Управление кой може да създава групи на Office 365

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Сътрудници: Даян Фейгъл
Последна актуализация 30 август, 2017

Тъй като е толкова лесно за потребителите да създават групи в Office 365, не са били с искания за създаването им от името на други хора. В зависимост от вашата фирма обаче, може да искате да управлявате кой има възможност за създаване на групи. Защо това?

Тази статия ви дава стъпките, за да изключите възможността за създаване на групи във всички групи, които използват услугите на Office 365: Outlook, планиране, SharePoint, Yammer и екипи на Microsoft. Само хора, които са в група за защита, които създавате ще могат да създават групи за Office 365 в тези приложения.

За да определите кой създава групи на Office 365, можете да използвате Windows PowerShell, който е много прилича на въвеждане на команди в C:\ среда в стария DOS среда. Ако не сте използвали PowerShell, тази задача не е чудесно Въведение в използването на това. Ние ви преведе през това, което трябва да направите, стъпка по стъпка.

Какво трябва да знаете, преди да започнете

 • Команди на PowerShell в тази статия само промените кой може да създава групи на Office 365. Те няма да засегнат останалата част от средата на Office 365.

 • Можете да приложите стъпките в тази статия само веднъж във вашата организация, за защита на една група. Ако се опитате да ги прилага отново за друга група за защита, ще получите съобщение за грешка, която изглежда по следния начин:

  A conflicting object with one or more of the specified property values is present in the directory.
 • Стъпките в тази статия не попречат на членове от следните роли да създадете Групи за Office 365 в Център за администриране на Office 365. Въпреки това, тя не им позволява да създаването на Групи за Office 365 от приложения на.

  • Глобалните администратори на Office 365

  • Администратор на пощенска кутия

  • Партньор Tier1 поддръжка

  • Партньор Tier2 поддръжка

  • Адресна книга автори

  Ако сте член на една от тези роли, можете да създадете Групи за Office 365 за ограничени потребители и след това да дадете на потребителя като собственик на групата.

 • Това е важно да използвате група за защита – както е описано в стъпка 1 на тази статия - да ограничите кой може да създава групи на Office 365. Не се опитате да използвате група на Office 365 за това. Ако се опитате да използвате група на Office 365, членове няма да можете да създадете група от SharePoint, защото тя проверява за група за защита.

 • Задаване на Set-MSOLCompanySettings -UsersPermissionToCreateGroupsEnabled $True разрешава само разрешения за потребители за създаване на групи за защита, не групи на Office 365. За повече информация за тази кратка команда вижте Set-Msolcompanysettings.

 • Да речем, изпълнете стъпките в тази статия и да дадете някои хора възможност да създават Групи за Office 365. Но по някаква причина те не могат! Проверете дали те не се блокират до техните пощенски кутии OWA.

Инсталиране на версията за предварителен преглед на Модул на Azure Active Directory за Windows PowerShell

ВАЖНО: Процедурите в тази статия изискват версията за ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД на Модул на Azure Active Directory за Windows PowerShell и по-конкретно, модул AzureADPreview, версия 2.0.0.137 or later.

Като най-добра практика препоръчваме винаги да поддържате най-новите версии: деинсталирайте старата версия на AzureADPreview и изтеглете най-новата, преди да изпълнявате команди на PowerShell.

 1. Отворете Windows PowerShell като администратор:

  1. В лентата за търсене въведете Windows PowerShell.

  2. Щракнете с десния бутон върху Windows PowerShell и изберете Изпълнявай като администратор.

   Отворете PowerShell с "Изпълнявай като администратор".

  Ще се отвори изскачащият прозорец на Windows PowerShell. Подканата C:\Windows\system32 означава, че сте го отворили като администратор.

  Как изглежда PowerShell, когато го отворите за пръв път.

 2. За да деинсталирате предишна версия на AzureADPreview, изпълнете тази команда:

  Uninstall-Module AzureADPreview
 3. За да инсталирате най-новата версия на AzureADPreview, изпълнете тази команда:

  Install-Module AzureADPreview

  В съобщението за ненадеждно хранилище въведете Y. Инсталирането на новия модул ще отнеме около минута.

Стъпка 1: Създаване на група за защита за потребители, които трябва да създадете Групи за Office 365

Само една група за защита във вашата организация може да се използва, за да управлявате кой е в състояние да създаде Групи за Office 365. Но можете да влагате други групи за защита като членове на тази група. Например групата, наименувана позволяват създаването на групи е група за определена защита и групите име Microsoft Planner потребители и потребители на Exchange Online са членове на тази група.

 1. В Център за администриране на Office 365създаване на група от тип група за защита. Запомнете името на групата! Ще ви потрябва по-късно.

  Създаване на група за защита в центъра за администриране.

