Управляване на приложения на услуги за бизнес свързване

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В SharePoint Online можете да създадете услугите за бизнес свързване (BCS) връзки към източници на данни, като бази данни на SQL Azure или уеб услуги, Windows Communication Foundation (WCF), които са извън сайта на SharePoint. След като създадете тези връзки, можете да управлявате или редактиране на информацията за услугите за бизнес свързване в на сайта на центъра за администриране на SharePoint. Можете да влезете в на сайта на центъра за администриране на SharePoint директно, или влезте в центъра за администриране на Office 365 и след това преминете към центъра за администриране на SharePoint.

SharePoint Online използва BCS заедно с услугата за защитено хранилище за достъп и извличане на данни като например BDC модели от външни данни системи. За да научите повече за услугите за бизнес свързване, вижте ръководство за планиране в SharePoint Online за Office 365.

В тази статия

Управление на разрешения за услугите за бизнес свързване

Разрешения за обекти

Разрешения за хранилището на метаданни

Импортиране или експортиране на модел за свързване на бизнес данни (BDC)

Импортиране на BDC модел

Експортиране на BDC модел

Добавяне на действия към външни типове съдържание

Преглед на външни данни и настройки на външни данни

Изгледът "външни типове съдържание"

Изгледът "външни системи"

Настройки на свойства на изглед

Конфигуриране на настройките на свойството

Изглед на BDC модел

Управление на разрешения за услугите за бизнес свързване

Забележка: За информация как да настроите услугите за бизнес свързване вижте Центъра за разработчици на MSDN за SharePoint Online.

След завършване на настройването потребителските разрешения контролират достъпа до данните, предоставени от връзката. Услугите за бизнес свързване предоставят два типа разрешения:

 • Разрешения за обекти

 • Разрешения за хранилища на метаданни

Екранна снимка на лентата ''Редактиране'' в настройките за бизнес свързване, показваща бутона ''Импортиране'' за BDC модел и настройките за разрешения.

Разрешения за обекти

Разрешенията за обекти се прилагат само към определени външна система, BDC модел или външен тип съдържание. Всеки външен тип съдържание е защитим обект. Например, ако имате външен тип съдържание, наречен WCFBookSales, разрешенията за обект се прилагат само към обекта WCFBookSales и не се прилагат към който и да е друг дефиниран външен тип съдържание.

За да зададете разрешения за определен обект, изпълнете стъпките по-долу.

 1. Влезте в Office 365 със своя акаунт на администратор на SharePoint Online.

 2. Отидете в центъра за администриране на SharePoint.

 3. Изберете bcs.

 4. В раздела каталог за бизнес данни изберете Управление на BDC модели и външни типове съдържание.

 5. Поставете отметка в квадратчето до името на външния тип съдържание или външната система, които искате да управлявате.

 6. В лентата изберете Задаване на разрешения за обекти.
  Екранна снимка на диалоговия прозорец ''Задаване на разрешения за обекти'' за услугите за бизнес свързване в SharePoint Online.

 7. Въведете потребителски акаунт или група име в текстовото поле и след това изберете Добави. Можете също да изберете Преглед за да потърсите името, което искате.

 8. Изберете името на акаунта или групата, на които искате да предоставите достъп до външния тип съдържание или външната система. Можете да зададете разрешения само за един акаунт наведнъж. Ако имате няколко акаунта или групи, трябва да зададете нива на достъп за всеки акаунт поотделно, като ги избирате един по един.
  Таблицата по-долу описва разрешенията и свързаните с тях нива на достъп.

Разрешение

Забележки

Редактиране

Позволява на потребителя или групата да създава външни системи и BDC модели, да импортира BDC модели и да експортира BDC модели. Тази настройка трябва да се пази за потребители с високи привилегии.

Изпълнение

Позволява на потребителя или групата да изпълнява операции (създаване, четене, актуализиране, изтриване или заявка) във външни типове съдържание.

Може да се избере по клиенти

Позволява на потребителя или групата да създава външни списъци за всеки външен тип съдържание и да преглежда външните типове съдържание в контролата за избиране на външен елемент.

