Търсене на записи с най-ранни или най-късни дати

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В тази статия обяснява как да използвате най-високата стойност заявка, за да намерите най-новите или earliest датите в набор от записи. Можете да използвате информацията, която този тип заявка връща да отговори на различни бизнес въпроси, като например когато клиент Последна поръчка.

Какво искате да направите?

Разберете как най-високата стойност заявки за работа с дати

Намиране на най-новите или -ранната дата

Намиране на последната или първите дати за записи в категории или групи

Намиране на най-новите и -ранната дати

Разберете как най-високата стойност заявки за работа с дати

Можете да използвате най-високата стойност на заявка, когато трябва да намерите записи, които съдържат последните или earliest дати в таблица или група от записи. След това можете да използвате данните, за да отговорите на няколко типа бизнес въпроси, като например:

 • Когато служител Последна направи продажба? Отговорът може да ви помогне да идентифицирате най продуктивни или най-малкото продуктивни служител.

 • Кога клиент Последна поръчка? Ако клиентът не е направил поръчка за даден период от време, може да искате да се преместите на клиента на неактивни списък.

 • Кой има следващия рожден ден или следващата n рождени дни?

Правила за създаване и използване на заявки за най-високите стойности

Създаване на заявка за най-високата стойност чрез създаване на първата заявка за избиране. В зависимост от резултатите, които искате можете да приложите ред на сортиране на заявката за или преобразуване на заявката в заявка за общи суми. Ако конвертирате заявката, след което използвате агрегатна функция, например Max или Min , за да се върнете на най-високите или най-ниската стойност, или първия или последния да върне първа или Последна дата. Използвайте заявки за общи суми и агрегатни функции само когато трябва да намерите данни, които попадат в набор от групи или категории. Да предположим например, че трябва да намерите номерата на продажбите за дадена дата за всеки град, в който работи вашата фирма. В случая, градове стават категории (трябва да намерите данните за град), така че да използвате заявка за общи суми.

Докато работите, не забравяйте, че независимо от тип заявка, вашите заявки трябва да използвате полетата, които съдържат описателни данни, като например имена на клиенти, а също и поле, което съдържа стойности за дати, които искате да намерите. Освен това дата, стойностите трябва да се намира в поле, зададено на дата/час тип данни. Заявки, които тази статия се описва е успешно, ако се опитате да ги изпълните срещу стойности за дати в текстово поле. Освен това ако искате да използвате заявка за общи суми, полетата с данни трябва да съдържат категория информация, като например град или "страна/регион".

Избор между най-високите стойности заявка и филтър

За да определите дали трябва да създадете заявка за най-високите стойности или прилагане на филтър, изберете една от следните неща:

 • Ако искате да върнете записи с най-новите или последните дати в поле и не знаете точната дата стойностите или те не са от значение, можете да създадете заявка за най-високите стойности.

 • Ако искате да върнете всички записи, който съвпада с датата, е преди или по-късно от определена дата, можете да използвате филтър. Например за да видите датите за продажби между април и юли, можете да приложите филтър. Пълен обсъждане на филтри е извън тази тема.

  За повече информация относно създаването и използването им, вижте статията филтър: ограничаване броя на записите в изглед.

Нагоре

Намиране на най-новите или -ранната дата

Стъпките в този раздел обясняват как да създадете основна най-високите стойности заявка, която използва ред на сортиране, както и по-напреднал заявка, която използва изрази и други критерии. Първата секция показва основните стъпки в създаването на заявка за най-високите стойности, и втория раздел обяснява как да намерите следващия няколко рождени дни на служители чрез добавяне на критерии. Стъпките Използвайте данните в таблицата по-долу примерна.

