Управление на промените за клиенти на Office 365

Важно : 

 • На 20 април обявихме промени за по-добро съгласуване на моделите на актуализиране на Office 365 ProPlus и Windows 10. В тази публикация в блог отбелязахме промените в честотата на изданията и продължителността на поддръжка на актуализациите на функции за Office 365 ProPlus. Като част от тези промени, Office 365 ProPlus променя и имената на своите канали за актуализация.

 • За повече информация за тези промени вижте Общ преглед на предстоящите промени в управлението на актуализации на Office 365 ProPlus.

 • Тъй като повечето от тези промени влизат в действие през септември 2017 г., това съдържание ще се актуализира през следващите няколко месеца.

Клиентските приложения, които са включени в Office 365, сега се издават редовно с актуализации, които предоставят нови функции и функционалност, заедно с актуализации на защитата и други актуализации. Windows 10 възприе и новия модел на обслужване и издава нова функционалност редовно. Като ИТ професионалист, трябва да разберете този нов модел на обслужване и как да управлявате изданията, докато вашата организация започне да се възползва от новите функции.

Тази статия ви предоставя общ преглед на новия модел за обслужване и ви помага да разберете каналите и честотата на изданията, а също и как да управлявате ефективно изданията на клиентски приложения на Office 365 за вашата организация.

В тази статия:

Изтеглете тази информация като постер за модела във Visio или в PDF формат.

Постер на модела на обслужване

За общ преглед гледайте следващото видео.

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Нова стратегия за актуализация: Моделът на обслужване

Както Windows 10, така и Office 365 са възприели модела на обслужване за актуализации на клиента. Това означава, че новите функции, актуализациите на защитата и другите актуализации се издават редовно, така че вашите потребители да имат най-новите функции и подобрения. Моделът на обслужване също включва време за корпоративните организации да тествате и проверяват изданията, преди да ги възприемат.

Какво представлява моделът на обслужване?

В един традиционен модел на разработване може да изминат месеци на планиране, разработване и тестване, преди едно голямо издание да бъде готово. Традиционните разполагания отнемат години на предприятията да ги планират, оценяват, тестват и разположат, а след това да поддържат цялата среда.

Следващата илюстрация показва един традиционен модел на издание:

Модел на традиционно издание

Следващата илюстрация показва един традиционен модел на разполагания:

Традиционен модел на разполагане

В един модел на обслужване новите функции и иновации могат да бъдат разработени и издадени с голяма честота, така че клиентите винаги да виждат подобренията. Както разработването се е променило, така се е променил и процесът на разполагане за корпоративна организация. По-бързото издаване на функции означава, че можете да оценявате, изпълнявате пилотно и разполагате различни набори от функции в едно и също време.

Следващата илюстрация показва издания в един свят на обслужване:

Издания в един свят на обслужване

Следващата илюстрация показва разполагане в един свят на обслужване:

Разполагане в един свят на обслужване

Какво е включено за корпоративни организации?

Искате актуални функции, но искате и средствата за контрол и поддръжка, които ви трябват, за да управлявате своя бизнес. С разнообразните програми за издания за Windows 10 и Office 365 можете да оценявате нови функции, да ги изпълнявате пилотно с отделни групи във вашата организация и след това да ги разполагате масово във вашата организация. Можете също да запазите специализираните си системи в една дългосрочна компилация за контрол.

Използвайте опцията за актуализиране, която е подходяща за вашите устройства и вашите бизнес нужди. Препоръчваме следното:

Тип устройство   

Телефони и таблети Лаптопи и настолни компютри Специализирани системи

Опция за актуализиране   

Устройствата с iOS или Android получават редовни актуализации от съответните им магазини за приложения. Устройства, които изпълняват универсалните приложения на Office, автоматично получават редовни актуализации от магазина на Microsoft.

За устройства с Windows 10 използвайте текущия клон, за да получавате редовни актуализации с най-новите функции.

Използвайте текущия клон (Windows) и Текущ канал (Office 365), за да получавате редовни актуализации с най-новите функции.

Имате персонализирани добавки? Изберете текущия клон за фирми (Windows) и Отложен канал (Office 365), за да имате време да тествате.

