Уеб компонент за изглед на списък

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Няма уеб част, която да се нарича "Списъчен изглед". Когато създавате нов сайт от шаблон на сайт, уеб частите се добавят автоматично към началната страница на сайта. Например екипен сайт включва "Съобщения", "Календар" и уеб части за връзки. Тези уеб части са примери за уеб част за списъчен изглед, която използва предварително конфигуриран шаблон на списък, за да показва данните от списъка.

По подобен начин, когато създавате списък или библиотека на вашия сайт, автоматично се създава уеб част за списъчен изглед със същото име като списъка или библиотеката. Ако например създадете списък, наречен "Договори", уеб част за списъчен изглед с име "Договори" ще бъде налична в Галерия на име на сайта. Уеб частта автоматично показва данните от списъка или библиотеката, които създадете.

В тази статия

Начини, по които можете да използвате уеб частта за списъчен изглед

Персонализиране на изглед на списък или библиотека в уеб част

Свързване на уеб част за списъчен изглед към друга уеб част

Поддържани типове списъци, които можете да свържете

Поддържани типове колони на списъци, които можете да свържете

Свойства по избор на уеб частта за списъчен изглед

Общи свойства на уеб частите

Начини, по които може да използвате уеб компонента за изглед на списък

Може да използвате уеб компонента за изглед на списък и да редактирате данните от списъка или библиотеката във вашия сайт и да се свържете към други уеб компоненти, включително други уеб компоненти за изглед на списък. Списъците са информация, която споделяте с членовете на екипа и често са представени в табличен формат. Изгледите на списъци показват тази информация по няколко начина за различните цели, например филтриране, сортиране или избиране на определени колони.

Може да покажете повечето списъци и уеб компоненти за изглед на списъци в един от двата таблични изгледа: стандартен изглед, който е наличен за всеки потребител и изглед на лист с данни. Листът с данни изисква програма или контрола, съвместима с Microsoft Windows SharePoint Services, например поддръжка на Microsoft Office Access 2007 и ActiveX контрола.

Може да използвате уеб компонента за изглед на списък, за да направите следното:

 • Покажете данните на страницата с уеб компонент в табличен формат, за да сортирате, филтрирате, изолирате и актуализирате бързо данните.

 • Покажете в уеб компонента за изглед на данни документите, готови за преглед от екипа или документите, които вашата група често използва.

 • Проследите данните от проекта в уеб компонента за изглед на списък и филтрирате или сортирате данните по колоната, която съдържа името на лицето или назначението, от съответната колона в свързания уеб компонент за изглед на списък с контакти.

 • От уеб компонента за изглед на списък с основна информация за служител, който съдържа името на служителя и ИД номера, да потърсите детайлна информация за служителя, например пенсионни опции, семейно положение, покритие на медицинска застраховка в свързан уеб компонент за изглед на списък с подробни данни за служител.

 • Проверка на цялата клиентска поръчка в две свързани уеб части за списъчен изглед: уеб част за списъчен изглед с поръчки, която съдържа информация за поръчката, и уеб част за списъчен изглед, която съдържа всички конкретни елементи за тази поръчка.

 • Визуално подобрите основната информация за човек в уеб компонент за изглед на списък с контакти, като покажете снимката на този човек в свързан уеб компонент за изображение или карта на служебния адрес на човека в свързан уеб компонент за карта по избор.

Връзки към повече информация за персонализиране на различни типове уеб компоненти може да намерите в раздела Вж. още.

Най-горе на страницата

Персонализиране на изглед на списък или библиотека в уеб компонент

След като добавите уеб част за списъчен изглед към страница с уеб части, можете да персонализирате изгледа така, че да показва само информацията, която искате да се показва на страницата. Редактирате текущия изглед от страницата с уеб части.

Можете също да създадете изгледи по избор на списък или библиотека, които можете да използвате за показване на различни набори от информация в различни екземпляри на уеб частта за този списък или библиотека. Създавате изгледи по избор на списък или библиотека, като използвате менюто Изглед меню изглед на списъка или библиотеката, които искате да персонализирате. Връзки към повече информация за създаването на изгледи на списък или библиотека ще намерите в раздела Вж. също.