Фамилно име

Собствено име

Адрес

Град

Страна/регион

Дата на раждане

Наемане на дата

Белишки

Костадин

ул. "Хемус" 16

Велико Търново

България

05 февруари 1968

10 юни 1994

Белишки

Костадин

ул. "Освобождение" 6

Велинград

България

22 май 1957

22 ноември 1996

Надежда

Маринова

ул. "Захари Стоянов" 22

Брацигово

България

11 ноември 1960

11 март 2000

Христов

Пламен

ул "Марица" 77

Вършец

UK

22 март 1964

22 юни 1998

Тодоров

Теодор

ул. "Хан Аспарух" 81

Видин

Мексико

05 юни 1972

05 януари 2002

Христозова

Христина

ул "Юнак" 23

Брацигово

България

23 януари 1970

23 април 1999

Рангелов

Владимир

ул. "Победа" 12

Кричим

България

14 април 1964

14 октомври 2004

Босева

Диляна

ул. "Цар Освободител" 4

Никопол

България

29 октомври 1959

29 март 1997

Ако искате, можете да въведете тези примерни данни в нова таблица ръчно, или можете да копирате тази примерна таблица в програма за електронни таблици, като например Microsoft Office Excel 2007и след това използвайте Access, за да импортирате получения работен лист в таблица.

Покажи ми как

Ръчно въвеждане на примерните данни

 1. В раздела Създаване, в групата Таблици щракнете върху Таблица.

  Access добавя нова, празна таблица в базата данни.

  Забележка: Не е необходимо да изпълнявате тази стъпка, ако отваряте нова, празна база данни, но ще трябва да я изпълните, когато се налага да добавите таблица към базата данни.

 2. Щракнете двукратно върху първата клетка в заглавния ред и въведете името на полето в таблицата на извадката.

  По подразбиране Access показва празните полета в заглавния ред с текст, Добавяне на ново поле, ето така:

  Ново поле в лист с данни

 3. Използвайте клавишите със стрелки, за да се придвижите до следващата клетка празен горен колонтитул и след това въведете името на втората полето (можете също да натиснете клавиша TAB или щракнете двукратно върху новата клетка). Повторете тази стъпка, докато въведете всички имена на полета.

 4. Въведете данните в примерната таблица.

  Докато въвеждате данни, Access заключава тип данни за всяко поле. Ако сте начинаещ в релационни бази данни, трябва да настроите определен тип данни, като число, текст или дата/час, за всяко от полетата в таблиците. Задаване на типове данни помага да се гарантира въвеждането на точни данни и помага за предотвратяване на грешки, като например чрез телефонен номер в изчисление. За тези примерни таблици трябва да определи типа данни на Access.

 5. Когато приключите с въвеждането на данни, щракнете върху Запиши

  Клавишна комбинация натиснете CTRL + S.

  Появява се диалоговият прозорец Запиши като.

 6. В полето Име на таблица въведете името на примерната таблица и след това щракнете върху OK.

  Можете да използвате името на всяка примерна таблица, защото заявки в секциите за как да използвате тези имена.

 7. Повторете тези стъпки, докато създавате всяка от изброените в началото на този раздел примерни таблици.

Копирайте таблицата към вашата програма за електронни таблици

 1. Започнете вашата програма за електронни таблици и създаване на нов, празен файл. Ако използвате Excel, по подразбиране се създава нова, празна работна книга.

 2. Копиране на примерната таблица, описани в предишния раздел и го поставете в първия работен лист, започвайки от първата клетка.

 3. С десния бутон върху раздела на листа, щракнете върху Преименуванеи дайте име на работния лист служители.

 4. Запишете електронната таблица файла на удобно място и преминете към следващите стъпки.

Импортиране на таблица в Access

 1. В нова или съществуваща база данни.

  В раздела Външни данни, в групата Импортиране щракнете върху Excel.

  -или-

  Щракнете върху Още и изберете програма за електронни таблици от списъка.

  Показва се диалоговият прозорец Получаване на външни данни – електронна таблица на <име на програмата>.

 2. Щракнете върху Преглед, отворете файла с електронна таблица, който създадохте в предишните стъпки и след това щракнете върху OK.

  Стартира се съветникът за импортиране на електронни таблици.

 3. По подразбиране, съветникът избира първия работен лист в работната книга (служители, ако сте изпълнили стъпките в предишния раздел) и данните от работния лист се появява в долната част на екрана. Щракнете върху напред.

 4. Щракнете върху Първия ред съдържа заглавия на колонии след това щракнете върху напред.

 5. Ако желаете използвайте списъците под Опции за поле на текстови полета и да промените имена на полета и типове данни, или пропуснете полета от процеса на импортиране. В противен случай щракнете върху напред.

  Ако използвате на примерната таблица по-горе, не трябва да правите някакви промени в този момент.

 6. Оставете позволите достъп първичен ключ избрана опция за Добавяне и щракнете върху напред.

