да добавите URL адресите на пиктограмите, ви трябва нова колона в таблица Disciplines. Това създава едно интересно предизвикателство: таблицата Disciplines е добавена в модела на данни чрез импортиране на база данни на Access, затова таблицата Disciplines се появява само в Power Pivot, но не и в Excel. Обаче в Power Pivot не можете да въвеждате данни директно в отделните записи, наричани още редове. За да се справим с това, можем да създадем нова таблица въз основа на информацията в таблица Disciplines, да я добавим в модела на данните и да създадем релация.

 4. В Power Pivotкопирайте три колони в таблицата . Можете да ги изберете, като задържите показалеца над колоната дисциплина, след което плъзнете през до колоната SportID, както е показано на следващия екран, след което щракнете върху Начало > клипборда > копие.

  копиране на полета в Power Pivot

 5. В Excel създайте нов работен лист и поставете копираните данни. Форматирайте поставените данни като таблица, както направихте в предишните уроци от тази серия, като посочите най-горния ред като етикети, а след това дайте име на таблицата DiscImage. Дайте и на работния лист името DiscImage.

Забележка: Работна книга с всички ръчно въвеждане завърши, наречен DiscImage_table.xlsx, е един от файловете, изтеглени в първия урок в тази серия. За по-лесно, можете да го изтеглите като щракнете върху тук. Прочетете следващите стъпки, които можете да приложите към подобни ситуации с ваши собствени данни.

 1. В колоната до SportID въведете DiscImage в първия ред. Excel автоматично разширява таблицата, за да включите реда. Вашият работен лист DiscImage изглежда както на следващия екран.

  разширяване на таблица на Excel

 2. Въведете URL адреса за всяка дисциплина въз основа на пиктограмите от Wikimedia Commons. Ако сте изтеглили работната книга, в която те вече са въведени, можете да ги копирате и поставите в тази колона.

 3. Все още в Excel, изберете Power Pivot > Таблици > Добавяне към модела на данни, за да добавите към модела на данни таблицата, която създадохте.

 4. В Power Pivot, в Изглед на диаграма, създайте релация, като плъзнете полето DisciplineID от таблицата Disciplines до полето DisciplineID в таблицата DiscImage.

Задаване на категория на данните с цел правилно показване на изображенията

За да може отчетите на Power View да показват правилно изображенията, трябва да зададете правилно категорията на данните за URL адресите на изображенията. Power Pivot се опитва да определи типа на данните във вашия модел на данни, при което добавя израза (Предложено) след автоматично избраната категория, но е добре да сте сигурни. А сега потвърдете.

 1. В Power Pivot изберете таблицата DiscImage и след това изберете колоната DiscImage.

 2. В лентата изберете Разширени > свойства на отчитането > категория данни и изберете URL адрес на изображение, както е показано на следващия екран. Excel се опитва да открие на категория на данните и когато това се случи, маркира избраната категория данни като (предложени).

  Задаване на категория на данните в Power Pivot

Сега вашият модел на данните съдържа URL адреси за пиктограмите, които могат да се асоциират с всяка дисциплина, и категорията на данните е правилно зададена като URL за изображение.

Използване на данни от интернет за завършване на модела на данни

Много сайтове в интернет предлагат данни, които могат да се използват в отчетите, ако според вас са надеждни и полезни. В този раздел ще добавите данни за населението към вашия модел на данни.

Добавяне на данни за населението към модел на данни

За да създавате отчети, които съдържат данни за населението, трябва да намерите и след това да включите данните за населението в модела на данните. Чудесен източник на такава информация е базата данни на Световната банка на адрес Worldbank.org. Когато отворите сайта, ще намерите страницата по-долу, която ви позволява да изберете и изтеглите всякакви видове данни за страната или региона.

http://databank.worldbank.org/Data/Views/variableSelection/selectvariables.aspx?source=World-Development-Indicators

Има много опции за изтегляне на данни от Worldbank.org, които да ви послужат за създаване на всякакви интересни отчети. Засега ви интересува населението на страните или регионите, включени във вашия модел на данни. В следващите стъпки ще изтеглите таблица с данни за населението и ще я добавите към вашия модел на данни.