Използвайте клона за дългосрочно обслужване на Windows 10 и инсталациите на клиенти за Office Professional Plus 2016 (чрез MSI файлове) за контрол.

Фокусирайте се върху вашия бизнес, а не върху управлението на софтуера.

Следващата таблица обяснява начините, по които можете да се концентрирате върху вашия бизнес, а не върху управлението на софтуера с клиентските приложения на Office 365.

Бъдете информирани   

Редовните актуализации означават, че телефоните, таблетите и компютрите на вашите потребители са заредени с най-новите корекции.

Програми за смесване и подбор   

Следвайте своите бизнес нужди – не всички системи трябва да изпълняват един и същ модел на разполагане. Можете дори да използвате различни модели за Windows и Office на едни и същи устройства.

Спестете от управление   

Позволете автоматични актуализации в напълно изпробвания текущ клон за фирми (Windows) и Отложен канал (Office 365), вместо да управлявате софтуерните пакети самостоятелно.

Бъдете в течение   

Вижте какво ще се случи в следващите издания, и разберете какви актуализации на защитата са включени след преглеждане на комуникациите от Microsoft.

Управление на риска   

Използвайте текущия клон за фирми (Windows) и Отложен канал или "Първо издание" за отложен канал (Office 365), за да тествате критични приложения от основната дейност, които трябва да останат в действие.

Спестете от разработване   

Първо, проверете пазара – други може да имат решение, което работи. Ако имате нужда от персонализирано разработване, използвайте най-добрите практики, за да осигурите работата на добавките след актуализациите.

Опции за изданията

Трябва да разберете различните опции за издания за клиентските приложения на Windows 10 и Office 365, така че да можете да изберете правилните опции за вашата фирма. Можете да решите какво върши работа и да изберете комбинациите от издания за поддръжка за вашата организация. Този раздел предоставя общ преглед и ви помага да изберете.

Резюме на опциите за издания

Използвайте таблицата по-долу, за да изберете точната опция на изданията за нуждите на вашата фирма:

Актуални иновации

Актуални иновации

Отделете време за оценяване

Отделете време за оценяване

Винаги защита

Винаги защита

Получавайте най-новите функции веднага. Изберете текущия клон (Windows 10) и Текущ канал (Office 365).

Тествайте със съществуващите си системи. Изберете тези издания:

 • Windows 10: Текущ клон за фирми

 • Office 365: Отложен канал и "Първо издание" за отложен канал

Винаги ще получавате най-новите актуализации на защитата, без да чакате, независимо от програмата, която изберете.

Канали по подразбиране за клиентски приложения

Office 365 включва различни набори от клиентски приложения. Office 365 Business включва основните приложения на Office (Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Outlook, OneNote и Publisher), а Office 365 ProPlus включва основните приложения плюс Skype за бизнеса и Access. Настолен клиент на Project Online и Visio Pro за Office 365 също следват този модел на издания.

Следващата илюстрация показва тези набори от клиентски приложения.

Канали по подразбиране за клиентски приложения

По подразбиране клиентските приложения за Office 365 са зададени на тези издания на канали:

 • Office 365 Business, Настолен клиент на Project Online и Visio Pro за Office 365    са настроени да използват Текущ канал.

 • Office 365 ProPlus    е настроен да използва Отложен канал.

Можете обаче да определите кой канал се използва за вашите клиентски приложения според нуждите на вашата фирма.

За повече информация за канали за клиентски приложения на Office 365 вижте Общ преглед на каналите за актуализация.

Коя опция за издания?

Тази таблица показва опциите за издания за Windows 10 и клиенти на Office 365.

Опции за изданията

Налични за клиент на Office 365?

Налични за Windows 10?

Клонът за Windows Insider (предварителен преглед)    ви позволява да преглеждате функциите и да давате обратна връзка.

Не

Да

Текущият клон    дава на потребителите ви най-новите издадени функции. Това е чудесно за вашите потребители на мобилни устройства, които носят собствените си устройства, за вашите търговци на терен и за системите за тестване или пилотните програми.