 7. По подразбиране Access се отнася името на работния лист за вашата нова таблица. Приемете името или въведете друго име и след това щракнете върху Готово.

Забележка: Ако не разполагате с програма за електронни таблици, можете да копирате примерни данни в текстов редактор, например Notepad. За повече информация за импортирането на текстови данни вижте статията на Импортиране или свързване към данни в текстов файл.

Създаване на заявка за основна най-високите стойности

 1. В раздела Създаване, в групата Други щракнете върху Проектиране на заявка.

  Появява се диалоговият прозорец Показване на таблица .

 2. В диалоговия прозорец щракнете върху таблицата, която искате да използвате в заявката, щракнете върху Добави , за да поставите таблицата в горната секция на автора и след това щракнете върху Затвори.

  -или-

  Щракнете двукратно върху таблицата и след това щракнете върху Затвори.

  Ако използвате примерните данни, добавете таблица служители към заявката.

 3. Добавете полетата, които искате да използвате във вашата заявка към мрежата за проектиране. Можете да щракнете двукратно върху всяко поле, или влачите и пускате всяко поле в празна клетка в реда поле .

  Ако използвате примерна таблица, добавете полетата за собствено име, фамилно име и дата на раждане.

 4. В полето, което съдържа вашия първите или последните стойности (дата на раждане поле, ако използвате примерна таблица) щракнете върху реда за сортиране и изберете възходящо или Низходящо.

  Низходящ ред Връща най-новата дата и възходящ ред на сортиране Връща най-ранната дата.

  Важно: Трябва да зададете стойност в реда сортиране само за полетата, които съдържат Вашите дати. Ако зададете ред на сортиране за друго поле, заявката не връща резултати, които искате.

 5. В раздела проектиране в групата инструменти щракнете върху стрелката надолу до всички (списък със Стойности най-горе ) и или въведете броя на записите, които искате да видите или да изберете опция от списъка.

 6. Щракнете върху изпълнение Изображение на бутон да изпълните заявката и да покажете резултатите в табличен изглед.

 7. Запишете заявката и да го отворите за използване в следващите стъпки.

Можете да видите, че този тип на най-високите стойности заявка може да отговаря на основни въпроси, като например кой е най-стария или -малкият човек във фирмата. Следващите стъпки обясняват как да използвате изрази, както и други критерии, за да добавите сила и гъвкавост към заявката. Критерии, показани в следващата стъпка върне следващите три служител рождени дни.

Добавяне на критерии към заявка

Забележка: Тези стъпки се предполага, че ще използвате заявка, описани в предишния раздел.

 1. Превключете заявката, която създадохте в предишните стъпки в изглед за проектиране.

 2. В мрежата на заявката за проектиране, в колоната вдясно от колоната дата на раждане, копирайте и поставете или въведете този израз: Expr1: DatePart ("m", [рождена дата]). Щракнете върху изпълнение.

  Функция DatePart извлича месец частта от полето Дата на раждане.

 3. Превключване към изглед за проектиране.

 4. Отдясно на вашия първи израз, поставете или въведете този израз: Expr2: DatePart ("d", [рождена дата]). Щракнете върху изпълнение.

  В този случай функцията DatePart извлича датата част на полето Дата на раждане.

 5. Превключване към изглед за проектиране.

 6. Изчистете квадратчетата за отметка в реда Покажи за всяко от два израза, който току-що въведохте, щракнете върху реда на сортиране за всеки израз и след това изберете възходящо.

 7. Щракнете върху Изпълни.

 8. Ако желаете можете да укажете критерии за ограничаване на обхвата на заявката. Когато зададете критерии, заявката сортира само записи, които отговарят на критериите, и я идентифицира отгоре или отдолу стойности на полета от в рамките на сортиран списък.

  За да продължите с примерни данни, превключете към изглед за проектиране. След това в реда критерии на колоната Дата на раждане въведете следния израз:

  Месец ([рождена дата]) > Month(Date()) или месец ([рождена дата]) = Month(Date()) и ден ([рождена дата]) > Day(Date())

  Този израз извършва следното: месец ([рождена дата]) > Month(Date()) част проверява дата на раждане на всеки служител, за да видите дали попада в бъдеще месец и, ако е истина, включва тези записи в заявката. Месец ([рождена дата]) = Month(Date()) и Day([Birth Date]) > Day(Date()) част от израза проверява рождени дати, които се появяват в текущия месец, за да видите дали рожден ден се пада на или след текущия ден. Ако това условие е вярно, функцията включва тези записи в заявката. За да обобщим: този израз игнорира всички записи, където рожден ден се пада между януари 1 и датата, на която се изпълнява вашата заявка.

