Управление и споделяне на уеб части в SharePoint Server 2010 и 2007

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Тази статия е предназначена за собствениците на сайтове и администратори. Това предоставя общ преглед на това как да конфигурирате и управлявате галерии с уеб компоненти и страници с уеб части.

Общ преглед на галерията с уеб части

Галерията с уеб компоненти е основното хранилище на уеб частите, които са налични за използване във вашия сайт. Можете да използвате галерията с уеб части, за да редактирате свойствата за уеб частите, които са достъпни за вашия сайт и всички сайтове под него.

Всички уеб части в галерията се организират в групи, които съпоставят с категориите по подразбиране, които се показват, когато щракнете върху Вмъкване на уеб части от страница. Ако имате подходящите разрешения, можете да редактирате свойствата на уеб частта или да импортирате нови уеб части в галерията с уеб части.

Забележка: За да управлявате галерията с уеб части, трябва да сте администратор на колекцията от сайтове или трябва да имате ниво на разрешение пълен контрол на сайта, и трябва да сте в корена на колекцията от сайтове. Ако нямате достъп до менюто Настройки на сайта , или ако не виждате връзка за Уеб части в списъка на страницата Настройки на сайта, под секцията галерии се обърнете към вашия администратор на колекция от сайтове за съдействие.

Можете да изтриете или експортиране на уеб част или да промените името му или групата, която принадлежи към когато редактирате свойствата му.

 1. В менюто Действия за сайта изображение на бутон щракнете върху Настройки на сайта.

  Ако не виждате настройки, щракнете върху Настройки на сайта.

Забележка: В даден сайт, за който се персонализира менюто Действия за сайта посочете Настройкина сайта и след това щракнете върху настройки, които искате да видите.

 1. В раздела галерии щракнете върху уеб части.

 2. Щракнете върху Редактиране на бутон изображение на бутон до уеб частта, която искате да редактирате, редактиране на свойства и след това щракнете върху Запиши.

Можете да използвате галерия с уеб компоненти за управление на уеб частите, които са достъпни за вашия сайт и всички сайтове под него. Можете да добавите и качите нови уеб компоненти и да промените определени свойства на уеб част в галерията с уеб части. Уеб части, добавени към галерията са изброени под Галерията на име на сайта в екрана с инструменти.

Забележка: За да управлявате галерията с уеб части, трябва да сте администратор на колекцията от сайтове или трябва да имате ниво на разрешение пълен контрол на сайта, и трябва да сте в главния сайт на колекцията от сайтове. Ако нямате достъп до менюто Настройки на сайта , или ако не виждате връзка за Уеб части в списъка на страницата Настройки на сайта, се обърнете към вашия администратор на колекция от сайтове за съдействие.

 1. В менюто Действия за сайта изображение на бутон щракнете върху Настройки на сайта. Ако не виждате настройките, щракнете върху Настройки на сайта.

  Забележка: В даден сайт, за който се персонализира менюто Действия за сайта посочете Настройкина сайта и след това щракнете върху настройки, които искате да видите.

 1. В колоната галерии щракнете върху Уеб части.

 2. Изпълнете едно от следните неща:

  В SharePoint Server 2007

  • За да добавите нови уеб част на галерията, щракнете върху Създай.

  • За да качите на уеб част с помощта на .dwp или .webpart файл, щракнете върху качване.

  • За да редактирате свойствата за определен уеб част, щракнете върху Редактиране на бутон изображение на бутон до името на уеб частта.

  В SharePoint Server 2010

  • За да добавите нов уеб част в галерията, щракнете върху документи в лентата и след това щракнете върху Нов документ.

  • За да качите уеб част с помощта на .dwp или .webpart файл, щракнете върху документи в лентата и след това щракнете върху Качване на документ.

  • За да редактирате свойствата за определен уеб част, щракнете върху Редактиране на бутон изображение на бутон до името на уеб частта.

Можете да поставите уеб части в потребителски групи, които указвате. Групата по избор се показва под раздела Всички уеб компоненти на диалоговия прозорец Добавяне на уеб части , когато щракнете върху Добавяне на уеб част , докато страницата е в режим на редактиране.

Забележка: Всяка уеб част може да принадлежи само към една група.

 1. В менюто Действия за сайта изображение на бутон щракнете върху Настройки на сайта.

  Забележка: В даден сайт, за който се персонализира менюто Действия за сайта посочете Настройкина сайта и след това щракнете върху настройки, които искате да видите.

 1. В колоната галерии щракнете върху Уеб части.

 2. Щракнете върху бутона за Редактиране на изображение на бутон за уеб частта, която искате да редактирате.

 3. В секцията Група направете едно от следните неща:

  • За да добавите уеб компонент към съществуваща група, изберете името на групата.

  • За да добавите уеб част към нова група, щракнете върху Задайте вашата стойност. В текстовото поле въведете името на новата група.

 4. Щракнете върху OK. Уеб частта ще бъдат изброени под името на групата в раздела Всички уеб компоненти на диалоговия прозорец Добавяне на уеб части .

