Управление на колекции от сайтове и общи настройки в центъра за администриране на SharePoint

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Като администратор на SharePoint Online можете да използвате Център за администриране на SharePoint да:

 • Създаване и управление на колекции от сайтове, включително разпределяне и наблюдение на мястото за съхранение за колекция от сайтове на сайтове

 • управляване на разрешения и потребители и защитаване на съдържанието на сайтовете;

 • управление на потребителски профили и конфигуриране на лични сайтове ("Моите сайтове");

 • Разрешаване и конфигуриране на конкретни SharePoint Online функции или глобални настройки

Ето общ преглед на важните подробности, които трябва да имате предвид при планиране как да създадете, конфигурирате и управлявате средата на SharePoint Online .

Отворете центъра за администриране на

 • Влезте в Office 365 като глобален администратор или администратор на SharePoint.

 • Изберете иконата за стартиране на Иконата, която прилича на вафла и представлява щракване на бутон, което ще разкрие плочки за няколко приложения за избор. в горния ляв ъгъл и изберете Администратор, за да отворите центъра за администриране на Office 365. (Ако не виждате плочката "Администратор", нямате разрешения за администратор на Office 365 във вашата организация.)

 • В левия екран изберете Центрове за администриране > SharePoint.

Колекцията от сайтове е група от уеб сайтове, които имат един и същ собственик и използват общи административни настройки, например разрешения. Когато създадете колекция от сайтове, автоматично се създава сайт от най-високо ниво в колекцията от сайтове. След това под сайта от най-високо ниво можете да създадете един или повече подсайтове.

йерархична диаграма на колекция от сайтове, показваща сайт на най-високо ниво и подсайтове.

Сайтовете от най-високо ниво и подсайтовете позволяват различни нива на контрол върху функциите и настройките на сайтовете. С помощта на тази йерархия можете да позволите на потребителите да разполагат с главен работен сайт за цял екип, както и индивидуални работни сайтове и споделени сайтове за странични проекти. Можете да създавате отделни колекции от сайтове за различни отдели или за външни уеб сайтове.

SharePoint администратор център колекции настройки на сайта

Как да решите да организирате колекции зависи от размера на вашата организация и нейните бизнес нужди. За информация за създаването на колекции от сайтове вижте Създаване или изтриване на колекция от сайтове.

Ако разбера няколко основни подробности. – например, какво ще се използва колекция от сайтове и които потребителите трябва да имат достъп до нея – и след това това ще ви помогне да вземане на решения за какъв тип шаблон за сайт, за да използвате, колко място за съхранение да разпределите , и колко на брой колекции от сайтове може да се наложи да създадете. Ако трябва да прегледате вашия ограниченията за мястото за съхранение или броя на колекции от сайтове, които се поддържат за вашия план, вижте Ограничения за SharePoint Online.

Ако искате да определите това:

Попитайте това :

Какви шаблони за сайтове да използваме?

Когато създавате колекция от сайтове, можете да използвате шаблон за сайт. Шаблонът за сайт е предварително попълнен със списъци, библиотеки, страници и други елементи или функции, които подпомагат различни бизнес нужди. Можете да използвате шаблона както си е или да персонализирате сайта така, че отговаря на нуждите ви.

Всеки сайт наследява свойствата от шаблона, който сте избрали за колекцията от сайтове. Можете да използвате повече от един шаблон за сайт в колекцията от сайтове.

 • Какъв тип съдържание ще се съхранява в сайтовете?

 • Ще изпълнява ли сайтът специализирана цел?

 • Как трябва хората да взаимодействат с това съдържание?

Колко колекции от сайтове ни трябват?

Бизнес нуждите и общите ви ограничения за място за съхранение ще повлияят върху това решение.

Определени типове сайтове, например публичният уеб сайт, каталогът с приложения, центърът за търсене или хостът на "Моят сайт", съществуват като самостоятелни колекции от сайтове. Някои от тях може да са създадени автоматично за вас, когато се регистрирате за Office 365. Може да ви трябват допълнителни колекции от сайтове, ако организацията ви има други специализирани цели. Например някои групи се нуждаят от ограничен достъп до съдържанието им.

