Управление на настройките на конференция с външно избиране за моята организация

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

По-лесно ще ви бъде да виждате всички настройки на конференция с външно избиране на едно място.

Назначаване на лиценз за конференция с външно избиране

Забележка : Не можете да назначавате лицензи с помощта на Център за администриране на Skype за бизнеса, трябва да използвате центъра за администриране на Office 365.

За да назначите лиценз за потребител
 1. Влезте в Office 365 със своя служебен или учебен акаунт.

 2. В навигацията от лявата страна на центъра за администриране на Office 365, отидете на Потребители > Активни потребители > и след това изберете потребителя или потребителите от списъка с налични потребители.

  Забележка : Ако ви се даването на лицензи на повече от 20 потребители в същото време, можете да използвате изберете изглед падащото меню и след това изберете една от опциите или да създадете ваш собствен изглед. След това щракнете върху Редактиране, следващата два пъти и след това изберете лиценза и щракнете върху Подай. Можете също да присвоите лицензи на множество потребители с помощта на Windows Powershell. За инструкции и примерни скриптове на PowerShell, вижте Даване на Skype за бизнеса лицензи.

 3. В прозореца за действия в Назначен лиценз щракнете върху Редактиране.

 4. На страницата Назначаване на лиценз, поставете отметка на Skype за бизнеса Конференция с PSTN и след това щракнете върху Записване. За да научите повече относно лицензиране, вижте Общ преглед на лицензиране на Skype за бизнеса онлайн.

Забележка : След като назначите лиценза е възможно първоначално Microsoft да не се появи в падащия списък като доставчик на конференция с външно избиране. Ако това се случи, излезте от центъра за администриране на Office 365 или натиснете CTRL+F5, за да обновите прозореца на браузъра.

Вижте Даване на Skype за бизнеса лицензи.

Назначаване на ИД на конференция за потребител

ИД на конференцията автоматично се дава на потребителя, когато те са настроени за конференция с външно избиране чрез Microsoft като доставчик на конференция с външно избиране. Конференцията ИД присвоен може да бъде статично или динамично и се изпраща в покана за събрание, когато е планирано събрание.

Статични идентификатори се използват, когато хората в организацията ви харесва, когато те не искате да запомните случайно число, те могат да изберете определен брой или имат такава, която е лесна за запомняне. Когато се използват динамични конференция идентификатори, всяка среща, която графици на потребителя се присвоява ИД на уникални конференция. Ако искате да присвоите динамични и не статични конференция идентификатори, отидете тук.

Центърът за администриране на Skype за бизнеса не може да се използва за назначаване на ИД на конференция към потребител, но можете да използвате кратката команда на Windows PowerShell, за да направите това.

За да назначите ИД на конференция за потребител, стартирайте:

Set-CsOnlineDialInConferencingUser -Identity “Amos Marble” -ConferenceId 8271964 

Важно : ИД на конференцията трябва да съдържа 7 цифри и не можете да го променяте в центъра за администриране на Skype за бизнеса или с помощта на Windows PowerShell.

Вижте Set-CsOnlineDialInConferencingUser, за да научите повече за кратката команда.

Важно : След създаването на ново ИД на конференция, старото ИД не може да се използва от повикващите. Трябва да уведомите потребителите да планират повторно своите съществуващи покани за събрания, за да се уверят, че новото ИД на конференция е добавено към поканите. Потребителите могат да използват Инструмента за мигриране на събрание на Skype за бизнеса, за да актуализират своите съществуващи събрания. За да научите как можете да изтеглите, инсталирате и стартирате инструмента за мигриране на събрания на Lync, вижте:

Вижте Присвояване на ИД на Конференцията на потребител.

Промяна на доставчика на конференция с външно избиране от Microsoft на доставчик на трета страна

 1. Влезте в Office 365 със своя служебен или учебен акаунт.

 2. Отидете в Центъра за администриране на Office 365 > Skype за бизнеса.

 3. В Център за администриране на Skype за бизнеса в навигацията отляво отидете на Конференция с външно избиране > Потребители с външно избиране и след това изберете потребителя, за които искате да промените доставчика на конференция с външно избиране.

 4. В прозореца с действия щракнете върху Редактиране.

 5. В Център за администриране на Skype за бизнеса в навигацията отляво, отидете на падащия списък Конференция с външно избиране > Име на доставчик и изберете доставчика на конференция с външно избиране за потребителя.

