Управление на надеждно местоположение на файловете на Excel Services

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Надеждни местоположения на файловете са Microsoft Office SharePoint Server 2007 сайтове, (UNC) пътища или HTTP уеб сайтове, достъп до работни книги от които има сървър, на който се изпълняват Excel Calculation Services.

Може да се опитате да създадете различни надеждни местоположения на файлове за различни цели или проекти и може да пригодите настройките и разрешенията за тези местоположения на файловете по съответния начин.

Първоначално няма никакви надеждни местоположения на файловете на Excel Services. За да използвате Excel Services, трябва да създадете поне едно надеждно местоположение на файлове.

За да управлявате надеждни местоположения на файлове на Excel Services, отворете страницата за надеждни местоположения на файлове на Excel Services:

 1. Отворете страницата за администриране за доставчика на споделени услуги (SSP).

  За да отворите страницата за администриране на SSP, направете следното:

  1. В горната навигационна лента щракнете върху Управление на приложение.

  2. В страницата за управление на приложение, в раздела Споделени услуги на Office SharePoint Server щракнете върху Създаване или конфигуриране на споделени услуги от тази група.

  3. В страницата за управление на споделените услуги за тази сървърна група щракнете върху името на SSP, страницата за администриране на който искате да отворите.

 2. В началната страница за администриране на споделени услуги, в раздела Настройки за Excel Services щракнете върху Надеждни местоположения на файлове.

Какво искате да направите?

Добавяне на надеждно местоположение на файл

Редактиране на надеждно местоположение на файл

Изтриване на надеждно местоположение на файл

Добавяне на надеждно местоположение на файлове

 1. В страницата за надеждно местоположение на файлове на Excel Services щракнете върху Добавяне на надеждно местоположение на файлове.

 2. В страницата за добавяне на надеждно местоположение на файлове на Excel Services, в раздела Местоположение въведете адрес на надеждно местоположение на файлове.

  Форматът на адреса трябва да съответства на типа на местоположението, което задавате. Типът на местоположението се задава в следващата стъпка.

  • В Тип на местоположението изберете едно от следните неща:

   • Windows SharePoint Services Тази опция се избира, за да зададете като надеждно местоположение на файлове URL адрес на сайт на SharePoint.

   • UNC. Тази опция се избира, за да зададете файлов дял като надеждно местоположение на файлове с помощта на UNC адрес.

   • HTTP. Тази опция се избира, за да зададете URL адрес на HTTP сайт като надеждно местоположение на файлове.

  • Ако искате наследниците на надеждно местоположение на файлове също да се смятат за надеждни местоположения на файлове, отметнете квадратчето Надеждни дъщерни.

   Забележка: Макар че може да подобрите контрола, като се доверявате на наследниците, може и да създадете потенциален проблем за защитата, като разрешите на подсайтове и поддиректории на надеждни местоположения автоматично да започнат да се смятат за надеждни, щом те бъдат създадени.

  • В полето Описание по желание може да предоставите описание на надеждното местоположение на файлове, за да означите неговото предназначение.

 3. В раздела Управление на сесия, в полето Време на изчакване на сесия въведете стойност в секунди за времето на оставането на сесия на Excel Calculation Services неактивна след нейното отваряне, преди сесията да бъде изключена, като това време се измерва от края на всяка заявка за отваряне.

  Ако искате сесията да не използва време на изчакване, въведете -1. За да изтече сесията в края на единична заявка за отваряне, въведете 0.

  • В полето Време за изчакване на кратка сесия въведете стойност в секунди, за периода, през който сесия на Excel Calculation Services може да бъде отворена и неактивна, преди каквото и да било взаимодействие с потребителя, преди сесията да бъде изключена, като този период се измерва от края на началната заявка за отваряне.

   Ако искате сесията да не използва време на изчакване, въведете -1. За да изтече сесията в края на единична заявка за отваряне, въведете 0.

  • В полето Максимално времетраене на заявката въведете стойност в секунди за максимална продължителност на единична заявка в сесия.

   Ако искате заявката да няма лимит за продължителност, въведете -1.

   Като ограничавате продължителността на единична заявка, може да намалите опасността от атаки тип "отказ на обслужване".

 4. В раздела Свойства на работна книга, в полето Максимален размер на работната книга въведете стойност в мегабайти (МБ) за максималния размер на работната книга, която Excel Calculation Services може да отварят.

  Производителността и достъпността на ресурсите може да се влошат, когато потребителите отварят изключително големи работни книги. Ако не контролирате допустимия размер, който може да имат работни книги, изпълнявани в отворени сесии на Excel Calculation Services, рискувате потребителите да надхвърлят капацитета на вашите ресурси и да претоварят сървъра.

