Управление на правата за информация в 2007 Microsoft Office system

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Бележка: Office 2007 достигне края на поддръжката му в 2017.

Тази статия обяснява как можете да ограничите разрешението за съдържанието на документи, работни книги и презентации с помощта на правата управлението информация (IRM), който е наличен в 2007 Microsoft Office system. За информация как можете да ограничите разрешението за съдържанието на имейл съобщения вижте ограничаване на разрешението за поверителна информация в имейл съобщения.

За информация как да зададете парола за отваряне или промяна на файл вижте Задаване на парола за отваряне или промяна на документ, работна книга или презентация. Има други статии, които описват използването на пароли за защита на форматирането в документите и защита на елементи на работен лист или работна книга.

В тази статия

Целта на IRM и неговите ограничения

Управление на типове файлове да правата с IRM

Конфигуриране на компютъра да използва IRM

Изтегляне на разрешения

Ограничаване на разрешението за съдържанието на файлове

Използване на различни потребителски акаунт на Windows за права за управление на файлове

Изглед на съдържание с ограничено разрешение

Цел и ограничения на IRM

Управлението на правата за достъп до информация (IRM) позволява на отделните потребители и администраторите да задават разрешения за достъп до документи, работни книги и презентации. Това помага при предотвратяването на отпечатването, препращането или копирането на поверителна информация от неупълномощени лица. След ограничаването на разрешенията за файл чрез IRM ограниченията за достъпа и използването се прилагат независимо от местоположението на информацията, тъй като разрешението за файла се съхранява в самия файл на документа.

IRM помага на отделните потребители да наложат своите лични предпочитания относно предаването на лична или поверителна информация. Освен това IRM помага на организациите да приложат фирмени правила, на които се подчинява контролът и разпространението на поверителна или фирмена информация.

IRM спомага със следното:

 • Предотвратява препращането, копирането, промяната, отпечатването, изпращането по факс или поставянето на съдържание с ограничен достъп от упълномощен получател, когато използването не е разрешено

 • Предотвратява копирането на съдържание с ограничен достъп чрез функцията за печат на екрана в Microsoft Windows

 • Ограничава достъпа до съдържанието при изпращането му

 • Поддържа срок на валидност на файла, така че съдържанието в документите да не може да се види след определен период от време

 • Налага фирмени правила, които управляват употребата и разпространението на съдържание вътре във фирмата

IRM не може да предотврати следното:

 • Изтриването, кражбата или прихващането и предаването на информацията от злонамерени програми, като "троянски коне", регистратори на натиснати клавиши и определени видове шпионски софтуер

 • Загубването или повреждането на информацията вследствие действието на компютърни вируси

 • Преписването на ръка или препечатването на съдържание с ограничен достъп от дисплея на монитора на получателя

 • Цифровото заснемане от получателя на съдържание с ограничен достъп, показано на екрана

 • Копирането на съдържание с ограничен достъп чрез използване на програми за заснемане на екрана от други производители

Най-горе на страницата

Типове файлове, правата за които можете да управлявате с IRM

Чрез IRM в Издание на Office 2007 можете да управлявате правата за XML Paper Specification (.xps) файлове, както и за следните типове файлове:

Файлове на Word

Тип файл

Разширение

Документ

.doc

Документ

.docx

Документ с разрешени макроси

.docm

Шаблон

.dot

Шаблон

.dotx

Шаблон с разрешени макроси

.dotm

файлове на Excel

Тип файл

Разширение

Работна книга

.xls

Работна книга

.xlsx

Работна книга с разрешени макроси

.xlsm

Шаблон

.xlt

Шаблон

.xltx

Шаблон с разрешени макроси

.xltm

Двоична работна книга, различна от XML

.xlsb

Добавка с разрешени макроси

.xla

Добавка с разрешени макроси

.xlam

Файлове на PowerPoint

Тип файл

Разширение

Презентация

.ppt

Презентация

.pptx

Презентация с разрешени макроси

.pptm

Шаблон

.pot

Шаблон

.potx

Шаблон с разрешени макроси

.potm

Слайдшоу

.pps

Слайдшоу

.ppsx

Слайдшоу с разрешени макроси

.ppsm

Тема на Office

.thmx

Забележки : 

 • Когато тези типове файлове бъдат прикачени към имейл съобщение с управление на правата за достъп в Office Outlook 2007, те също автоматично ще бъдат с управление на правата за достъп.