  Забележка : Можете да изберете Microsoft като доставчик на конференция с външно избиране или Няма, ако сте избрали няколко потребителя.

 6. Щракнете върху Запиши.

Вижте Смяна на доставчика на конференция с външно избиране за потребители.

Активиране или дезактивиране на изпращане на имейли до потребители с външно избиране

Можете да използвате центъра за администриране на Skype за бизнеса или Windows PowerShell, за да активирате или дезактивирате изпращането на имейли до потребителите.

Използване на центъра за администриране на Skype за бизнеса
 1. Влезте в Office 365 със своя служебен или учебен акаунт.

 2. Отидете в Центъра за администриране на Office 365 > Skype за бизнеса и в навигацията отляво, щракнете върху Конференция с външно избиране

 3. На страницата Настройки на моста на Microsoft, поставете или премахнете отметката от Автоматично изпращане на имейли до потребители при промяна на конфигурацията за външно избиране

 4. Щракнете върху Запиши.

  Можете също да изпратите имейли до потребителя с настройките на конференцията с външно избиране като отидете до свойствата на потребителя > Конференция с външно избиране > Изпращане на информация за конференция по имейл. ИД на конференцията и телефонният номер за външно избиране по подразбиране са включени в поканата за събрание, но не и ПИН кодът.

  Вижте Изпращане на имейл на потребител с техните информация за конференция с външно избиране.

Използване на Windows PowerShell
 • Можете също да използвате Windows PowerShell и да изпълнете:

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSetting -AutomaticallySendEmailsToUsers $true|$false

  Можете да използвате Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings за управление на други настройки за вашата организация, включително имейл.

Промяна на информацията за контакт на податели на имейл съобщения, изпратени до потребители

Можете да правите промени на имейла, който се изпраща автоматично до вашите потребители, включително действителния имейл адрес и името за показване на информацията за контакт на подателя. По подразбиране, програмата за изпращане на имейли ще бъде от Office 365, но можете да промените имейл адреса и името за показване с помощта на Windows PowerShell и кратката команда Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings. За да правите промени на имейл адреса, който изпраща имейла до потребителите, вие трябва да:

 • Въведете имейл адреса в параметъра SendEmailFromAddress.

 • Въведете показваното име на имейла в параметъра SendEmailFromDisplayName.

 • Задайте параметъра SendEmailOverride на True.

Можете да правите промени на имейла, който се изпраща до потребители като имейл адресът, от който се изпраща имейлът или името за показване за имейла, като стартирате:

Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSetting -SendEmailOverride $true -SendEmailFromAddress amos.marble@contoso.com -SendEmailFromDisplayName "Amos Marble"

Ако искате да промените информацията за имейл адрес, трябва да се уверите, че политиките за входящи имейли във вашата организация позволяват имейли, които се получават от имейл адреса на потребителя.

Можете да използвате Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings за управление на други настройки за вашата организация, включително имейл.

Вижте имейлите, които автоматично се изпращат на потребителите при промяна на техните настройки.

Нулиране на ИД на конференция на събрание

 1. Влезте в Office 365 със своя служебен или учебен акаунт.

 2. Отидете в Центъра за администриране на Office 365 > Skype за бизнеса.

 3. В Център за администриране на Skype за бизнеса > Конференции с външно избиране в страницата с действия на ИД на конференция щракнете върху Нулиране.

 4. В прозореца Нулиране на ИД на конференция? щракнете върху Да. Автоматично се създава ИД на конференция и ще бъде изпратен имейл до потребителя с новото ИД на конференция, ако функцията за изпращане на имейл до потребители е активирана. Тя е активирана по подразбиране.

  Важно : След създаването на ново ИД на конференция, старото ИД не може да се използва от повикващите. Трябва да уведомите потребителите да планират повторно своите съществуващи покани за събрания, за да се уверят, че новото ИД на конференция е добавено към поканите. Потребителите могат да използват Инструмента за мигриране на събрание на Skype за бизнеса, за да актуализират своите съществуващи събрания. За да научите как можете да изтеглите, инсталирате и стартирате инструмента за мигриране на събрания на Lync, вижте:

Вижте нулиране на ИД на конференцията за потребител.

