Управление на колекции от сайтове и общи настройки в центъра за администриране на SharePoint

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Като глобален на Office 365 или SharePoint администратор във вашата организация можете да използвате Център за администриране на SharePoint да:

 • Създаване и управление на класически колекции, включително разпределяне и наблюдение на мястото за съхранение за колекция от сайтове на сайтове

 • управляване на разрешения и потребители и защитаване на съдържанието на сайтовете;

 • Управление на потребителски профили и конфигуриране на настройките за OneDrive (наречена настройки на "Моите сайтове" в центъра за администриране на)

 • Разрешаване и конфигуриране на конкретни SharePoint Online функции или глобални настройки

Ето общ преглед на важните подробности, които трябва да имате предвид при планиране как да създадете, конфигурирате и управлявате средата на SharePoint Online .

Отворете центъра за администриране на

 1. Влезте в Office 365 като глобален администратор или администратор на SharePoint.

 2. Изберете иконата за стартиране на Иконата, която прилича на вафла и представлява щракване на бутон, което ще разкрие плочки за няколко приложения за избор. в горния ляв ъгъл и изберете Администратор, за да отворите центъра за администриране на Office 365. (Ако не виждате плочката "Администратор", нямате разрешения за администратор на Office 365 във вашата организация.)

 3. В левия екран изберете Центрове за администриране > SharePoint.

Колекцията от сайтове е група от уеб сайтове, които имат един и същ собственик и използват общи административни настройки, например разрешения. Когато създадете колекция от сайтове, автоматично се създава сайт от най-високо ниво в колекцията от сайтове. След това под сайта от най-високо ниво можете да създадете един или повече подсайтове.

Йерархична диаграма на колекция от сайтове, показваща сайт на най-високо ниво и подсайтове.

Сайтовете от най-високо ниво и подсайтовете позволяват различни нива на контрол върху функциите и настройките на сайтовете. С помощта на тази йерархия можете да позволите на потребителите да разполагат с главен работен сайт за цял екип, както и индивидуални работни сайтове и споделени сайтове за странични проекти. Можете да създавате отделни колекции от сайтове за различни отдели или за външни уеб сайтове.

SharePoint администратор център колекции настройки на сайта

Как да решите да организирате колекции зависи от размера на вашата организация и нейните бизнес нужди. За информация за създаването на колекции от сайтове вижте Създаване или изтриване на колекция от сайтове.

Сайтове за комуникация и новите екипни сайтове, които принадлежат към групи на Office 365 не може да бъде създаден или управлява в центъра за администриране на SharePoint . За информация за създаването на тези сайтове вижте Създаване на екипен сайт в SharePoint Online и Създаване на комуникация сайт в SharePoint Online. За информация за разрешаване на потребителите да създават сайтове вижте управление на създаване на сайт в SharePoint Online. За информация относно управлението на тези сайтове с помощта на Microsoft PowerShell, вижте управление на екипни сайтове и сайтове за комуникация с помощта на PowerShell.

Ако разбера няколко основни подробности. – например, какво ще се използва колекция от сайтове и които потребителите трябва да имат достъп до нея – и след това това ще ви помогне да вземане на решения за какъв тип шаблон за сайт, за да използвате, колко място за съхранение да разпределите , и колко на брой колекции от сайтове може да се наложи да създадете. Ако трябва да прегледате вашия ограниченията за мястото за съхранение или броя на колекции от сайтове, които се поддържат за вашия план, вижте Ограничения за SharePoint Online.

Ако искате да определите това:

Попитайте това :

Какви шаблони за сайтове да използваме?

Когато създавате колекция от сайтове, можете да използвате шаблон за сайт. Шаблонът за сайт е предварително попълнен със списъци, библиотеки, страници и други елементи или функции, които подпомагат различни бизнес нужди. Можете да използвате шаблона както си е или да персонализирате сайта така, че отговаря на нуждите ви.

Всеки сайт наследява свойствата от шаблона, който сте избрали за колекцията от сайтове. Можете да използвате повече от един шаблон за сайт в колекцията от сайтове.

