Управление на крайни точки на Office 365

Мрежово свързване към Office 365

6.7.2018 г. Връзките към Office 365 се състоят от голям обем надеждни мрежови заявки, които се изпълняват най-добре, когато са направени през изходна точка с ниска стойност на задържането, която е близо до потребителя. Някои връзки на Office 365 могат да се подобрят с оптимизиране на връзката.

 1. Уверете се, че защитната ви стена позволява списъци за свързване към крайни точки на Office 365.

 2. Използвайте своята инфраструктура за прокси сървър, за да позволите интернет връзка с непубликувани местоназначения и такива, които използват заместващ символ.

 3. Поддържайте оптимална конфигурация на мрежовия периметър.

 4. Уверете се, че получавате възможно най-добра връзка.

 5. Прочетете Принципи на мрежовото свързване в Office 365, за да разберете принципите за свързване за безопасно управление на трафика в Office 365 и получаване на възможно най-добрата производителност.

Свързване към Office 365 чрез защитни стени и прокси сървъри.

Актуализиране на вашите изходящи списъци с разрешени адреси за защитна стена

Можете да оптимизирате вашата мрежа чрез изпращане на всички надеждни мрежови заявки на Office 365 директно през вашата защитна стена, заобикаляйки цялата допълнителна проверка или обработка на ниво пакети. Това намалява ниската производителност вследствие на закъснението, както и изискванията към капацитета за периметър. Най-лесният начин да изберете на кои мрежови заявки да се доверите, е да използвате нашите предварително вградени PAC файлове в раздела Прокси сървъри по-горе.

Ако вашата защитна стена блокира изходящия трафик, добре е да се уверите, че всички IP адреси и потребителски домейни в пълен вид, изброени като Задължителни в този XML файл, са в списъка с разрешени адреси. Разпознаването на всички услуги изисква използването на някои услуги на други доставчици. Ние не предоставяме IP адресите за тези услуги на други доставчици, например доставчици на сертификати, мрежи за доставяне на съдържание, доставчици на DNS и т.н. За пълната функционалност на Office 365 трябва да можете да достигнете до всички местоназначения, изисквани от Office 365, независимо колко информация публикуваме за дадено местоназначение.

Много местоназначения нямат публикуван IP адрес или са изброени като заместващ домейн без име на домейна в пълен вид. За да използвате тази функционалност, трябва да можете да превърнете тези мрежови заявки в заявки до текущ IP адрес и да изпратите мрежовата заявка в интернет.

Автоматизирайте процеса, като използвате защитна стена, която анализира XML файла от ваше име и актуализира правилата ви автоматично въз основа на услугите или функциите, до които планирате да достигате директно през вашата защитна стена. Можете също да използвате създадения от общността инструмент Azure Range, който анализира XML файла вместо вас с опции за експортиране за Cisco XE Route или конфигуриране на ACL списък, обикновен текст или CSV.

По-дълго обяснение на мрежовите местоназначения е налично също и в нашия справочен сайт, както и чрез нашия базиран на RSS регистър на промените, така че можете да се абонирате за промените.

Конфигуриране на изходящи пътища с PAC файлове

Използвайте PAC или WPAD файлове, за да управлявате мрежови заявки, които са свързани с Office 365, но нямат предоставен IP адрес. Обикновено мрежовите заявки, които са изпратени чрез прокси сървър или ограничително устройство, внасят допълнително задържане. Освен това тези ограничителни устройства за мрежа се нуждаят от достатъчен капацитет за обработка на всички мрежови заявки. Препоръчваме заобикаляне на вашия прокси сървър или на инфраструктурата за проверка при директни мрежови заявки на Office 365.

Използвайте един от нашите PAC файлове като изходна точка, за да определите какъв мрежов трафик ще се изпраща към прокси сървър и какъв ще се изпраща към защитна стена. Ако нямате опит в работата с PAC или WPAD файлове, прочетете тази публикация за разполагането на PAC файлове от един от нашите консултанти по Office 365. Добре е да я прегледате като отправна точка и да редактирате съдържанието й така, че да отговаря на вашата среда.

PAC файлове, актуализирани на 10.7.2018 г.

Първият пример илюстрира препоръчвания от нас подход за управление на крайните точки само по интернет. Заобикаля прокси сървъра за местоназначения на Office 365, където е публикуван IP адресът, и изпраща останалите мрежови заявки към прокси сървъра.

Фрагмент от код:

// JavaScript source code

//July 2018 - Updates go live 1st August2018
//This PAC file contains all FQDNs needed for all services and splits the traffic between those which Microsoft can provide IPs for (so can be sent through a managed firewall with conditional access if desired) and those which IPs cannot be provided for, so need to go to an unrestricted proxy or egress. 
//Due to the use of wildcards, some extra logic is provided to send traffic to the proxy before a 'direct' wildcard is hit.
//Includes Core ProPlus URLs but not Office Mobile/IPAD/IOS/ANDROID fqdns from https://support.office.com/en-gb/article/Network-requests-in-Office-365-ProPlus-eb73fcd1-ca88-4d02-a74b-2dd3a9f3364d
//Every Effort is made to ensure 100% accuracy but this PAC should be used as an example and cross-checked with your needs and the Office 365 URL & IP page
//Intended only for Worldwide Office 365 instances, which the vast majority of customers will be using

function FindProxyForURL(url, host)
{
  // Define proxy server
  var proxyserver = "PROXY 10.10.10.10:8080";
  var proxyserver2 = "PROXY 10.10.10.11:8080";
  // Make host lowercase
  var lhost = host.toLowerCase();
  host = lhost;

  //Catch explicit FQDNs which need the proxy but are covered under wildcarded FQDNs which have IPs. This has to be done first before the wildcard is hit

  if ((shExpMatch(host, "quicktips.skypeforbusiness.com"))  
    || (shExpMatch(host, "*.um.outlook.com"))
    || (shExpMatch(host, "r3.res.office365.com"))
    || (shExpMatch(host, "r3.res.outlook.com"))
    || (shExpMatch(host, "r4.res.office365.com"))
    || (shExpMatch(host, "xsi.outlook.com"))
    || (shExpMatch(host, "r1.res.office365.com")))


  {
    return proxyserver;
  }
    //Send FQDNs which Microsoft provide IPs for direct, so they can be sent via a firewall

  else if ((isPlainHostName(host))
  || (shExpMatch(host, "*.aria.microsoft.com"))  
  || (shExpMatch(host, "*.dc.trouter.io"))
  || (shExpMatch(host, "*.lync.com"))
  || (shExpMatch(host, "*.manage.office.com"))
  || (shExpMatch(host, "*.office365.com"))
  || (shExpMatch(host, "*.onenote.com"))
  || (shExpMatch(host, "*.outlook.com"))
  || (shExpMatch(host, "*.outlook.office.com"))
  || (shExpMatch(host, "*.portal.cloudappsecurity.com"))
  || (shExpMatch(host, "*.protection.office.com"))
  || (shExpMatch(host, "*.sharepoint.com"))
  || (shExpMatch(host, "*.skype.com"))
  || (shExpMatch(host, "*.skypeforbusiness.com"))
  || (shExpMatch(host, "*.svc.ms"))
  || (shExpMatch(host, "*.teams.microsoft.com"))
  || (shExpMatch(host, "*.yammer.com"))
  || (shExpMatch(host, "*.yammerusercontent.com"))  
  || (shExpMatch(host, "*broadcast.officeapps.live.com"))
  || (shExpMatch(host, "*excel.officeapps.live.com"))
  || (shExpMatch(host, "*onenote.officeapps.live.com"))
  || (shExpMatch(host, "*powerpoint.officeapps.live.com"))
  || (shExpMatch(host, "*view.officeapps.live.com"))
  || (shExpMatch(host, "*visio.officeapps.live.com"))
  || (shExpMatch(host, "*word-edit.officeapps.live.com"))
  || (shExpMatch(host, "*word-view.officeapps.live.com"))
  || (shExpMatch(host, "admin.microsoft.com"))  
  || (shExpMatch(host, "account.office.net"))
  || (shExpMatch(host, "adminwebservice.microsoftonline.com"))
  || (shExpMatch(host, "agent.office.net"))
  || (shExpMatch(host, "api.login.microsoftonline.com"))
  || (shExpMatch(host, "api.passwordreset.microsoftonline.com"))
  || (shExpMatch(host, "apc.delve.office.com"))
  || (shExpMatch(host, "aus.delve.office.com"))
  || (shExpMatch(host, "autologon.microsoftazuread-sso.com")) 
  || (shExpMatch(host, "becws.microsoftonline.com"))
  || (shExpMatch(host, "browser.pipe.aria.microsoft.com")) 
  || (shExpMatch(host, "can.delve.office.com"))
  || (shExpMatch(host, "ccs.login.microsoftonline.com"))
  || (shExpMatch(host, "ccs-sdf.login.microsoftonline.com"))
  || (shExpMatch(host, "clientconfig.microsoftonline-p.net"))
  || (shExpMatch(host, "clientlog.portal.office.com"))
  || (shExpMatch(host, "companymanager.microsoftonline.com"))
  || (shExpMatch(host, "cus-000.tasks.osi.office.net"))
  || (shExpMatch(host, "delve.office.com"))
  || (shExpMatch(host, "device.login.microsoftonline.com"))  
  || (shExpMatch(host, "ea-000.tasks.osi.office.net"))
  || (shExpMatch(host, "eur.delve.office.com"))
  || (shExpMatch(host, "eus-zzz.tasks.osi.office.net"))
  || (shExpMatch(host, "gbr.delve.office.com"))  
  || (shExpMatch(host, "hip.microsoftonline-p.net"))
  || (shExpMatch(host, "hipservice.microsoftonline.com"))
  || (shExpMatch(host, "home.office.com"))
  || (shExpMatch(host, "ind.delve.office.com"))
  || (shExpMatch(host, "jpn.delve.office.com"))
  || (shExpMatch(host, "kor.delve.office.com"))
  || (shExpMatch(host, "lam.delve.office.com"))
  || (shExpMatch(host, "login.microsoft.com"))
  || (shExpMatch(host, "login.microsoftonline.com"))
  || (shExpMatch(host, "login.microsoftonline-p.com"))
  || (shExpMatch(host, "login.windows.net"))
  || (shExpMatch(host, "logincert.microsoftonline.com"))
  || (shExpMatch(host, "loginex.microsoftonline.com"))
  || (shExpMatch(host, "login-us.microsoftonline.com"))   
  || (shExpMatch(host, "manage.office.com"))
  || (shExpMatch(host, "mobile.pipe.aria.microsoft.com"))
  || (shExpMatch(host, "nam.delve.office.com"))
  || (shExpMatch(host, "neu-000.tasks.osi.office.net"))
  || (shExpMatch(host, "nexus.microsoftonline-p.com"))
  || (shExpMatch(host, "nexus.officeapps.live.com"))
  || (shExpMatch(host, "nexusrules.officeapps.live.com"))
  || (shExpMatch(host, "office.live.com"))
  || (shExpMatch(host, "officeapps.live.com"))
  || (shExpMatch(host, "passwordreset.microsoftonline.com"))
  || (shExpMatch(host, "portal.microsoftonline.com"))
  || (shExpMatch(host, "portal.office.com"))
  || (shExpMatch(host, "protection.office.com"))
  || (shExpMatch(host, "provisioningapi.microsoftonline.com"))
  || (shExpMatch(host, "scsinstrument-ss-us.trafficmanager.net"))  
  || (shExpMatch(host, "scsquery-ss-asia.trafficmanager.net")) 
  || (shExpMatch(host, "scsquery-ss-eu.trafficmanager.net")) 
  || (shExpMatch(host, "scsquery-ss-us.trafficmanager.net"))
  || (shExpMatch(host, "sea-000.tasks.osi.office.net"))  
  || (shExpMatch(host, "stamp2.login.microsoftonline.com"))
  || (shExpMatch(host, "suite.office.net"))  
  || (shExpMatch(host, "tasks.office.com"))
  || (shExpMatch(host, "teams.microsoft.com"))
  || (shExpMatch(host, "testconnectivity.microsoft.com"))
  || (shExpMatch(host, "webshell.suite.office.com"))
  || (shExpMatch(host, "weu-000.tasks.osi.office.net"))
  || (shExpMatch(host, "wus-000.tasks.osi.office.net"))
  || (shExpMatch(host, "www.office.com")))