Забележка : Информацията за публичния уеб сайт на SharePoint Online в тази статия важи само ако вашата организация е закупила Office 365 преди 9 март 2015 г. Клиентите, които използват в момента тази функция, ще продължат да имат достъп до функцията най-малко две години след датата на промяната – 9 март 2015 г. Нови клиенти, които са се абонирали за Office 365 след датата на промяната, нямат достъп до тази функция. Оттогава нататък, потребителите на Office 365 имат достъп до водещи в отрасъла предложения на други разработчици, които им позволяват да имат публичен уеб сайт, предоставящ пълно онлайн решение и наличност. За повече информация за тази промяна вижте Информация за промените във функцията за публичен уеб сайт на SharePoint Online в Office 365.

 • Има ли отдели или групи, които трябва да поддържат отделни данни?

 • Ще ви трябват ли други колекции от сайтове за специализирани цели?

 • Планирате ли да използвате приложения за SharePoint (ако е така, препоръчваме ви да създадете сайт "Каталог с приложения")

Колко място за съхранение ни трябва за всяка колекция от сайтове?

Когато организацията ви покупки SharePoint Online услуга, тя е заделено съвкупност от за съхранение на базата на броя на го закупените потребителски лицензи и типа на план на Office 365, го закупили. Общата сума на мястото за съхранение са групирани, така че да можете да определите колко място за съхранение да даде на всяка колекция от сайтове (минималната 50 МБ).

Когато присвоите място за съхранение на нова колекция от сайтове, ще можете да видите общия размер на мястото за съхранение, заделено за вашата организация, и колко от общото място за съхранение за организацията остава да бъде заделена за нови колекции от сайтове. След като зададете размера на място за съхранение за колекция от сайтове, можете винаги да го увеличите по-късно, ако е необходимо. Можете да следите колко място за съхранение се използва от всяка колекция от сайтове и да бъде уведомени с предупреждение, когато някоя колекция от сайтове наближи своето ограничение за заделено място за съхранение.

Ако забележите, че паметта за вашата организация започва да не достига, можете да направите три неща:

 • Намаляване на размера на съдържанието във вашите SharePoint Online сайтове.

 • Изтриване на една или повече колекции от сайтове.

 • Закупуване на още място за съхранение от Microsoft или от вашия доставчик.

Важно е да следите колко място за съхранение се използва и да зададете указания и правила при вашия администратор на колекцията от сайтове и собствениците на сайтове относно ограниченията за размера на файловете, които създавате във вашата организация.

За повече информация вижте управление на място за съхранение ограниченията колекции от сайтове.

 • Колко общо колекции от сайтове мислите, че ще ви трябват?

 • Колко място за съхранение е включено във вашия абонамент?

 • Конкретни колекции от сайтове имат ли по-големи изисквания за място спрямо други според типа или обема на съдържанието, което ще съхраняват?

 • Ще можете да разрешите сайт на потребителите да създават собствени екипни сайтове в рамките на определена колекция? За повече информация за разрешаването на създаване на сайт вижте Позволяване на потребителите да създават собствен екипен сайт.

Имаме ли нужда от поддържане на няколко езика?

Функцията "Многоезичен потребителски интерфейс" (MUI) позволява на потребителите да показват сайтове или уеб страници на език, различен от зададения по подразбиране в сайта или колекцията от сайтове. Функцията MUI не е инструмент за превод; тя само променя езика по подразбиране за показване на определени елементи на интерфейса.

MUI променя потребителския интерфейс само за отделни потребители и не влияе върху показването на сайта за другите потребители. Освен това всяко съдържание, което е било създадено на езика по подразбиране на сайта, ще продължи да се показва на езика по подразбиране.