Нулиране на ПИН на организатор на конференция

Статични идентификатори се използват, когато хората в организацията ви харесва, когато те не искате да запомните случайно число, те могат да изберете определен брой или имат такава, която е лесна за запомняне. Когато се използват динамични конференция идентификатори, всяка среща, която графици на потребителя се присвоява ИД на уникални конференция. Ако искате да присвоите динамични и не статични конференция идентификатори, отидете тук.

Въпреки че статично конференция номер ще бъде автоматично създадена и възложена на потребител, може да има случаи, когато потребител не искате да използвате този един и искате да зададете определен номер или ако вашите потребители можете да си или сте загубили своя ИД на конференцията, можете да използвате Skype за бизнеса центъра за администриране и Windows PowerShell за преглед , промяна и нулиране на техните ИД на конференция.

 1. Влезте в Office 365 със своя служебен или учебен акаунт.

 2. Отидете в Центъра за администриране на Office 365 > Skype за бизнеса и в навигацията отляво, щракнете върху Конференция с външно избиране

 3. Щракнете върху Потребители с външно избиране, изберете потребителя, за който искате да нулирате ПИН кода.

 4. В прозореца с действия, щракнете върху Нулиране на ПИН.

  Потребителите ще получат имейл с техния ПИН, когато имат разрешение за използване на конференция с външно избиране или когато ПИН кодът е нулиран. Ако сте дезактивирали автоматичното изпращане на имейли, тогава имейл за нулиране на ПИН код няма да се изпраща до потребителя и ще трябва ръчно да изпратите ПИН кода до потребителя. ПИН кодът ще бъде показан само след като бъде нулиран. След като бъде показан, точно след нулирането му, ПИН кодът няма да се показва повече в свойствата на потребителя, а вместо това ще се показва *****.

Вижте нулиране конференция с външно избиране ПИН за потребител.

Изпращане на имейл с информация за конференция с външно избиране до потребител

 1. Влезте в Office 365 със своя служебен или учебен акаунт.

 2. Отидете в Центъра за администриране на Office 365 > Skype за бизнеса и в навигацията отляво, щракнете върху Конференция с външно избиране

 3. Щракнете върху Потребители с външно избиране, изберете потребителя, за който искате да нулирате ПИН кода.

 4. В прозореца с действия щракнете върху Изпращане на информация за конференция по имейл.

  Забележка : Когато направите това, ПИН кодът на конференция с външно избиране не се изпраща до потребителя.

Вижте Изпращане на имейл на потребител с техните информация за конференция с външно избиране.

Конфигуриране на телефонен номер по подразбиране за конференция с външно избиране за организатори на събрание

За да конфигурирате телефонния номер по подразбиране на конференция с външно избиране за организатори на събрание, когато предоставите разрешение на потребител за използване на конференция с външно избиране
 1. Влезте в Office 365 със своя служебен или учебен акаунт.

 2. Отидете в Центъра за администриране на Office 365 > Skype за бизнеса.

 3. В навигацията отляво, отидете на Конференция с външно избиране > Потребители с външно избиране. Изберете потребителя, на който искате да предоставите разрешение за конференцията с външно избиране.

 4. В прозореца с действия, в свойствата на потребителя, щракнете върху Редактиране.

 5. На страницата Свойства в Име на доставчик, използвайте падащия списък, за да изберете доставчика на конференция с външно избиране.

  • Ако изберете Microsoft като доставчик на конференция с външно избиране, вие можете да изберете от списъка телефонния номер по подразбиране за конференция с външно избиране.  

  • Ако изберете аудиоконференция (ACP) на трета страна като доставчик на конференция с външно избиране, вие ще трябва ръчно да въведете таксата и ако е необходимо, безплатния телефонен номер. Тези телефонни номера ще бъдат телефонните номера по подразбиране.

   Телефонният номер по подразбиране за конференция с външно избиране на потребител е номерът, който се показва на поканата за събрание при планиране на събрание.

 6. Щракнете върху Запиши.

Вижте Задаване на телефонния номер, който ще се използва, когато потребителят се обади в събрание.

За да конфигурирате телефонния номер по подразбиране на конференция с външно избиране за организатори на събрание, след като предоставите разрешение на потребител за използване на конференция с външно избиране
 1. Влезте в Office 365 със своя служебен или учебен акаунт.

 2. Отидете в Центъра за администриране на Office 365 > Skype за бизнеса.