   
  {
    return "DIRECT";
  }
  else

    // Send all unknown IP traffic to Proxy for unrestricted access. This section is not necessary if you have a catchall for all other traffic to go to an unfiltered proxy. 
    //However the fqdns required, but for which we dont have IPs for, are listed here incase you need an explicit list.

  if     ((shExpMatch(host, "*.aadrm.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.adhybridhealth.azure.com")) 
    || (shExpMatch(host, "*.adl.windows.com"))  
    || (shExpMatch(host, "*.api.microsoftstream.com"))   
    || (shExpMatch(host, "*.assets-yammer.com"))  
    || (shExpMatch(host, "*.azureedge.net"))      
    || (shExpMatch(host, "*.azurerms.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.cloudapp.net"))
    || (shExpMatch(host, "*.entrust.net")) 
    || (shExpMatch(host, "*.geotrust.com"))  
    || (shExpMatch(host, "*.helpshift.com"))  
    || (shExpMatch(host, "*.hockeyapp.net"))  
    || (shExpMatch(host, "*.localytics.com"))  
    || (shExpMatch(host, "*.log.optimizely.com"))  
    || (shExpMatch(host, "*.microsoft.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.microsoftonline.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.microsoftonline-p.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.microsoftonline-p.net"))
    || (shExpMatch(host, "*.msecnd.net"))
    || (shExpMatch(host, "*.msedge.net"))   
    || (shExpMatch(host, "*.msocdn.com")) 
    || (shExpMatch(host, "*.mstea.ms"))  
    || (shExpMatch(host, "*.notification.api.microsoftstream.com")) 
    || (shExpMatch(host, "*.o365weve.com"))   
    || (shExpMatch(host, "*.office.com"))  
    || (shExpMatch(host, "*.office.net"))
    || (shExpMatch(host, "*.omniroot.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.onmicrosoft.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.phonefactor.net"))
    || (shExpMatch(host, "*.public-trust.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.search.production.apac.trafficmanager.net"))
    || (shExpMatch(host, "*.search.production.emea.trafficmanager.net"))
    || (shExpMatch(host, "*.search.production.us.trafficmanager.net"))
    || (shExpMatch(host, "*.secure.skypeassets.com")) 
    || (shExpMatch(host, "*.sfbassets.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.sharepointonline.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.sway.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.symcb.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.teams.microsoft.com")) 
    || (shExpMatch(host, "*.tenor.com")) 
    || (shExpMatch(host, "*.symcd.com"))   
    || (shExpMatch(host, "*.users.storage.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.verisign.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.verisign.net"))
    || (shExpMatch(host, "*.windows.net"))
    || (shExpMatch(host, "*cdn.onenote.net"))
    || (shExpMatch(host, "account.activedirectory.windowsazure.com"))
    || (shExpMatch(host, "ad.atdmt.com"))
    || (shExpMatch(host, "admin.onedrive.com"))
    || (shExpMatch(host, "ajax.aspnetcdn.com"))
    || (shExpMatch(host, "aka.ms"))
    || (shExpMatch(host, "amp.azure.net"))
    || (shExpMatch(host, "api.microsoftstream.com"))
    || (shExpMatch(host, "apis.live.net")) 
    || (shExpMatch(host, "apps.identrust.com")) 
    || (shExpMatch(host, "assets.onestore.ms"))
    || (shExpMatch(host, "auth.gfx.ms"))
    || (shExpMatch(host, "cacerts.digicert.com"))    
    || (shExpMatch(host, "cdn.odc.officeapps.live.com")) 
    || (shExpMatch(host, "cdn.onenote.net"))
    || (shExpMatch(host, "cdn.optimizely.com")) 
    || (shExpMatch(host, "cert.int-x3.letsencrypt.org"))
    || (shExpMatch(host, "client.hip.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "connect.facebook.net"))    
    || (shExpMatch(host, "crl.globalsign.com"))
    || (shExpMatch(host, "crl.globalsign.net"))
    || (shExpMatch(host, "crl.identrust.com"))  
    || (shExpMatch(host, "crl3.digicert.com")) 
    || (shExpMatch(host, "crl4.digicert.com"))
    || (shExpMatch(host, "cus-odc.officeapps.live.com"))       
    || (shExpMatch(host, "cus-roaming.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "dc.services.visualstudio.com"))
    || (shExpMatch(host, "domains.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "ea-000.ocws.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "ea-roaming.officeapps.live.com"))     
    || (shExpMatch(host, "ecn.dev.virtualearth.net "))  
    || (shExpMatch(host, "eus2-000.ocws.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "eus2-roaming.officeapps.live.com"))       
    || (shExpMatch(host, "eus-odc.officeapps.live.com"))     
    || (shExpMatch(host, "eus-www.sway-cdn.com"))
    || (shExpMatch(host, "eus-www.sway-extensions.com"))    
    || (shExpMatch(host, "firstpartyapps.oaspapps.com"))
    || (shExpMatch(host, "g.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "groupsapi2-prod.outlookgroups.ms")) 
    || (shExpMatch(host, "groupsapi3-prod.outlookgroups.ms")) 
    || (shExpMatch(host, "groupsapi4-prod.outlookgroups.ms")) 
    || (shExpMatch(host, "groupsapi-prod.outlookgroups.ms"))  
    || (shExpMatch(host, "isrg.trustid.ocsp.identrust.com"))  
    || (shExpMatch(host, "liverdcxstorage.blob.core.windowsazure.com"))
    || (shExpMatch(host, "management.azure.com"))    
    || (shExpMatch(host, "mem.gfx.ms"))
    || (shExpMatch(host, "mrodevicemgr.officeapps.live.com"))   
    || (shExpMatch(host, "ncus-000.ocws.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "ncus-roaming.officeapps.live.com"))        
    || (shExpMatch(host, "neu-000.ocws.officeapps.live.com")) 
    || (shExpMatch(host, "neu-odc.officeapps.live.com"))     
    || (shExpMatch(host, "neu-roaming.officeapps.live.com"))       
    || (shExpMatch(host, "nexus.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "nexusrules.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "nps.onyx.azure.net"))
    || (shExpMatch(host, "ocsa.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "ocsp.digicert.com"))
    || (shExpMatch(host, "ocspx.digicert.com"))
    || (shExpMatch(host, "ocsp.globalsign.com"))
    || (shExpMatch(host, "ocsp.int-x3.letsencrypt.org"))
    || (shExpMatch(host, "ocsp.msocsp.com"))    
    || (shExpMatch(host, "ocsp2.globalsign.com"))
    || (shExpMatch(host, "ocsredir.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "ocws.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "odc.officeapps.live.com")) 
    || (shExpMatch(host, "officecdn.microsoft.com.edgekey.net"))      
    || (shExpMatch(host, "officecdn.microsoft.com.edgesuite.net"))       
    || (shExpMatch(host, "ols.officeapps.live.com")) 
    || (shExpMatch(host, "oneclient.sfx.ms"))
    || (shExpMatch(host, "outlook.uservoice.com"))
    || (shExpMatch(host, "platform.linkedin.com"))
    || (shExpMatch(host, "policykeyservice.dc.ad.msft.net"))
    || (shExpMatch(host, "prod.firstpartyapps.oaspapps.com.akadns.net")) 
    || (shExpMatch(host, "r1.res.office365.com"))
    || (shExpMatch(host, "r3.res.office365.com"))
    || (shExpMatch(host, "r4.res.office365.com"))
    || (shExpMatch(host, "s.ytimg.com"))
    || (shExpMatch(host, "scus-000.ocws.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "scus-odc.officeapps.live.com"))     
    || (shExpMatch(host, "scus-roaming.officeapps.live.com"))         
    || (shExpMatch(host, "sea-odc.officeapps.live.com"))     
    || (shExpMatch(host, "sea-roaming.officeapps.live.com"))       
    || (shExpMatch(host, "secure.globalsign.com"))
    || (shExpMatch(host, "site-cdn.onenote.net"))
    || (shExpMatch(host, "skydrive.wns.windows.com"))
    || (shExpMatch(host, "skypemaprdsitus.trafficmanager.net"))  
    || (shExpMatch(host, "spoprod-a.akamaihd.net")) 
    || (shExpMatch(host, "ssw.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "staffhub.ms"))
    || (shExpMatch(host, "staffhub.uservoice.com"))
    || (shExpMatch(host, "storage.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "sway.com")) 
    || (shExpMatch(host, "teams.microsoft.com"))       
    || (shExpMatch(host, "telemetry.remoteapp.windowsazure.com"))     
    || (shExpMatch(host, "telemetryservice.firstpartyapps.oaspapps.com"))  
    || (shExpMatch(host, "web.microsoftstream.com"))     
    || (shExpMatch(host, "weu-000.ocws.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "weu-odc.officeapps.live.com"))     
    || (shExpMatch(host, "weu-roaming.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "wu.client.hip.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "wus-000.ocws.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "wus-firstpartyapps.oaspapps.com")) 
    || (shExpMatch(host, "wus-odc.officeapps.live.com"))     
    || (shExpMatch(host, "wus-roaming.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "wus-www.sway-cdn.com"))
    || (shExpMatch(host, "wus-www.sway-extensions.com"))  
    || (shExpMatch(host, "www.digicert.com"))
    || (shExpMatch(host, "www.google-analytics.com"))
    || (shExpMatch(host, "www.onedrive.com"))
    || (shExpMatch(host, "www.remoteapp.windowsazure.com"))
    || (shExpMatch(host, "www.youtube.com"))
    || (shExpMatch(host, "xsi.outlook.com")))