Задаване на разрешения

Позволява на потребителя, групата или заявката да задават разрешения за хранилището на метаданни.

Поне един потребител или група трябва да има това разрешение за всяка връзка с услугите за бизнес свързване, за да бъде възможно управлението на разрешения. С това разрешение потребител може да даде разрешения за Редактиране на хранилището за метаданни. Тази настройка трябва да се пази за потребители с високи привилегии

Най-горе на страницата

Разрешения за хранилища на метаданни

Разрешенията за хранилище на метаданни се прилагат глобално към цялото хранилище на услугите за бизнес свързване. Това означава, че те се прилагат към всички BDC модели, външни системи, външни типове съдържание, методи и екземпляри на методи, които са дефинирани за тази външна система с данни. Можете да задавате разрешения за хранилището на метаданни, за да определите кой има право да редактира елементи и да задава разрешения за хранилището.

Разрешенията за хранилище на метаданни се прилагат към множество обекти, като например BDC модели, външни типове съдържание и външни системи. Тъй като разрешенията за хранилище на метаданни могат да заместят разрешенията за обекти, те трябва да бъдат управлявани внимателно. Когато се прилагат с внимание, разрешенията за хранилища на метаданни могат да дават достъп бързо и напълно.

Графика на диалоговия прозорец ''Задаване на разрешения за хранилища на метаданни'' в услугите за бизнес свързване на SPO.

За да зададете разрешения за хранилище на метаданни, изпълнете стъпките по-долу.

 1. Влезте в Office 365 със своя акаунт на администратор на SharePoint Online.

 2. Отидете в центъра за администриране на SharePoint.

 3. Изберете bcs.

 4. В раздела каталог за бизнес данни изберете Управление на BDC модели и външни типове съдържание.

 5. В лентата изберете Задаване на разрешения за хранилището на метаданни.

 6. Въведете потребителски акаунт или група в текстовото поле и след това изберете Добави. Можете също да изберете Преглед за търсене за акаунта, който искате.

 7. Акаунтът или групата ще се появят във второто текстово поле. Ако имате няколко акаунта или групи, трябва да ги изберете поотделно, за да зададете нивото на достъп.

  Разрешение

  Забележки

  Редактиране

  Позволява на потребителя или групата да създава външни системи и BDC модели, да импортира BDC модели и да експортира BDC модели. Тази настройка трябва да се пази за потребители с високи привилегии.

  Изпълнение

  Позволява на потребителя или групата да изпълнява операции (създаване, четене, актуализиране, изтриване или заявка) във външни типове съдържание.

  Може да се избере по клиенти

  Позволява на потребителя или групата да създава външни списъци за всеки външен тип съдържание и да преглежда външните типове съдържание в контролата за избиране на външен елемент.

  Задаване на разрешения

  Позволява на потребителя, групата или заявката да задават разрешения за хранилището на метаданни.

  Поне един потребител или група трябва да има това разрешение за всяка връзка с услугите за бизнес свързване, за да бъде възможно управлението на разрешения.

  С това разрешение потребител може да даде разрешения "Редактиране" на хранилището на метаданни. Тази настройка трябва да се пази за високо привилегировани потребители.

 8. За даване на разрешения на всички елементи в хранилището на метаданни, изберете даване на разрешения на всички BDC модели "," външни системи и външни типове съдържание в хранилището на BDC метаданни. Ако изберете тази опция, ще замести всички съществуващи разрешения (включително разрешения за обекти), които може да сте задали никъде другаде във вашето приложение за избрания BCS.

Най-горе на страницата

Импортиране или експортиране на модел за свързване на бизнес данни (BDC)

Изгледът "BDC модел" позволява на потребителя да импортира и експортира основната рамка за връзката към бизнес данни. Това е много полезно, ако трябва да създадете отново връзката в нова среда. Файл с BDC модел може да бъде импортиран, за да се създаде връзка за външен тип съдържание с външна система.

Можете да импортирате или експортирате два типа файлове с модели:

Модел    Експортира XML метаданните за избрана система.

