Урок: Включване на данни от интернет и задаване на стойности по подразбиране за отчетите на Power View

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Абстрактни:    В края на предишния урок Базирани на карта за създаване на отчети на Power View, вашата работна книга на Excel включват данни от различни източници, модел на данни въз основа на връзките, създадени чрез Power Pivotи отчет на карта на Power View с някои основни данни за Олимпийските игри. В този урок разширяване и оптимизиране на работна книга с повече данни, интересна графика и подготовка на работната книга за лесно създаване на удивителни отчети на Power View.

Забележка: Тази статия описва модели на данни в Excel 2013. Обаче същите модели на данни и функции на Power Pivot, въведени в Excel 2013, са в сила и за Excel 2016.

Разделите в този урок са следните:

Импортиране в модела на данни на връзки към изображения от интернет

Използване на данни от интернет за завършване на модела на данни

Скриване на таблици и полета за по-лесно създаване на отчети

Контролна точка и тест

В края на този урок има тест, с който можете да проверите какво сте научили.

Тази серия използва данни, описващи олимпийски медали, страни домакини и различни олимпийски спортни състезания. Серията включва следните уроци:

 1. Импортиране на данни в Excel 2013 и създаване на модел на данни

 2. Разширяване на релациите в модел на данни с помощта на Excel 2013, Power Pivot и DAX

 3. Създаване на базирани на карта отчети на Power View

 4. Включване на данни от интернет и задаване на стойности по подразбиране за отчетите на Power View

 5. Създаване на удивителни отчети на Power View – част 1

 6. Създаване на удивителни отчети на Power View – част 2

Препоръчваме ви да следвате уроците подред.

Тези уроци използват Excel 2013 с Power Pivot разрешени. За повече информация за Excel 2013, щракнете тук. За указания за разрешаването на Power Pivot, щракнете тук.


Импортиране в модела на данни на връзки към изображения от интернет

Количеството данни непрекъснато расте, а заедно с това растат и желанията да можете да ги визуализирате. С допълнителните данни идват различни перспективи и възможности да ги разглеждате и да преценявате как данните си влияят по множество различни начини. Power Pivot и Power View обединяват вашите данни, както и външни данни, и ги визуализират по забавни и интересни начини.

В този раздел ще разширите модела на данните, като включите изображения на флагове за регионите или страните, които участват в Олимпийските игри, и след това ще добавите изображения, представящи олимпийските дисциплини.

Добавяне на изображения на флагове в модела на данни

Изображенията обогатяват визуалното въздействие на отчетите на Power View. В следващите стъпки ще добавите две категории изображения: изображение за всяка дисциплина и изображение на знамето, което представя региона или страната.

Имате две таблици, които са подходящи за включване на тази информация: таблицата Дисциплина с изображения за дисциплините и таблицата Hosts с флаговете. За да направите това интересно, ще използвате изображения, намерени в интернет, и връзка към всяко изображение, така че то да се отваря за всеки, който разглежда отчета, където и да се намира.

 1. След като сте потърсили в интернет, сте намерили подходящ източник на изображения на флаговете на всяка страна или регион – сайта World Factbook на ЦРУ, на адрес CIA.gov. Ако например щракнете върху следната връзка, получавате изображение на знамето на Франция:

  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif

  . След като проучите сайта и намерите и други URL адреси на изображения на флагове, ще забележите, че URL адресите имат един и същи формат, а единствената променлива са двете букви, които представляват кода на страната или региона. Така че ако знаете кода от две букви на всяка страна или регион, ще можете просто да го вмъкнете във всеки URL адрес и да получите връзка към всеки флаг. Това е един плюс и когато погледнете внимателно данните си, ще разберете, че таблицата Hosts съдържа кодовете от две букви на страните или регионите. Чудесно.