    

  {
    return proxyserver;
  }

  //Catchall for all other traffic to another proxy 

else return proxyserver;
}

Вторият пример илюстрира препоръчвания от нас подход за управление на връзки, когато са налични вериги на ExpressRoute и интернет. Изпраща рекламираните от ExpressRoute местоназначения към веригата на ExpressRoute, а рекламираните само по интернет местоназначения – към прокси сървъра.

Фрагмент от код:

// JavaScript source code
//July 2018 Update
// Consolidated FQDNs of URLS which are reachable via Microsoft peering over ExpressRoute. All other traffic sent to a proxy in this example. 
//Every Effort is made to ensure 100% accuracy but this PAC should be used as an example and cross-checked with your traffic flow needs and the Office 365 URL & IP page. 
//Intended only for Worldwide Office 365 instances, which the vast majority of customers will be using
//PAC presumes all Office 365 BGP communities/route filters are allowed.

function FindProxyForURL(url, host)
{
  // Define proxy server
  var proxyserver = "PROXY 10.10.10.10:8080";
  // Make host lowercase
  var lhost = host.toLowerCase();
  host = lhost;
  //SUB-FQDNs of ExpressRoutable wildcards which need to be explicitly sent to the proxy at the top of the PAC because they arent ER routable
  if ((shExpMatch(host, "xsi.outlook.com"))
    || (shExpMatch(host, "r3.res.outlook.com"))
    || (shExpMatch(host, "quicktips.skypeforbusiness.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.um.outlook.com")))					
  {
    return proxyserver;
  }
    //EXPRESS ROUTE DIRECT
  else if ((isPlainHostName(host)) 
      || (shExpMatch(host, "*.aria.microsoft.com"))       
      || (shExpMatch(host, "*.dc.trouter.io"))
      || (shExpMatch(host, "*.lync.com"))
      || (shExpMatch(host, "*.manage.office.com"))
      || (shExpMatch(host, "*.outlook.com"))
      || (shExpMatch(host, "*.outlook.office.com"))
      || (shExpMatch(host, "*.portal.cloudappsecurity.com"))
      || (shExpMatch(host, "*.protection.office.com"))
      || (shExpMatch(host, "*.protection.outlook.com"))
      || (shExpMatch(host, "*.sharepoint.com")) 
      || (shExpMatch(host, "*.skype.com")) 
      || (shExpMatch(host, "*.skypeforbusiness.com")) 
      || (shExpMatch(host, "*.svc.ms"))  
      || (shExpMatch(host, "*.teams.microsoft.com")) 
      || (shExpMatch(host, "*broadcast.officeapps.live.com"))
      || (shExpMatch(host, "*excel.officeapps.live.com"))
      || (shExpMatch(host, "*onenote.officeapps.live.com"))
      || (shExpMatch(host, "*powerpoint.officeapps.live.com"))
      || (shExpMatch(host, "*view.officeapps.live.com"))                 
      || (shExpMatch(host, "*visio.officeapps.live.com"))
      || (shExpMatch(host, "*word-edit.officeapps.live.com"))
      || (shExpMatch(host, "*word-view.officeapps.live.com"))
      || (shExpMatch(host, "account.office.net"))
      || (shExpMatch(host, "adminwebservice.microsoftonline.com"))
      || (shExpMatch(host, "agent.office.net")) 
      || (shExpMatch(host, "apc.delve.office.com"))
      || (shExpMatch(host, "api.login.microsoftonline.com"))
      || (shExpMatch(host, "api.passwordreset.microsoftonline.com"))
      || (shExpMatch(host, "aus.delve.office.com"))
      || (shExpMatch(host, "autologon.microsoftazuread-sso.com")) 
      || (shExpMatch(host, "becws.microsoftonline.com"))
      || (shExpMatch(host, "browser.pipe.aria.microsoft.com")) 
      || (shExpMatch(host, "can.delve.office.com")) 
      || (shExpMatch(host, "ccs.login.microsoftonline.com")) 
      || (shExpMatch(host, "ccs-sdf.login.microsoftonline.com"))
      || (shExpMatch(host, "clientconfig.microsoftonline-p.net"))
      || (shExpMatch(host, "companymanager.microsoftonline.com"))
      || (shExpMatch(host, "delve.office.com"))
      || (shExpMatch(host, "device.login.microsoftonline.com"))
      || (shExpMatch(host, "domains.live.com")) 
      || (shExpMatch(host, "eur.delve.office.com"))
      || (shExpMatch(host, "gbr.delve.office.com"))
      || (shExpMatch(host, "hip.microsoftonline-p.net"))
      || (shExpMatch(host, "hipservice.microsoftonline.com"))
      || (shExpMatch(host, "home.office.com"))
      || (shExpMatch(host, "ind.delve.office.com"))
      || (shExpMatch(host, "jpn.delve.office.com"))
      || (shExpMatch(host, "kor.delve.office.com"))
      || (shExpMatch(host, "lam.delve.office.com"))
      || (shExpMatch(host, "login.microsoft.com"))
      || (shExpMatch(host, "login.microsoftonline.com"))
      || (shExpMatch(host, "login.microsoftonline-p.net"))
      || (shExpMatch(host, "login.windows.net"))
      || (shExpMatch(host, "logincert.microsoftonline.com"))
      || (shExpMatch(host, "loginex.microsoftonline.com"))
      || (shExpMatch(host, "login-us.microsoftonline.com"))
      || (shExpMatch(host, "manage.office.com"))
      || (shExpMatch(host, "mobile.pipe.aria.microsoft.com"))
      || (shExpMatch(host, "nam.delve.office.com"))
      || (shExpMatch(host, "nexus.microsoftonline-p.net"))
      || (shExpMatch(host, "office.live.com")) 
      || (shExpMatch(host, "officeapps.live.com")) 
      || (shExpMatch(host, "outlook.office365.com")) 
      || (shExpMatch(host, "passwordreset.microsoftonline.com"))
      || (shExpMatch(host, "portal.office.com"))
      || (shExpMatch(host, "protection.office.com"))
      || (shExpMatch(host, "provisioningapi.microsoftonline.com"))
      || (shExpMatch(host, "scsinstrument-ss-us.trafficmanager.net")) 
      || (shExpMatch(host, "scsquery-ss-asia.trafficmanager.net"))
      || (shExpMatch(host, "scsquery-ss-eu.trafficmanager.net")) 
      || (shExpMatch(host, "scsquery-ss-us.trafficmanager.net")) 
      || (shExpMatch(host, "signup.microsoft.com"))
      || (shExpMatch(host, "smtp.office365.com")) 
      || (shExpMatch(host, "stamp2.login.microsoftonline.com"))
      || (shExpMatch(host, "suite.office.net")) 
      || (shExpMatch(host, "teams.microsoft.com")) 
      || (shExpMatch(host, "webshell.suite.office.com")) 
      || (shExpMatch(host, "www.office.com")))       

    
  {
    return "DIRECT";
  }

    //Catchall for all other traffic to proxy
  else
  {
    return proxyserver;
  }
}

Третият пример илюстрира изпращането на всички мрежови заявки, които са свързани с Office 365, към едно-единствено местоназначение. Това обикновено се използва за заобикаляне на всички проверки на мрежовите заявки за Office 365 и освен това ви предлага формат, при който всички публикувани крайни точки са в списък в PAC формат за използване при персонализиране.