Импортиране и експортиране на уеб части

Уеб части са предназначени да бъде лесна за експортиране и импортиране. Когато персонализирате уеб част или собственик на сайта направи промяна на страница с уеб части за всички потребители, вие или собственикът на сайта може да искате да я споделите с други потребители на вашия сайт или на друг сайт. Например:

 • Можете да експортирате уеб частта от страница с уеб части и след това споделяне на файла за описание на уеб частта (.dwp или .webpart) с други потребители. Други потребители след това да импортирате уеб част към страница с уеб части. Като алтернатива собственик на сайта да качите уеб компонента директно в галерията с уеб компоненти така, че всички потребители имат достъп.

 • Собственик на сайта може да експортирате уеб компонент от галерията с уеб компоненти и след това запишете файла на публично място. Други потребители след това да импортирате уеб част към страница с уеб части. Или друг собственик на сайт може да качите файла за описание на уеб частта на друг сайт на галерията с уеб части.

Във всички случаи е важно да се гарантира, че файла на уеб частта събрание също е инсталиран на новия сайт, така че новите уеб частта, която сте създали може да се изпълнява на новия сайт.

Забележка: Не можете да експортирате уеб компонент за изглед на списък. Списъците са специфични за сайт и не може да се пренасят в други сайтове по същия начин, както други уеб части. Ако искате да преместите данни на списък от един сайт на друг, можете да експортирате данните на списъка от един сайт и след това да импортирате данни към списък на друг сайт. Когато създавате нов списък на друг сайт, нов уеб част за списъчен изглед е създаден и се добавят към галерията на име на сайта.

Можете да експортирате уеб компонент и да я споделите с други потребители. Не забравяйте, че не може да се експортират уеб части за списъчен изглед. Уеб части, които могат да се експортират, включват следното: уеб частта за редактор на съдържание, уеб частта на формуляр, уеб частта за преглед на страници, XML уеб компонент и уеб компонент за изображение.

 1. В менюто Действия за сайта изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

 2. Щракнете върху менюто уеб част Меню на уеб компонент на уеб частта, която искате да редактирате и след това щракнете върху експортиране.

 3. В диалоговия прозорец Изтегляне на файл щракнете върху Запиши или Запиши като.

 4. Ако сте избрали Запиши като, изберете местоположение, към която искате да запишете файла на уеб частта. Ако искате файлът да имат различно име, въведете името в полето име на файл .

 5. Щракнете върху Запиши.

Ако не сте избрали местоположение, уеб частта ще бъде в папката за изтегляне за вашия браузър (обикновено \downloads\ под вашето потребителско име в Windows.

Експортиране на уеб част от галерията с уеб части

 1. В менюто Действия за сайта изображение на бутон щракнете върху Настройки на сайта.

  Забележка: В даден сайт, за който се персонализира менюто Действия за сайта посочете Настройкина сайта и след това щракнете върху настройки, които искате да видите.

 2. В раздела галерии щракнете върху уеб части.

 3. Щракнете върху бутона за Редактиране на изображение на бутон за уеб частта, която искате да експортирате.

 4. От лентата, щракнете върху експортиране.

 5. Щракнете върху Запиши, отидете до местоположението, където искате да запишете файла за описание на уеб частта и след това щракнете върху Запиши отново.

 6. Щракнете върху OK , за да затворите диалоговия прозорец Свойства на уеб част.

Ако експортирате уеб компонент от друга страница или сайт или ако някой ви изпрати файл на уеб компонент, можете да импортирате уеб частта за използване на вашата страница с уеб части.

Забележка: Импортиране на уеб част го прави достъпен само за страницата с уеб части към която е импортиран, а не на други страници на сайта. За информация за качването на уеб части на сървъра за използване от множество сайтове вижте Windows SharePoint Services 3.0 SDK, който се предлага от Центъра за разработчици в Windows SharePoint Services в MSDN.

 1. В менюто Действия за сайта изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

 2. Направете едно от следните неща:

  За SharePoint Server 2007

  1. В зоната с уеб части, в която искате да добавите уеб частта, щракнете върху Добавяне на уеб част.

  2. Щракнете върху Разширена галерия с уеб компоненти и опции, за да се покаже екранът с инструменти.

  3. В горната част на екрана с инструменти щракнете върху стрелката и след това щракнете върху Импортиране.

  За SharePoint Server 2010

  1. Щракнете върху Вмъкване на лентата.

  2. Щракнете върху уеб част.

  3. Под категориищракнете върху качване на уеб част.

 3. Щракнете върху Преглед .

 4. Намерете уеб частта за файл, който искате да импортирате и след това щракнете върху Отвори.

 5. Щракнете върху Качване.

 6. Изберете зоната с уеб части, в която искате да добавите уеб частта, и след това щракнете върху Добави.

  Съвет: Можете също да плъзнете уеб компонента до мястото, където искате в страницата с уеб части.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×