MUI е включено по подразбиране. Въпреки това ако MUI е да се използва на колекция от сайтове, тогава също трябва да бъде разрешен от администратор на колекцията от сайтове. Вие и собствениците на сайтове трябва да се реши по-рано какви езика по подразбиране да се използва за вашите колекции от сайтове и сайтове, защото след като е зададен език не може да бъде променен.

След като създадете колекция от сайтове, е важно да провери точността на езикова променлива и регионални настройки на сайта. Например когато създавате френски сайтове, езикова променлива ще винаги се настрои във Франция дори ако се намирате в Канада. Следователно, без значение какви от вас език, добра идея е да провери точността на регионалните и езиковите настройки за вашето местоположение.

За повече информация за многоезични сайтове вижте Въведение в многоезичните функции.

 • Трябва ли дадени колекции от сайтове да бъдат създадени на конкретни езици?

Ръководството е набор от правила, роли, отговорности и процеси, които контролират как вашата организация ще обедини усилията си, за да постигне своите бизнес цели. Тези цели са насочени към услугата, която предоставяте, и управлението на интелектуалната собственост, която създават служителите ви. Когато планирате вашите колекции от сайтове, трябва също да съставите план за управлението им.

Когато обмисляте как да структурирате и управлявате вашите колекции от сайтове, обсъдете отговорите на следните въпроси.

Ако искате да постигнете това:

Попитайте това:

Ефективната колекция от сайтове се състои от групи от лица и екипи, които споделят общи цели.

Структурата на вашите колекции от сайтове допринася ли за ефективността на вашата организация?

Защитен сайт, който е отворен за тези, които се нуждаят от информация, но в който информацията е блокирана за тези, които не трябва да я виждат.

Структурата позволява ли архитектурата на информацията да отговори на правните изисквания, нуждите за поверителност и целите на защитата?

Модел на разрешения, който позволява достъп за четене, достъп за записване или и двата.

От какъв тип достъп до съдържанието ще се нуждаят потребителите?

Разрешение за външни потребители на само тези колекции от сайтове, които имат нужда. За повече информация за даване на външните потребители достъп до вашите сайтове вижте споделяне на сайтове или документи с хора извън вашата организация.

Трябва ли потребителите извън компанията да имат достъп?

Управляван план за сайтове, които са добре поддържани.

На кого ще бъде разрешено да създава и управлява сайтовете в колекцията от сайтове?

Местоположения за конкретни действия и приложения, например решения за ограничителен режим.

Какви функции и възможности ще бъдат разрешени на потребителите?

Колекция от сайтове, в която съдържанието е полезно за тези, които споделят сайта.

Съдържанието, намерено в резултатите от търсене, ще бъде ли релевантно за тези, които споделят колекцията от сайтове?

Решение, което може да се управлява и лесно да се надстройва.

Колко персонализация ще разрешите?

Като администратор на SharePoint можете също така ще можете да възстановите изтрити колекции от сайтове. В кошчето ви позволява да възстановите изтрити колекции от сайтове, като те не са в кошчето на по-дълъг от 90 дни. След 90 дни в кошчето на колекцията от сайтове се изтрива автоматично завинаги. Кошчето СК ви дава време да се уверите, че колекцията от сайтове не съдържа данни се нуждае от вашата организация. За повече информация вижте възстановяване на изтрита колекция.

Управление на разрешения и защитаване на съдържание

Важен внимание при създаване и разполагане на колекция от сайтове е разрешение и защита. Управление на вашата потребителска база и осигуряване на съдържание и данни трябва да бъдат смятани за успешен сайт.

Има три административни роли в администрирането на услугите за SharePoint Online :

 • Глобален администратор    Администратор на портала на Office 365 – може да управлява лицензи на услуги, потребители и групи, домейни и абонаментни услуги. В Office 365 глобалният администратор е и администратор на SharePoint Online.