Фрагмент от код:

// JavaScript source code
//July 2018 Update new URLS go live 1st August 2018 -
//Consolidated FQDNs required to access Office 365 - All services including optional components covered and elements covered under wildcards removed. 
//Some repeated domains have been consoliodated into unpublished wildcards in order to keep the file as small as possible.
//Includes Core ProPlus URLs but not Office Mobile/IPAD/IOS/ANDROID fqdns from https://support.office.com/en-gb/article/Network-requests-in-Office-365-ProPlus-eb73fcd1-ca88-4d02-a74b-2dd3a9f3364d
//Every Effort is made to ensure 100% accuracy but this PAC should be used as an example and cross-checked with your needs and the Office 365 URL & IP page
//Intended only for Worldwide Office 365 instances, which the vast majority of customers will be using

function FindProxyForURL(url, host)
{
  // Define proxy server
  var proxyserver = "PROXY 10.10.10.10:8080";
  // Make host lowercase
  var lhost = host.toLowerCase();
  host = lhost;

  if ((shExpMatch(host, "*.aadrm.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.adhybridhealth.azure.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.adl.windows.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.api.microsoftstream.com")) 
    || (shExpMatch(host, "*.assets-yammer.com"))
    || (shExpMatch(host, "autologon.microsoftazuread-sso.com")) 
    || (shExpMatch(host, "*.azureedge.net"))  
    || (shExpMatch(host, "*.azurerms.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.cloudapp.net")) 
    || (shExpMatch(host, "*.dc.trouter.io"))
    || (shExpMatch(host, "*.entrust.net")) 
    || (shExpMatch(host, "*.geotrust.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.helpshift.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.hockeyapp.net"))    
    || (shExpMatch(host, "*.localytics.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.log.optimizely.com"))   
    || (shExpMatch(host, "*.lync.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.microsoft.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.microsoftonline.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.microsoftonline-p.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.microsoftonline-p.net"))
    || (shExpMatch(host, "*.msecnd.net"))
    || (shExpMatch(host, "*.msedge.net"))
    || (shExpMatch(host, "*.msocdn.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.mstea.ms"))
    || (shExpMatch(host, "*.o365weve.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.office.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.office.net"))
    || (shExpMatch(host, "*.office365.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.omniroot.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.onenote.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.onmicrosoft.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.outlook.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.phonefactor.net")) 
    || (shExpMatch(host, "*.portal.cloudappsecurity.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.public-trust.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.search.production.apac.trafficmanager.net"))
    || (shExpMatch(host, "*.search.production.emea.trafficmanager.net"))
    || (shExpMatch(host, "*.search.production.us.trafficmanager.net"))
    || (shExpMatch(host, "*.secure.skypeassets.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.sfbassets.com")) 
    || (shExpMatch(host, "*.sharepoint.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.sharepointonline.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.skype.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.skypeforbusiness.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.svc.ms")) 
    || (shExpMatch(host, "*.sway.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.symcb.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.symcd.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.tenor.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.users.storage.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.verisign.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.verisign.net"))
    || (shExpMatch(host, "*.windows.net"))
    || (shExpMatch(host, "*.yammer.com"))
    || (shExpMatch(host, "*.yammerusercontent.com"))     
    || (shExpMatch(host, "*broadcast.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "*cdn.onenote.net"))
    || (shExpMatch(host, "*excel.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "*onenote.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "*powerpoint.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "*view.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "*visio.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "*word-edit.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "*word-view.officeapps.live.com"))  
    || (shExpMatch(host, "account.activedirectory.windowsazure.com"))
    || (shExpMatch(host, "ad.atdmt.com"))
    || (shExpMatch(host, "admin.onedrive.com"))
    || (shExpMatch(host, "ajax.aspnetcdn.com"))
    || (shExpMatch(host, "aka.ms"))
    || (shExpMatch(host, "amp.azure.net"))
    || (shExpMatch(host, "api.microsoftstream.com"))
    || (shExpMatch(host, "apis.live.net"))
    || (shExpMatch(host, "apps.identrust.com")) 
    || (shExpMatch(host, "assets.onestore.ms"))
    || (shExpMatch(host, "auth.gfx.ms"))
    || (shExpMatch(host, "cacerts.digicert.com"))  
    || (shExpMatch(host, "cdn.odc.officeapps.live.com")) 
    || (shExpMatch(host, "cdn.onenote.net"))
    || (shExpMatch(host, "cdn.optimizely.com"))
    || (shExpMatch(host, "cert.int-x3.letsencrypt.org"))
    || (shExpMatch(host, "client.hip.live.com"))   
    || (shExpMatch(host, "connect.facebook.net"))
    || (shExpMatch(host, "crl.globalsign.com"))
    || (shExpMatch(host, "crl.globalsign.net"))
    || (shExpMatch(host, "crl.identrust.com"))  
    || (shExpMatch(host, "crl3.digicert.com")) 
    || (shExpMatch(host, "crl4.digicert.com"))
    || (shExpMatch(host, "cus-odc.officeapps.live.com"))       
    || (shExpMatch(host, "cus-roaming.officeapps.live.com"))   
    || (shExpMatch(host, "dc.services.visualstudio.com"))
    || (shExpMatch(host, "domains.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "ea-000.ocws.officeapps.live.com")) 
    || (shExpMatch(host, "ea-roaming.officeapps.live.com"))      
    || (shExpMatch(host, "ecn.dev.virtualearth.net"))
    || (shExpMatch(host, "eus2-000.ocws.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "eus2-roaming.officeapps.live.com"))       
    || (shExpMatch(host, "eus-odc.officeapps.live.com"))       
    || (shExpMatch(host, "eus-www.sway-cdn.com"))
    || (shExpMatch(host, "eus-www.sway-extensions.com"))
    || (shExpMatch(host, "firstpartyapps.oaspapps.com"))
    || (shExpMatch(host, "g.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "groupsapi2-prod.outlookgroups.ms")) 
    || (shExpMatch(host, "groupsapi3-prod.outlookgroups.ms")) 
    || (shExpMatch(host, "groupsapi4-prod.outlookgroups.ms")) 
    || (shExpMatch(host, "groupsapi-prod.outlookgroups.ms")) 
    || (shExpMatch(host, "isrg.trustid.ocsp.identrust.com"))
    || (shExpMatch(host, "liverdcxstorage.blob.core.windowsazure.com"))
    || (shExpMatch(host, "management.azure.com"))
    || (shExpMatch(host, "mem.gfx.ms"))
    || (shExpMatch(host, "mrodevicemgr.officeapps.live.com"))        
    || (shExpMatch(host, "ncus-000.ocws.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "ncus-roaming.officeapps.live.com"))         
    || (shExpMatch(host, "neu-000.ocws.officeapps.live.com")) 
    || (shExpMatch(host, "neu-odc.officeapps.live.com"))       
    || (shExpMatch(host, "neu-roaming.officeapps.live.com"))       
    || (shExpMatch(host, "nexus.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "nexusrules.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "nps.onyx.azure.net"))  
    || (shExpMatch(host, "ocsa.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "ocsp.digicert.com"))
    || (shExpMatch(host, "ocsp.globalsign.com"))
    || (shExpMatch(host, "ocsp.int-x3.letsencrypt.org"))
    || (shExpMatch(host, "ocsp.msocsp.com"))   
    || (shExpMatch(host, "ocsp2.globalsign.com")) 
    || (shExpMatch(host, "ocspx.digicert.com"))
    || (shExpMatch(host, "ocsredir.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "ocws.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "odc.officeapps.live.com")) 
    || (shExpMatch(host, "office.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "officecdn.microsoft.com.edgekey.net"))       
    || (shExpMatch(host, "officecdn.microsoft.com.edgesuite.net"))
    || (shExpMatch(host, "ols.officeapps.live.com")) 
    || (shExpMatch(host, "oneclient.sfx.ms"))
    || (shExpMatch(host, "outlook.uservoice.com"))
    || (shExpMatch(host, "platform.linkedin.com"))
    || (shExpMatch(host, "policykeyservice.dc.ad.msft.net"))
    || (shExpMatch(host, "prod.firstpartyapps.oaspapps.com.akadns.net"))
    || (shExpMatch(host, "s.ytimg.com"))
    || (shExpMatch(host, "s0.assets-yammer.com")) 
    || (shExpMatch(host, "scsinstrument-ss-us.trafficmanager.net")) 
    || (shExpMatch(host, "scsquery-ss-asia.trafficmanager.net"))
    || (shExpMatch(host, "scsquery-ss-eu.trafficmanager.net")) 
    || (shExpMatch(host, "scsquery-ss-us.trafficmanager.net")) 
    || (shExpMatch(host, "scus-000.ocws.officeapps.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "scus-odc.officeapps.live.com"))     
    || (shExpMatch(host, "scus-roaming.officeapps.live.com"))         
    || (shExpMatch(host, "sea-odc.officeapps.live.com"))       
    || (shExpMatch(host, "sea-roaming.officeapps.live.com"))       
    || (shExpMatch(host, "secure.globalsign.com"))
    || (shExpMatch(host, "site-cdn.onenote.net"))
    || (shExpMatch(host, "skydrive.wns.windows.com"))
    || (shExpMatch(host, "skypemaprdsitus.trafficmanager.net"))
    || (shExpMatch(host, "spoprod-a.akamaihd.net"))
    || (shExpMatch(host, "ssw.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "staffhub.ms"))
    || (shExpMatch(host, "staffhub.uservoice.com"))  
    || (shExpMatch(host, "storage.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "telemetry.remoteapp.windowsazure.com"))
    || (shExpMatch(host, "telemetryservice.firstpartyapps.oaspapps.com"))
    || (shExpMatch(host, "web.microsoftstream.com"))  
    || (shExpMatch(host, "weu-000.ocws.officeapps.live.com")) 
    || (shExpMatch(host, "weu-odc.officeapps.live.com"))       
    || (shExpMatch(host, "weu-roaming.officeapps.live.com"))       
    || (shExpMatch(host, "wu.client.hip.live.com"))
    || (shExpMatch(host, "wus-000.ocws.officeapps.live.com")) 
    || (shExpMatch(host, "wus-firstpartyapps.oaspapps.com")) 
    || (shExpMatch(host, "wus-odc.officeapps.live.com"))       
    || (shExpMatch(host, "wus-roaming.officeapps.live.com"))       
    || (shExpMatch(host, "wus-www.sway-cdn.com"))
    || (shExpMatch(host, "wus-www.sway-extensions.com"))    
    || (shExpMatch(host, "www.digicert.com"))
    || (shExpMatch(host, "www.google-analytics.com"))
    || (shExpMatch(host, "www.onedrive.com"))
    || (shExpMatch(host, "www.remoteapp.windowsazure.com"))
    || (shExpMatch(host, "www.youtube.com")))
  {
    return proxyserver;
  }

    //Catchall for all other traffic to another proxy

  else return "PROXY 10.10.10.11:8080";
}

Ето още няколко инструмента от общността; ако сме създали нещо, което желаете да споделите, оставете бележка в коментарите. Споменатите в тази статия инструменти на общността не се поддържат официално от Microsoft и са дадени тук за ваше удобство.

 • Това е най-старият инструмент, създаден от член на общността на Office 365, за улесняване на управлението на процеса. Ето връзка за изтегляне.

 • Доказателство за концепцията с правила за защитна стена, които могат да се експортират: Microsoft Cloud IP API.

 • От IT Praktyk: RSS преобразуване и XML преобразуване.

 • От Peter Abele: Изтегляне.