 3. В Център за администриране на Skype за бизнеса в навигацията отляво отидете на Конференция с външно избиране > Потребители с външно избиране, изберете потребителя, който искате и в страницата с действия щракнете върху Редактиране.

 4. На страницата свойства под име на доставчик Използвайте падащото меню да изберете доставчик на конференция с външно избиране

  • Ако потребителят използва Microsoft като доставчик на конференция с външно избиране, вие можете да изберете от списъка телефонния номер по подразбиране за конференция с външно избиране.  

  • Ако потребителят използва аудиоконференция (ACP) на трета страна като доставчик на конференция с външно избиране, вие ще трябва ръчно да въведете таксата и ако е необходимо, безплатния телефонен номер.

   Телефонният номер по подразбиране за конференция с външно избиране на потребител е номерът, който се показва на поканата за събрание при планиране на събрание.

 5. Щракнете върху Запиши.

Вижте Задаване на телефонния номер, който ще се използва, когато потребителят се обади в събрание.

Конфигуриране на настройки за мост на конференция с външно избиране

Настройка на средата на събранието при присъединяване на повикващ към събрание
 1. Влезте в Office 365 със своя служебен или учебен акаунт.

 2. Отидете в Центъра за администриране на Office 365 > Skype за бизнеса.

 3. В Център за администриране на Skype за бизнеса в навигацията отляво отидете до Конференция с външно избиране > Настройки на мост на Microsoft.

 4. В Среда за присъединяване към събрание изберете следните действия:

  • Активиране на известия за влизане и излизане от събрание Тази опция е избрана по подразбиране. Но ако премахнете отметката, потребителите, които вече са се присъединили към събранието по подразбиране няма да бъдат уведомени, че някой влиза или излиза от събранието.

   Това може да бъде конфигурирано при всяко събрание, когато потребител се присъедини към събрание с помощта на клиент на Skype за бизнеса и може да промени настройката Съобщавай, когато хората влизат или излизат в менюто с опции на събрание на Skype.

  • Помоли повикващите да записват имената си преди да се присъединят към събранието Тази опция е избрана по подразбиране. Ако премахнете отметката от тази опция, повикващите няма да бъдат подканвани да записват имената си преди да се присъединят към събрание.

 5. След като направите промените си, щракнете върху Записване.

Вижте Задаване на настройки за Microsoft конференция с външно мостове.

Задаване на дължината на ПИН за събрания
 1. Влезте в Office 365 със своя служебен или учебен акаунт.

 2. Отидете в Центъра за администриране на Office 365 > Skype за бизнеса.

 3. В Център за администриране на Skype за бизнеса в навигацията отляво отидете до Конференция с външно избиране > Настройки на мост на Microsoft.

 4. В Сигурност > Дължина на ПИН >, въведете броя на цифрите, които желаете за ПИН кода и след това щракнете върху Записване.

  ПИН кодът може да бъде с дължина от 4 до 12 цифри. По подразбиране е 5.

Вижте Задаване на настройки за Microsoft конференция с външно мостове.

Активиране или дезактивиране на изпращане на имейл до потребители с външно избиране
 1. Влезте в Office 365 със своя служебен или учебен акаунт.

 2. Отидете в Център за администриране на Office 365 > Skype за бизнеса и в навигацията отляво щракнете върху Конференция с външно избиране.

 3. На страницата Настройки на моста на Microsoft, поставете или премахнете отметката от Автоматично изпращане на имейли до потребители при промяна на конфигурацията за външно избиране.

 4. Щракнете върху Запиши.

  Можете също да изпратите имейл до потребителя с настройките на конференцията с външно набиране, като отидете до свойствата на потребителя > Конференция с външно избиране > Изпращане на информация за конференция по имейл.

  Ако направите това ще бъде изпратен имейл, който включва само ИД на конференцията и телефонен номер за конференцията, но ПИН кодът няма да бъде включен.

  Вижте Изпращане на имейл на потребител с техните информация за конференция с външно избиране.

Вижте и изберете основните и вторичните езици за конференцията с външно избиране

 1. Влезте в Office 365 със своя служебен или учебен акаунт.

 2. Отидете в Центъра за администриране на Office 365 > Skype за бизнеса.

 3. В Център за администриране на Skype за бизнеса в навигацията отляво отидете до Конференция с външно избиране > и след това щракнете върху Мост на Microsoft.