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

 2. Щракнете върху менюто "Уеб част" Меню на уеб компонент на уеб частта, която искате да персонализирате, след което щракнете върху Промяна на споделена уеб част.

 3. В прозореца с инструменти щракнете върху Редактиране на текущия изглед.

 4. В секцията Колони можете да покажете или скриете колони, като отметнете подходящите квадратчета. До името на колоната въведете номера за реда на вашата колона в изгледа.

 5. В раздела Сортиране изберете дали и как искате да се сортира информацията. Може да използвате колоните за сортиране, например първо по автор и след това по име на файла за всеки автор.

 6. В секцията Филтриране изберете дали и как искате да се филтрира информацията. Филтрираният изглед показва по-малка селекция, например елементи, създадени от определен отдел или със състояние "Одобрени".

 7. В раздела Групиране по можете да групирате елементи с една и съща стойност в техния раздел, като например разгъващ се раздел за документи от определен автор.

 8. В раздела Суми можете да преброите елементите в колона, като например общия брой на проблемите. В някои случаи можете да обобщите или извлечете допълнителна информация, като например средни суми.

 9. В секцията Стил изберете желания стил за изгледа, като например оцветен списък, в който редовете са оцветени през един.

 10. Ако списъкът или библиотеката ви съдържа папки, можете да създадете изглед без папките. Това понякога се нарича неструктуриран изглед. За да видите всички елементи от списъка на едно и също ниво, щракнете върху Покажи всички елементи без папки.

 11. Ако списъкът или библиотеката ви са големи, може да ограничите броя на файловете, които да се виждат в списъка или библиотеката, както и броя на файловете, които да се виждат на една страница. В раздела Максимален брой елементи изберете желаните опции.

 12. Ако смятате да разглеждате списъка или библиотеката на мобилно устройство, изберете желаните опции в раздела Мобилен.

 13. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Свързване на уеб компонент за изглед на списък към друг уеб компонент

Може да покажете повечето списъци и уеб компоненти за изглед на списъци в един от двата таблични изгледа: стандартен изглед, който е наличен за всеки потребител и изглед на лист с данни. Листът с данни изисква програма или контрола, съвместима с Microsoft Windows SharePoint Services, например поддръжка на Office Access 2007 и ActiveX контрола.

Като използвате стандартен изглед или изглед на таблица с данни, може да свържете уеб компонент за изглед на данни към друг уеб компонент, да предоставите данни към него и да промените начина, по който се показват данните в друг уеб компонент, включително друг уеб компонент за изглед на списък.

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

 2. Щракнете върху менюто "Уеб част" Меню на уеб компонент и след това посочете Връзки.

 3. Посочете към Предоставяне на ред на или Получаване на сортиране/филтриране от и след това щракнете върху името на уеб компонента, с който искате да установите връзка.

Ключ към командите в подменюто Връзки

Команда в подменюто

Описание

Предоставяне на ред

Можете да свържете уеб част за списъчен изглед към друга уеб част, като предадете избран ред данни към другата уеб част. В зависимост от начина на създаване на другата уеб част и на получаването на данните, другата уеб част може да покаже реда данни или да използва реда данни като филтър или стойност на параметър.

В стандартен изглед колоната Изберете елемент, съдържаща бутони за избор, се добавя автоматично, когато свържете уеб частта за списъчен изглед, така че да можете да разберете кой ред да подадете на другата уеб част. В стандартен изглед можете да изберете едновременно само един ред. Някои колони, например колоната Редактиране, са недостъпни за използване при свързване на уеб части.

В изглед на лист с данни можете да изберете множество редове, но на другата уеб част се подава само един ред. Ако са избрани множество редове, на другата уеб част се подава редът, съдържащ активната клетка, а всички други редове се игнорират. Не може да подавате на другата уеб част данни в Сумарен ред или Нов ред.

При този тип връзка можете да имате повече от една уеб част, свързана към уеб частта за списъчен изглед.

Предоставяне на данни на

Можете да свържете уеб част за списъчен изглед към друга уеб част, която работи със списъчни данни. В този случай уеб частта за списъчен изглед е източникът на данни за другата уеб част.

В стандартен изглед и в изглед на лист с данни към другата уеб част се подават само данните в изгледа.