 • Използвайте анализа на вашата мрежа, за да определите кои мрежови заявки трябва да заобикалят инфраструктурата на прокси сървъра. Най-често срещаните FQDN, използвани за заобикаляне на клиентски прокси сървъри, включват изброените по-долу поради обема на мрежовия трафик, изпращан и получаван от тези крайни точки.

  outlook.office365.com
  outlook.office.com
  <tenant-name>.sharepoint.com
  <tenant-name>-my.sharepoint.com
  <tenant-name>-<app>.sharepoint.com
  *.Lync.com
  
 • Уверете се, че всички мрежови заявки, изпращани директно към защитната ви стена, имат съответен запис в списъка с разрешени адреси на защитната стена, за да се позволи преминаването им.

Интегриране на ограничителна мрежа

Знаете ли, че Microsoft WAN е една от най-големите опорни мрежи в света?

Това е вярно – тази огромна мрежа е това, което прави Office 365 и нашите други услуги в облака работоспособни, независимо къде по света се намирате. Нашата мрежа се състои от висока пропускателна способност, ниско закъснение, връзки със способност за преместване при отказ с хиляди километри маршрути и връзки от тъмни влакна за много терабитове между центровете за данни и крайните възли – и всичко това, за да се улесни използването на нашите услуги в облака.

При мрежа като тази, вие искате устройствата на вашата организация да се свързват с нашата мрежа възможно най-скоро. При над 2500 равнопоставени връзки към интернет доставчици по целия свят и 70 точки на присъствие, преминаването от вашата мрежа към нашата би трябвало да бъде безпроблемно. Не вреди да отделите няколко минути, за да се уверите, че вашата равнопоставена връзки към интернет доставчик е оптимална – ето няколко примера на добро и не толкова добре подаване към нашата мрежа.

Можете ръчно или автоматично да конфигурирате устройствата във вашата мрежа, за да третирате оптимално мрежовите заявки на приложения на Office 365, в зависимост от вашето оборудване. От какви промени в конфигурацията се нуждаете, за да третирате оптимално мрежовия трафик на Office 365, ще зависи от вашата среда. Мрежовите заявки на Office 365 могат да се възползват от мрежовата конфигурации, което позволява следното:

 • Приоритет пред по-малко критичен мрежов трафик.

 • Маршрутизиране на локалния изходната точка, за да избегнете пренос през бавна WAN връзка, като се възползвате от ниското закъснение, предлагано в мрежата на Microsoft. Ето една добра дискусия, основаваща се на ангажименти към клиентите.

 • Използване на DNS близо до местна изходна точка, за да се гарантира, че заявката за мрежа, която напуска местната изходна точка, пристига в най-близката точка за достъп до Microsoft.

 • Изключване от задълбоченото инспектиране на пакети или друга интензивна мрежова обработка на пакети, за да се изпълнят изискванията за закъснение според мащаба.

Съвременните мрежови устройства включват възможности за управление на мрежови заявки за надеждни приложения, каквото е Office 365, по начин, различен от общия, ненадежден интернет трафик. При един възникващ пейзаж на SD-WAN решения, такова разграничаване на трафика и избиране на пътя може да бъде изпълнено с информираност за променящото се състояние на мрежата, например наличността в даден момент от време, закъснение или изпълнение на различни пътища за свързване между потребителя и облака.

Вижте Планиране на мрежа и миграция за Office 365, План за отстраняване на неизправности с производителността за Office 365 и Контролен списък за планиране на разполагането за Office 365 за допълнителни указания за планирането на конфигурацията на мрежата ви.

За изпълнение на този сценарий:

Проверете при вашия доставчик на мрежово решение или услуги дали те могат да използват URL и IP дефиниции на Office 365 от XML, за да се улесни локален изход на мрежата (към потребителя) с ниски разходи за трафик на Office 365, да управляват нейния приоритет спрямо другите приложения и да регулират мрежовия път за връзки на Office 365 в мрежата на Microsoft, в зависимост от променящите се условия на мрежата. Някои решения изтеглят и автоматизират дефиниция на XML файлове на URL и IP адреси на Office 365 в своите стекове.

Винаги осигурявайте изпълненото решение да има необходимата степента на устойчивост, подходящо географско дублиране на мрежовия път за трафика на Office 365 и съобразяване с промените в URL и IP адресите на Office 365, когато се публикуват такива.

Уеб услуга

За да ви помогне да идентифицирате и разграничите по-лесно мрежовия трафик в Office 365, нова уеб услуга публикува крайните точки на Office 365, което ви улеснява в оценката, конфигурирането и проследяването на промените. Тази нова уеб услуга (сега във версия за предварителен преглед) в крайна сметка ще замести списъците с крайни точки в статията Диапазони от URL и IP адреси за Office 365, както и RSS и XML версиите на тези данни. Тези формати на данните за крайни точки са планирани да бъдат прекратени на 2 октомври 2018 г.

Като клиент или доставчик на устройства за мрежов периметър, вие можете да изграждате съгласно новата базирана на REST уеб услуга за IP адреси и FQDN записи за Office 365.

Като клиент, можете да използвате тази уеб услуга за:

 • Актуализиране на вашите скриптове на PowerShell за получаване на данни за крайните точки за Office 365 и промяна на форматирането за вашите мрежови устройства.

 • Използване на тази информация за актуализиране на PAC файловете, разположени на клиентски компютри.

Като доставчик на устройства за мрежов периметър, можете да използвате тази уеб услуга за:

 • Създаване и тестване на софтуер за устройствата, който изтегля списъка за автоматично конфигуриране.

 • Проверка на текущата версия.

 • Преглед на текущите промени.

Следващите раздели описват версията за предварителен преглед на тази уеб услуга, която може да се промени с течение на времето, докато услугата не стане общодостъпна.

Данните в уеб услугата са актуални и не планираме да правим още промени в URL адресите на уеб услугата или схема за върнати данни преди публичното издаване на тази уеб услуга.

За допълнителна информация вижте:

Общи параметри

Тези параметри са общи за всички методи на уеб услугата:

 • format=CSV | JSON – Параметър на низа за заявка. По подразбиране форматът на върнатите данни е JSON. Включете този незадължителен параметър за връщане на данните във формат на стойности, разделени със запетая (CSV).

 • ClientRequestId – Параметър на низа за заявка. Задължителен GUID, който генерирате за свързване на клиентска сесия. Трябва да генерирате GUID за всяка клиентска машина, която изисква уеб услугата. Не използвайте GUID идентификаторите, показани в следващите примери, тъй като може да бъдат блокирани от уеб услугата в бъдеще. Форматът на GUID е xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx, където x представлява шестнадесетично число. За да генерирате GUID, използвайте командата New-Guid на PowerShell.

Уеб метод за версия

Microsoft актуализира IP адреса и FQDN записите за Office 365 в края на всеки месец, а понякога и извън този цикъл, поради работни изисквания или изисквания на поддръжката. На данните за всеки публикуван екземпляр се присвоява номер на версия. Уеб методът за версия ви позволява да проверявате най-новата версия за всеки екземпляр на услугата на Office 365. Препоръчваме ви да проверявате версията ежедневно или най-много на всеки час.

Има един параметър за уеб метода за версия:

 • AllVersions=true – Параметър на низа за заявка. По подразбиране върнатата версия е най-новата. Включете този незадължителен параметър, за да поискате всички публикувани версии.

 • Instance – Параметър за маршрутизиране. Този незадължителен параметър указва екземпляра, чиято версия да бъде върната. Ако бъде пропуснат, ще бъдат върнати всички екземпляри. Валидните екземпляри са: Worldwide, China, Germany, USGovDoD, USGovGCCHigh

Резултатът от уеб метода за версия може да бъде единичен запис или масив от записи. Елементите на всеки запис са:

 • instance – Кратко име на екземпляра на услугата на Office 365.

 • latest – Най-нова версия за крайни точки на указания екземпляр.

 • versions – списък на всички предишни версии за указания екземпляр. Този елемент е включен само ако параметърът AllVersions е true.

Примери:

URI за искане, пример 1: https://endpoints.office.com/version?ClientRequestId=b10c5ed1-bad1-445f-b386-b919946339a7

Този URI връща най-новата версия на всеки екземпляр на услугата на Office 365. Примерен резултат:

[
 {
 "instance": "Worldwide", 
 "latest": "2018063000"
 },
 {
 "instance": "USGovDoD", 
 "latest": "2018063000"
 },
 {
 "instance": "USGovGCCHigh",
 "latest": "2018063000"
 },
 {
 "instance": "China",
 "latest": "2018063000"
 },
 {
 "instance": "Germany",
 "latest": "2018063000"
 }
] 

Важно: GUID идентификаторът за параметъра ClientRequestID в тези URI е само примерен. За да изпробвате URI за уеб услугата, генерирайте собствен GUID. GUID идентификаторите, показани в тези примери, може да бъдат блокирани от уеб услугата в бъдеще.

URI за искане, пример 2: https://endpoints.office.com/version/Worldwide?ClientRequestId=b10c5ed1-bad1-445f-b386-b919946339a7

Този URI връща най-новата версия на указания екземпляр на услугата на Office 365. Примерен резултат:

{
 "instance": "Worldwide",
 "latest": "2018063000"
}

URI за искане, пример 3: https://endpoints.office.com/version/Worldwide?Format=CSV&ClientRequestId=b10c5ed1-bad1-445f-b386-b919946339a7

Този URI показва резултата в CSV формат. Примерен резултат:

instance,latest
Worldwide,2018063000

URI за искане, пример 4: https://endpoints.office.com/version/Worldwide?AllVersions=true&ClientRequestId=b10c5ed1-bad1-445f-b386-b919946339a7

Този URI показва всички предишни версии, които са били публикувани за екземпляра на услугата на Office 365 за цял свят. Примерен резултат:

{
 "instance": "Worldwide",
 "latest": "2018063000",
 "versions": [
  "2018063000",
  "2018062000"
 ]
}

Уеб метод за крайни точки

Уеб методът за крайни точки връща всички записи за диапазони от IP адреси и URL адреси, които съставят услугата на Office 365. Параметрите за уеб метода за крайни точки са:

 • ServiceAreas – Параметър на низа за заявка. Разделен със запетаи списък с областите на услугата. Валидни елементи са Common,Exchange,SharePoint,Skype. Тъй като елементите за област на услугата "Common" са предварително условие за всички други области на услугата, уеб услугата ще ги включва винаги. Ако не включите този параметър, ще бъдат върнати всички области на услугата.

