Управление на групи за Office 365 с помощта на PowerShell

Последна актуализация 18 април 2018 г.

Тази статия предоставя стъпките за извършване на често използвани задачи за управление за групи в Microsoft PowerShell. Освен това посочва и кратките команди на PowerShell за групи. За информация относно управлението на сайтове на SharePoint вижте Управление на сайтове на SharePoint Online с помощта на PowerShell.

Често използвани задачи за управление на групи на Office 365

Връзка към указанията за използване на групите на Office 365

Когато потребителите създават или редактират група в Outlook, можете да им покажете връзка към указания за използване на вашата организация. Например дали изисквате конкретен префикс и суфикс, който трябва да се добави към името на групата.

Използвайте Azure Active Directory PowerShell, за да насочите потребителите към указанията за използване на групите на Office 365 на вашата организация. Вижте в Кратки команди на Azure Active Directory за конфигуриране на настройки на групи и следвайте стъпките в Създаване на настройки на ниво справочен указател, за да дефинирате хипервръзката към указанията за използване. След като изпълните кратката команда на AAD, потребителите ще виждат връзката към вашите указания, когато създават или редактират група в Outlook.

Създаване на нова група с връзка към указания за използване

Щракнете върху "Указания за използване на групата", за да видите указанията за групи на Office 365 за вашата организация

Разрешаване на потребителите да използват опцията за Изпращане като група на Office 365

Можете да извършите това и в центъра за администриране на Exchange. Вижте Позволяване на членовете да изпращат като или да изпращат от името на група на Office 365.

Ако искате да разрешите на вашите групи на Office 365 да използват опцията "Изпращане като", използвайте кратките команди Add-RecipientPermission и Get-RecipientPermission, за да конфигурирате това. След като разрешите тази настройка, потребителите от група на Office 365 могат да използват Outlook или Outlook в уеб, за да изпращат и отговарят на имейли като групата на Office 365. Потребителите могат да отидат в групата, да създадат нов имейл и да променят полето "Изпрати като" на имейл адреса на групата.

Забележка: Когато съставяте имейл с опцията "Изпращане като", ще трябва да добавите имейл адреса на групата в полето ЯК, така че съобщението да се изпрати на групата и да се покаже в груповите разговори.

Засега единственият начин да актуализирате правилата за пощенска кутия е чрез PowerShell.

 • Използвайте тази команда, за да зададете псевдонима на групата.

  $groupAlias = "TestSendAs"
 • Използвайте тази команда, за да зададете псевдонима на потребителя.

  $userAlias = "User"
 • Използвайте тази команда, за да подадете псевдонима на групата на кратката команда Get-Recipient, за да получите данните за получателя.

  $groupsRecipientDetails = Get-Recipient -RecipientTypeDetails groupmailbox -Identity $groupAlias
 • След това името на набелязания получател (група) трябва да бъде подадено на кратката команда Add-RecipientPermission. Псевдонимът на потребителя, за когото ще се даде разрешение "Изпрати като", ще бъде присвоен на параметъра -Trustee.

  Add-RecipientPermission -Identity $groupsRecipientDetails.Name -Trustee $userAlias -AccessRights SendAs
 • След като кратката команда се изпълни, потребителите могат да отидат в Outlook или Outlook в уеб, за да изпращат като група, като добавят имейл адреса на групата в полето От.

Създаване на секретност за групите на Office във вашата организация

Можете да създадете нива на секретност, които потребителите във вашата организация да задават, когато създават група на Office 365. Например можете да позволите на потребителите да задават "Стандартна", "Секретна" и "Строго секретна" за групите, които създават. Нивото на секретност за групите не е зададено по подразбиране, а трябва да го създадете, за да могат вашите потребители да го настройват. Използвайте Azure Active Directory PowerShell, за да насочите потребителите към указания за използване на групите на Office 365 на вашата организация.

Вижте Кратки команди на Azure Active Directory за конфигуриране на настройки на групи и следвайте стъпките в Създаване на настройки на ниво справочен указател, за да дефинирате нивото на секретност за групите на Office 365.

$setting[“ClassificationList”] = “Low Impact, Medium Impact, High Impact”

За да свържете описание с всяко ниво на секретност, можете да използвате настройките за атрибута ClassificationDescriptions, за да го дефинирате.

$setting[“ClassificationDescriptions”] ="Classification:Description,Classification:Description", where Classification matches the strings in the ClassificationList.

Например:

$setting[“ClassificationDescriptions”] = "Low Impact: General communication, Medium Impact: Company internal data , High Impact: Data that has regulatory requirements"

След като изпълните кратката команда на Azure Active Directory по-горе, за да зададете вашето ниво на секретност, изпълнете кратката команда Set-UnifiedGroup, ако искате да зададете ниво на секретност за конкретна група.

Set-UnifiedGroup <LowImpactGroup@constoso.com> -Classification <LowImpact> 

Или създайте нова група с ниво на секретност.