 2. Добавяне на хора или други групи за защита, които искате да могат да създават Групи за Office 365 групи във вашата орг.

За подробни инструкции вижте Създаване, редактиране или изтриване на група за защита в центъра за администриране на Office 365.

Стъпка 2: Изпълнение на PowerShell команди

Най-често срещаните грешки не се налага, модул за визуализация и правописни грешки. Вместо да въвеждате всяка команда, копиране и поставяне на командите и примерите в тази статия. Можете да използвате лявата и дясна стрелка, за да се придвижвате в команда, преди да изпълните и нагоре и надолу, за да превъртите назад в предишната команди. Ако допуснете грешка, ще получите куп червен текст, указващ Възникна грешка. Просто опитайте да въведете командата отново. Ако имате затруднения, свържете се с нас!

Тези стъпки са били Последна проверка и проверка на 23-6-2017.

 1. Ако не сте го направили вече, отворете прозорец на Windows PowerShell на компютъра си (няма значение дали това е нормален прозорец на Windows PowerShell, или такъв, който сте отворили чрез избора на Изпълнявай като администратор).

 2. Изпълнете командите по-долу. Натискайте Enter след всяка команда.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  В екрана Влизане във вашия акаунт, който се отваря, въведете своя акаунт на администратор за Office 365 и паролата, за да се свържете към услугата, и щракнете върху Влизане.

  Въведете своите идентификационни данни на Office 365
 3. Намерете името на вашата група за защита от стъпка 1 с помощта на следния синтаксис:

  Get-AzureADGroup -SearchString "<Name of your security group>"

  Например аз име моята група AllowedtoCreateGroups. И така ще изпълните:

  Get-AzureADGroup -SearchString "AllowedtoCreateGroups"

  Това ще покаже свойствата на моята група за защита на AllowedtoCreateGroups.

  Информация за групата чрез Azure AD PowerShell

  Можете да видите, че стойността на свойството ObjectID на моята група за AllowedtoCreateGroups е afc88... не е нужно да напишете ObjectID на вашата група за защита, но ще трябва да могат да го разпознае по-късен етап.

 4. Изпълнете тази команда:

  $Template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | where {$_.DisplayName -eq 'Group.Unified'}
 5. Изпълнете тази команда:

  $Setting = $Template.CreateDirectorySetting()
 6. Изпълнете тази команда:

  New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $Setting

  При успешно завършване кратката команда връща ИД на нови настройки на обекта.

 7. Изпълнете тази команда:

  $Setting = Get-AzureADDirectorySetting -Id (Get-AzureADDirectorySetting | where -Property DisplayName -Value "Group.Unified" -EQ).id
 8. Изпълнете тази команда:

  $Setting["EnableGroupCreation"] = $False
 9. Използвайте следния синтаксис:

  $Setting["GroupCreationAllowedGroupId"] = (Get-AzureADGroup -SearchString "<Name of your security group>").objectid

  Например аз име моята група AllowedtoCreateGroups, така че ще извършвам тази команда:

  $Setting["GroupCreationAllowedGroupId"] = (Get-AzureADGroup -SearchString "AllowedtoCreateGroups").objectid
 10. Изпълнете тази команда:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id (Get-AzureADDirectorySetting | where -Property DisplayName -Value "Group.Unified" -EQ).id -DirectorySetting $Setting
 11. За да проверите вашата група за защита може да създава групи и всички останали във вашата организация не може да изпълните тази команда:

  (Get-AzureADDirectorySetting).Values

  Резултатът би трябвало да изглежда така (но с ID стойност за вашата група за защита – това е мястото, където трябва да могат да го разпознае):

  Ето как би изглеждала вашите настройки, когато сте готови.

Стъпка 3: Проверете дали работи

 1. Влезте в Office 365 с потребителски акаунт на някой, който не трябва да има възможност за създаване на групи. Тоест те не са член на група за защита, който сте създали.

 2. Изберете плочката на Планировчик .

 3. В планиране в изберете Нов план за създаване на план.

  В планиране изберете нов план.

 4. Трябва да получите съобщение, че не можете да създадете план:

  Съобщение, че не можете да създадете план.

Какво трябва да направя, ако това не работи?

Проверете дали те не се блокират до техните пощенски кутии OWA.

Ако това не реши проблема, свържете се с нас за помощ.

Премахване на ограничението за кой може да създава групи

Да кажем след известно време, който искате да премахнете ограничението за поставяне върху кой може да създава групи. Изпълнете тази команда:

$SettingId = Get-AzureADDirectorySetting -All $True | where-object {$_.DisplayName -eq "Group.Unified"}
Remove-AzureADDirectorySetting –Id $SettingId.Id

Повече информация за управление на групи

Всички Office 365 потребителите могат да създават Групи за Office 365 по подразбиране:

 • Потребителите могат да създават до 250 Групи за Office 365 всеки.