Забележка: Уеб сайтове понякога се променят, така оформление в Worldbank.org може да е малко по-различно, отколкото описана по-долу. Като алтернатива, можете да изтеглите работна книга на Excel, наречена Population.xlsx , която вече съдържа Worldbank.org данни, създадени с помощта на следните стъпки, като щракнете върху тук.

 1. Отворете уеб сайта worldbank.org от връзката по-горе.

 2. В централната секция на страницата, под странащракнете върху Избери всички.

 3. Под сериятърсене и изберете генерална съвкупност, общо. Следващия екран показва изображение на дадено търсене, със стрелка, сочеща към полето за търсене.

  Избиране на данни от worldbank.org

 4. Под TIME (ВРЕМЕ), изберете 2008 г. (това е минал период, но съответства на данните за Олимпийските игри, взета за пример в тези уроци)

 5. След като сте избрали тези неща, щракнете върху бутона DOWNLOAD (ИЗТЕГЛИ) и след това изберете Excel като тип на файла. Името на изтеглената работната книга не е особено четливо. Преименувайте работната книга на Население.xls и я запишете на място, от което ще я отваряте в следващата серия от стъпки.

Сега сте готови да импортирате тези данни във вашия модел на данни.

 1. В работната книга на Excel, която съдържа данните за избраните олимпийски игри, вмъкнете нов работен лист и му дайте име Население.

 2. Намерете изтеглената работна книга Население.xls, отворете я и копирайте данните. Помнете, че можете да изберете произволна клетка в набора от данни и да натиснете Ctrl + A, за да изберете всички съседни данни. Поставете данните в клетка A1 в работния лист Население във вашата работна книга за Олимпийските игри.

 3. В работна книга на Олимпийските игри искате да форматирате данните току-що сте поставили като таблица и дайте име на таблицата генерална съвкупност. С произволна клетка в набора от данни, избран, като например клетка A1 натиснете Ctrl + A, за да изберете всички съседни данни и след това Ctrl + T, за да форматирате данните като таблица. Тъй като данни имат заглавки, изберете моята таблица има заглавки в прозореца Създаване на таблица , който се появява, както е показано тук.

  прозорецът "Създаване на таблица"

  Форматиране на данни като таблица има много предимства. Можете да зададете име на таблицата, което го прави лесно да се идентифицират. Можете също да установявате релации между таблиците, което позволява изследване и анализ в обобщени таблици, Power Pivotи Power View.

 4. В раздела " инструменти за таблица > проектиране " Намерете полето Име на таблица и въведете населението на името на таблицата. Данните за населението е в една колона, озаглавена 2008. За да запазите неща, които прави, преименувайте 2008 колона в таблицата по- населението на генерална съвкупност. Вашата работна книга сега изглежда както на следващия екран.

  Данни за населението, прехвърлени в Excel

  Забележки: В някои случаи, Кода на страната , използван от Worldbank.org сайт не отговаря на официалното ISO 3166-1 алфа-3 кода в таблицата Medals , което означава, някои страни/региони няма да показва данните за населението. Можете да коригирате, като направите следното замествания директно във вашата населението таблица в Excel, за всеки засегнатия запис. Добрата новина е, че Power Pivot разпознава автоматично промените, които правите в Excel:

  • промяна на NLD НЕД

  • промяна на че особено

 5. В Excel Добавете таблицата към модела на данни чрез избиране на Power Pivot > таблици > добави към модел на данни, както е показано на следващия екран.

  Добавяне на нови данни към модела на данни

 6. След това създайте релация. Забелязахме, че "Country or Region Code" в Population е същият трицифрен код, който е в полето NOC_CountryRegion на Medals. Сега можете лесно да създадете релация между тези таблици. В Power Pivot, в "Изглед на диаграма", плъзнете таблицата Population, така че да отиде до таблицата Medals. Плъзнете полето NOC_CountryRegion на таблицата Medals върху полето "Country or Region Code" в таблицата Population. Създава се релация, както е показано на следващия екран.