 2. Трябва да създадете ново поле в таблицата Hosts , за да съхранявате флага URL адреси. В по-ранните начинаещи сте използвали DAX да съедините два полета и ние ще направим същото за флага URL адреси. В Power Pivotизберете празна колона, която има заглавие на Колона "Добавяне" в таблицата Hosts . В лентата за формули въведете следната формула DAX (или можете да копирате и го поставете в колоната Формула). Тя изглежда дълга, но голямата част от него е искаме да се използва от CIA Factbook URL адреса.

  =REPLACE("https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif",82,2,LOWER([Alpha-2 code]))

  в тази функция на DAX направихте няколко неща, всички в един ред. Първо, функция на DAX REPLACE замества текста в даден текстов низ, така че с помощта на тази функция, която замества част от URL адреса, посочен във Франция флаг (Франция) с подходящия двубуквен код за всяка страна или регион. Номер 82 казва ЗАМЕСТВАНЕ функция, за да започнете да 82 знаците в низ. 2, която следва казва ЗАМЕСТИ колко на брой знаци за заместване. След това, може би сте забелязали, че URL Адресът е малки и главни букви (който е тествана първо, разбира се) и нашите двубуквени кодове са главни букви, така че трябваше да ги конвертирате да малки букви, като ги вмъкнати URL адрес, като използвате функцията DAX ДОЛНИЯ.

 3. Преименувайте колоната с URL адресите на флаговете на FlagURL. Екранът на Power Pivot сега изглежда по следния начин.

  Power Pivot и DAX за създаване на поле за URL адрес

 4. Върнете се в Excel и изберете обобщената таблица в Лист1. В Полета на обобщената таблица изберете ВСИЧКИ. Виждате, че добавеното поле FlagURL е налично, както е показано в следващия екран.
  FlagURL е добавено в таблицата Hosts

  Забележки: В някои случаи алфа-2 код, използван от сайта на CIA.gov World Factbook не отговаря на официалното ISO 3166-1 алфа-2 код в таблицата Hosts , което означава, че някои флагове не се показват правилно. Можете да коригирате и получавате флаг URL адреси, като направите следното замествания директно във вашата Hosts таблица в Excel, за всеки запис, засегнати. Добрата новина е, че Power Pivot автоматично открива промените, които правите в Excel и преизчислява DAX формула:

  • променя AT на AU

Добавяне на пиктограми за спортовете в модела на данните

Отчетите на Power View са по-интересни, когато изображенията са свързани с олимпийските състезания. В този раздел ще добавите изображения към таблицата Disciplines.

 1. След търсене в интернет, можете да откриете, че Wikimedia Commons има чудесни пиктограми за Олимпийските всяка дисциплина, предоставени от Parutakupiu. Следната връзка ви показва много изображения от Parutakupiu.

  http://commons.wikimedia.org/wiki/user:parutakupiu

 2. Но когато разгледате отделните изображения, виждате че общата структура на URL адресите не позволява да използвате DAX за автоматично създаване на връзки към изображенията. Искате да знаете колко са дисциплините във вашия модел на данни, за да прецените дали да не въведете връзките ръчно. В Power Pivot изберете таблицата Disciplines и погледнете в дъното на прозореца Power Pivot. Там виждате, че броят на записите е 69, както е показано на следващия екран.
  Power Pivot показва броя записи

  Решавате, че 69 записа не са твърде много за ръчно копиране и поставяне, особено като се замислите колко впечатляващи ще бъдат отчетите, които ще създавате след това.

 3. За да добавите URL адресите на пиктограмите, ви трябва нова колона в таблица Disciplines. Това създава едно интересно предизвикателство: таблицата Disciplines е добавена в модела на данни чрез импортиране на база данни на Access, затова таблицата Disciplines се появява само в Power Pivot, но не и в Excel. Обаче в Power Pivot не можете да въвеждате данни директно в отделните записи, наричани още редове. За да се справим с това, можем да създадем нова таблица въз основа на информацията в таблица Disciplines, да я добавим в модела на данните и да създадем релация.