 • Администратор на SharePoint    Глобален администратор, чиято основна роля е да управлява среда на SharePoint Online чрез центъра за администриране на SharePoint. Може да създава и управлява колекции от сайтове, да назначава администратори на колекция от сайтове, да взима решения за настройки на клиенти и да конфигурира услугите за бизнес свързване и защитено хранилище, InfoPath Forms Services, управление на записи, търсене и потребителски профили.

 • Администратор на колекция от сайтове    Потребител с разрешения на администратор за управление на колекция от сайтове. Колекция от сайтове може да има няколко администраторите, но само един основен администратор. SharePoint Online администратор трябва да Задаване на разрешения за основен администратор на колекцията от сайтове при създаване на колекция от сайтове и да добавите още администраторите на колекцията от сайтове по-късно.

Когато създавате колекция от сайтове в SharePoint Online, глобален администратор или администратор на SharePoint назначава администратор на колекция от основен сайт. Това е добра защита да посочите един или повече на администраторите на колекция от сайтове на сайтове като архивиране, точно както е добра практика да имате вторична глобален администратор, налични в Office 365.

За повече информация вижте управление на администраторите на колекция.

SharePoint Online дава възможност за потребителите на сайта да поканите външните потребители (тоест потребители, които нямат лиценз за вашия абонамент за Office 365) за преглед или редактиране на съдържание на сайтове. Ако се чудите за какви видове потребители са отговарящи на изискванията за външни потребители и какво права външен потребител има, вижте управление на външното споделяне за средата на SharePoint Online. Външното споделяне е мощен сътрудничество функция, която може да поддържа нуждите на вашата организация за съвместна работа с външни доставчици, клиенти или клиенти. Въпреки това е важно за управление на външното споделяне внимателно да се гарантира, че всяко съдържание, което не искате споделена защита.

Има три начина, по които потребителите могат да споделят съдържание от вашите сайтове с хора извън организацията:

Външното споделяне е включено по подразбиране за вашата среда на SharePoint Online (клиент) и колекциите от сайтове в нея. Можете да го изключите глобално, преди хората използване на сайтове или докато вие знаете точно как искате да използвате функцията. Може да решите, че искате да разрешите на външното споделяне за конкретна колекция, докато се остави изключен в колекции от сайтове, който ще съхранява съдържанието, което е чувствителна за вашата фирма. Трябва да внимателно подбрани внимание на мястото, където можете да разрешите външно споделяне и какво ниво на външно споделяне позволявате.

В центъра за администриране на SharePoint можете да конфигурирате външното споделяне на две нива:

 1. Можете да включите външното споделяне или изключите глобално за цялата SharePoint Online среда (или клиент).    Освен това ако включите външното споделяне, можете да укажете дали искате да разрешите споделянето само с удостоверени потребители, или ако искате да позволите на потребителите да споделят съдържание с удостоверени потребители и анонимни потребители чрез връзки за гости.

 2. Можете да включите външното споделяне или изключите за отделни колекции.    Това ви дава възможност да се осигури съдържанието на конкретни колекции от сайтове, които не искате да споделите. Можете също да зададете кое ниво на споделяне, които искате да разрешите в колекция от сайтове (споделят с удостоверени потребители, или с удостоверени потребители и анонимни потребители чрез връзки за гости).

За повече информация за разрешаването и управление на външно споделяне вижте управление на външното споделяне за онлайн средата на SharePoint. За информация как потребителите могат да споделят съдържание вижте споделяне на сайтове или документи с хора извън вашата организация.

SharePoint Online IRM използва Microsoft Azure Active Directory правата управление (RMS), технологията за защита на информацията в Office 365. Информация за управлението на правата (IRM) защита може да се приложи към файлове в SharePoint списъци и библиотеки. За да научите повече, прочетете Какво е Microsoft Azure Active Directory управление на правата за?

