Управление на актуализирането на външни препратки (връзки)

Когато създавате външни препратки (наречени също връзки), можете да контролирате дали външните препратки да остават актуални и кога да се актуализират. Ако друг потребител е променил стойността в някоя клетка, Microsoft Excel няма да потърси новата стойност, ако вие не му кажете.

Научете повече за външните препратки

Работната книга, съдържаща връзките, се нарича работна книга местоназначение, а работната книга, с която е свързана, се нарича работна книга източник. Ако работната книга, която сте отворили (наречена файл местоназначение), съдържа връзки към други работни книги или файлове (наречени файлове източник) и файловете източници са променени, тогава връзките в отворената от вас работна книга може да показват остаряла информация.

Работната книга съдържа връзки

1. Работната книга местоназначение съдържа външната препратка.

2. Външната препратка (или връзка) е препратка към диапазон от клетки в работната книга източник.

3. Работната книга източник съдържа клетката и стойността, която в действителност се извлича и поставя в работната книга местоназначение.

Управление на връзки към други работни книги

Когато работната книга източник и работната книга местоназначение са отворени от един и същ компютър, връзките се актуализират автоматично. Когато отворите работна книга местоназначение, а работната книга източник не е отворена, може да бъдете предупредени от лентата на сигурността относно актуализацията на връзки. Можете да зададете дали лентата на сигурността да ви предупреждава и дали да се актуализират всички връзки, когато предупреждението не се появява. Можете също да актуализирате само някои от връзките, ако работната книга съдържа повече от една връзка.

Ръчно актуализиране на всички връзки или на нито една връзка в работна книга

 1. Затворете всички работни книги. Ако една работна книга източник е отворена, а другите са затворени, актуализациите няма да бъдат еднакви.

 2. Отворете работната книга, съдържаща връзките.

 3. За да актуализирате връзките, в лентата на сигурността щракнете върху Опции, а след това върху Разреши това съдържание.

Ръчно актуализиране само на някои от връзките към други работни книги

 1. Затворете всички работни книги.

 2. Отворете работната книга, съдържаща връзките.

 3. В раздела Данни, в групата Връзки щракнете върху Редактиране на връзки.

  Връзки с данни

 4. В списъка Източник щракнете върху свързания обект, който искате да актуализирате.

  За да изберете няколко връзки, задръжте натиснат клавиша Ctrl и щраквайте върху всеки следващ свързан обект.

  За да изберете всички връзки, натиснете клавиша Ctrl+A.

 5. Щракнете върху Актуализирай стойностите.

Управление на подканата при стартиране за актуализиране на всички връзки

Можете да решите дали да актуализирате връзките автоматично при стартиране, или след това.

Не питай дали да се актуализират връзките за тази работна книга, а ми позволи да контролирам дали връзките са актуализирани

Предупреждение: Тази опция засяга всички потребители на работната книга. Ако изберете да не актуализирате връзките и да не се показват въпроси, потребителите на работната книга няма да знаят, че данните не са актуални.

 1. В раздела Данни, в групата Връзки щракнете върху Редактиране на връзки

 2. Щракнете върху Подкана при стартиране.

 3. Изберете желаната опция.

Забележка: Дори ако зададете на Excel да не задава въпроси за актуализиране на връзките, ще продължавате да бъдете уведомявани, ако има някакви невалидни връзки.

Решаване дали да се актуализират връзките по време на подкана при стартиране

Има много решения, които можете да вземете в диалоговия прозорец Подкана при стартиране.

Ако не помните дали сте създавали връзки

 1. В раздела Данни, в групата Връзки щракнете върху Редактиране на връзки.

 2. Щракнете върху Подкана при стартиране.

 3. Щракнете върху Не показвай известяване и не актуализирай автоматичните връзки.

Възможно е случайно да се създаде връзка между работни книги чрез преместване или копиране на диапазон, работен лист или диаграма. Отворете работната книга, намерете връзките, които са създадени, и или прекъснете връзката, или я заменете със стойност.

Прекъсване на връзка към източник

Важно: Когато прекъснете връзка към източник, всички формули, които използват източника, се преобразуват в тяхната текуща стойност. Например връзката =SUM([Budget.xls]Annual!C10:C25) би се преобразувала в =45. Тъй като това действие не може да бъде отменено, добре е да запишете версията на файла.

 1. В раздела Данни, в групата Връзки щракнете върху Редактиране на връзки.

 2. В списъка Източник щракнете върху връзката, която искате да прекъснете.