  За да видите още примери на изрази за критерии на заявка, вижте статията примери на критерии за заявки.

 9. В раздела проектиране в групата инструменти щракнете върху стрелката надолу до всички (списък със Стойности най-горе ) и или въведете броя на записите, които искате да видите или да изберете опция от списъка.

  За да видите следващите три рождени дни, въведете 3.

 10. Щракнете върху изпълнение Изображение на бутон да изпълните заявката и да покажете резултатите в табличен изглед.

Ако виждате повече записи от зададена от вас

Ако вашите данни съдържат множество записи, които споделят стойност на дата, най-високите стойности вашата заявка може да върне повече данни от вас условия. Например можете да проектирате най-високите стойности заявка за извличане на три записи за служители, но заявката връща четири записа, защото "Уилсън" и "Edwards" споделяне на рожден ден, както е показано в таблицата по-долу.

ФамилноИме

РожденаДата

Berka

9/26/1968

Джаксън

10/2/г.

Edwards

10/15/1965

Уилсън

10/15/г.

Ако виждате по-малко записи от зададена от вас

Да предположим, че проектирате заявка, за да върне първите или последните пет записи в поле, но заявката връща само три записи. Като правило можете да решите този тип на проблема чрез отваряне на заявката в изглед за проектиране и преглед на реда критерии на колоните в мрежата за проектиране.

За повече информация относно критериите вижте статията примери на критерии за заявки.

Ако видите дублираните записи

Ако най-високите стойности заявка връща дублират, или в основата таблици съдържат дублирани записи, или записи изглежда са дубликати, тъй като заявката не включва полетата, които могат да се прави разлика между записите. Например следващата таблица показва резултатите от заявка, която връща пет поръчки, които са изпратени най-скоро, заедно с името на продавач, който борави сделката.

ShippedDate

Продавач

11/12/2004 г.

Петък

11/12/2004 г.

Тодоров

10/12/2004 г.

Делгадо

10/12/2004 г.

Делгадо

10/12/2004 г.

Петък

Третата и четвъртата записи изглежда са дубликати, но е възможно продавач Делгадо борави два различни поръчки, която е доставена на същия ден.

В зависимост от вашите изисквания можете да направите едно от следните две неща, за да се избегне връщане дублирани записи. Можете да промените проектиране на заявката, за да добавите полета, които ще ви помогнат да различавате записи, като например полетата OrderID и CustomerID. Или, ако е достатъчно, за да видите само един от дублираните записи, можете да покажете само отделни записи, като настроите свойството на Уникалните стойности на заявката на да. За да зададете това свойство в изглед за проектиране на заявки, щракнете с десния бутон някъде в празната област в горната част на конструктора на заявки и след това щракнете върху свойства в контекстното меню. В списъка със свойства за заявката Намерете свойството Уникални стойности и го настройте на да.

За повече информация относно работата с дублирани записи вижте статията на търсене, скриване или елиминиране на дублирани данни.

Нагоре

Намиране на последната или първите дати за записи в категории или групи

Можете да използвате заявка за общи суми, за да намерите първите или последните дати за записи, които попадат в групи или категории. Заявка за общи суми е заявка за избиране, която използва агрегатни функции като Min, Max, Sum, първатаи Последната за изчисляване на стойности за дадена област.

Стъпките в този раздел се предполага да изпълните бизнес управление на събитие – се грижите за спиране, осветление, хранене и други аспекти на големи функции. Освен това събитията, които можете да управлявате попадат в няколко категории, като например продукт стартира, улица изложения и концерти. Стъпките в този раздел обясняват как да отговори на често срещани въпрос: когато е следващото събитие, по категория? С други думи, когато е следващия продукт стартира, следващия съвместно и т.н.