Ресурс    Експортира локализираните имена, свойства и разрешения за избрана система.

Забележка: Можете да създадете BDC модел с помощта на XML код. Ако направите това, важно е да знаете, че не можете да използвате режимите за удостоверяване RevertToSelf и PassThrough с SharePoint Online. Макар и да успеете да импортирате BDC модел, написан на XML, връзката няма да може да се използва.

Най-горе на страницата

Импортиране на BDC модел

Когато импортирате BDC модел, импортирате също така и указаните в него разрешения. Преди да импортирате BDC модел, добре е да разберете как импортираните разрешения ще си взаимодействат със съществуващите разрешения.

Импортираните разрешения за BDC модел се добавят към хранилището на съществуващите разрешения в BDC услугата. Ако даден запис за обект вече съществува в списъка за управление на достъпа, съществуващата стойност ще се замести с информацията за разрешения от импортирания файл.

За да импортирате BDC модел, изпълнете следните стъпки:

 1. Влезте в Office 365 със своя акаунт на администратор на SharePoint Online.

 2. Отидете в центъра за администриране на SharePoint.

 3. Изберете bcs.

 4. В раздела на услугите за бизнес свързване изберете Управление на BDC модели и външни типове съдържание.

 5. В лентата изберете Импортиране.

 6. В раздела BDC модел въведете името на BDC модел на файла. Името на модела не трябва да включва никакви специални знаци, като например ~ "# % & *: < >? \ { | } или знака 0x7f. Можете също да изберете Намерете файла на *.bdcm за BDC модел.

  Екранна снимка на изгледа ''BCS модел''.

 7. В раздела Тип на файл изберете Модел или Ресурс като тип на файла, който искате да импортирате.

 8. В раздела Разширени настройки изберете един или няколко от следните ресурси за импортиране:

 9. Локализирани имена, за да импортирате локализираните имена за външните типове съдържание за определена езикова променлива. Импортираните локализирани имена се обединяват със съществуващите локализирани имена чрез "Свързване на бизнес данни".

 10. Свойства, за да импортирате свойствата за външни типове съдържание. Импортираните свойства се обединяват със съществуващите описания на свойства чрез "Свързване на бизнес данни".

 11. Разрешения, за да импортирате разрешенията за външни типове съдържание и други защитими обекти в модела.

 12. (Незадължително) За да запишете настройките на ресурса във файл за по-късно използване, въведете име за ресурсния файл в текстовото поле Използване на настройките на потребителското обкръжение.

 13. Изберете Импортирай.

Най-горе на страницата

Експортиране на BDC модел

Можете да експортирате BDC модел и след това да прочетете съдържанието му, за да определите разликата между връзките. Това може да е полезно, ако отстранявате неизправности. Можете също да импортирате експортиран файл с BDC модел в друга среда за тестване или повторна употреба.

За да експортирате BDC модел или ресурсен файл, изпълнете следните стъпки:

 1. Влезте в Office 365 със своя акаунт на администратор на SharePoint Online.

 2. Отидете в центъра за администриране на SharePoint.

 3. Изберете bcs.

 4. Изберете Управление на BDC модели и външни типове съдържание.

 5. Изберете падащия списък и BDC модел в групата изглед .

 6. Изберете името на BDC модела, който искате да експортирате и след това изберете експортиране в лентата.

 7. На страницата "Модели за свързване на бизнес данни" изберете модела или файла на ресурс, който искате да експортирате.

 8. В страницата "Експортиране" в раздела Тип файл изберете модел или ресурс , за да укажете типа на файла, който искате да експортирате.

 9. В раздела Разширени настройки изберете една или няколко от опциите по-долу, за да прецизирате допълнително експортирането на данните.

  • Изберете локализирани имена, за да експортирате локализирани имена за външните типове съдържание в определено място.

  • Изберете свойства , за да експортирате свойствата за външните типове съдържание.

  • Изберете разрешения , за да експортирате разрешенията за външните типове съдържание.

  • Изберете прокси сървъри, за да експортирате специфичен за реализацията прокси сървър, който се използва за свързване към външната система.