 • Когато прикачите файл на съобщение (.msg) към имейл съобщение с управление на правата на достъп, прикаченото съобщение не е с управление на правата на достъп. IRM не управлява правата на достъп на .msg файлове.

Най-горе на страницата

Конфигуриране на компютъра за използване на IRM

За да използвате IRM в Издание на Office 2007, минималното изискване за софтуер е клиент на услуги за управление на правата за достъп (RMS) на Windows със Service Pack 1 (SP1). Ако използвате компютър с Windows Vista, клиентът на услуги за управление на правата за достъп на Windows (RMS) е вече инсталиран. Ако използвате компютър с Windows XP, клиентът на услуги за управление на правата за достъп (RMS) на Windows със Service Pack 1 (SP1) трябва да бъде инсталиран от вас или вашия RMS администратор. RMS администраторът може да конфигурира конкретни IRM правила за фирмата, които определят кой има достъп до информацията и какво ниво на редактиране е разрешено за имейл съобщение. Например, администраторът на фирмата може да дефинира шаблон за права, наречен "Поверително за фирмата", който определя, че имейл съобщение, което използва това правило може да бъде отворено само от вътрешни потребители на домейна на фирмата.

Инсталиране на клиент на услуги за управление на правата за достъп (RMS) на Windows

 1. В Windows XP щракнете върху бутона Старт, след което щракнете върху Контролен панел.

 2. Щракнете върху Добавяне или премахване на програми и след това щракнете върху Добавяне или премахване на програми. В левия екран щракнете върху Добавяне на нови програми. От списъка на програмите щракнете върху Клиент на услуги за управление на правата за достъп на Windows и после върху Добави.

  Забележка : В класически изглед щракнете двукратно върху Добавяне или премахване на програми и след това в левия екран щракнете върху Добавяне на нови програми. От списъка на програмите щракнете върху Клиент на услуги за управление на правата за достъп на Windows и после върху Добави.

Като алтернатива когато първо се опитате да отворите файлове, които са били правата за достъп чрез IRM, Издание на Office 2007 ви подканва да изтеглите услуги клиент за управление на правата за Windows, ако използвате компютър без този софтуер.

Най-горе на страницата

Изтегляне на разрешения

Първият път, когато се опитате да отворите документ, работна книга или презентация с ограничени разрешения, трябва да се свържете към сървъра за лицензи да проверяват своите идентификационни данни и да изтеглите лиценз за използване. Лицензът за използване задава нивото на достъп, които имате към файл. Този процес е необходим за всеки файл с ограничени разрешения. С други думи съдържание с ограничени разрешения не могат да бъдат отворени без лиценз за използване. Изтеглянето на разрешения изисква Microsoft Office да изпрати на вашите идентификационни данни (които включват вашия имейл адрес) и информация за вашите разрешения на сървъра за лицензи. Информацията, съдържаща се в документа не се изпраща на сървъра за лицензи. За повече информация прочетете Декларацията за поверителност за 2007 Microsoft Office system.

Най-горе на страницата

Ограничаване на разрешение до съдържание във файлове

Авторите да ограничите разрешението за документи, работни книги и презентации на отделен потребител, отделен документ или отделна група (разрешенията, базирани на група изискват справочната услуга на Microsoft Active Directory за разширяване на групите). Авторите използват диалоговия прозорец разрешение да дадат на потребителите достъп за четене и промяна, както и да зададете дати за изтичане за съдържанието. Например Мартин, авторът, може да даде вяра разрешение да прочете документа, но не правите промени в него. Петър след това да дадете Явор разрешение да правите промени в документа и да му позволи да запишете документа. Петър също може да решите да ограничите на вяра и Явор на достъпа до този документ за пет дни преди изтичането на разрешението за документа. За информация относно настройката на дата на изтичане на срока за документ вижте Задаване на дата на валидност за файл.