 4. В прозореца с действия, изберете телефонния номер от списъка, щракнете върху Задаване на езици и след това на страницата Задаване на езици щракнете върху падащото меню Основен език, за да прегледате пълния списък от поддържани езици.

  Можете също да зададете основните и вторичните езици, които се поддържат, когато изберете Microsoft като доставчик на конференция с външно избиране. Редът, в който изберете опциите от падащия списък, ще бъде последователността на езиците, които ще бъдат представени на повикващите.

Вижте Преглед и изберете първични и вторични езици за конференция с външно избиране на номер.

Вижте номерата за конференция с външно избиране

 1. Влезте в Office 365 със своя служебен или учебен акаунт.

 2. Отидете в Центъра за администриране на Office 365 > Skype за бизнеса.

 3. В Център за администриране на Skype за бизнеса в навигацията отляво отидете до Конференция с външно избиране > Мост на Microsoft и след това в Мост на Microsoft:

  • Можете да преглеждате телефонните номера, които са зададени от Office 365, за да бъдат използвани за конференция с външно избиране.

  • Можете също да преглеждате местоположението и основните и вторични езици, които ще се използват от автоматичния помощник на конференцията с външно избиране.

  • Можете да изберете телефонния номер по подразбиране за конференция с външно избиране, който ще бъде предоставен на потребители, когато имат разрешение за използване на конференция с външно избиране. Въпреки това, ако телефонният номер по подразбиране на моста на конференция с външно избиране се промени, телефонният номер по подразбиране за съществуващи потребители няма да се промени.

Можете да отидете в Конференция с външно избиране > Потребители с външно избиране и да изберете свойствата на потребителите, за да промените номера по подразбиране за потребител, като изберете нов номер от списъка с налични номера във вашата организация.

Вижте Преглед на списък с номера за набиране на конференция.

Преглед на списък с потребители, които са разрешени

 1. Влезте в Office 365 със своя служебен или учебен акаунт.

 2. Отидете в Центъра за администриране на Office 365 > Skype за бизнеса.

 3. В Център за администриране на Skype за бизнеса в навигацията отляво отидете до Конференция с външно избиране > и след това Потребители с външно избиране.

Вижте Преглед на списък с потребители, които са разрешени за набиране--в конференции.

Искате ли да знаете как можете да управлявате с Windows PowerShell?

 • Има няколко настройки, на които можете да управлявате настройките на ниво организация с помощта на Windows PowerShell. Това улеснява извършването на настройки и прилагането им към всичките ви потребители. Ето настройките на ниво организация:

  За да получите повече помощ за всяка кратка команда, вижте Кратки команди за Skype за бизнеса онлайн.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -EnableEntryExitNotifications $true|$false

  По подразбиране е $true.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -EnableNameRecording $true|false

  По подразбиране е $true.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -PinLength 7

  По подразбиране е 5.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -AllowPSTNOnlyMeetingsByDefault $true|$false

  По подразбиране е $false.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -AutomaticallySendEmailsToUsers $true|$false

  По подразбиране е $true.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -SendEmailFromOverride $true|$false

  По подразбиране е $false.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -SendEmailFromAddress

  По подразбиране е $null.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -SendEmailFromDisplayName

  По подразбиране е $null.

 • Windows PowerShell е всичко за управление на потребители и това, което потребителите са разрешени или не могат да направят. С Windows PowerShell можете да управлявате Office 365 с помощта на една точка на администриране, който може да опрости работата си ежедневно, когато имате няколко задачи, за да направите. За да започнете с Windows PowerShell, вижте следните теми:

 • Windows PowerShell има много предимства по отношение на скоростта, улеснената работа и продуктивността в сравнение с това да използвате само потребителския интерфейс на центъра за администриране на Office 365, като например, когато правите промени на настройките за много потребители едновременно. Научете повече за тези предимства в следните теми:

  Модулът на Windows PowerShell за Skype за бизнеса онлайн ви позволява да създавате отдалечена сесия на Windows PowerShell, която се свързва към Skype за бизнеса онлайн. Този модул, който се поддържа само от 64-битови компютри, може да се изтегли от Центъра на Microsoft за изтегляния в Модул Windows PowerShell за Skype за бизнеса онлайн.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Вж. също

Настройване на конференция с външно или PSTN конференции за Skype за бизнеса

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×