 10. Ако сте записали файл с настройки на ресурс за по-късна употреба, въведете името на файла за експортиране в полето Използване на настройките на потребителското обкръжение.

 11. Изберете експортиране , за да стартирате диалогов прозорец, който ви позволява да запишете файла *.bdcm на локалния ви диск. Можете да отворите *.bdcm файла в текстов редактор.

  Най-горе на страницата

Добавяне на действия към външни типове съдържание

Чрез добавяне на действия към външни типове съдържание администраторите асоциират еднозначно местоположение на ресурс (URL адрес) с външен тип съдържание. Това автоматично стартира определена програма или отваря определена уеб страница.

Действията могат да укажат параметри, които се основават на едно или няколко полета във външен тип съдържание. Например можете да създадете действие за външен тип съдържание, което указва URL адрес на страницата за търсене. Параметърът за това действие може да бъде идентификатор на елемент във външния източник на данни. Това би ви позволило да укажете действие по избор за външния тип съдържание, което да автоматизира търсенето на този елемент.

Забележка:  Когато добавите ново действие към външен тип съдържание, това действие не се добавя към съществуващи външни списъци за този външен тип съдържание. Действието е налично само за нови външни списъци за външния тип съдържание.

За да добавите действие към външен тип съдържание, изпълнете стъпките по-долу.

 1. Влезте в Office 365 със своя акаунт на администратор на SharePoint Online.

 2. Отидете в центъра за администриране на SharePoint.

 3. Изберете bcs.

 4. Изберете Управление на BDC модели и външни типове съдържание.

 5. Посочете името на външния тип съдържание, към който искате да добавите действие и след това щракнете върху стрелката, която се появява. От менюто изберете Добавяне на действие , за да отворите страницата за Добавяне на действие .

 6. В полето име Дайте на действието смислено име.

 7. В полето URL адрес въведете URL адресът, който искате да се отваря от действието.

  Забележка: Под контролата можете да намерите Примерен URL адрес. Пример илюстрира как се добавя един (или повече) параметър под като {0} или {1} (http://www.adventure-works.com/sample.aspx?p0= {0} & p1 = {1} ).

 8. Ако искате уеб частите в сайта да могат да използват това ново действие, изберете една от следните опции:

Команда

Действие

Да

Стартира действието в нов прозорец на браузъра (запазва контекста на страницата).

Не

Стартира действието в същия прозорец на браузъра.

 1. В полето Параметри на URL адреса укажете параметрите, които се изискват от URL адреса. Обърнете внимание, че те се номерират в интерфейса, започвайки от 0.

 2. Решете дали искате да използвате Икона, или не. Това поле ви позволява също да използвате стандартни икони.

 3. Ако искате действието да бъде зададено по подразбиране, поставете отметка в квадратчето Действие по подразбиране.

  Важно:  Параметрите могат да съдържат информация, която може да служи за идентифициране на лица, като имена и номера на социални осигуровки. Когато проектирате действие, внимавайте да не използвате полета, които показват лични данни.

Най-горе на страницата

Преглед на външни данни и настройки на външни данни

Можете да използвате раздела Изглед на лентата, за да изберете различни изгледи на връзките с услугите за бизнес свързване. Трите изгледа показват информация за връзките с услугите за бизнес свързване по различен начин и ви предоставят достъп до различни действия. Важно е да се запознаете с тези изгледи, защото някои задачи са налични само в определен изглед.

Трите опции за изглед са "BDC модели", "Външни системи" и "Външни типове съдържание", както са показани на илюстрацията по-долу.

Екранна снимка за избор на изглед за каталога с данни на услугите за бизнес свързване.

За повече информация как можете да използвате тези изгледи, за да управлявате услугите за бизнес свързване, вижте следващите раздели.