 • Администратори на Office 365 има ограничение за броя на Групи за Office 365 , които те могат да създават.

 • Максималният брой Групи за Office 365 , че Office 365 организация може да има в момента е 500 000, но може да се увеличи заявка. За повече информация за ограниченията на групи в Office 365 вижте помощ за Office 365 групи - администратор.

Няколко Office 365 услуги изискват възможност за създаване на Групи за Office 365 за определени функции. Например група се създава автоматично, когато план е създаден с помощта на Microsoft Planner. Това означава, че потребителите по невнимание могат да създават много групи, тъй като те експериментирате със създаването на плана.

Може да искате по-добра контрола на създаване на група на Office 365 и предпочитате, че не всеки може да създаде ги - че само потребителите на услугите на Office 365, които изискват създаването на групи в Office 365 могат да ги създадете.

Забележка : Обърнете внимание, че докато имате възможността да контролирате кои потребители могат да създават Групи за Office 365, тя не влияе възможността на всички лицензираните потребители за участие в група дейности, като например създаване на задачи в Планировчик или отговаряне на разговори в Outlook.

Ако преди това сте създали обект за настройките на група и се наложи да промените стойността за настройка (например, посочете друга група), можете да използвате следната процедура.

 1. Отворете прозорец на Windows PowerShell на вашия компютър и изпълнете следната команда:

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  В екрана Влизане във вашия акаунт, който се отваря, въведете идентификационните си данни, за да се свържете към услугата, и щракнете върху Влизане.

  Въведете своите идентификационни данни на Office 365
 2. След като се свържете към вашата Office 365 услуга, трябва първо да препратка, настройките на група обект, който съдържа настройките. За да направите това, ще трябва ObjectId за него. Ако не знаете ObjectId, можете да търсите го като въвеждането и въведете следната кратка команда:

  Get-AzureADDirectorySetting

  Това ще покаже обекта на текущия настройки на групата, включително му ObjectId.

  Пример за стойностите, които може да се покаже Групата "търсене" Настройки на обект
 3. След намирането на ObjectID групи настройки на обекта, можете да го използвате, за да Изберете настройки на обекта на групата, който съдържа вашите настройки. Въведете и въведете следната кратка команда:

  $setting=Get-AzureADDirectorySetting -Id <ObjectId>

  Например чрез ObjectId на изображението по-горе

  $setting=Get-AzureADDirectorySetting -id d634c419-bde2-4ebb-880e-a1dc4a1904cb

  Ще бъдат върнати подканата в модула на Windows Azure Active Directory.

 4. След като изберете Настройки на обекта на групата, трябва да проверите текущите стойности на конфигурация като въвеждането и въведете следното:

  $setting.values
  Екранна снимка на текущата конфигурация на стойности

  Това ще показва стойностите на настройката за настройки на обекта на групата и ще се върнете към подкана в модула на Windows Azure Active Directory. Забележка в горния пример, че EnableGroupCreation е зададено като "False" и че GroupCreationAllowedGroupId в момента указва група.

 5. Сега можете да правите определени промени на стойностите за настройка на група. Като пример можете да използвате следната кратка команда, ако искате да сочи към друга група, за да позволи създаването на групи:

  $settings["GroupCreationAllowedGroupId"] = "<object ID for the new group>"

  Например да се промени от AllowedtoCreateGroups групата предварително определени, в друга група, сме създали с ObjectId на 3054dce3-37e6-437a-a817-2363272cac1c:

  $settings["GroupCreationAllowedGroupId"] = "3054dce3-37e6-437a-a817-2363272cac1c"

  След конфигуриране на настройките, ще бъдат върнати на подкана в модула на Windows Azure Active Directory.

 6. След конфигуриране на новите настройки, можете да приложите настройките директно към обекта на групата настройки като въвеждането и въведете следното:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id <object ID for the new group> -DirectorySetting $Setting

  Например чрез ObjectID на обекта на настройките на групата ние редактирате:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id d634c419-bde2-4ebb-880e-a1dc4a1904cb -DirectorySetting $Setting

  Ще бъдат върнати подканата в модула на Windows Azure Active Directory.

 7. Можете да проверите дали ви настройки на групата са били актуализирани изпълнява кратката команда на $settings.values и проверка на стойностите.

  Настройки на обекта на групата с променената стойност

  Обърнете внимание, че GroupCreationAllowedGroupId настройката е променена на вашата нова група.

Свързани статии

Първи стъпки с Office 365 PowerShell
Конфигуриране на настройки за групи за Office 365 в Azure AD
публикация в блог: Azure Active Directory кратки команди за конфигуриране на настройките на групата Azure Active Directory Кратки команди - MSDN

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×