New-UnifiedGroup <HighImpactGroup@constoso.com> -Classification <HighImpact> -AccessType <Public> 

Прегледайте Използване на PowerShell с Exchange Online и Свързване към Exchange Online за PowerShell за повече информация относно използването на PowerShell на Exchange Online.

След като тези настройки са разрешени, собственикът на групата ще може да избере ниво на секретност от падащото меню в Outlook в уеб и Outlook и да го запише от страницата Редактиране на групата.

Изберете класификация на групи на Office 365

Скриване на групи за Office 365 от глобалния адресен списък

Можете да укажете дали дадена група на Office 365 да се появява в глобалния адресен списък (GAL) и други списъци във вашата организация. Например ако имате група на юридическия отдел, която не искате да се показва в списъка с адреси, можете да укажете тази група да не се появява в глобалния адресен списък. Изпълнете кратката команда Set-UnifiedGroup, за да скриете групата от адресния списък, ето така:

 Set-UnifiedGroup -Identity "Legal Department" -HiddenFromAddressListsEnabled $true

Позволяване само вътрешни потребители да изпращат съобщение до група на Office 365

Ако не искате потребителите от друга организация да изпращат имейли до група на Office 365, можете да промените настройките за тази група. Това ще позволи само вътрешни потребители да изпращат имейл до вашата група. Ако външен потребител се опита да изпрати съобщение до тази група, той ще бъде отхвърлен.

Изпълнете кратката команда Set-UnifiedGroup, за да актуализирате тази настройка, ето така:

Set-UnifiedGroup -Identity "Internal senders only" - RequireSenderAuthenticationEnabled $true

Добавяне на имейл съвети към групите в Office 365

Всеки път, когато подател се опита да изпрати имейл до група на Office 365, може да види показан имейл съвет.

Изпълнете кратката команда Set-UnifiedGroup, за да добавите имейл съвет към групата:

Set-UnifiedGroup -Identity "MailTip Group" -MailTip “This group has a MailTip”

Освен имейл съвет, можете също да зададете MailTipTranslations, което указва допълнителни езици за имейл съвета. Ако например искате да имат превод на испански, изпълнете следната команда:

Set-UnifiedGroup -Identity "MailaTip Group" -MailTip "This group has a MailTip" -MailTipTranslations "@{Add="ES:Esta caja no se supervisa."

Промяна на показваното име на групата за Office 365

Показваното име указва името на групата на Office 365. Можете да видите това име в своя център за администриране на Exchange или портал за администриране на Office 365. Можете да редактирате показваното име на групата или да присвоявате показвано име на съществуваща група на Office 365, като изпълните команда Set-UnifiedGroup:

Set-UnifiedGroup -Identity "mygroup@contoso.com" -DisplayName “My new group”

Управление на снимки на потребителите в групи на Office 365

Име на кратката команда

Описание

Get-UserPhoto

Използва се за преглед на информация за снимката на потребителя, свързана с даден акаунт. Снимките на потребителите се съхраняват в Active Directory

Set-UserPhoto

Използва се за свързване на снимка на потребител с акаунт. Снимките на потребителите се съхраняват в Active Directory

Remove-UserPhoto

Премахване на снимка за група на Office 365

Промяна на настройката по подразбиране за групите на Office 365 за Outlook на "Публична" или "Лична"

По подразбиране групите на Office 365 за Outlook се създават като "Лична". Ако организацията ви иска групите на Office 365 за Outlook да се създават като "Публична" по подразбиране (или обратно като "Лична"), използвайте този синтаксис на кратка команда на PowerShell:

Set-OrganizationConfig -DefaultGroupAccessType Public

За да зададете като "Лична":

Set-OrganizationConfig -DefaultGroupAccessType Private

За да проверите настройката:

Get-OrganizationConfig | ft DefaultGroupAccessType

За да научите повече, вижте Set-OrganizationConfig и Get-OrganizationConfig.

Кратки команди за групи на Office 365

Следните кратки команди наскоро са пуснати за групите на Office 365: Ако не можете да ги използвате, вашият абонамент за Office 365 все още не е актуализиран с тази функция. Проверете в своя център за съобщения и прегледайте пътната карта за Office 365.

Име на кратката команда

Описание

Get-UnifiedGroup

Използвайте тази кратка команда, за да търсите съществуващи групи на Office 365 и да преглеждате свойствата на груповия обект.

Set-UnifiedGroup

Актуализиране на свойствата на определена група на Office 365

New-UnifiedGroup

Създайте нова група на Office 365. Тази кратка команда предоставя минимален набор от параметри. За настройка на стойности за разширени свойства използвайте Set-UnifiedGroup след създаването на новата група

Remove-UnifiedGroup

Изтриване на съществуваща група на Office 365

Get-UnifiedGroupLinks

Извличане на информация за членовете и собствениците за група на Office 365

Add-UnifiedGroupLinks

Добавяне на стотици или хиляди потребители или нови собственици към съществуваща група на Office 365

Remove-UnifiedGroupLinks

Премахване на членове и собственици от съществуваща група на Office 365

За повече информация

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×