Когато IRM е разрешено за списък или библиотека, файловете се шифроват, за да могат само упълномощени лица да ги преглеждат или да предприемат действия по тях. Всеки файл с приложено спрямо него управление на права съдържа и лиценз за издаване, налагащ ограничения върху хората, които го преглеждат. Обичайните ограничения включват преобразуване на файла в достъпен само за четене, забрана на копирането на текста, забрана на записване на локално копие, както и на отпечатване на файла. Клиентските програми, които могат да четат типове файлове, поддържани от IRM, използват лиценза за издаване в рамките на файла с управление на права, за да наложат ограниченията. По този начин файлът с управление на права запазва своята защита дори и след като бъде изтеглен.

По подразбиране защитени с IRM е забранено, когато се регистрирате с Office 365. Преди да включите IRM услугата, като се използва Център за администриране на SharePoint, глобален администратор на Office 365 трябва да първо да инсталирате модула Windows PowerShell за управление на правата за достъп и след това се свържете с услугата за управление на правата. За повече информация вижте Настройване на управление за правата на достъп до информация (IRM) в SharePoint Online и Прилагане на информация за управление на правата към списък или библиотека.

Активиране на лични сайтове и социални функции

Потребителски профил е колекция от свойства, която описва потребител на SharePoint. Функции като моите сайтове и търсене на хора използват потребителски профили, за да представят богата, персонализирани опит за потребителите във вашата организация. Тъй като толкова много социални функции разчитате на потребителски профили, конфигурирането на потребителските профили върви ръка в ръка с конфигурирането на социални функции.

Когато се създаде акаунт на потребител с Office 365, администраторът може ръчно да въведе данните за потребителя, включително длъжност, отдел, телефонни номера и други свойства, които се показват в глобалния адресен списък на Office 365. Той може да използва и инструмента за синхронизиране на справочен указател в Microsoft Online Services, за да копира потребителските акаунти от Active Directory на организацията ви (и други обекти от Active Directory) в Office 365. Тази информация се импортира в профила в SharePoint Online на потребителите.

Дали ръчно сте въвели информацията за потребителски профил в справочната услуга на Office 365 или синхронизирани с Active Directory, ако има информация, която искате да добавите към потребителски профили, но липсва поле за него, след това може да помислите за създаване на SharePoint Онлайн свойство на потребителски профил. Можете също да дефинирате правилата за какво е поведението на тези свойства.

Допълнителните свойства за потребителски профили могат да подобрят социалните функции в SharePoint за организацията ви, като търсене на хора и препоръки. Можете например да създадете свойство за потребителски профил за текущи проекти, по които работи даден служител, което ще позволи на други хора да намират специалисти в конкретни области.

Имайте предвид, че тези свойства са специфични за SharePoint Online и тази информация не ще бъдат реплицирани в Office 365. Това означава, че услугите на Office 365, например Exchange Online или Skype за бизнеса, няма да виждате тази информация, защото тя няма да бъдат добавени към глобалния адресен списък.

Когато планирате потребителски профили, можете да започнете с оценка на нуждите от съвместна работа на организацията ви, като вземете предвид отговорите на въпросите по-долу. За да ограничите обхвата на планирането, фокусирайте се върху добавянето на свойства, които разрешават ключови бизнес нужди или сценарии за всяка колекция от сайтове. Ако някое релевантно свойство не адресира конкретни сценарии, изчакайте, докато се появи нужда по време на обикновените операции, вместо да планирате добавянето на свойството само защото мислите, че може да ви потрябва в бъдеще. Възможно е да няма нужда да добавяте нови свойства изобщо.

За да определите това:

Попитайте това:

Кои свойства ще използвате за вашия основен потребителски профили? Свойства са важни при намиране на потребители, създаване на аудитории, за да използвате, когато насочване на съдържанието и за създаване на релации между колеги и работни групи.

Отговарят ли на нуждите ви свойствата на потребителските профили по подразбиране?

Как ще потребителите попълват тази информация, и кой ще може да го видите?

Ако създавате нови свойства, какви правила трябва да бъдат приложени към тях?