Докато напредвате, имайте предвид следните неща: по подразбиране, типа на заявка за общи суми, които създавате тук може да включва само поле, което съдържа група или категория данни и полето, което съдържа вашите дати. Не можете да включвате други полета, които описват елементите в категория, като например имена на клиенти или доставчици. Въпреки това можете да създадете втора заявка, която съчетава вашата заявка за общи суми с полетата, които съдържат описателни данни. Стъпките по-късно в този раздел обясняват как да изпълните тази задача.

Стъпките в този раздел се предполага използването на следните три таблици:

Тип събитие таблица   

TypeID

Тип събитие

1

Стартиране на продукта

2

Корпоративна функция

3

Частна функция

4

Фондове играч

5

Търговско изложение

6

Лекция

7

Съвместно

8

Показват

9

Улица панаир

Таблицата Customers   

ИД_клиент

Company

Контакт

1

Графика на Contoso, Ltd.

Явно Хаас

2

Tailspin Toys

Че Христина Христозова

3

Fabrikam

Вълко Христов

4

Крило играчка

Лусио Iallo

5

A. отправна точка

Петър Samant

6

Adventure Works

Брайън Белишки

7

Институт дизайн

Jaka Стелата

8

Училище художествена

Милена Duomanova

Таблицата Events   

ИД на събитие

Тип събитие

Клиент

Дата на събитието

Цена

1

Стартиране на продукта

Contoso, Ltd.

4/14/2003

10 000 лв.

2

Корпоративна функция

Tailspin Toys

4/21/2003

8000 лв.

3

Търговско изложение

Tailspin Toys

5/1/2003

$ 25 000

4

Показват

Graphic Design Institute

5/13/2003

4500 лв.

5

Търговско изложение

Contoso, Ltd.

5/14/2003

$ 55 000

6

Съвместно

Училище художествена

5/23/2003

12 000 лв.

7

Стартиране на продукта

A. отправна точка

6/1/2003

15 000 лв.

8

Стартиране на продукта

Крило играчка

6/18/2003

21 000 лв.

9

Фондове играч

Adventure Works

6/22/2003

$1300

10

Лекция

Graphic Design Institute

6/25/2003

$2,450

11

Лекция

Contoso, Ltd.

7/4/2003

$3,800

12

Улица панаир

Graphic Design Institute

7/4/2003

5 500 лв.

Забележка: Стъпките в този раздел предполага, че клиентите и тип събитие таблици се съхраняват от страната "един" на един към много взаимоотношения с таблицата Events. В този случай таблицата Events споделя CustomerID и TypeID полета. Общите суми, заявки, описани в следващите раздели няма да работи без тези релации.

Как да добавя тези данни към база данни?

За да добавите тези примерни таблици на база данни, можете да следвате стъпките в раздела, Търсене на записи с първите или последните стойности, но с няколко изключения:

 • Когато копирате типове събития и клиенти таблици в Excel, не копирайте TypeID и CustomerID колони. Access ще добави стойности на първичен ключ за вас, когато импортирате работните листове; което ще ви спести време.

 • След като импортирате таблиците, трябва да отворите таблицата Events в изглед за проектиране и преобразуване на тип събитие и обслужването на клиенти колоните в справочни полета. За да така, щракнете върху колоната Тип данни за всяко поле и след това щракнете върху Съветник за справки.

  Като част от създаването на справочни полета Access замества текстовите стойности в колони от тип събитие и обслужването на клиенти с числови стойности от източника таблици.

  За повече информация относно създаването и използването на справочни полета Вижте статиите използване списък, съхраняващ множество стойности и справочник за многозначни полета. И двете статии обясняват как да създадете тип на справочно поле, което ви позволява да изберете няколко стойности за дадена област и освен това обясняват как да създадете списъци със справки.

Създаване на заявка за общи суми

 1. В раздела Създаване, в групата Други щракнете върху Проектиране на заявка.

  Появява се диалоговият прозорец Показване на таблица .

 2. В диалоговия прозорец изберете таблиците, които искате да работите, щракнете върху Добавии след това щракнете върху Затвори , когато приключите с добавянето на таблици.

  -или-

  Щракнете двукратно върху таблиците, които искате да използвате и след това щракнете върху Затвори. Всяка таблица се показва в горната част на конструктора на заявки.

  Ако използвате примерни таблици, изброени по-горе, Добавяне на събития и типове събития таблици.