 • Какъв тип съдържание ще се съхранява в сайтовете?

 • Ще изпълнява ли сайтът специализирана цел?

 • Как трябва хората да взаимодействат с това съдържание?

Колко колекции от сайтове ни трябват?

Бизнес нуждите и общите ви ограничения за място за съхранение ще повлияят върху това решение.

Някои видове сайтове, като каталог на приложения и центъра за търсене, съществува като самостоятелен колекции от сайтове. Някои от тях могат да автоматично се създава вместо вас, когато се запишете за Office 365. Може да се наложи допълнителни колекции от сайтове, ако организацията ви има други специализирани цели. Например някои групи трябва да ограничите достъпа до тяхното съдържание.

Забележка: Информацията за публичния уеб сайт на SharePoint Online в тази статия важи само ако вашата организация е закупила Office 365 преди 9 март 2015 г. Клиентите, които използват в момента тази функция, ще продължат да имат достъп до функцията най-малко две години след датата на промяната – 9 март 2015 г. Нови клиенти, които са се абонирали за Office 365 след датата на промяната, нямат достъп до тази функция. Оттогава нататък, потребителите на Office 365 имат достъп до водещи в отрасъла предложения на други разработчици, които им позволяват да имат публичен уеб сайт, предоставящ пълно онлайн решение и наличност. За повече информация за тази промяна вижте Информация за промените във функцията за публичен уеб сайт на SharePoint Online в Office 365.

 • Има ли отдели или групи, които трябва да поддържат отделни данни?

 • Ще ви трябват ли други колекции от сайтове за специализирани цели?

 • Планирате ли да използвате приложения за SharePoint (ако е така, препоръчваме ви да създадете сайт "Каталог с приложения")

Колко място за съхранение ни трябва за всяка колекция от сайтове?

Когато организацията ви покупки SharePoint Online услуга, тя е заделено съвкупност от за съхранение на базата на броя на го закупените потребителски лицензи и типа на план на Office 365, го закупили. Общата сума на мястото за съхранение са групирани, така че да можете да определите колко място за съхранение да даде на всяка колекция от сайтове (минималната 50 МБ).

Когато присвоите място за съхранение на нова колекция от сайтове, ще можете да видите общия размер на мястото за съхранение, заделено за вашата организация, и колко от общото място за съхранение за организацията остава да бъде заделена за нови колекции от сайтове. След като зададете размера на място за съхранение за колекция от сайтове, можете винаги да го увеличите по-късно, ако е необходимо. Можете да следите колко място за съхранение се използва от всяка колекция от сайтове и да бъде уведомени с предупреждение, когато някоя колекция от сайтове наближи своето ограничение за заделено място за съхранение.

Ако забележите, че паметта за вашата организация започва да не достига, можете да направите три неща:

 • Намаляване на размера на съдържанието във вашите SharePoint Online сайтове.

 • Изтриване на една или повече колекции от сайтове.

 • Закупуване на още място за съхранение от Microsoft или от вашия доставчик.

Важно е да следите колко място за съхранение се използва и да зададете указания и правила при вашия администратор на колекцията от сайтове и собствениците на сайтове относно ограниченията за размера на файловете, които създавате във вашата организация.

За повече информация вижте управление на място за съхранение ограниченията колекции от сайтове.

 • Колко общо колекции от сайтове мислите, че ще ви трябват?

 • Колко място за съхранение е включено във вашия абонамент?

 • Конкретни колекции от сайтове имат ли по-големи изисквания за място спрямо други според типа или обема на съдържанието, което ще съхраняват?

 • Ще можете да разрешите сайт на потребителите да създават собствени екипни сайтове в рамките на определена колекция? За повече информация за разрешаването на създаване на сайт вижте Позволяване на потребителите да създават собствен екипен сайт.

Имаме ли нужда от поддържане на няколко езика?

Функцията "Многоезичен потребителски интерфейс" (MUI) позволява на потребителите да показват сайтове или уеб страници на език, различен от зададения по подразбиране в сайта или колекцията от сайтове. Функцията MUI не е инструмент за превод; тя само променя езика по подразбиране за показване на определени елементи на интерфейса.