  създаване на релация между таблици

Това не беше особено трудно. Сега вашият модел на данните съдържа връзки към флаговете, връзки към изображенията за дисциплините (по-горе ги нарекохме "пиктограми") и нови таблици с информация за населението. Разполагаме с всякакви видове данни и сме почти готови да създадем впечатляващи визуализации, които да включим в отчетите.

Но първо, нека малко да улесним създаването на отчети, като скрием някои таблици и полета, които няма да използваме в отчетите.

Скриване на таблици и полета за по-лесно създаване на отчети

Може би сте забелязали колко много полета има в таблицата Medals Цял куп, много от които няма да използвате, когато създавате отчети. В този раздел ще научите как да скриете някои от тези полета, за да улесните процеса на създаване на отчети в Power View.

За да видите това сами, изберете листа "Power View" в Excel. Следващият екран показва списък на таблиците в Полета на Power View. Това е доста дълъг списък с таблици, от който да избирате, и в много от тях има полета, които никога няма да използвате в отчетите си.

твърде много таблици в работната книга на Excel

Съответните данни са важни, но списъкът с таблици и полета е прекалено дълъг и може би малко обезкуражаващ. Можете да скриете таблици и полета от клиентските инструменти, например обобщените таблици и Power View, без да изтривате съответните данни от модела на данни.

В следващите стъпки ще скриете някои от таблиците и полетата, като използвате Power Pivot. Ако някои от скритите таблици или полета ви потрябват, за да генерирате отчети, винаги можете да се върнете в Power Pivot и да ги покажете.

Забележка: Когато скриете колона или поле, няма да можете да създавате отчети или филтри, базирани на тези скрити таблици или полета.

Скриване на таблици с помощта на Power Pivot

 1. В Power Pivot изберете Начало > Изглед > Изглед на данните, за да сте сигурни, че е избрано "Изглед на данните" и не сте в "Изглед на диаграма".

 2. Нека да скрием следните таблици, които не ви трябват за създаването на отчети: S_Teams и W_Teams. Ще забележите няколко таблици, в които само едно от полетата е полезно. По-нататък в този урок ще намерите решение и за тях.

 3. Щракнете с десния бутон върху раздела W_Teams , намерени в долната част на прозореца и изберете скриване от клиентски инструменти. Следващия екран показва менюто, което се появява, когато щракнете с десния бутон на скритите таблици раздел в Power Pivot.

  как да скриете таблици от клиентските инструменти в Excel

 4. Скриване на другата таблица, S_Teams, както и. Обърнете внимание, че разделите за скритите таблици са сиви, както е показано на следващия екран.

  разделите за скритите таблици са сиви в Power Pivot

Скриване на полета с помощта на Power Pivot

Има и някои полета, които не са полезни за създаването на отчети. Скритите данни може да са важни, но като скриете полета от клиентските инструменти, например обобщените таблици и Power View, улеснявате навигацията и избора на полета, които да се включат в отчета.

Следващите стъпки скриват колекция от полета, от различни таблици, които няма да ви трябват за отчетите.

 1. В Power Pivotщракнете върху раздела медали . щракнете с десния бутон Edition колона, след което щракнете върху скриване от клиентски инструменти, както е показано на следващия екран.

  щракнете с десния бутон, за да скриете полета на таблицата от клиентските инструменти в Excel

  Обърнете внимание, колоната се превръща сиво, подобно на как разделите за скритите таблици са сиви.

 2. В раздела Medals, скрийте от клиентските инструменти следните полета: Event_gender, MedalKey.

 3. В раздела Events, скрийте от клиентските инструменти следните полета: EventID, SportID.

 4. В раздела Sports, скрийте SportID.

Сега, когато погледнем листа "Power View" и Полета на Power View, виждаме следния екран. Това е по-лесно управляемо.