 3. Щракнете двукратно върху полетата на таблицата, които искате да използвате във вашата заявка. Уверете се, че добавяте само група или категория полета и полето стойност на заявката в този момент.

  Ако използвате примерните данни, изброени в трите предходните таблици, добавяте събитие тип поле от таблицата тип събитие, или полето Дата на събитието от таблицата Events.

 4. Ако желаете можете да укажете критерии, който ограничава обхвата на заявката. Само записите, които отговарят на критериите са сортирани и отгоре и отдолу стойности на полета са идентифицирани в рамките на това сортирани списък.

  Например, ако искате да се върнете на събития в категорията частни функция, която въведете този израз в реда критерии на колоната Тип на събитието : <> "частни функция".

  За да видите още примери на изрази за критерии на заявка, вижте статията примери на критерии за заявки.

 5. Конвертиране на заявката в заявка за общи суми, като направите следното:

  В раздела Структура, в групата Покажи/скрий щракнете върху Общи суми.

  В мрежата за проектиране се показва Редът общи суми .

 6. Уверете се, че сумарният ред на всяка група или категория поле е настроено на Групиране пои след това задайте реда за общите суми на полето за стойност (поле с първите или последните стойности) или максимум или минимум.

  Max Връща най-голямата стойност в числово поле и най-новата дата или час стойността в поле за дата/час. Min Връща най-малката стойност в числово поле и най-ранната дата или час, стойност в поле за дата/час.

 7. В раздела проектиране в групата инструменти щракнете върху стрелката надолу до всички (списък със Стойности най-горе ) и или въведете броя на записите, които искате да видите или да изберете опция от списъка.

  В този случай изберете всичкии след това щракнете върху изпълнение , за да покажете резултатите в табличен изглед.

  Забележка: В зависимост от функцията, която сте избрали в стъпка 6 Access променя името на полето за стойност в заявката на MaxOfИме_на_поле или MinOfИме_на_поле. Ако използвате примерни таблици, Access преименува полето MaxOfEvent Дата или MinOfEvent Дата.

 8. Запишете заявката и да преминете към следващите стъпки.

Резултатите от заявката не Показвай имената на продукти или друга информация за продуктите. За да видите тези допълнителни данни, трябва да създадете втора заявка, която включва заявката, която току що сте създали. Следващите стъпки обясняват как да направите това.

Създаване на втори заявка, за да добавите повече данни

 1. В раздела Създаване, в групата Други щракнете върху Проектиране на заявка.

 2. В диалоговия прозорец Показване на таблица щракнете върху раздела заявки и след това щракнете двукратно върху заявка за общи суми, който създадохте в предишния раздел.

 3. Щракнете върху раздела таблици и добавяне на таблици, които сте използвали във вашата заявка за общи суми и добавите всички таблици, които съдържат други свързани данни. Ако използвате предходните три примерни таблици, Добавяне на тип на събитието, събитие и клиенти таблиците във вашата нова заявка.

 4. Присъединете се към полета в заявка за общи суми към съответните полета в родителската таблици. За да направите това, плъзнете всяко поле в заявка за общи суми му съответното поле в таблицата.

  Ако използвате примерните данни от три таблици, плъзнете колоната тип на събитие в заявка за общи суми в полето Тип на събитие в таблицата по тип на събитието. След това плъзнете колоната MaxOfEvent дата в заявка за общи суми за полето Дата на събитието в таблицата Events. Създаване на тези съединения позволява вашата нова заявка за избиране да обедини данните в заявка за общи суми и данните в други таблици.

 5. Добавяне на допълнителни описателни полета от други таблици в заявката.

  Ако използвате примерните данни от три таблици, можете да добавите полетата фирма и контакти от таблица "клиенти".

 6. Ако желаете Задайте ред на сортиране на едно или повече от колоните. Например за да списък на категориите по азбучен ред, задайте реда на сортиране на колоната Тип на събитието на възходящ.

 7. В раздела Структура, в групата Резултати щракнете върху Изпълни.

  Резултатите от заявката се показват в изглед на лист с данни.

Съвет    Ако не искате заглавието на колоната " Цена " да се показва като MaxOfPrice или MinOfPrice, отворете заявката в изглед за проектиране и в колоната цена на в мрежата, въведете Цена: MaxOfPrice или Цена: MinOfPrice. Цената ще се показва като заглавие на колона в изглед на лист с данни.