Не

Да

Текущ канал    дава на потребителите ви най-новите издадени функции. Това е чудесно за вашите потребители на мобилни устройства, които носят собствените си устройства, за вашите търговци на терен и за системите за тестване или пилотните програми.

Да

Не

"Първо издание" за отложен канал    ви дава време да проверите функциите и да тествате вашите персонализации или процеси.

Да

Не

Текущият клон за фирми    ви дава няколко месеца време, преди да получите най-новата версия. Той е най-подходящ за настолни и преносими компютри в офиса. Радвайте се на новите функции и на факта, че милиони потребители са ги тествали и удостоверили.

Не

Да

Отложен канал    ви дава няколко месеца време, преди да получите най-новата версия. Той е най-подходящ за настолни и преносими компютри в офиса. Радвайте се на новите функции и на факта, че милиони потребители са ги тествали и удостоверили.

Да

Не

Инсталациите на клиент на Office Professional Plus 2016 (чрез MSI файлове)    са добри за сценарии, където се изисква максимален контрол и устройството е с ограничен достъп до интернет.

Не

Не

Клонът за дългосрочно обслужване    е най-подходящ за сценарии, в които контролът върху разполагането на операционната система е от първостепенно значение.

Не

Да

Опциите за издания в горния край на таблицата предоставят най-новите функции, а тези най-долу предоставят най-много административен контрол. Най-новите функции показват бърз достъп до тях и възможността за предоставяне на обратна връзка на Microsoft. Ще жертвате функции в името на допълнителен контрол – използвате най-добре контролираните опции за специализирани системи, като фабрични цехове, управление на въздушното движение или устройства в спешно отделение. Текущ клон за фирми (Windows) и Отложен канал (Office 365) предлагат баланс между нови функции и контрол.

Честота на изданията

Важно е да поддържате Windows актуализиран, а вашите клиенти на Office – информирани. Office 365 и Windows 10 работят, за да съгласуват честотите на изданията и да улеснят това. И за двата случая ще има редовни актуализации на защитата и ще има издания с нови функции 2 или 3 пъти годишно. Клонът за дългосрочно обслужване се предлага и за Windows 10 за специализирани устройства.

Честота на изданията на Windows 10

Windows 10 има четири типа клонове на издания:

 • Windows Insider (предварителен преглед)    Присъединете се към програмата Windows Insider, за да оценявате и изпращате обратна връзка за функции в предпускова версия и да извършвате тестване на съвместимостта на приложенията. Нови функции се издават често.

 • Текущ клон    След като новите функции са тествани чрез програмата Windows Insider, те биват издадени заедно с поправките на грешки и корекциите на защитата като текущ клон. Нов текущ клон се издава няколко пъти годишно.

 • Текущ клон за фирми    Функциите от текущия клон се въвеждат в текущия клон за фирми няколко пъти годишно. Microsoft поддържа издание на текущ клон за фирми в продължение на поне 8 месеца.

 • Клон за дългосрочно обслужване    Този клон ви предоставя платформа за поддържана операционна система в продължение на 10 години. Предприятията могат да изберат да преминат към ново издание или да останат на същото, на което са, и да прескочат до следващото. Клоновете за дългосрочно обслужване рядко се използват за специализирани устройства. С такива устройства използвайте клиенти на Office Professional Plus 2016.

Следващата илюстрация показва отношенията между тези издания за Windows 10.

Честота на изданията на Windows 10

Прочетете Опции за обслужване на Windows 10 за актуализации и надстройки за повече информация.

Честота на изданията на клиенти на Office 365

Клиентите на Office 365 имат следните типове издания:

 • Текущ канал    Нови функции, актуализации на защитата и корекции могат да се издават за текущия канал всеки месец. Това е графикът по подразбиране за изданията на клиенти на Office 365 Business.

 • "Първо издание" за отложен канал    Можете да проверявате това издание в продължение на четири месеца, преди то да стане издание на Отложен канал. Нови функции са включени само в началото на дадено издание. Този канал се обновява всеки месец с актуализации на защитата и други актуализации.