 • TenantName – Параметър на низа за заявка. Име на вашия клиент на Office 365. Уеб услугата взема предоставеното от вас име и го вмъква в частите на URL адресите, които включват името на клиента. Ако не предоставите име на клиент, тези части от URL адресите съдържат заместващ символ (*).

 • NoIPv6 – Параметър на низа за заявка. Задайте го на true, за да изключите IPv6 адресите от резултата, например ако не използвате IPv6 във вашата мрежа.

 • Instance – Параметър за маршрутизиране. Този задължителен параметър указва екземпляра, за който да бъдат върнати крайните точки. Валидните екземпляри са: Worldwide, China, Germany, USGovDoD, USGovGCCHigh.

Резултатът от уеб метода за крайни точки е масив от записи, като всеки запис представлява набор от крайни точки. Елементите за всеки запис са:

 • id – Неизменен идентификационен номер на набора от крайни точки.

 • serviceArea – Област на услугата, от която е част: Common, Exchange, SharePoint или Skype.

 • urls – URL адресите за набора от крайни точки. JSON масив от DNS записи. Пропуска се, ако е празен.

 • tcpPorts – TCP портовете за набора от крайни точки. Всички елементи за портове са форматирани като разделен със запетаи списък на портове или диапазони от портове, разделени със знак тире (-). Портовете се прилагат към всички IP и URL адреси в съответния набор от крайни точки за тази категория. Пропуска се, ако е празен.

 • udpPorts – UDP портове за диапазоните от IP адреси в съответния набор от крайни точки. Пропуска се, ако е празен.

 • ips – Диапазони от IP адреси, свързани със съответния набор от крайни точки, както са свързани с включените в списъка TCP или UDP портове. Пропуска се, ако е празен.

 • category – категорията за свързване за набора от крайни точки. Валидните стойности са Optimize, Allow и Default. Задължително.

 • expressRoute – True или False, ако съответният набор от крайни точки е маршрутизиран през ExpressRoute.

 • задължително – True, ако за поддръжката на този набор от крайни точки се изисква да имате връзка с Office 365. Пропуска се, ако е празен.

 • notes – За незадължителни крайни точки този текст описва функционалността на Office 365, която ще липсва, ако няма достъп до IP или URL адреси в тази крайна точка на мрежовото ниво. Пропуска се, ако е празен.

Примери:

URI за искане, пример 1: https://endpoints.office.com/endpoints/Worldwide?ClientRequestId=b10c5ed1-bad1-445f-b386-b919946339a7

Този URI получава всички крайни точки за екземпляра на Office 365 за целия свят за всички работни натоварвания. Пример, показващ откъс от резултата:

[ 
 { 
 "id": 1, 
 "serviceArea": "Exchange", 
 "serviceAreaDisplayName": "Exchange Online", 
 "urls": 
  [ 
  "*.protection.outlook.com" 
  ], 
 "ips": 
  [ 
  "2a01:111:f403::/48", "23.103.132.0/22", "23.103.136.0/21", "23.103.198.0/23", "23.103.212.0/22", "40.92.0.0/14", "40.107.0.0/17", "40.107.128.0/18", "52.100.0.0/14", "213.199.154.0/24", "213.199.180.128/26", "94.245.120.64/26", "207.46.163.0/24", "65.55.88.0/24", "216.32.180.0/23", "23.103.144.0/20", "65.55.169.0/24", "207.46.100.0/24", "2a01:111:f400:7c00::/54", "157.56.110.0/23", "23.103.200.0/22", "104.47.0.0/17", "2a01:111:f400:fc00::/54", "157.55.234.0/24", "157.56.112.0/24", "52.238.78.88/32" 
  ], 
 "tcpPorts": "443", 
 "expressRoute": true, 
 "category": "Allow" 
 }, 
 { 
 "id": 2, 
 "serviceArea": "Exchange", 
 "serviceAreaDisplayName": "Exchange Online", 
 "urls": 
  [ 
  "*.mail.protection.outlook.com" 
  ],
...

Допълнителни набори от крайни точки не са включени в този пример.

URI за искане, пример 2: https://endpoints.office.com/endpoints/Worldwide?ServiceAreas=Exchange&ClientRequestId=b10c5ed1-bad1-445f-b386-b919946339a7

Този пример получава крайни точки за екземпляра на Office 365 за целия свят само за Exchange Online и зависими елементи.

Резултатът за пример 2 е подобен на пример 1, с изключение на това, че не включва крайни точки за SharePoint Online или Skype за бизнеса онлайн.

Уеб метод за промени

Уеб методът за промени връща най-новите актуализации, които са публикувани. Това обикновено са промените в диапазоните от IP адреси и URL адресите от предишния месец.

Забележка: Данните за API на промените са точни в предварителния преглед и трябва да бъдат използвани само за разработване и тестване.

Параметърът за уеб метода за промени е:

 • Version – Задължителен параметър за URL маршрут. Версията, която сте внедрили в момента, и искате да видите промените след тази версия. Форматът е ГГГГММДДЧЧ.

Резултатът от уеб метода за промени е масив от записи, като всеки запис представлява промяна в конкретна версия на крайни точки. Елементите за всеки запис са:

 • id – Неизменен идентификатор на записа за промяна.

 • endpointSetId – Идентификатор на променения запис за набор от крайни точки. Задължително.

 • disposition – Това може да е за промяна, добавяне или премахване и описва какво е извършила промяната в записа за набор от крайни точки.

 • version – Версия на публикувания набор от крайни точки, в която е въведена промяната. Номерата на версиите са във формат ГГГГММДДЧЧ, където ЧЧ е естествено число, което нараства, ако има няколко версии, които трябва да се публикуват в един и същ ден.

 • previous – Подструктура, описваща подробно предишни стойности на променени елементи в набора от крайни точки. Това няма да се включва за новодобавени набори от крайни точки. Включва tcpPorts, udpPorts, ExpressRoute, category, required, notes.

 • current – Подструктура, описваща подробно актуализирани стойности на променени елементи в набора от крайни точки. Включва tcpPorts, udpPorts, ExpressRoute, category, required, notes.

 • add – Подструктура, описваща подробно елементите за добавяне в колекциите с набори от крайни точки. Пропуска се, ако няма добавяния.

  • effectiveDate – Определя датата, когато допълненията ще станат активни в услугата.

  • ips – Елементи за добавяне в масива ips.

  • urls – Елементи за добавяне в масива urls.

 • remove – Подструктура, описваща подробно елементите за премахване от набора с крайни точки. Пропуска се, ако няма премахвания.

  • ips – Елементи за премахване от масива ips.

  • urls – Елементи за премахване от масива urls.

Примери:

URI за искане, пример 1: https://endpoints.office.com/changes/worldwide/0000000000?ClientRequestId=b10c5ed1-bad1-445f-b386-b919946339a7

Това изпраща заявка за всички предишни промени в екземпляра на услугата на Office 365 за целия свят. Примерен резултат:

[ 
 { 
 "id": 424, 
 "endpointSetId": 32, 
 "disposition": "Change", 
 "version": "2018062700", 
 "remove": 
  { 
  "urls": 
   [ 
   "*.api.skype.com", "skypegraph.skype.com" 
   ] 
  } 
 }, 
 { 
 "id": 426, 
 "endpointSetId": 31, 
 "disposition": "Change", 
 "version": "2018062700", 
 "add": 
  { 
  "effectiveDate": "20180609", 
  "ips": 
   [ 
   "51.140.203.190/32" 
   ]
  },
 "remove": 
  { 
  "ips": 
   [
...

URI за искане, пример 2: https://endpoints.office.com/changes/worldwide/2018062700?ClientRequestId=b10c5ed1-bad1-445f-b386-b919946339a7

Това изпраща заявка за промените в екземпляра на Office 365 за целия свят след указаната версия. В този случай зададената версия е най-новата версия. Примерен резултат:

[
 {
  "id":3,
  "endpointSetId":33,
  "changeDescription":"Removing old IP prefixes",
  "disposition":"Change",
  "version":"2018031301",
  "remove":{
   "ips":["65.55.127.0/24","66.119.157.192/26","66.119.158.0/25",
   "111.221.76.128/25","111.221.77.0/26","207.46.5.0/24"]
  }
 },
 {
  "id":4,
  "endpointSetId":45,
  "changeDescription":"Removing old IP prefixes",
  "disposition":"Change",
  "version":"2018031301",
  "remove":{
   "ips":["13.78.93.8/32","40.113.87.220/32","40.114.149.220/32",
   "40.117.100.83/32","40.118.214.164/32","104.208.31.113/32"]
  }
 }
]

Примерен скрипт на PowerShell

Това е скрипт на PowerShell, който можете да изпълните, за да видите дали има действия, които трябва да предприемете за актуализирани данни. Този скрипт проверява номера на версията на крайните точки за екземпляра на Office 365 за целия свят. Когато има промяна, той изтегля крайните точки и филтрира крайните точки от категория "Позволяване" и "Оптимизиране". Освен това използва уникален ClientRequestId в множество извиквания и записва най-новата открита версия във временен файл. Трябва да извиквате този скрипт веднъж на всеки час, за да проверявате за актуализация на версията.