При този тип връзка може да имате повече от една уеб част, свързана към уеб частта за списъчен изглед.

Получаване на параметрите за сортиране/филтриране от

В стандартен изглед и изглед на лист с данни можете да свържете уеб частта за изглед на списък с друга уеб част, която може да й предостави следната информация:

 • Една или повече двойки данни от име и стойност на колони, които филтрират данни в уеб частта за списъчен изглед.

 • Колона от данни за сортиране на данни във възходящ или низходящ ред в уеб частта за списъчен изглед.

При този тип връзка само още една уеб част може да бъде свързана към уеб частта за списъчен изглед.

Всички уеб части за списъчен изглед на вашия сайт обикновено са налични в Галерия на име на сайт. Когато първо добавите уеб част за списъчен изглед от галерия с уеб части в страница с уеб части, страницата с уеб части показва списъчния изглед по подразбиране в уеб частта. За да покажете данните, които искате, в уеб частта за списъчен изглед, както и другата свързана уеб част, трябва да редактирате изгледа на списъка. Например може да искате да филтрирате, сортирате или групирате данните по различен начин или да покажете различни колони.

Може да промените изгледа на списъка от раздела със свойствата по избор Изгледи на списък на прозореца с инструменти по един от следните два начина:

 • Изберете различен изглед от свойството Избран изглед.

 • Щракнете върху Редактиране на текущия изглед, за да редактирате текущия изглед.

Когато избирате или редактирате изглед на списък, копието на проектирането на списъка е направено от оригиналния списъчен дизайн на сайта и се записва с уеб компонента за изглед на списък. Но данните от списъка се запазват същите.

Внимавайте, когато превключвате от текущия изглед към друг изглед. Може да изтриете промените, които сте направили в текущия изглед и да забраните връзки към уеб части, които зависят от колони в текущия изглед. Ако превключите изгледите, ще бъдете помолени за потвърждение.

Най-горе на страницата

Поддържани типове на списъци, които може да свържете

Въпреки че можете да покажете всички типове списъци в уеб част за списъчен изглед, само определени типове списъци се поддържат, когато създавате връзка към уеб част. По принцип се поддържат типовете списъци, които се показват в табличен формат, като "Контакти" например. Списъците, които показват данни в нетабличен формат, като изглед на папка например, не се поддържат. Поддържаните и неподдържаните типове списъци се изброени по-долу.

Поддържани типове списъци

Неподдържани типове списъци

 • Съобщения

 • Контакти

 • Събития

 • Проблеми

 • Връзки

 • Задачи

 • Списъци по избор

 • Списъци, които съдържат данни, импортирани от електронна таблица

 • Библиотеки с документи

 • Библиотеки с формуляри

 • Календарен изглед на списъка "Събития"

 • Дъски за обсъждания

 • Проучвания

 • Библиотеки с картини

 • Каталози в шаблони на сайтове и списъци

 • Галерии с уеб компоненти

 • Източници на данни

Най-горе на страницата

Поддържани типове на колони със списъци, които може да се свържат

Въпреки че показвате всички типове колони със списъци в уеб компонент за изглед на списък, само определени типове списъци се поддържат, когато създавате връзка към уеб компонент. Поддържаните и неподдържаните типове колони със списъци са изброени по-долу.

Поддържани типове колони със списъци

Неподдържани типове колони със списъци

 • Едноредов текст

 • Избор

 • Число

 • Валута

 • Дата и час

 • Хипервръзка или картина (за съвпадащи си колони)

 • Търсене

 • Да/не

 • Изчисляеми

 • Хипервръзка или картина (за филтриране)

 • Многоредов текст

 • Редактиране

Най-горе на страницата

Свойства по избор на уеб компонента за изглед на списък

Свойствата по избор на уеб компонента за изглед на списък са изброени по-долу.

Забележка: Не можете да преглеждате или редактирате никое от тези свойства по избор в персонален изглед.

Свойство

Описание

Избран изглед

Внимавайте, когато превключвате от текущия изглед към друг изглед. Може да изтриете промените, които сте направили в текущия изглед и да забраните връзки към уеб части, които зависят от колони в текущия изглед. Ако превключите изгледите, ще бъдете помолени за потвърждение.