 • Отложен канал   "Първо издание" за отложен канал се обединява и се издава като Отложен канал на всеки 4 месеца. Няма добавени нови функции до следващия Отложен канал, въпреки че актуализациите на защитата ще продължават да се издават. Всеки Отложен канал се поддържа за още 4 месеца, след което потребителите трябва да преминат към следващото издание. Това е графикът по подразбиране за изданията на клиенти на Office 365 ProPlus.

Следващата илюстрация показва отношенията между тези издания за Office 365 ProPlus.

Честота на изданията на Office 365

Мобилни приложения на Office

Мобилните приложения на Office за iOS и Android имат редовни издания, които се предлагат чрез техните съответни магазини за приложения. Универсалните приложения на Office за Windows имат редовни издания, които се предлагат чрез магазина на Microsoft.

Клиентски инсталации на Office Professional Plus 2016

Актуализациите на защитата се предлагат за клиентите на Office, които инсталирате с помощта на .MSI файлове като част от програмата за корпоративно лицензиране на Office. Новите функции не се доставят извън пълните издания на продукта. Препоръчват се за устройствата в клона за дългосрочно обслужване на Windows 10.

Инструменти за разполагане

Следващата таблица съдържа инструментите за разполагане, които могат да се използват за клиентските приложения на Windows 10 и Office 365:

Инструмент

Поддържа ли се за Windows 10?

Поддържа ли се за клиенти на Office 365?

Windows Update за фирми

Да

Не

Услуги за актуализиране на Windows Server

Да

Не

Конфигурационен диспечер за System Center

Да

Да

Microsoft InTune

Да

Да

Инструменти от други доставчици за разполагане на софтуер

Да

Да

Типове промени

Има няколко типа промени, които се правят в Office 365 периодично. Каналите за комуникации за тези промени, както и действията, които може да се наложи да предприемете за тях, ще варират в зависимост от типа на промяната.

Този раздел обяснява типовете промени, които можете да очаквате, кога да се очакват промени и какво трябва да направите, за да бъдете готови за промени в Office 365.

Типове промени за приложения за услуги и клиенти на Office 365

Не всички промени имат едно и също въздействие върху потребителите и не всички изискват действие. Някои от тях са планирани, а някои са непланирани по своето естество (актуализациите на защитата и другите актуализации обикновено не се планират предварително). В зависимост от вида на промяната комуникационният канал също се променя. Следващата таблица съдържа типовете промени, които можете да очаквате за приложенията за услуги и клиенти на Office 365.

Функционалност

Функционалност

Актуализации, които не са свързани със защитата

Актуализации, които не са свързани със защитата

Винаги защита

Защита

Тип промяна   

 • Актуализации на функции

 • Нови функции или приложения

 • Отхвърлени функции

 • Актуални корекции на клиенти за проблеми

 • Корекции на защитата

Предизвестие?   

30 дни предизвестие за промени, изискващи действие

Не, включени са в месечната компилация за всички канали

Не, включени са в месечната компилация за всички канали

Комуникационен канал   

 • Бюлетин за защитата

Изисква ли се действие от администратор на клиент?   

Понякога

В редки случаи

В редки случаи

Какви действия?   

 • Промяна на настройките

 • Информиране на потребителите за промените

 • Проверка на персонализации

 • Промяна на административни настройки

Изисква ли се тестване?   

Рядко – проверка на добавките от критично значение за фирми

Понякога – тестване на корекцията по отношение на процеси или персонализации

В редки случаи

Примери за промени   

 • Актуализации на функции: PowerPoint – по-прост процес за вграждане на видеоклипове

 • Нови функции или приложения: Skype за бизнеса

 • Актуални корекции, базирани на грешки, съобщени от клиента

Указания за управление на промяната, когато използвате добавки на Office:

 • Препоръчваме на клиентите да използват Текущ канал, за да получат най-новите актуализации. Ако имате разположени персонализации или добавки на Office, можете да използвате Отложен канал, което забавя актуализациите на Office, докато тествате и коригирате вашите персонализации по отношение на промяната. За да тествате и да коригирате своите персонализации, преди актуализациите да бъдат приложени към Отложен канал, използвайте "Първо издание" за отложен канал. Използване на Office Телеметрично табло, за да проверите добавките за съвместимост. За повече информация вижте Съвместимост и телеметрия в Office.