наличието на по-малко таблици в клиентските инструменти улеснява създаването на отчети

Скриването на таблици и колони от клиентските инструменти улеснява процеса на създаване на отчети. Можете да скриете колкото пожелаете таблици или колони, а после винаги можете да ги покажете, ако е необходимо.

След като сте приключили с модела на данни, можете да експериментирате с данните. В следващия урок ще създавате всякакви интересни и завладяващи визуализации, като използвате данните за Олимпийските игри и модела на данни, който сте създали.

Контролна точка и тест

Преглед на наученото

В този урок научихте как да импортирате данни от интернет във вашия модел на данни. В интернет има много данни и уменията да ги намирате и да ги включвате във вашите отчети ще ви бъдат изключително полезни, когато започнете да създавате отчети.

Научихте и как да включвате изображения в модела на данни и как да създавате формули на DAX, за да опростите добавянето на URL адреси във вашия набор от данни, за да можете да ги използвате в отчетите. Научихте как да скривате таблици и полета, което ще ви бъде полезно, когато се наложи да създавате отчети, без да ви пречат таблиците и полетата, които едва ли ще използвате. Скриването на таблици и полета е особено удобно, когато други хора създават отчети от данните, които сте предоставили.

В следващия урок от тази серия ще започнете да създавате удивителни отчети на Power View. Те са забавни, интерактивни и без никакви ограничения – проявете творчество и въображение. Дори само в рамките на набора данни за Олимпийските игри, броят и видовете отчети, които можете да създавате, е почти неограничен.

Звучи ви забавно? Ето една връзка към следващия урок, за да опитате да създадете тези отчети сами:

Урок 5: Създаване на удивителни отчети на Power View – част 1

ТЕСТ

Искате да проверите какво сте запомнили от изучаваното? Ето вашия шанс. Следващият тест набляга на функции, възможности или изисквания, с които се запознахте в този урок. Най-долу на страницата ще намерите отговорите. Успех!

Въпрос 1: Кой от следните е правилният начин за включване на данни от интернет във вашия модел на данни?

А: Копиране и поставяне на данните като "суров текст" в Excel, след което данните се добавят автоматично.

Б: Копиране и поставяне на данните в Excel, форматиране на данните като таблица и след това избиране на Power Pivot > Таблици > Добавяне към модела на данни.

В: Създаване на формула на DAX в Power Pivot, която попълва нова колона с URL адресите, сочещи към данни в интернет.

Г: И "Б", и "В".

Въпрос 2: Кое от следните е вярно за форматирането на данни като таблица в Excel?

А: Можете да зададете име на таблицата, за да я идентифицирате лесно.

Б: Можете да добавите таблица в модела на данни.

В: Можете да създадете релации между таблиците, за да можете да извършвате проучвания и анализи на данните в обобщени таблици, Power Pivot и Power View.

Г: Всички от горните.

Въпрос 3: Кое от следните е вярно за скритите таблици в Power Pivot?

А: Скриването на таблица в Power Pivot изтрива данните от модела на данни.

Б: Скриването на таблица в Power Pivot не позволява тя да се вижда в клиентските инструменти, следователно не можете да създавате отчети, които използват полета от тази таблица за филтриране.

В: Скриването на таблица в Power Pivot не оказва влияние върху клиентския инструмент.

Г: Не можете да скриете таблици в Power Pivot, можете да скриете само полета.

Въпрос 4: Вярно или грешно: След като скриете поле в Power Pivot, повече не можете да го виждате или отваряте, дори и от Power Pivot.

А: ВЯРНО

Б: НЕВЯРНО

Отговори на теста

 1. Правилен отговор: Г

 2. Правилен отговор: Г

 3. Правилен отговор: Б

 4. Правилен отговор: Б

Забележки: Данните и изображенията в тази поредица уроци са базирани на следното:

 • Набор от данни за Олимпийските игри от Guardian News & Media Ltd.

 • Изображения на флаговете от Factbook на CIA (cia.gov)

 • Данни за населението от Световната банка (worldbank.org)

 • Olympic Sport Pictograms (Пиктограми за олимпийските спортове) от Thadius856 и Parutakupiu

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×