Най-горе на страницата

Изгледът "Външни типове съдържание"

По подразбиране връзката с услугите за бизнес свързване използва изгледа Външни типове съдържание. Този изглед показва информация за сервизно приложение и съдържа следната информация:

 • Име на външния тип съдържание

 • Показвано име на външния тип съдържание

 • Пространство на имената на външния тип съдържание

 • Версия на пространството на имената

 • Име на външна система

Екранна снимка на лентата в стандартен изглед за външен тип съдържание на услугите за бизнес свързване.

За повечето процеси в услугите за бизнес свързване този изглед е достатъчен. Ако обаче съществуват множество външни типове съдържание, този изглед може да стане труден за навигиране.

Най-горе на страницата

Изгледът "Външни системи"

Изгледът Външни системи показва връзката с услугите за бизнес свързване по отношение на нейната система на произход. Този изглед е полезен, ако искате да прегледате информацията за връзката с услугите за бизнес свързване, след като вече сте ги създали. В този изглед можете да видите настройките за свойствата на посочена външна система. Освен това можете да конфигурирате някои от настройките на свойства.

AQ екранна снимка на лентата във външен изглед на услугите за бизнес свързване на SPO.

Преглед на настройките на свойства

Името на външната система се показва на тази страница като може да се избере връзка (навигация URL адрес). Можете да изберете URL адреса за да отворите прозорец, който показва първоначалното настройките на свойствата за това хранилище. Освен това ако сте свързани към SQL Azure, можете да видите името на сървъра за база данни и база данни, в този изглед.

В зависимост от типа на връзката с услугите за бизнес свързване настройките на свойствата могат да включват всякаква комбинация от елементите по-долу.

 • Доставчик на достъп (като WCF услуга)

 • Режим на удостоверяване (като "Самоличност на потребител")

 • Сървър с база данни

 • Ниво на въплъщение (като "няма", анонимен, идентификация "," въплъщаване, делегиране)

 • Първоначално име на базата данни

 • Вградена защита (като SSPI)

 • Реализация на защитеното хранилище

 • Идентификатор на целевото приложение на защитеното хранилище (като този, въведен в защитеното хранилище)

 • Адрес на крайна точка на услуга (като URL адреса, сочещ към SomeWCFService.svc)

 • Поставяне на връзки в набор (активно/неактивно)

 • Вторичен идентификатор на целевото приложение на защитеното хранилище

 • Реализация на защитеното хранилище

Конфигуриране на настройките на свойства

Ако посочите името на външна система, можете да отворите контекстно меню, което включва командата Настройки. Това е полезно за връзки с SharePoint Online, които използват уеб услугите на Windows Communication Foundation (WCF). Като изберете опцията Настройки от менюто, можете да конфигурирате всяка от настройките по-долу.

 • URL адрес на обмен на метаданни

 • Режим на откриване на обмен на метаданни

 • Режим на удостоверяване на WDSL (език за описание на уеб услуги)

 • WSDL идентификатор на целевото приложение на защитеното хранилище

 • Реализация на защитеното хранилище

Най-горе на страницата

Изгледът "BDC модел"

Изгледът BDC модел предлага команди в лентата, които ви позволяват да импортирате или експортирате BDC модели. Освен това изгледът "BDC модел" може да ви улесни при придвижването в много голяма колекция от външни типове съдържание. Тъй като този изглед показва хипервръзка за всяка отделна връзка, вместо да показва всички външни типове съдържание за всяка връзка, той може да представи по-лесен за управление списък.

Графика на лентата на изгледа за BDC модели в услугите за бизнес свързване на SPO.

Ако искате да видите всички външни типове съдържание за BDC модел, просто изберете името на модела. След това ако изберете името на външния тип съдържание, можете да отворите таблица, която показва полетата, които са дефинирани за външния тип съдържание. Това прилича на таблицата по-долу.

Име

Type

Показване по подразбиране

ИД на поръчка

System.String

Не

ИД на служител

System.String

Не

Навло

System.Nullable '1[[System.Decimal, ....

Не

Това може да отразява съвсем точно оформлението на източника на данни, свързан посредством външен тип съдържание, и да ви даде по-ясна представа за структурата на основните данни.

Също така в дъното на страницата се показват всички асоциации, действия или филтри за този външен тип съдържание.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×