# webservice root URL
$ws = "https://endpoints.office.com"

# path where client ID and latest version number will be stored
$datapath = $Env:TEMP + "\endpoints_clientid_latestversion.txt"

# fetch client ID and version if data file exists; otherwise create new file
if (Test-Path $datapath) {
  $content = Get-Content $datapath
  $clientRequestId = $content[0]
  $lastVersion = $content[1]
}
else {
  $clientRequestId = [GUID]::NewGuid().Guid
  $lastVersion = "0000000000"
  @($clientRequestId, $lastVersion) | Out-File $datapath
}

# call version method to check the latest version, and pull new data if version number is different
$version = Invoke-RestMethod -Uri ($ws + "/version/Worldwide?clientRequestId=" + $clientRequestId)
if ($version.latest -gt $lastVersion) {
  Write-Host "New version of Office 365 worldwide commercial service instance endpoints detected"
  
  # write the new version number to the data file
  @($clientRequestId, $version.latest) | Out-File $datapath

  # invoke endpoints method to get the new data
  $endpointSets = Invoke-RestMethod -Uri ($ws + "/endpoints/Worldwide?clientRequestId=" + $clientRequestId)

  # filter results for Allow and Optimize endpoints, and transform these into custom objects with port and category
  $flatUrls = $endpointSets | ForEach-Object {
    $endpointSet = $_
    $urls = $(if ($endpointSet.urls.Count -gt 0) { $endpointSet.urls } else { @() })

    $urlCustomObjects = @()
    if ($endpointSet.category -in ("Allow", "Optimize")) {
      $urlCustomObjects = $urls | ForEach-Object {
        [PSCustomObject]@{
          category = $endpointSet.category;
          url   = $_;
          tcpPorts = $endpointSet.tcpPorts;
          udpPorts = $endpointSet.udpPorts;
        }
      }
    }
    $urlCustomObjects
  }

  $flatIps = $endpointSets | ForEach-Object {
    $endpointSet = $_
    $ips = $(if ($endpointSet.ips.Count -gt 0) { $endpointSet.ips } else { @() })
    # IPv4 strings have dots while IPv6 strings have colons
    $ip4s = $ips | Where-Object { $_ -like '*.*' }
    
    $ipCustomObjects = @()
    if ($endpointSet.category -in ("Allow", "Optimize")) {
      $ipCustomObjects = $ip4s | ForEach-Object {
        [PSCustomObject]@{
          category = $endpointSet.category;
          ip = $_;
          tcpPorts = $endpointSet.tcpPorts;
          udpPorts = $endpointSet.udpPorts;
        }
      }
    }
    $ipCustomObjects
  }

  Write-Output "IPv4 Firewall IP Address Ranges"
  ($flatIps.ip | Sort-Object -Unique) -join "," | Out-String

  Write-Output "URLs for Proxy Server"
  ($flatUrls.url | Sort-Object -Unique) -join "," | Out-String

  # TODO Call Send-MailMessage with new endpoints data
}
else {
  Write-Host "Office 365 worldwide commercial service instance endpoints are up-to-date"
}

Примерен скрипт на Python

Това е скрипт на Python, тестван с Python 3.6.3 на Windows 10, който можете да изпълните, за да видите дали има действия, които трябва да предприемете за актуализирани данни. Този скрипт проверява номера на версията на крайните точки за екземпляра на Office 365 за целия свят. Когато има промяна, той изтегля крайните точки и филтрира крайните точки от категория "Позволяване" и "Оптимизиране". Освен това използва уникален ClientRequestId в множество извиквания и записва най-новата открита версия във временен файл. Трябва да извиквате този скрипт веднъж на всеки час, за да проверявате за актуализация на версията.

import json
import os
import urllib.request
import uuid

# helper to call the webservice and parse the response
def webApiGet(methodName, instanceName, clientRequestId):
  ws = "https://endpoints.office.com"
  requestPath = ws + '/' + methodName + '/' + instanceName + '?clientRequestId=' + clientRequestId
  request = urllib.request.Request(requestPath)
  with urllib.request.urlopen(request) as response:
    return json.loads(response.read().decode())

# path where client ID and latest version number will be stored
datapath = os.environ['TEMP'] + '\endpoints_clientid_latestversion.txt'

# fetch client ID and version if data exists; otherwise create new file
if os.path.exists(datapath):
  with open(datapath, 'r') as fin:
    clientRequestId = fin.readline().strip()
    latestVersion = fin.readline().strip()
else:
  clientRequestId = str(uuid.uuid4())
  latestVersion = '0000000000'
  with open(datapath, 'w') as fout:
    fout.write(clientRequestId + '\n' + latestVersion)

# call version method to check the latest version, and pull new data if version number is different
version = webApiGet('version', 'Worldwide', clientRequestId)
if version['latest'] > latestVersion:
  print('New version of Office 365 worldwide commercial service instance endpoints detected')

  # write the new version number to the data file
  with open(datapath, 'w') as fout:
    fout.write(clientRequestId + '\n' + version['latest'])

  # invoke endpoints method to get the new data
  endpointSets = webApiGet('endpoints', 'Worldwide', clientRequestId)

  # filter results for Allow and Optimize endpoints, and transform these into tuples with port and category
  flatUrls = []
  for endpointSet in endpointSets:
    if endpointSet['category'] in ('Optimize', 'Allow'):
      category = endpointSet['category']
      urls = endpointSet['urls'] if 'urls' in endpointSet else []
      tcpPorts = endpointSet['tcpPorts'] if 'tcpPorts' in endpointSet else ''
      udpPorts = endpointSet['udpPorts'] if 'udpPorts' in endpointSet else ''
      flatUrls.extend([(category, url, tcpPorts, udpPorts) for url in urls])

  flatIps = []
  for endpointSet in endpointSets:
    if endpointSet['category'] in ('Optimize', 'Allow'):
      ips = endpointSet['ips'] if 'ips' in endpointSet else []
      category = endpointSet['category']
      # IPv4 strings have dots while IPv6 strings have colons
      ip4s = [ip for ip in ips if '.' in ip]
      tcpPorts = endpointSet['tcpPorts'] if 'tcpPorts' in endpointSet else ''
      udpPorts = endpointSet['udpPorts'] if 'udpPorts' in endpointSet else ''
      flatIps.extend([(category, ip, tcpPorts, udpPorts) for ip in ip4s])

  print('IPv4 Firewall IP Address Ranges')
  print(','.join(sorted(set([ip for (category, ip, tcpPorts, udpPorts) in flatIps]))))

  print('URLs for Proxy Server')
  print(','.join(sorted(set([url for (category, url, tcpPorts, udpPorts) in flatUrls]))))
  
  # TODO send mail (e.g. with smtplib/email modules) with new endpoints data

else:
  print('Office 365 worldwide commercial service instance endpoints are up-to-date')

Версии на интерфейса на уеб услугата

В бъдеще може да са необходими актуализации на параметрите или резултатите за тези методи на уеб услугата. След като бъде публикувана версията за обща достъпност на тези уеб услуги, Microsoft ще полага разумни усилия да изпраща предизвестия за съществени актуализации в уеб услугата. Когато Microsoft смята, че дадена актуализация ще изисква промени в клиентите, използващи уеб услугата, Microsoft ще запазва наличността на предишната версия (една версия назад) на уеб услугата най-малко за дванадесет (12) месеца след издаването на новата версия. Потребителите, които не извършат надстройка през това време, може да изгубят достъпа до уеб услугата и нейните методи. Потребителите трябва да се уверят, че клиентите на уеб услугата продължават да работят без грешка, ако следните промени бъдат извършени в сигнатурата на интерфейса на уеб услугата:

 • Добавяне на нов незадължителен параметър към съществуващ уеб метод, който не трябва да се предоставя от по-старите клиенти и не засяга резултата, получаван от по-стар клиент.

 • Добавяне на нов наименуван атрибут в един от елементи на REST за отговор или допълнителни колони към CSV за отговор.

 • Добавяне на нов уеб метод с ново име, който не се извиква от по-старите клиенти.

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси до администратори за свързването:

Щракнете върху връзката в долната част, за да укажете дали статията е била полезна, или подайте допълнителни въпроси. Ние следим обратната връзка и актуализираме въпросите тук с най-често задаваните.

Когато се обявят нови крайни точки, обикновено има буферен период от над 30 дни, преди те да влязат в сила и мрежовите заявки да започнат да се изпращат към тях. Този буферен период има за цел да гарантира, че клиентите и партньорите ще имат възможност да актуализират системите си. Добавянията и премахванията на FQDN и IP представки се обработват в XML файла едновременно с обявяването, което означава, че нов FQDN ще бъде включен в XML файла 30 дни преди употреба. Тъй като спираме да изпращаме мрежови заявки към крайните точки, които премахваме, преди да обявим тяхното премахване, когато премахнем крайна точка от XML файла, в момента на обявяването тя вече не се използва.

Крайните точки на Office 365 се публикуват в края на всеки месец с 30 дни предизвестие. Понякога ще промени възникват по-често от веднъж в месеца или с по-кратки периоди на предизвестие. Когато се добавя крайна точка, датата на влизане в сила, посочена в RSS канала, е датата, след която мрежовите заявки ще се изпращат към крайната точка. Ако сега започвате с RSS, ето как да се абонирате чрез Outlook, като също можете да получавате актуализациите в RSS канала по имейла.

След като се абонирате за RSS канала, можете да анализирате информацията сами или с помощта на скрипт. Таблицата по-долу описва какъв е форматът на RSS канала за улеснение.

Раздел

Част 1

Част 2

Част 3

Част 4

Част 5

Част 6

Описание

Брой

Дата, след която можете да очаквате мрежовите заявки да бъдат изпращани към крайната точка.

Основно описание на функцията или услугата, която изисква крайната точка.

Можете ли да се свързвате с тази крайна точка във верига на ExpressRoute в допълнение към интернет?

Да – можете да се свързвате с тази крайна точка както в интернет, така и в ExpressRoute.

Не – можете да се свързвате с тази крайна точка само в интернет.

FQDN или диапазон от IP адреси на местоназначението, които се добавят или премахват.

Пример

1/

[В сила от xx/xx/xxx.

Задължително: <описание>.

ExpressRoute:

<Да/Не>.

<FQDN/IP>],

Още няколко неща за отбелязване, всеки запис има общ набор от разделители:

 • / – след броя

 • [ – за указване на записа за броя

 • . – използва се след всеки отделен раздел на записа

 • ], – за обозначаване на края на един запис

 • ]. – за обозначаване на края на всички записи

Местоположението на клиента най-добре се определя чрез нашата карта на центрове за данни.

Местоположенията за равнопоставено свързване са описани по-подробно в равнопоставеното свързване с Microsoft.

При над 2500 равнопоставени връзки към интернет доставчици по целия свят и 70 точки на присъствие, преминаването от вашата мрежа към нашата би трябвало да бъде безпроблемно. Не вреди да отделите няколко минути, за да се уверите, че вашата равнопоставена връзки към интернет доставчик е оптимална – ето няколко примера на добро и не толкова добре подаване към нашата мрежа.