 • Ако вашите разработчици са конструирали добавката на Office, ви предлагаме да актуализирате кода и да разположите отново персонализираната добавка на Office.

 • Ако сте конструирали своята персонализация с използване на VBA, VSTO или COM, помислете дали да не реконструирате своята персонализация като добавка на Office или да не проверите в Office магазин, за да видите дали няма добавка от друг доставчик, която предоставя подобна функционалност.

 • Помислете за премахването на добавка на Office, която вече не се използва или се използва слабо.

Повече информация относно добавките на Office.

Съвети за тестване

За промени във функционалността трябва да тествате по отношение на своите добавки, както и други персонализации, за да видите дали трябва да ги актуализирате. Използвайте следните съвети за тестване:

 • Не чакайте – нека пилотният екип използва компилациите на Текущ канал, за да започне да оценява новите функции. Използвайте "Първо издание" за отложен канал, ако имате нужда от повече време за тестване.

 • Използвайте виртуалната среда на Azure за тестване по отношение на вашите персонализации или процеси.

 • Съгласувайте работата си с графика за изданията – планирайте етапи на тестване ежемесечно.

Роли и отговорности

Отговорността за управление на промените се споделя между Microsoft и вас, като администратор на вашия клиент на Office 365. Балансът на отговорността е различен при онлайн услуга и при локален сървър или клиент.

Разберете ролите, които Microsoft и вие трябва да изпълнявате – преди, по време на и след промяната на услугата.

Прегледайте какво е включено във всяко издание на страницата на изданията на канала за актуализации на клиент на Office 365 в TechNet.

Баланс на отговорността

В едно предложение за услуга балансът на отговорността за неща като хардуерна поддръжка и актуализации на защитата се премества към доставчика на услуги (Microsoft) вместо към клиента (вие). Трябва обаче да гарантирате, че персонализираният софтуер продължава да функционира по очаквания начин, когато се въведат актуализации.

При локални продукти вашата организация поема по-голямата част от отговорността за управление на промяната.

Вашата отговорност за управление на промяната се базира на типа услуга. Следващата таблица обобщава баланса на отговорността за Microsoft и клиента за онлайн услуги и локален софтуер.

Услуга на Office 365

Клиенти на Office 365

Локални клиенти и сървъри

Отговорност   

На Microsoft   

На клиентите   

На Microsoft   

На клиентите   

На Microsoft   

На клиентите   

Предоставяне на нова функционалност

X

X

X

X

Тестване на нови функции за гарантиране на качеството

X

X

X

X

X

Съобщаване за нови функции

X

X

X

X

X

X

Интегриране на персонализиран софтуер

X

X

X

X

X

Прилагане на актуализации на защитата

X

X

X

Поддържане на системен софтуер

X

X

X

Поддържане на хардуер

X

X

X

Роля на Microsoft и вашата роля

Както Microsoft, така и вие изпълнявате роля в управлението на промяната за Office 365 – преди, по време на и след промяна.

Преди промяна

Роля на Microsoft

 • Задаване на очакванията за промени в услугата.

 • Уведомяване на клиентите 30 дни по-рано за промените, които изискват действие от администратора.

 • Публикуване на повечето нови функции и актуализации на пътната карта за Office 365.

Роля на клиента

 • Разбиране какво да се очаква за промените и комуникациите.

 • Редовно четене на центъра за съобщения, пътната карта за Office 365 и блога на Office.

 • Съставяне на пилотни екипи за предварителен преглед на новата функционалност чрез Текущ канал.

 • Преглед и актуализиране на вътрешните процеси на управлението на промени.

 • Разбиране на системните изисквания за Office 365 и проверка за съответствие.

По време на промяна

Роля на Microsoft

 • Въвеждане на промяната за клиентите.

 • Специално за клиенти на Office 365: издаване на нов Текущ канал всеки месец и нови актуализации на защитата и други актуализации за Отложен канал.

 • Проследяване на телеметрията и поддръжка на ескалации при възникване на неочаквани проблеми.

Роля на клиента

 • Проверка в центъра за съобщения и преглед на връзката за допълнителна информация.