 4. В Power Pivot, копирайте трите колони в таблицата Disciplines. Можете да ги изберете, като посочите с мишката колоната Discipline, а след това плъзнете до колоната SportID, както е показано в следващия екран, след което щракнете върху Начало > Клипборд > Копирай.

  копиране на полета в power pivot

 5. В Excel създайте нов работен лист и поставете копираните данни. Форматирайте поставените данни като таблица, както направихте в предишните уроци от тази серия, като посочите най-горния ред като етикети, а след това дайте име на таблицата DiscImage. Дайте и на работния лист името DiscImage.

Забележка: Работна книга с всички ръчно въвеждане завърши, наречен DiscImage_table.xlsx, е един от файловете, изтеглени в първия урок в тази серия. За по-лесно, можете да го изтеглите като щракнете върху тук. Прочетете следващите стъпки, които можете да приложите към подобни ситуации с ваши собствени данни.

 1. В колоната до SportID въведете DiscImage в първия ред. Excel автоматично разширява таблицата, за да включи реда. Работният лист DiscImage изглежда така, както е показано на следващия екран.

  разширяване на таблица на excel

 2. Въведете URL адреса за всяка дисциплина въз основа на пиктограмите от Wikimedia Commons. Ако сте изтеглили работната книга, в която те вече са въведени, можете да ги копирате и поставите в тази колона.

 3. Все още в Excel, изберете Power Pivot > Таблици > Добавяне към модела на данни, за да добавите към модела на данни таблицата, която създадохте.

 4. В Power Pivot, в Изглед на диаграма, създайте релация, като плъзнете полето DisciplineID от таблицата Disciplines до полето DisciplineID в таблицата DiscImage.

Задаване на категория на данните с цел правилно показване на изображенията

За да може отчетите на Power View да показват правилно изображенията, трябва да зададете правилно категорията на данните за URL адресите на изображенията. Power Pivot се опитва да определи типа на данните във вашия модел на данни, при което добавя израза (Предложено) след автоматично избраната категория, но е добре да сте сигурни. А сега потвърдете.

 1. В Power Pivot изберете таблицата DiscImage и след това изберете колоната DiscImage.

 2. В лентата, изберете Разширени > Свойства на отчитането > Категория на данните и изберете URL на изображение, както е показано в следващия екран. Excel се опитва да определи категорията на данните, при което маркира избраната категория данни като (препоръчително).

  задаване на категория на данните в power pivot

Сега вашият модел на данните съдържа URL адреси за пиктограмите, които могат да се асоциират с всяка дисциплина, и категорията на данните е правилно зададена като URL за изображение.

Използване на данни от интернет за завършване на модела на данни

Много сайтове в интернет предлагат данни, които могат да се използват в отчетите, ако според вас са надеждни и полезни. В този раздел ще добавите данни за населението към вашия модел на данни.

Добавяне на данни за населението към модел на данни

За да създавате отчети, които съдържат данни за населението, трябва да намерите и след това да включите данните за населението в модела на данните. Чудесен източник на такава информация е базата данни на Световната банка на адрес Worldbank.org. Когато отворите сайта, ще намерите страницата по-долу, която ви позволява да изберете и изтеглите всякакви видове данни за страната или региона.

http://databank.worldbank.org/Data/Views/variableSelection/selectvariables.aspx?source=World-Development-Indicators

Има много опции за изтегляне на данни от Worldbank.org, които да ви послужат за създаване на всякакви интересни отчети. Засега ви интересува населението на страните или регионите, включени във вашия модел на данни. В следващите стъпки ще изтеглите таблица с данни за населението и ще я добавите към вашия модел на данни.

Забележка: Уеб сайтове понякога се променят, така оформление в Worldbank.org може да е малко по-различно, отколкото описана по-долу. Като алтернатива можете да изтеглите работна книга на Excel, наречена Population.xlsx , която вече съдържа Worldbank.org данни, създадени с помощта на следните стъпки, като щракнете върху тук.