Ще ви трябват ли съгласувани класификация да помогне на услугата за търсене на SharePoint съвпадат и намиране на потребители? Да предположим например, създавате свойство на профил, което се нарича "Питайте ме за". В това свойство искате да управлявате това, което потребителите могат да въвеждат в това поле. Ако можете да ги въведете в тяхна собствена стойност те може да напишете по-различно от как някой ще го потърсите. В този случай може да искате да създадете набор от изрази, който указва какви опции, потребителят може да избере да попълват тази информация.

Искате ли да създадете набор от термини, за да предоставите на потребителите набор от опции как да попълват новото свойство за профила?

За повече информация за набори от изрази вижте Въведение в управлявани метаданни.

Забележки : 

 • Докато инструмента за синхронизиране на справочен указател (DirSync) позволява Active Directory потребителски профили да бъдат мигрирани и синхронизира с SharePoint Online, Active Directory информация важи само в една посока – от локално разполагане на Active Directory към SharePoint Online. Това гарантира, че информацията за потребителите в SharePoint Online отразява най-актуалната и точна състоянието на вашите потребителски данни в Active Directory. За повече информация за справочната услуга на Office 365 прочетете Настройка на синхронизиране на справочен указател за Office 365 и Разполагане на Office 365 синхронизиране на справочен указател (DirSync) в Microsoft Azure.

 • Когато потребителските профили се синхронизират с Active Directory, можете също и да синхронизирате групи от Active Directory. Синхронизирането на групи дава на SharePoint Online информация кои потребители на кои групи са членове.

 • Ако администраторът ви на Active Directory е създал атрибути по избор в Active Directory, тази информация няма да се нанесе в свойствата на Office 365 по подразбиране и няма да се синхронизира.

За повече информация за управление на потребителски профили вижте управление на потребителски профили в SharePoint Online.

Аудиториите в SharePoint ви позволяват да се показва съдържанието на потребителите въз основа на техните работа или задача. Аудиториите може да се дефинира от един или комбинация от елементи: членството в списък за разпространение, група за защита на Windows, SharePoint група; организация роля; или публични свойства в потребителски профили, можете да насочите съдържание към аудиториите за връзките за навигация, елементи от списъци, елементи на библиотека и уеб части.

Преди да създадете аудитории за насочване на съдържание, трябва да определите заедно с администраторите на колекциите от сайтове и собствениците на сайтове какви елементи на сайта ще се използват на техните сайтове. Това ще ви помогне да обмислите как хората ще взаимодействат с различните сайтове и да определите как искате да използвате насочването на съдържание.

Веднъж дефинирана, аудитории може да се използва, за да насочите съдържание по много начини. Например за програми на Microsoft Office 2016, можете да дефинирате връзките, които се показват в Запиши като > SharePoint скорошни папкии да зададете аудитории, които може да видите всяка връзка. В лични сайтове (известен преди като моите сайтове) можете да зададете аудитории за на връзките за навигация на сайт, които се появяват в горната лента за връзки. В среда, в която са конфигурирани аудитории сайт администраторите могат да използват уеб части, за да насочвате съдържание от аудиторията.

При планиране на аудитории целта трябва да е да се намери възможно най-малкият набор от ключови аудитории според нуждите на организацията ви.

SharePoint Online аудитории се различават от разрешенията на SharePoint. Ако искате да забраните на дадено лице достъп до конкретен сайт, Библиотека с документи или документ, след което можете да направите това чрез конфигуриране на разрешения. За повече информация за планиране на това вижте планиране на вашата стратегия за разрешения.

За повече информация за управление на аудитории вижте управление на потребителски профил аудиториите в SharePoint Online.

Моите сайтове са лични сайтове, които предоставят богат набор от социалните мрежи и функции за сътрудничество на всеки член на вашата организация. Освен това моите сайтове предоставят потребители на Office 365 едно централно място, където те могат да съхранявате, споделяте и проследяване на информацията, която те интересува. Потребителите имат достъп до своите лични сайтове, като щракнете върху сайтове в началото на сайта на SharePoint Online. Щракнете върху информационен канал или OneDrive ще отнеме потребител на различни места на "Моят сайт", след като колекцията от сайтове "Моят сайт" е създаден. Също така ако щракнете върху потребителско име в горния десен ъгъл на всяка страница и щракнете върху за мен, това ще ви насочи към страницата "Моят сайт", която описва дейностите на собственика на "Моят сайт".