  В полето Максимален размер на диаграма въведете стойност в МБ за максималния размер на диаграма, която може да бъде отваряна от Excel Calculation Services.

 5. В раздела Поведение на изчисляване, в полето Време за живот на кеш на непостоянна функция въведете стойност за максималното време в секунди, за което изчислената стойност на непостоянна функция да бъде кеширана за автоматични преизчисления.

  За да бъде изчислена непостоянната функция само веднъж при отваряне, въведете -1. За да бъде изчислявана тази функция непрекъснато, въведете 0.

  В Режим на изчисляване на работна книга изберете едно от следните неща:

  • Файл Тази опция се избира, за да бъдат изпълнени изчисленията по начина, зададен във файла.

  • Ръчно Тази опция се избира, ако искате да се извърши преизчисляване само ако бъде получена заявка за изчисляване.

  • Автоматично Тази опция се избира, ако искате всяка промяна на стойност да води до преизчисляване на всички стойности, които са зависими от тази стойност. Освен това се извикват и непостоянните функции, ако тяхното време на изчакване е изтекло.

  • Автоматично освен таблиците с данни. Тази опция се избира, ако искате всяка промяна на стойност да води до преизчисляване на всички стойности, зависими от тази стойност, стига тези стойности да не се намират в таблица данни. Освен това се извикват и непостоянните функции, ако тяхното време на изчакване е изтекло.

 6. В раздела Външни данни, в Разрешаване на външни данни, изберете едно от следните неща:

  • Няма Тази опция се избира, за да бъдат забранени всички външни връзки към данни за надеждните местоположения на файлове.

  • Само надеждни библиотеки за връзка към данни. Тази опция се избира, за да бъдат разрешени връзки само към източници на данни, които са част от надеждна библиотека за връзка към данни. Сървърът ще игнорира настройките, вградени в работния лист.

  • Надеждни библиотеки за връзка към данни и вградени. Тази опция се избира, за да укажете на сървъра да опитва вградените връзки към източници на данни само след като сървърът не успее да установи връзка към източници на данни, които са част от надеждна библиотека за връзка към данни.

   Съвет: Ако управлявате връзки към данни за малък брой автори на работни книги, помислете за използването на тази опция. Това позволява авторите на работни книги да вграждат в своите работни книги директни връзки към външни източници на данни, но все още да имат достъп до надеждни библиотеки за връзка към данни, ако вградената връзка не успее.

   В Предупреждение при обновяване отметнете квадратчето Разрешено е предупреждение за обновяване, за да бъде показано предупреждение, преди да бъдат обновени външните данни за файлове в това местоположение. Когато изберете тази опция, гарантирате, че външните данни няма да бъдат автоматично обновени без участие на потребителя.

   В Спиране, когато обновяването при отваряне е неуспешно отметнете квадратчето Разрешено е спиране на отваряне, за да бъде спряна операция за отваряне на файл в това надеждно местоположение на файлове при следните условия:

  • Файлът съдържа връзка към данни Обнови при отваряне.

  • Файлът не може да бъде обновен, докато се отваря.

  • Потребителят няма потребителско право за отваряне на този файл

   Във Време на живот на кеша за външни данни, в полето Автоматично обновяване (периодично/ при отваряне) въведете стойността в секунди за максималното време, през което системата може да използва резултатите от заявка за външни данни за автоматично обновявани резултати от външни заявки. За да не бъде допуснато обновяване на данните след първата заявка, въведете -1.

   Във Време на живот на кеша за външни данни, в полето Ръчно обновяване въведете стойността в секунди за максималното време, през което системата може да използва резултатите от заявка за външни данни за автоматично обновявани резултати от външни заявки. За да не бъде допуснато обновяване на данните след първата заявка, въведете -1.

   В полето Максимален брой едновременни заявки за една сесия въведете стойност за максималния брой заявки, които може да бъдат изпълнявани паралелно в рамките на една сесия.

 7. В раздела Функции, дефинирани от потребителя отметнете квадратчето Позволени са функции, дефинирани от потребителя, за да разрешите от работните книги, които се намират в това надеждно местоположение на файлове, да бъдат извиквани функции, дефинирани от потребителя.

 8. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Редактиране на надеждно местоположение на файлове

 • В страницата за надеждно местоположение на файлове на Excel Services посочете надеждното местоположение на файлове, което искате да редактирате, щракнете върху стрелката, която се появява, след което щракнете върху Редактиране.

Най-горе на страницата

Изтриване на надеждно местоположение на файлове

 1. В страницата за надеждно местоположение на файлове на Excel Services посочете надеждното местоположение на файлове, което искате да изтриете, щракнете върху стрелката, която се появява, след което щракнете върху Изтриване.

 2. Щракнете върху OK в полето за съобщения, което ви задава въпроса дали искате да продължите с изтриването.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×