 1. Отворете уеб сайта worldbank.org от връзката по-горе.

 2. В централната секция на страницата, под странащракнете върху Избери всички.

 3. Под SERIES (СЕРИЯ), потърсете и изберете population, total (население, общо). Следващият екран показва изображение на това търсене и стрелка, която сочи полето за търсене.

  избиране на данни от worldbank.org

 4. Под TIME (ВРЕМЕ), изберете 2008 г. (това е минал период, но съответства на данните за Олимпийските игри, взета за пример в тези уроци)

 5. След като сте избрали тези неща, щракнете върху бутона DOWNLOAD (ИЗТЕГЛИ) и след това изберете Excel като тип на файла. Името на изтеглената работната книга не е особено четливо. Преименувайте работната книга на Население.xls и я запишете на място, от което ще я отваряте в следващата серия от стъпки.

Сега сте готови да импортирате тези данни във вашия модел на данни.

 1. В работната книга на Excel, която съдържа данните за избраните олимпийски игри, вмъкнете нов работен лист и му дайте име Население.

 2. Намерете изтеглената работна книга Население.xls, отворете я и копирайте данните. Помнете, че можете да изберете произволна клетка в набора от данни и да натиснете Ctrl + A, за да изберете всички съседни данни. Поставете данните в клетка A1 в работния лист Население във вашата работна книга за Олимпийските игри.

 3. В работната книга за олимпийските игри искате да форматирате като таблица данните, които току-що поставихте, и да наречете таблицата Население. Изберете произволна клетка в набора от данни, например клетка A1, и натиснете Ctrl + A, за да изберете всички съседни данни, след което натиснете Ctrl + T, за да форматирате данните като таблица. Тъй като данните имат заглавки, изберете Моята таблица има заглавки в прозореца Създаване на таблица, който се появява, както е показано тук.

  прозорецът "създаване на таблица"

  Форматирането на данните като таблица има много предимства. Можете да зададете име на таблицата, за да я идентифицирате лесно. Можете също да създадете релации между таблиците, което ще ви позволи да извършвате проучвания и анализи в обобщени таблици, Power Pivot и Power View.

 4. В инструменти за таблица > проектиране tab Намерете полето Име на таблица и въведете населението на името на таблицата. Данните за населението е в една колона, озаглавена 2008. За да запазите неща, които прави, преименувайте 2008 колона в таблицата по- населението на генерална съвкупност. Вашата работна книга сега изглежда както на следващия екран.

  данни за населението, прехвърлени в excel

  Забележки: В някои случаи, Кода на страната , използван от Worldbank.org сайт не отговаря на официалното ISO 3166-1 алфа-3 кода в таблицата Medals , което означава, някои страни/региони няма да показва данните за населението. Можете да коригирате, като направите следното замествания директно във вашата населението таблица в Excel, за всеки засегнатия запис. Добрата новина е, че Power Pivot разпознава автоматично промените, които правите в Excel:

  • промяна на NLD НЕД

  • промяна на че особено

 5. В Excel добавете таблицата към модела на данните, като изберете Power Pivot > Таблици > Добавяне към модела на данни, както е показано на следващия екран.

  добавяне на нови данни към модела на данни

 6. След това създайте релация. Забелязахме, че "Country or Region Code" в Population е същият трицифрен код, който е в полето NOC_CountryRegion на Medals. Сега можете лесно да създадете релация между тези таблици. В Power Pivot, в "Изглед на диаграма", плъзнете таблицата Population, така че да отиде до таблицата Medals. Плъзнете полето NOC_CountryRegion на таблицата Medals върху полето "Country or Region Code" в таблицата Population. Създава се релация, както е показано на следващия екран.