Приетите маршрути на ExpressRoute се определят от диапазони от IP адреси на Microsoft и конкретните Office 365BGP общности.

Редовно добавяме нови функции и услуги в пакета на Office 365, разширявайки пейзажа на свързване. Ако сте абонирани за ИЕ на план E3 или E5, простият начин да мислите за списъка с крайни точки е, че са ви необходими всички те, за да получите пълна функционалност за пакета. Ако не сте абонирани за нито една от тези ИЕ, разликата е минимална, що се отнася до броя на крайните точки.

Прочетете Принципи на мрежовото свързване в Office 365, за да получите повече информация за категориите крайни точки за Office 365 и да разберете принципите за свързване за безопасно управление на трафика в Office 365 и получаване на възможно най-добрата производителност.

В изображението по-долу можете да видите пример от част на таблицата с FQDN в раздела за Office Online. Редовете са организирани по функция и разлики в свързването. Първите два реда показват, че Office Online разчита на крайните точки, маркирани като задължителни в разделите "Удостоверяване и самоличност за Office 365" и "Портал и споделена инфраструктура". Типично е за услуга в рамките на Office 365 да разчита на тези споделени услуги. Третият ред показва, че клиентските компютри трябва да могат да достигат до *.officeapps.live.com, за да използват Office Online, а четвъртият ред показва, че компютрите трябва също да могат да достигат *.cdn.office.net, за да използват Office Online.

Макар че и третият, и четвъртият ред са необходими за използването на Office Online, те са отделени, за да се покаже, че местоназначението е различно:

 1. *.officeapps.live.com не представлява CDN, което означава, че заявките към това пространство на имена ще отидат директно към център за данни на Microsoft.

 2. Достъп до *.officeapps.live.com може да се осъществява във вериги на ExpressRoute чрез равноправно свързване с Microsoft.

 3. Можете да намерите IP адресите, свързани с Office Online и *.officeapps.live.com, като отворите тази връзка.

 4. *.cdn.office.net представлява CDN, хоствана от Akamai, което означава, че заявките към това пространство на имена ще отидат към център за данни на Akamai.

 5. Достъп до *.cdn.office.net не може да се осъществява във вериги на ExpressRoute.

 6. IP адресите, свързани с Office Online и *.cdn.office.net, не са достъпни.

Екранна снимка на страницата за крайни точки

Предоставяме само IP адреси за сървърите на Office 365, които трябва да се маршрутизират директно към интернет или ExpressRoute. Това не е изчерпателен списък на всички IP адреси, за които ще видите мрежови заявки. Ще видите мрежови заявки до Microsoft и до непубликувани IP адреси на други доставчици. Тези IP адреси се генерират динамично или се управляват по начин, който не позволява своевременно предизвестяване, когато те се променят. Ако вашата защитна стена не може да разрешава достъп въз основа на FQDN за тези мрежови заявки, използвайте PAC или WPAD файл, за да управлявате заявките.

Виждате ли IP адрес, свързан с Office 365, за който искате повече информация?

 1. Проверете дали IP адресът е включен в публикувания диапазон, като използвате един по-голям калкулатор за CIDR.

 2. Вижте дали собственик на IP адреса е партньор със заявка whois. Ако той е собственост на Microsoft, това може да е вътрешен партньор.

 3. Проверете сертификата, в браузър отидете на IP адреса, като използвате HTTPS://<IP_АДРЕС>, проверете домейните в списъка на сертификата, за да разберете какви домейни са свързани с IP адреса. Ако е IP адрес, собственост на Microsoft, и не е в списъка с IP адреси на Office 365, вероятно IP адресът е свързан с CDN мрежа на Microsoft, например MSOCDN.NET или друг домейн на Microsoft, без да е публикувана информация за IP адреса. Ако установите, че домейнът в сертификата е от типа, за който твърдим, че показва IP адреса, уведомете ни.

Office 365 и други услуги на Microsoft използват няколко услуги на други разработчици, например Akamai и MarkMonitor, за да подобрят работата ви в Office 365. За да продължим да ви предоставяме възможно най-добрата среда на работа, можем да променим тези услуги в бъдеще. При това ние често публикуваме CNAME записа, който сочи към домейн, притежаван от трето лице, A запис или IP адрес. Домейни на трети лица може да не хостват съдържание като CDN или да хостват услуга, като например услуга за управление на географски трафик. Когато видите връзки към тези трети лица, те са във вид на пренасочване или препращане, а не са първоначална заявка от клиента. Някои клиенти трябва да гарантират тази форма на препращане и пренасочване, през която е позволено да се преминава, без изрично да добавят дълъг списък с потенциални FQDN, които услугите на външни доставчици може да използват.

Списъкът с услуги може да бъде променян по всяко време. Някои от услугите, които се използват в момента, включват:

MarkMonitor се използва, когато видите заявки, които включват *.nsatc.net. Тази услуга предоставя защита на името на домейна и следене за защита срещу злонамерени действия.

ExactTarget се използва, когато видите заявки към *.exacttarget.com. Тази услуга предоставя управление на имейл връзките и следене за защита срещу злонамерени действия.

Akamai се използва, когато видите заявки, които съдържат един от следните FQDN. Тази услуга предлага геопространствени DNS и мрежови услуги за доставка на съдържание.

*.akadns.net
*.akam.net
*.akamai.com
*.akamai.net
*.akamaiedge.net
*.akamaihd.net
*.akamaized.net
*.edgekey.net
*.edgesuite.net

 • Свързвате се към услуги на други разработчици за извличане на основни интернет услуги, като търсене на DNS и извличане на съдържание на CDN мрежи. Свързвате се към услуги на други разработчици също и за интегриране, например внедряване на видеоклипове от YouTube във вашите бележници на OneNote.

 • Свързвате се към допълнителни услуги, хоствани и управлявани от Microsoft, например крайни възли, които позволяват на мрежовите ви заявки да влязат в глобалната мрежа на Microsoft от най-близкото до вашия компютър място с достъп до интернет. Като трета по големина мрежа на планетата, това подобрява възможностите ви за свързване. Свързвате се също с услуги на Microsoft Azure, като мултимедийните услуги на Azure, които се използват от различни услуги на Office 365.

 • Свързвате се също с основни услуги на Office 365, например пощенския сървър на Exchange Online или сървъра на Skype за бизнеса онлайн, където се намират вашите уникални и фирмени данни. Можете да се свържете с основните услуги на Office 365 с FQDN или IP адрес и да използвате интернет или ExpressRoute мрежи. Можете да се свържете с услугите от други разработчици и допълнителните услуги само чрез FQDN в интернет мрежа.

Следващата диаграма показва разликите между тези области на услугата. В тази диаграма клиентската локална мрежа в долния ляв ъгъл има множество мрежови устройства, които да помагат в управлението на мрежовата връзка. Конфигурации като тази са стандартни за корпоративни клиенти. Ако мрежата ви има само защитна стена между клиентските компютри и интернет, тя също се поддържа и трябва да се уверите, че защитната ви стена може да поддържа FQDN и заместващи символи в правилата за списъци с разрешени адреси.

Прочетете Принципи на мрежовото свързване в Office 365, за да получите повече информация за категориите крайни точки за Office 365 и да разберете принципите за свързване за безопасно управление на трафика в Office 365 и получаване на възможно най-добрата производителност.

Показва трите различни типа крайни точки на мрежата, когато се използва Office 365

Office 365 е пакет от услуги, които са създадени, за да функционират в интернет. Обещанията за надеждност и достъпност са въз основа на наличността на много стандартни интернет услуги. Например стандартните интернет услуги като DNS, CRL и CDN трябва да бъдат достъпни, за да се използва Office 365, по същия начин, по който трябва да са достъпни, за да се използват повечето модерни интернет услуги.

Освен тези основни интернет услуги има и услуги от други разработчици, които се използват само за интегриране на функционалността. Например използването на Giphy.com в рамките на Microsoft Teams позволява на клиентите безпроблемно да включват GIF файлове в рамките на Teams. По подобен начин YouTube и Flickr са услуги от други доставчици, които се използват за безпроблемно интегриране на видеоклипове и изображения в клиенти на Office от интернет. Въпреки че са необходими за интегриране, те се маркират като незадължителни в статията за крайни точки на Office 365, което означава, че основната функционалност на услугата ще продължи да работи, ако крайната точка не е достъпна.

Ако се опитвате да използвате Office 365 и установявате, че услуги на други разработчици не са достъпни, трябва да се уверите, че всички FQDN, които са маркирани като задължителни или незадължителни в тази статия, са разрешени през прокси сървъра и защитната стена.

Допълнителните услуги са услуги на Microsoft, които не попадат в контрола на Office 365. Това са неща като гранична мрежа, мултимедийни услуги на Azure и мрежи за доставяне на съдържание на Azure. Всички те са необходими, за да използвате Office 365, и трябва да бъдат достъпни.

Ако се опитвате да използвате Office 365 и установявате, че услуги на други разработчици не са достъпни, трябва да се уверите, че всички FQDN, които са маркирани като задължителни или незадължителни в тази статия, са разрешени през прокси сървъра и защитната стена.

Ограничаването на достъпа до нашите потребителски услуги трябва да се направи на собствена отговорност. Единственият сигурен начин да блокирате потребителските услуги е да ограничите достъпа до FQDN-а login.live.com. Това FQDN се използва от широк набор от услуги, включително непотребителски услуги, например MSDN, TechNet и други. Ограничаване на достъпа до това FQDN може да доведе до необходимостта да се включат изключения към правилото за мрежови заявки, свързани с тези услуги.

Имайте предвид, че самото блокиране на достъпа до потребителските услуги на Microsoft няма да попречи на възможността някой във вашата мрежа да извлече информация с помощта на клиент на Office 365 или друга услуга.

Сродни теми

Диапазони от IP адреси за център за данни на Microsoft Azure
Публично пространство от IP адреси на Microsoft
Изисквания към мрежовата инфраструктура за Microsoft Intune
Power BI и ExpressRoute
Диапазони от URL и IP адреси за Office 365
Управляване на ExpressRoute за свързване на Office 365
Принципи на мрежовото свързване в Office 365

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×