Като администратор на SharePoint Online можете да персонализирате съдържанието на "Моят сайт" за всеки потребител във всяка организация и да разрешите правилата за защита на поверителността.

По подразбиране "Моите сайтове" имат три основни компонента:

 • Моят информационен канал е целева страница по подразбиране. Тази страница показва информационен канал на последните дейности, свързани с вашите указания колеги и интереси. Потребителите могат да персонализират своите информационни от следните колеги, указващо интереси, и конфигуриране на вида на дейностите, които искат да следват.

 • Моите OneDrive за бизнеса съдържание е страница с уеб части, която показва съдържанието на даден потребител е съхранил в моя сайт.

 • Моите сайтове е страница с връзки към сайтове, които потребителите са решили да следват и връзки към предложени сайтове.

 • За мен показва страницата с профила на потребителя до други хора в организацията, където потребителите могат да споделят своите опит, профила на снимки и т.н. Въпреки че моят информационен канал и моя OneDrive за бизнеса съдържание страници са достъпни само за потребителя, на страницата Моят профил видите Ето това този потребител и други хора в организацията при достъп до сайта на потребителя.

За ефективно план за моите сайтове, SharePoint Online администратор трябва да определи това, което изисква квотата за моите сайтове. Също така SharePoint Online администратор да зададете конфигурация на важна информация, например местоположения на надеждни хостове, предпочитан център за търсене, какви акаунти или групи ще имате разрешения за четене на моите сайтове и други поверителност и настройки за защита, които могат да бъдат намерени в служителите, под потребителски профили. Администратор на SharePoint Online контроли на свойства на потребителски профили, които се показват на страниците на профили на потребителите на "Моят сайт".

Администратори на колекция от сайтове или собствениците на сайта да определите дали Сайта емисия функция, налична в екипни сайтове, ще бъде включено за сайт. Включването на тази функция на ще създаде конкретни сайтове информационен канал и Microfeed, които може да се прочете на сайта, или последвано от моя сайт.

Следващата таблица съдържа насоки за разрешения за социалните функции:

Разрешение

Ръководство

Създаване на личен сайт

По подразбиране всички удостоверени потребители могат да създават уеб сайт "Моят сайт". Уверете се, че искате настройката по подразбиране да се прилага за организацията. Вместо това можете да използвате една или повече групи за защита, за да предоставяте разрешението "Създаване на личен сайт" на подмножество от потребители в организацията.

Използване на социални функции

По подразбиране всички удостоверени потребители да добавите оценки и социални етикети за документи, към други елементи на SharePoint Online и към други елементи, като например външни уеб страници и публикации в блог. Потребителите да оставите импровизирано бележки на профилни страници на сайт на моя уеб сайт или всяка SharePoint Online страница. Като алтернатива можете да използвате една или повече групи за защита, за да дадете разрешение за използване на социални функции подмножество на потребители в една организация.

Използване на лични компоненти

По подразбиране всички удостоверени потребители могат да редактират своите профили, да добавят или редактират колеги и да добавят или редактират членства. Вместо това можете да използвате една или повече групи за защита, за да предоставите разрешение за използване на персонални функции на подмножество от потребители в организацията.

Специално съображение

Функциите на "Моят сайт", които изискват специални съображения, са следните:

 • Информационен канал    По подразбиране е разрешена функцията за информационен канал, позволява на потребителите на сайта да следват колега дейности на страницата на информационния канал на техните Моите места. Потребителите могат само да преглеждат дейности в информационния канал, за който имат разрешение. При планиране на моите сайтове, които трябва да Помислете за поверителността на тази функция и предоставете намаляване на решения на базата на вашите изисквания.