  създаване на релация между таблици

Това не беше особено трудно. Сега вашият модел на данните съдържа връзки към флаговете, връзки към изображенията за дисциплините (по-горе ги нарекохме "пиктограми") и нови таблици с информация за населението. Разполагаме с всякакви видове данни и сме почти готови да създадем впечатляващи визуализации, които да включим в отчетите.

Но първо, нека малко да улесним създаването на отчети, като скрием някои таблици и полета, които няма да използваме в отчетите.

Скриване на таблици и полета за по-лесно създаване на отчети

Може би сте забелязали колко много полета има в таблицата Medals Цял куп, много от които няма да използвате, когато създавате отчети. В този раздел ще научите как да скриете някои от тези полета, за да улесните процеса на създаване на отчети в Power View.

За да видите това сами, изберете листа "Power View" в Excel. Следващият екран показва списък на таблиците в Полета на Power View. Това е доста дълъг списък с таблици, от който да избирате, и в много от тях има полета, които никога няма да използвате в отчетите си.

твърде много таблици в работната книга на excel

Съответните данни са важни, но списъкът с таблици и полета е прекалено дълъг и може би малко обезкуражаващ. Можете да скриете таблици и полета от клиентските инструменти, например обобщените таблици и Power View, без да изтривате съответните данни от модела на данни.

В следващите стъпки ще скриете някои от таблиците и полетата, като използвате Power Pivot. Ако някои от скритите таблици или полета ви потрябват, за да генерирате отчети, винаги можете да се върнете в Power Pivot и да ги покажете.

Забележка: Когато скриете колона или поле, няма да можете да създавате отчети или филтри, базирани на тези скрити таблици или полета.

Скриване на таблици с помощта на Power Pivot

 1. В Power Pivot изберете Начало > Изглед > Изглед на данните, за да сте сигурни, че е избрано "Изглед на данните" и не сте в "Изглед на диаграма".

 2. Нека да скрием следните таблици, които не ви трябват за създаването на отчети: S_Teams и W_Teams. Ще забележите няколко таблици, в които само едно от полетата е полезно. По-нататък в този урок ще намерите решение и за тях.

 3. Щракнете с десния бутон върху раздела W_Teams в дъното на прозореца и изберете Скриване от клиентски инструменти. Следващият екран показва менюто, което се появява, щом щракнете с десен бутон върху раздел в скрита таблица в Power Pivot.

  как да скриете таблици от клиентските инструменти в Excel

 4. Скрийте и другата таблица, S_Teams. Забележете, че разделите за скритите таблици са сиви, както е показано на следващия екран.

  разделите за скритите таблици са сиви в Power Pivot

Скриване на полета с помощта на Power Pivot

Има и някои полета, които не са полезни за създаването на отчети. Скритите данни може да са важни, но като скриете полета от клиентските инструменти, например обобщените таблици и Power View, улеснявате навигацията и избора на полета, които да се включат в отчета.

Следващите стъпки скриват колекция от полета, от различни таблици, които няма да ви трябват за отчетите.

 1. В Power Pivot щракнете върху раздела Medals. Щракнете с десен бутон върху колоната Edition и след това щракнете върху Скриване от клиентски инструменти, както е показано на следващия екран.

  щракнете с десния бутон, за да скриете полета на таблицата от клиентските инструменти в excel

  Забележете, че колоната става сива, както са сиви и разделите на скритите таблици.

 2. В раздела Medals, скрийте от клиентските инструменти следните полета: Event_gender, MedalKey.

 3. В раздела Events, скрийте от клиентските инструменти следните полета: EventID, SportID.

 4. В раздела Sports, скрийте SportID.

Сега, когато погледнем листа "Power View" и Полета на Power View, виждаме следния екран. Това е по-лесно управляемо.

по-малко таблици в клиентски инструменти улеснява създаване на отчети

Скриването на таблици и колони от клиентските инструменти улеснява процеса на създаване на отчети. Можете да скриете колкото пожелаете таблици или колони, а после винаги можете да ги покажете, ако е необходимо.