Задава се изглед на списък, който да се показва в уеб компонента. Може да изберете едно от следните неща:

 • Всички имена на списък или всички документи     Това свойство показва всички колони в списъка или библиотеката в зависимост от типа на списъка.

  Забележка: Преди да щракнете върху ОК или Приложи, изберете <Текущ изглед>, за да се върнете към последно използвания изглед и да игнорирате незаписаните промени, направени на копията на информацията за проектирането на изгледа на списъка. След като щракнете върху ОК или Приложи, промените, които направите, се прилагат върху новия текущ изглед и се записват с уеб компонента за изглед на списък.

 • Изглед в Explorer     Това свойство показва съдържанието на библиотеката с документи, като използва само икони, подобно на Windows Explorer. Този изглед е наличен само за библиотеките с документи.

 • <Изглед на резюме>     Това свойство показва изглед на резюмето на списъка. Изгледът варира за различните типове списъци.

 • Допълнителни списъчни изгледи    Това свойство показва изгледите, дефинирани от потребителя, или други изгледи по подразбиране, в зависимост от типа на списъка.

Редактиране на текущия изглед

Изберете Редактиране на текущия изглед, за да редактирате текущия изглед, използван в уеб компонента, включително показваните колони, използваните ред на сортиране и филтър, дали да се показват общите резултати, както и максималния брой елементи.

Когато избирате или редактирате изглед на списък, копието на информацията за проектирането на списъка се прави от оригиналното проектиране на списъка на сайта и се записва с уеб компонента за изглед на списък. Но данните от списъка се запазват същите.

Тип на лента с инструменти

Задава се начинът, по който се показва лентата с инструменти на списъка, както и дали да се показва изобщо. Изберете от следните три опции:

Обобщена лента с инструменти     Тази опция показва обобщената лента с инструменти за текущо избрания изглед на списък. Това е стойността по подразбиране за повечето типове списъци, с изключение на списъците по избор.

Цяла лента с инструменти     Тази опция показва цялата лентата с инструменти за текущо избрания изглед на списък. Това е стойността по подразбиране за списъците по избор.

Без лента с инструменти     Не се показва лента с инструменти.

Най-горе на страницата

Общи свойства на уеб части

Всички уеб части имат определен набор от общи свойства, управляващи облика, оформлението и разширените им характеристики.

Забележка:  Общите свойства на уеб частите, които виждате в екрана с инструменти, могат да бъдат различни от посоченото в този раздел по няколко причини:

 • За да видите секцията Разширени в екрана с инструменти, трябва да имате съответните разрешения.

 • За дадена уеб част е възможно разработчикът й да е избрал някои от тези общи свойства да не се показват или да е избрал да създаде и да се показват допълнителни свойства, които не са изредени по-долу в секциите Облик, Оформление и Разширени на екрана с инструменти.

 • Някои разрешения и настройки на свойства може да забранят или да скрият свойства на уеб частта.

Облик

Свойство

Описание

Заглавие

Указва заглавието на уеб частта, което се показва в нейната заглавна лента.

Височина

Указва височината на уеб частта.

Ширина

Указва ширината на уеб частта.

Състояние на хром

Указва дали цялата уеб част се показва на страницата, когато потребител отвори страницата с уеб части. По подразбиране състоянието на хрома е зададено на Нормален и се показва цялата уеб част. Когато състоянието е зададено на Намалено, се показва само заглавната лента.

Тип на хром

Указва дали да се показват заглавната лента и границите на рамката на уеб частта.

Оформление

Свойство

Описание

Скрит

Указва дали уеб частта се вижда, когато потребител отвори страницата с уеб части. Ако в квадратчето е поставена отметка, уеб частта се вижда само когато проектирате страницата и към заглавието й е добавено (Скрито).

Можете да скриете уеб част, ако искате да я използвате за предоставяне на данни на друга уеб част чрез връзка между тях, но не искате да се вижда.

Посока

Указва посоката на текста в съдържанието на уеб частта. Например, на арабски се пише отдясно наляво. На английски и на повечето други европейски езици се пише отляво надясно. Тази настройка може да не е налична за всички типове уеб части.