 • Инструментът за етикети и бележки    Инструмент за етикети и бележки може да бъде включван или изключите в Център за администриране на SharePoint с помощта на чрез задаване на разрешение за използване на етикети и бележки. Тази настройка се прилага към всички потребители, които имат разрешение за Използвай етикети и бележки.

За повече информация за управление на моите сайтове вижте управление на "Моят сайт" настройки за SharePoint Online.

Има някои функции, които могат да бъдат конфигурирани или управляват глобално от центъра за администриране на SharePoint. За да ви помогне да план време и ресурси, е полезно да се оцени дали вашата организация има бизнес нужда за определени функции.

Тази стъпка ще ви помогнат да определите къде може да се наложи да се включат обект експерти въпрос във вашата организация да помогне партньор с администратор на служителя в планирането на конфигурацията на тези функции. Например за да съберете необходимите изисквания за конфигуриране на функции като хранилището на изрази, или функции за управление на записи, като организатор на съдържание, може да се наложи да си сътрудничат с хора във вашата организация, които са отговорни за корпоративни класификация, управление на записи, или управление на съдържание.

Трябват ли ви тези възможности?

За да научите повече за настройването на това, отидете тук:

Проектантите на сайтове искат да могат да създават и публикуват разрешени за браузър формуляри, които потребителите на сайтовете могат да попълват.

InfoPath Forms Services позволява формуляри, за да се рендира в браузъра. Той е достъпен за E3 и E4 планове на Office 365. InfoPath Forms Services се поддържа от SharePoint Server 2016.

Трябва да работите с бизнес данни, които са съхранени във външни приложения, и искате да можете да интегрирате данни в сайтове на SharePoint Online.

Можете да използвате услугите за бизнес свързване, за да осъществите връзка с източници на данни, като бази данни на SQL Azure или уеб услуги на Windows Communication Foundation (наричани още WCF).

Ще искате да създавате и използвате класификации, за да класифицирате и организирате информацията на сайтовете.

Можете да използвате инструмента за управление на хранилище за изрази, за да създавате, импортирате и управлявате йерархични колекции от централно управлявани елементи (наречени набори от термини).

Трябва автоматично да изпращате съдържание до конкретни местоположения въз основа на критерии за управление на записи или управление на документи.

Трябва да конфигурирате търсене за средата на SharePoint Online .

Искате да предоставите на потребителите възможност да намират и инсталират вътрешно разработени бизнес приложения или приложения от други доставчици, за да персонализират и разширяват сайтове.

Искате да създадете център за откриване на електронни данни за управляване на съдържание, което може да е част от заявки за откриване на електронни данни при разследвания, одити или юридически казуси.

Центърът за откриване на електронни данни е колекция от сайтове и трябва да бъде създаден в центъра за администриране на SharePoint. Шаблонът за центъра за откриване на електронни данни се намира в раздела "Корпоративен" в диалоговия прозорец "Нова колекция от сайтове". Всеки нов случай става сайт в колекцията от сайтове "Център за откриване на електронни данни".

Като част от вашия планиране трябва да изчислите дали вашата организация има конкретни бизнес нужди, които да се наложи да използвате други услуги или приложения, за да персонализирате SharePoint Online. Например вашата организация да се наложи да мигрирате голям обем на съдържанието или голям брой потребители към вашия сайт на SharePoint Online . Или може да имате бизнес процеси, които изискват поддръжка за списъци с разрешен имейл. Ако мислите, че вашата организация може да се възползвате от други услуги или приложения, моля, разгледайте професионални услуги и приложения, налични от партньори в Центъра за партньори на Microsoft. Можете да намерите експерти, които да ви помогне да разположите в облака или Персонализирайте Microsoft Office 365 за нуждите на вашия бизнес. Това е добра идея да преглеждате и да проучите налични услуги на трети лица и решения в началото на процеса на планиране.

Връщане към Планиране ръководство за SharePoint Online за Office 365 за фирми.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×