  • За да изберете няколко свързани обекта, дръжте натиснат клавиша CTRL и щраквайте върху всеки следващ свързан обект.

  • За да изберете всички връзки, натиснете клавиша Ctrl+A.

 3. Щракнете върху Прекъсни връзката.

 4. Ако връзката е използвала дефинирано име, името не се премахва автоматично. Може също така да пожелаете да изтриете името.

  За да изтриете име

 5. В раздела Формули, в групата Дефинирани имена щракнете върху Диспечер на имената.

 6. В колоната Име щракнете върху името, което искате да изтриете, и след това щракнете върху Изтрий.

 7. Ако използвате диапазон от външни данни, някой параметър на заявка може също да използва данни от друга работна книга. Може да поискате да потърсите и да премахнете всякакви връзки от тези типове.

Заместване на отделна формула с нейната изчислена стойност

Когато заместите формула с нейната стойност, Excel окончателно премахва формулата. Ако случайно заместите формула със стойност и искате да възстановите формулата, щракнете върху Отмени Бутонът "Отмени" непосредствено след като въведете или поставите стойността.

 1. Изберете клетката, съдържаща формулата.
  Ако формулата е формула за масив, изберете диапазона, съдържащ формулата за масив.
  За да изберете диапазон, които съдържа масив   

  1. Щракнете върху произволна клетка в диапазона на масива.

  2. В раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху Намиране и избор, а след това върху Специален избор на клетки.

  3. В диалоговия прозорец Специален избор на клетки щракнете върху Текущ масив.

 2. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Копирай изображение на бутон .

 3. Щракнете върху Постави Изображение на бутон .

 4. Щракнете върху стрелката до Опции за поставяне изображение на бутон и след това щракнете върху Стойности изображение на бутон .

Ако знаете, че не сте свързани с източника

Щракнете върху Не актуализирай. Excel не може да актуализира от източник, който не е свързан. Например източникът може да е в мрежа, към която не сте свързани.

Ако искате данните в настоящия им вид и не искате да ги замествате с нови данни

Щракнете върху Не актуализирай.

Ако последния път сте се опитали да актуализирате и това е отнело много време

Щракнете върху Не актуализирай. Ако данните не е нужно да бъдат съвсем актуални, можете да спестите време, като не актуализирате всички връзки. След отварянето на работната книга, в раздела Данни, в групата Връзки щракнете върху Редактиране на връзки и след това актуализирайте само връзките от необходимите ви източници.

Ако работната книга е създадена от някого другиго и не знаете защо виждате тава подканване

Щракнете върху Не актуализирай. Обърнете се към собственика на работната книга. Можете също да изследвате какви връзки има в работната книга. В раздела Данни, в групата Връзки щракнете върху Редактиране на връзки.

Ако отговаряте на запитването всеки път по един и същ начин и не искате то да се появява отново

Можете да отговорите на подканата при стартиране по подходящ начин и да избегнете появяването му в тази работна книга.

Не питай за всички работни книги, които отварям, и актуализирай връзките автоматично    

Тази опция засяга всяка работна книга, която е отворена на компютъра. Потребителите, които са отворили работната книга на друг компютър, не се засягат.

 1. Щракнете върху раздела Файл, щракнете върху Опции, а след това щракнете върху категорията Разширени.

  В Excel 2007 щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , върху Опции на Excel и след това върху категорията Разширени.

 2. Под Общи изчистете квадратчето Искай разрешение за актуализиране на автоматичните връзки. Ако това квадратче за отметка е изчистено, връзките се актуализират автоматично и не се показва предупреждение.

Подкана по един и същ начин за всеки потребител на тази работна книга    

Предупреждение: Тази опция засяга всички потребители на работната книга. Ако изберете да не актуализирате връзките и да няма подкана, потребителите на работната книга няма да знаят, че данните не са актуални.

 1. В раздела Данни, в групата Връзки щракнете върху Редактиране на връзки.

 2. Щракнете върху Подкана при стартиране.

 3. Изберете желаната опция.

Забележка: Ще продължите да бъдете уведомявани за всички прекъснати връзки.

Ако знаете, че работната книга, към която Excel се опитва да се свърже, е достъпна

Щракнете върху Актуализирай. Това ви осигурява най-новите данни.

Ако използвате параметрична заявка

Връзка към параметрична заявка не може да бъде актуализирана, ако работната книга източник не се отвори.

 1. Щракнете върху Не актуализирай.

 2. Затворете работната книга местоназначение.

 3. Отворете работната книга източник.

 4. Отворете работната книга местоназначение.

 5. Щракнете върху Актуализирай.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×