Зона

Указва зоната в страницата с уеб части, където е разположена уеб частта.

Забележка: Зоните в страницата с уеб части не се показват в списъчното поле, ако нямате разрешение да ги променяте.

Индекс на зона

Указва позицията на уеб частта в дадена зона, когато зоната съдържа повече от една уеб част.

За да зададете подреждането, въведете цяло положително число в текстовото поле.

Ако уеб частите в зоната са подредени отгоре надолу, стойност "1" означава, че уеб частта се показва най-отгоре в зоната. Ако уеб частите в зоната са подредени отляво надясно, стойност "1" означава, че уеб частта се показва в левия край на зоната.

Например, когато добавите уеб част в празна зона, подредена отгоре надолу, индексът на зона е 0. Когато добавите втора уеб част в долната част на зоната, нейният индекс на зона е 1. За да преместите втората уеб част най-отгоре в зоната, въведете 0, след което въведете 1 за първата уеб част.

Забележка: Всяка уеб част в зоната трябва да има уникална стойност на индекса на зона. Затова промяната на индекса на зона за текущата уеб част може да доведе до промяна на индекса на зона на други уеб части в зоната.

Разширено

Свойство

Описание

Разрешено намаляване

Указва дали уеб частта може да бъде намалявана.

Позволи затваряне

Указва дали уеб частта може да бъде премахната от страницата с уеб части.

Позволи скриване

Указва дали уеб частта може да бъде скрита.

Разрешение за смяна на зоната

Указва дали уеб частта може да бъде преместена в друга зона.

Позволи връзки

Указва дали уеб частта може да участва във връзки с други уеб части.

Позволи редактиране в личен изглед

Указва дали свойствата на уеб частта могат да бъдат променени в личен изглед.

Режим на експортиране

Указва нивото на данните, които могат да бъдат експортирани от уеб частта. В зависимост от конфигурацията е възможно тази настройка да не бъде достъпна.

URL адрес на заглавие

Указва URL адреса на файл, съдържащ допълнителна информация за уеб частта. Файлът се показва в отделен прозорец на браузъра, когато щракнете върху заглавието на уеб частта.

Описание

Указва екранното пояснение, което се показва, когато задържите показалеца на мишката върху заглавието или иконата на уеб частта. Стойността на това свойство се използва, когато търсите уеб част чрез командата Търсене в менюто Намиране на уеб части от екрана с инструменти в следните галерии с уеб части: "Сайт", "Виртуален сървър" и "Страница с уеб части".

URL адрес на помощ

Указва местоположението на файл, съдържащ помощна информация за уеб частта. Помощната информация се показва в отделен прозорец на браузъра, когато щракнете върху командата Помощ в менюто на уеб частта.

Режим на помощ

Указва как браузърът да показва помощно съдържание за уеб част.

Изберете едно от следните неща:

 • Режимно Отваря се отделен прозорец на браузъра, ако браузърът има тази функция. Потребителят трябва да затвори прозореца, преди да се върне към уеб страницата.

 • Безрежимно Отваря се отделен прозорец на браузъра, ако браузърът има тази функция. Потребителят не трябва да затваря прозореца, преди да се върне към уеб страницата. Това е стойността по подразбиране.

 • Навигиране Уеб страницата се отваря в текущия прозорец на браузъра.

Забележка: Въпреки че уеб частите на Microsoft ASP.NET по избор поддържат това свойство, темите от помощта на Windows SharePoint Services 3.0 по подразбиране се отварят само в отделен прозорец на браузъра.

URL адрес на изображение на икона в каталог

Указва местоположението на файл, съдържащ изображение, което да бъде използвано като икона на уеб частта в списъка с уеб части. Размерът на изображението трябва да бъде 16 на 16 пиксела.

URL адрес на изображение на икона на заглавие

Указва местоположението на файл, съдържащ изображение, което да бъде използвано в заглавната лента на уеб частта. Размерът на изображението трябва да бъде 16 на 16 пиксела.

Импортиране на съобщение за грешка

Указва съобщение, което се показва, ако възникне проблем при импортиране на уеб частта.

Най-горе на страницата

Последна актуализация 2014-6-16

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×