Разрешение

 1. Запишете документа, работната книга или презентацията.

 2. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете подготви, посочете Ограничаване на разрешениеи след това щракнете върху Да не се разпространява.

 3. Отметнете квадратчето Ограничи достъпа до този документ и след това присвойте желаните нива на достъп за всеки потребител.

  Вашите възможности за избор могат да бъдат ограничени, ако администратор е задал персонализирани правила за разрешения, които отделните потребители не могат да променят.

  Нива на разрешение

  • Четене     Потребителите с разрешение за четене могат да четат документ, работна книга или презентация, но нямат разрешение да ги редактират, печатат или копират.

  • Промяна     Потребителите с разрешение за промяна могат да четат, редактират и записват промените в документ, работна книга или презентация, но нямат разрешение да ги печатат.

  • Пълен контрол     Потребителите с разрешение за пълен контрол имат пълното разрешение за авторство и могат да правят всичко с документа, работната книга или презентацията, което може да прави един автор, като например да задават срока на валидност за съдържанието, да предотвратяват печат и да дават разрешения на потребители. След като срокът на валидност на разрешението за даден документ е изтекъл за упълномощените лица, този документ може да бъде отварян само от автора му или от потребители с разрешение за пълен контрол за документа. Авторите винаги имат разрешение за пълен контрол.

 4. За да дадете на някого разрешение за пълен контрол, щракнете върху Още опции и след това в колоната Ниво на достъп щракнете върху стрелката и върху Пълен контрол в списъка Промяна.

  Още опции в диалоговия прозорец "Разрешение"

 5. След като сте присвоили нива на разрешение, щракнете върху OK.

  Появява се лентата за съобщения, която показва, че документът е с управление на правата за достъп. Ако се налага да направите някакви промени в разрешенията за достъп за документа, щракнете върху Разрешение за промяна.

  Лента за съобщения

  Ако един документ с ограничени разрешения бъде препратен на неупълномощено лице, се появява съобщение с имейл адреса на автора или адрес на уеб сайт, така че това лице да може да поиска разрешение за документа.

  Изображение на диалогов прозорец

  Ако авторът реши да не включва своя имейл адрес, неупълномощените потребители получават съобщение за грешка.

Задаване на срок на валидност на файла

 1. Отворете файла.

 2. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете подготви, посочете Ограничаване на разрешениеи след това щракнете върху Да не се разпространява.

 3. Отметнете квадратчето Ограничи разрешенията за този документ и след това изберете Още опции.

 4. Под Допълнителни разрешения за потребители отметнете квадратчето Срокът на този документ изтича на и след това въведете дата.

 5. Щракнете върху OK два пъти.

Най-горе на страницата

Използване на различен потребителски акаунт за Windows за файлове с управление на достъпа

 1. Отворете документа, работния лист или презентацията.

 2. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете подготви, посочете Ограничаване на разрешениеи след това щракнете върху Управление на идентификационни данни.

 3. Направете едно от следните неща:

  • В диалоговия прозорец Избор на потребител изберете имейл адрес за акаунта, който искате да използвате, и щракнете върху OK.

  • В диалоговия прозорец Избор на потребител щракнете върху Добави, въведете идентификационните си данни за новия акаунт и след това щракнете двукратно върху OK.

   диалоговият прозорец ''избор на потребител''

Най-горе на страницата

Преглед на съдържание с ограничено разрешение

За да прегледате съдържание с управление на правата за достъп чрез Издание на Office 2007, просто отворете документа, работната книга или презентацията.

Ако искате да прегледате разрешенията, които имате, или щракнете върху Преглед на разрешение в лентата за съобщения, или щракнете върху бутона в лентата на състоянието в дъното на екрана.

Изображение на бутон

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×