 • Предприемане на всички задължителни действия (ако е приложимо) и тестване на добавки.

 • Ако използвате вътрешен споделен дял за актуализации, изтегляне на най-новите компилации и качване във вашия дял.

 • Ако се получи сценарий на прекъсване/корекция, създаване на заявка за поддръжка.

След промяна

Роля на Microsoft

 • Прослушване на обратната връзка от клиенти за подобряване на въвеждането на бъдещи промени.

 • Прослушване на обратната връзка от мрежата на Office 365 в Yammer и инструмента за обратна връзка на администратора.

 • Актуализация на състоянията в пътната карта за Office 365 и добавяне на нови функции.

Роля на клиента

 • Работа с хора във вашата организация за възприемане на промяната (помощ може да се получи от центъра за успехи на Office 365).

 • Преглед на процесите за управление на промените и препятствията, намиране на възможности за изглаждането им и използване на повече ресурси на Microsoft.

 • Предоставяне на обратна връзка в мрежата на Office 365 в Yammer и конкретна обратна връзка в инструмента за обратна връзка на администратора.

 • Обучаване на потребителите за обратна връзка за конкретните приложения с бутона "усмивка" в приложенията на Office.

Управление на разполаганията на актуализациите

Вие избирате кога и как актуализациите да бъдат разположени във вашата организация, като конфигурирате:

 • Кой канал да се използва.    Това определя колко често да излизат актуализациите.

 • Кой метод на актуализация да се използва (автоматично или ръчно).    Това определя начина на получаване на актуализациите от клиентските компютри.

Как се прилагат актуализациите

Можете да решавате как актуализациите да се разполагат на компютрите на вашите потребители. Можете да позволите на клиентските компютри автоматично да получават актуализации по интернет или от локално местоположение. Като алтернатива можете да имате по-голям контрол, като администраторът сам комбинира актуализациите и ръчно ги доставя на клиентските компютри във вашата мрежа.

Методи за прилагане на актуализациите на Office на клиентските компютри

Следващата таблица обяснява три метода, които можете да използвате, за да приложите актуализациите на Office на клиентските компютри.

Автоматично

Ръчно

От интернет   

От локално местоположение   

От локално местоположение   

Microsoft публикува актуализирана компилация в интернет. Клиентските компютри автоматично инсталират актуализациите, когато станат налични.

Администраторът изтегля актуализирана компилация в локално местоположение. Клиентските компютри автоматично инсталират актуализациите, когато станат налични.

Администраторът изтегля актуализирана компилация в локално местоположение. Администраторът използва скриптове или инструменти за разпространение на софтуер, за да насочи актуализираната компилация към клиентските компютри.

Следващата илюстрация показва тези методи:

Прилагане на актуализации на Office за клиенти

Трябва ли да контролирате получаването на актуализации?

За да решите кой метод да използвате, разгледайте следните сценарии:

 • Персонализации

  • Позволявате автоматични актуализации за...    Потребители или компютри, които се използват предимно по стандартен начин и не използват персонализации или интегрирани решения.

   Препоръчван канал:Текущ канал

  • Използвате ръчно получаване на актуализации за...    Потребители и компютри, които разчитат на персонализации или интегрирани решения, които работят с клиенти на Office 365.

   Препоръчван канал: 
Отложен канал. Проверка чрез "Първо издание" за отложен канал.

 • Управлявани или неуправлявани компютри?

  • Разрешавате автоматични актуализации от интернет за...    Потребители и малки фирми без ИТ отдел.

  • Разполагате локално местоположение, когато…   Искате да контролирате кога актуализациите да се насочват към компютрите във вашата организация.

Как да конфигурирате каналите и методите на актуализиране

Използвайте следните методи, за да конфигурирате кои канали от кои клиентски компютри се използват и как се актуализират тези клиентски компютри:

 • Инструмент за разполагане на Office

 • Групови правила – за централизирано администриране на компютри, присъединени към домейн.

Вж. също

Общ преглед на каналите за актуализация

Опции за обслужване на Windows 10 за актуализации и надстройки

Ресурси на архитектурата на ИТ в облака на Microsoft

Издания на канала на клиентски актуализации на Office 365

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×