След като сте приключили с модела на данни, можете да експериментирате с данните. В следващия урок ще създавате всякакви интересни и завладяващи визуализации, като използвате данните за Олимпийските игри и модела на данни, който сте създали.

Контролна точка и тест

Преглед на наученото

В този урок научихте как да импортирате данни от интернет във вашия модел на данни. В интернет има много данни и уменията да ги намирате и да ги включвате във вашите отчети ще ви бъдат изключително полезни, когато започнете да създавате отчети.

Научихте и как да включвате изображения в модела на данни и как да създавате формули на DAX, за да опростите добавянето на URL адреси във вашия набор от данни, за да можете да ги използвате в отчетите. Научихте как да скривате таблици и полета, което ще ви бъде полезно, когато се наложи да създавате отчети, без да ви пречат таблиците и полетата, които едва ли ще използвате. Скриването на таблици и полета е особено удобно, когато други хора създават отчети от данните, които сте предоставили.

В следващия урок от тази серия ще започнете да създавате удивителни отчети на Power View. Те са забавни, интерактивни и без никакви ограничения – проявете творчество и въображение. Дори само в рамките на набора данни за Олимпийските игри, броят и видовете отчети, които можете да създавате, е почти неограничен.

Звучи ви забавно? Ето една връзка към следващия урок, за да опитате да създадете тези отчети сами:

Урок 5: Създаване на удивителни отчети на Power View – част 1

ТЕСТ

Искате да проверите какво сте запомнили от изучаваното? Ето вашия шанс. Следващият тест набляга на функции, възможности или изисквания, с които се запознахте в този урок. Най-долу на страницата ще намерите отговорите. Успех!

Въпрос 1: Кой от следните е правилният начин за включване на данни от интернет във вашия модел на данни?

А: Копиране и поставяне на данните като "суров текст" в Excel, след което данните се добавят автоматично.

Б: Копиране и поставяне на данните в Excel, форматиране на данните като таблица и след това избиране на Power Pivot > Таблици > Добавяне към модела на данни.

В: Създаване на формула на DAX в Power Pivot, която попълва нова колона с URL адресите, сочещи към данни в интернет.

Г: И "Б", и "В".

Въпрос 2: Кое от следните е вярно за форматирането на данни като таблица в Excel?

А: Можете да зададете име на таблицата, за да я идентифицирате лесно.

Б: Можете да добавите таблица в модела на данни.

В: Можете да създадете релации между таблиците, за да можете да извършвате проучвания и анализи на данните в обобщени таблици, Power Pivot и Power View.

Г: Всички от горните.

Въпрос 3: Кое от следните е вярно за скритите таблици в Power Pivot?

А: Скриването на таблица в Power Pivot изтрива данните от модела на данни.

Б: Скриването на таблица в Power Pivot не позволява тя да се вижда в клиентските инструменти, следователно не можете да създавате отчети, които използват полета от тази таблица за филтриране.

В: Скриването на таблица в Power Pivot не оказва влияние върху клиентския инструмент.

Г: Не можете да скриете таблици в Power Pivot, можете да скриете само полета.

Въпрос 4: Вярно или грешно: След като скриете поле в Power Pivot, повече не можете да го виждате или отваряте, дори и от Power Pivot.

А: ВЯРНО

Б: НЕВЯРНО

Отговори на теста

 1. Правилен отговор: Г

 2. Правилен отговор: Г

 3. Правилен отговор: Б

 4. Правилен отговор: Б

Забележки: Данните и изображенията в тази поредица уроци са базирани на следното:

 • Набор от данни за Олимпийските игри от Guardian News & Media Ltd.

 • Изображения на флаговете от Factbook на CIA (cia.gov)

 • Данни за населението от Световната банка (worldbank.org)

 • Olympic Sport Pictograms (Пиктограми за олимпийските спортове) от Thadius856 и Parutakupiu

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×