Нагоре

Намиране на най-новите и -ранната дати

Заявките, които сте създали по-горе в тази статия, за да се върнете най-горе или последните стойности, но не и двете. Ако искате да видите и двата набора от стойности в един изглед, трябва да създадете две заявки – такава, която извлича най-високите стойности и друг, който извлича последните стойности – и след това обединяване и съхраняване на резултатите в една таблица.

Процесът на търсене отгоре и отдолу стойности и показване на тези данни в таблица следва следните основни стъпки:

 • Създаване на най-високите стойности и последните стойности на заявка или, ако трябва да групирате данните, създаване на сумарен заявки, които използват функциите Min и Max .

 • Скрито вашите най-стойности на заявка (или вашата заявка за общи суми на Max) в правят заявка на таблици и създаване на нова таблица.

 • Преобразуване на вашата заявка за стойности на дъното (или вашата заявка за общи суми на Min) в заявка за добавяне и да добавяте записи към вашата таблица най-високите стойности.

  Стъпките в тези раздели обясняват как да направите това.

  Създаване на заявки

  1. Създаване на заявки за отгоре и отдолу стойности.

   За стъпките, необходими за създаване на заявка за отгоре или отдолу стойности вижте намиране на най-новите или -ранната дата, по-горе в тази статия. Ако трябва да групирате вашите записи по категория, вижте намиране на най-новите или -ранната дата на записи в категории или групи, по-горе в тази статия.

   Ако използвате примерни таблици от последната секция, използвайте само данните в таблицата Events. Използвайте полетата тип събитие, клиенти и събитие дата от таблицата Events в двете заявки.

  2. Запишете всяка заявка със смислено име, като например отгоре и отдолу стойност и ги оставете отворена за използване в следващите стъпки.

Създаване на прави заявка на таблица

 1. С вашия най-високите стойности заявка отворен в изглед за проектиране:

  В раздела Структура, в групата Тип на заявката щракнете върху Създаване на таблица.

  Появява се диалоговият прозорец Създаване на таблица.

 2. В полето Име на таблица въведете име за таблицата, която ще се съхранява на горната и долната част на записи. Например въведете горната и долната част на записии след това щракнете върху OK.

  Всеки път, когато изпълнявате заявката, вместо да показват резултатите в изглед на лист с данни, заявката създава таблица и замества горната стойност с текущите данни.

 3. Запишете и затворете заявката.

Създаване на заявка за добавяне

 1. С вашата заявка дъното стойност в изглед за проектиране:

  В раздела Структура, в групата Тип заявка щракнете върху Добавяне.

 2. Показва се диалоговият прозорец Добавяне.

 3. Въведете същото име, което сте въвели в диалоговия прозорец Създаване на таблица .

  Например въведете горната и долната част на записии след това щракнете върху OK. Всеки път, когато изпълнявате заявката, вместо да показват резултатите в изглед на лист с данни, заявката добавя записите към таблицата горната и долната част на записи.

 4. Запишете и затворете заявката.

Изпълнение на заявки

 • Сега сте готови да стартирате две заявки. В навигационния екран щракнете двукратно върху горната стойност заявката и щракнете върху да , когато Access ви подкани. След това щракнете двукратно върху долната стойност заявката и щракнете върху да , когато Access ви подкани.

 • Отворете таблицата горната и долната част на записи в изглед на лист с данни.

Важно: Ако се опитате да изпълните за създаване на таблица или добавяне на заявки и изглежда, че нищо не се случва, проверете в лентата на състоянието на Access за следното съобщение:

Действието или събитието е блокирано от дезактивиран режим.

Ако виждате това съобщение, изпълнете следните стъпки:

 • Ако не е видим, Показване на лентата за съобщения. За да направите това, в раздела Инструменти за бази данни , в групата Покажи/Скрий щракнете върху Лентата за съобщения.

 • В лента за съобщения щракнете върху Опции.

  Показва се диалоговият прозорец Опции на защита за Microsoft Office.

 • Изберете разреши това съдържание и след това щракнете върху OK.

 • Изпълнете заявката отново.

За повече информация относно дезактивиран режим и защитата на Access вижте статията защитеното база данни на Access 2007.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×