MUI променя потребителския интерфейс само за отделни потребители и не влияе върху показването на сайта за другите потребители. Освен това всяко съдържание, което е било създадено на езика по подразбиране на сайта, ще продължи да се показва на езика по подразбиране.

MUI е включено по подразбиране. Въпреки това ако MUI е да се използва на колекция от сайтове, тогава също трябва да бъде разрешен от администратор на колекцията от сайтове. Вие и собствениците на сайтове трябва да се реши по-рано какви езика по подразбиране да се използва за вашите колекции от сайтове и сайтове, защото след като е зададен език не може да бъде променен.

След като създадете колекция от сайтове, е важно да провери точността на езикова променлива и регионални настройки на сайта. Например когато създавате френски сайтове, езикова променлива ще винаги се настрои във Франция дори ако се намирате в Канада. Следователно, без значение какви от вас език, добра идея е да провери точността на регионалните и езиковите настройки за вашето местоположение.

За повече информация за многоезични сайтове вижте Въведение в многоезичните функции.

 • Трябва ли дадени колекции от сайтове да бъдат създадени на конкретни езици?

Ръководството е набор от правила, роли, отговорности и процеси, които контролират как вашата организация ще обедини усилията си, за да постигне своите бизнес цели. Тези цели са насочени към услугата, която предоставяте, и управлението на интелектуалната собственост, която създават служителите ви. Когато планирате вашите колекции от сайтове, трябва също да съставите план за управлението им.

Когато обмисляте как да структурирате и управлявате вашите колекции от сайтове, обсъдете отговорите на следните въпроси.

Ако искате да постигнете това:

Попитайте това:

Ефективната колекция от сайтове се състои от групи от лица и екипи, които споделят общи цели.

Структурата на вашите колекции от сайтове допринася ли за ефективността на вашата организация?

Защитен сайт, който е отворен за тези, които се нуждаят от информация, но в който информацията е блокирана за тези, които не трябва да я виждат.

Структурата позволява ли архитектурата на информацията да отговори на правните изисквания, нуждите за поверителност и целите на защитата?

Модел на разрешения, който позволява достъп за четене, достъп за записване или и двата.

От какъв тип достъп до съдържанието ще се нуждаят потребителите?

Разрешение за външни потребители на само тези колекции от сайтове, които имат нужда. За повече информация за даване на външните потребители достъп до вашите сайтове вижте управление на външното споделяне за средата на SharePoint Online.

Трябва ли потребителите извън компанията да имат достъп?

Управляван план за сайтове, които са добре поддържани.

На кого ще бъде разрешено да създава и управлява сайтовете в колекцията от сайтове?

Местоположения за конкретни действия и приложения, например решения за ограничителен режим.

Какви функции и възможности ще бъдат разрешени на потребителите?

Колекция от сайтове, в която съдържанието е полезно за тези, които споделят сайта.

Съдържанието, намерено в резултатите от търсене, ще бъде ли релевантно за тези, които споделят колекцията от сайтове?

Решение, което може да се управлява и лесно да се надстройва.

Колко персонализация ще разрешите?

Като администратор на SharePoint можете да изтривате и възстановявате класически колекции от сайтове с помощта на центъра за администриране на SharePoint . За информация вижте Създаване или изтриване на колекция от сайтове и възстановяване на изтрита колекция.

Управление на разрешения и защитаване на съдържание

Важен внимание при създаване и разполагане на колекция от сайтове е разрешение и защита. Управление на вашата потребителска база и осигуряване на съдържание и данни трябва да бъдат смятани за успешен сайт.

Има три административни роли в администрирането на услугите за SharePoint Online :

 • Глобален администратор    Администратор за портала на Office 365; да управлявате услугата лицензи, потребители и групи, домейни и записания услуги. В Office 365 глобален администратор също е SharePoint администратор.

 • Администратор на SharePoint    Администратор на ниво клиент, чиято основна работа е за управление на SharePoint Online среда, с помощта на центъра за администриране на SharePoint ; може да създадете и управление на колекции от сайтове, назначите сайт администратори на колекция от сайтове, определят настройки на клиента и конфигуриране на услугите за бизнес свързване и защитеното хранилище, InfoPath Forms Services, управление на записи, търсене и потребителски профили.

 • Администратор на колекция от сайтове    Потребителите с разрешение за управление на колекция от сайтове. Колекция от сайтове може да има няколко администраторите, но само един основен администратор. SharePoint администратор трябва да Задаване на разрешения за основен администратор на колекцията от сайтове при създаване на колекция от сайтове и да добавите още администраторите на колекцията от сайтове по-късно.

За повече информация вижте управление на администраторите на колекция.

SharePoint Online дава възможност за потребителите на сайта да поканите външните потребители (тоест потребители, които нямат лиценз за вашия абонамент за Office 365) за преглед или редактиране на съдържание на сайтове. Ако се чудите за какви видове потребители са отговарящи на изискванията за външни потребители и какво права външен потребител има, вижте управление на външното споделяне за средата на SharePoint Online. Външното споделяне е мощен сътрудничество функция, която може да поддържа нуждите на вашата организация за съвместна работа с външни доставчици, клиенти или клиенти. Въпреки това е важно за управление на външното споделяне внимателно да се гарантира, че всяко съдържание, което не искате споделена защита.

Има три начина, по които потребителите могат да споделят съдържание от вашите сайтове с хора извън организацията:

Външното споделяне е включено по подразбиране за вашата среда на SharePoint Online (клиент) и колекциите от сайтове в нея. Можете да го изключите глобално, преди хората използване на сайтове или докато вие знаете точно как искате да използвате функцията. Може да решите, че искате да разрешите на външното споделяне за конкретна колекция, докато се остави изключен в колекции от сайтове, който ще съхранява съдържанието, което е чувствителна за вашата фирма. Трябва да внимателно подбрани внимание на мястото, където можете да разрешите външно споделяне и какво ниво на външно споделяне позволявате.

Можете да конфигурирате външното споделяне на две нива в центъра за администриране на SharePoint :

 1. Можете да включите външното споделяне или изключите глобално за цялата SharePoint Online среда (или клиент).    Освен това ако включите външното споделяне, можете да укажете дали искате да разрешите споделянето само с удостоверени потребители, или ако искате да позволите на потребителите да споделят съдържание с удостоверени потребители и анонимни потребители чрез връзки за гости. Трябва да включите външното споделяне глобално да могат да го включите за конкретна колекция.

 2. Можете да включите външното споделяне или изключите за отделни колекции.    Това ви дава възможност да се осигури съдържанието на конкретни колекции от сайтове, които не искате да споделите. Можете също да зададете кое ниво на споделяне, които искате да разрешите в колекция от сайтове (споделят с удостоверени потребители, или с удостоверени потребители и анонимни потребители чрез връзки за гости).

За повече информация за разрешаването и управление на външно споделяне вижте управление на външното споделяне за онлайн средата на SharePoint. За информация как потребителите могат да споделят съдържание вижте споделяне на SharePoint файлове или папки в Office 365.

SharePoint Online IRM използва Microsoft Azure Active Directory правата управление (RMS), технологията за защита на информацията в Office 365. Информация за управлението на правата (IRM) защита може да се приложи към файлове в SharePoint списъци и библиотеки. За да научите повече, прочетете Какво е Microsoft Azure Active Directory управление на правата за?

Когато IRM е разрешено за списък или библиотека, файловете се шифроват, за да могат само упълномощени лица да ги преглеждат или да предприемат действия по тях. Всеки файл с приложено спрямо него управление на права съдържа и лиценз за издаване, налагащ ограничения върху хората, които го преглеждат. Обичайните ограничения включват преобразуване на файла в достъпен само за четене, забрана на копирането на текста, забрана на записване на локално копие, както и на отпечатване на файла. Клиентските програми, които могат да четат типове файлове, поддържани от IRM, използват лиценза за издаване в рамките на файла с управление на права, за да наложат ограниченията. По този начин файлът с управление на права запазва своята защита дори и след като бъде изтеглен.

По подразбиране защитени с IRM е забранено, когато се регистрирате с Office 365. Преди да включите IRM услугата, като се използва Център за администриране на SharePoint, глобален администратор на Office 365 трябва да първо да инсталирате модула на Microsoft PowerShell за управление на правата за достъп и след това се свържете с услугата за управление на правата. За повече информация вижте Настройване на управление за правата на достъп до информация (IRM) в SharePoint Online и Прилагане на информация за управление на правата към списък или библиотека.

Управление на потребителските профили

Независимо дали вие управлявате вашия потребителски акаунти в Office 365 само или синхронизиране локалния указател обекти, ако има информация, която искате да добавите към потребителски профили, но няма поле за него, след това може да помислите за създаване на SharePoint Onlineсвойство на потребителски профил. За информация вижте управление на потребителски профили в центъра за администриране на SharePoint. Имайте предвид, че тези свойства са специфични за SharePoint Online и тази информация не ще бъдат реплицирани в Office 365.

Ако искате да помогне на собствениците на сайтове на класически насочване на съдържание към определени групи от хора, може да искате да използвате аудитории. За информация вижте управление на аудитории.

Има някои функции, които могат да бъдат конфигурирани или управляват глобално от центъра за администриране на SharePoint . За да ви помогне да план време и ресурси, е полезно да се оцени дали вашата организация има бизнес нужда за определени функции.

Тази стъпка ще ви помогнат да определите къде може да се наложи да се включат обект експерти въпрос във вашата организация да помогне партньор с администратор на служителя в планирането на конфигурацията на тези функции. Например за да съберете необходимите изисквания за конфигуриране на функции като хранилището на изрази, или функции за управление на записи, като организатор на съдържание, може да се наложи да си сътрудничат с хора във вашата организация, които са отговорни за корпоративни класификация, управление на записи, или управление на съдържание.

Трябват ли ви тези възможности?

За да научите повече за настройването на това, отидете тук:

Трябва да работите с бизнес данни, които са съхранени във външни приложения, и искате да можете да интегрирате данни в SharePoint Online сайтове.

Можете да използвате услугите за бизнес свързване, за да осъществите връзка с източници на данни, като бази данни на SQL Azure или уеб услуги на Windows Communication Foundation (наричани още WCF).

Ще искате да създавате и използвате класификации, за да класифицирате и организирате информацията на сайтовете.

Можете да използвате инструмента за управление на хранилище за изрази, за да създавате, импортирате и управлявате йерархични колекции от централно управлявани елементи (наречени набори от термини).

Трябва автоматично да изпращате съдържание до конкретни местоположения въз основа на критерии за управление на записи или управление на документи.

Трябва да конфигурирате търсене за средата на SharePoint Online .

Искате да предоставите на потребителите възможност да намират и инсталират вътрешно разработени бизнес приложения или трети лица да персонализират и разширяват сайтове.

Като част от вашия планиране трябва да изчислите дали вашата организация има конкретни бизнес нужди, които да се наложи да използвате други услуги или приложения, за да персонализирате SharePoint Online. Например вашата организация да се наложи да мигрирате голям обем на съдържанието или голям брой потребители към вашия сайт на SharePoint Online . Или може да имате бизнес процеси, които изискват поддръжка за списъци с разрешен имейл. Ако мислите, че вашата организация може да се възползвате от други услуги или приложения, моля, разгледайте професионални услуги и приложения, налични от партньори в Центъра за партньори на Microsoft. Можете да намерите експерти, които да ви помогне да разположите в облака или Персонализирайте Microsoft Office 365 за нуждите на вашия бизнес. Това е добра идея да преглеждате и да проучите налични услуги на трети лица и решения в началото на процеса на планиране.

Връщане към Планиране ръководство за SharePoint Online за Office 365 за фирми.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×