Търсене на записи в Business Contact Manager

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Търсене на бизнес записи е бърз начин да намерите един или повече записи с информацията, която искате да видите. Използване на търсене за идентифициране на проекти с висока стойност или с висок приоритет, например, или да намерите всички акаунти, бизнес контакти, бизнес проекти и възможности, които са присвоени на можете да управлявате.

Тази статия описва как да използвате функциите за търсене за намиране на Business Contact Manager за Outlook записи.

Какво искате да направите?

Търсене на бизнес записи

Повторете последните търсене

Предложения за търсене

Разширени опции за търсене

Разширяване на обхвата на търсене

Прецизиране на резултатите от търсенето

Използване на папки за търсене

Създаване на папка за търсене

Търсене на бизнес записи

Можете да търсите всеки тип запис в Business Contact Manager за Outlook, както и друга информация, като например резултатите от маркетингови дейности.

Когато започнете търсенето, целият текст в основните полета в избрания тип запис се проверяват за информацията, която искате да намерите, включително всички на дефинирани от потребителя, или по избор, полетата. Можете да търсите почти всяко поле от тип запис, ако искате да.

 1. В навигационния екран, под Business Contact Manager щракнете върху една от следните папки за показване на работната област:

  Управление на контакти.

  Продажби.

  "Маркетинг".

  Управление на проекти.

 2. В работната област щракнете върху раздела, който съдържа типа на записа, който искате да търсите.

 3. В раздела в полето за търсене в "(име на списък)" въведете израз, който мислите, че е в записите, които искате да намерите, като например град, код на област или дори частично име. Ако въведете няколко думи за търсене, като например Петър 555, резултатите от търсенето ще включва записите, които съдържат и двете от тези условия.

Как мога да търся елементи в хронологията на комуникация?

Можете да търсите елементи в хронологията на комуникация на отделни записи, или можете да търсите цялата папката Хронология на връзката.

За да търсите елементи в хронологията за запис    Щракнете двукратно върху записа, за да го отворите и след това, в лентата, щракнете върху бутона Хронология .

За да търсите папката Хронология на връзката    В навигационния екран под Business Contact Managerщракнете върху Хронология.

Съвет: Търсене оператори, като например AND и OR посочват връзката между думите за търсене. По подразбиране операторът е AND. Ако не включите оператор с няколко думи за търсене, например Петър или 555, търсенето ще върне само тези записи, съдържащи всяка дума за търсене, които сте въвели.

 1. Щракнете върху бутона търсене бутон за търсене . Резултатите от търсенето се показват в раздела. Името на се променя в включва думите (Резултати от търсене).

Забележка: Функцията за търсене в Business Contact Manager за Outlook не търси в резултатите от търсенето.

 1. Когато сте готови, щракнете върху бутона Затваряне на търсенето бутон на притурка за затваряне .

  Съвет: Можете също така филтър списък със записи в раздела щракнете с десния бутон раздела и след това щракнете върху Модифицирай. Щракнете върху бутона филтър и след това въведете критериите, които искате. За повече информация за филтри вижте филтриране на записи в Business Contact Manager.

Най-горе на страницата

Повторете последните търсене

Ако трябва да видите набор от резултати от търсенето отново, след като сте затворили резултатите от търсенето, можете бързо да повторите търсенето без повторно въвеждане на критерии за търсене. 10 най-скорошни търсения се записват автоматично за всеки раздел.

Забележка: Скорошни търсения не може да се приложи към другите раздели.

 1. В работна област, всеки раздел щракнете върху полето за търсене .

 2. В лентата ако е необходимо, щракнете върху раздела търсене .

 3. В групата Опции щракнете върху Скорошни търсения скорошни бутон за търсене . Търсенията се идентифицират с техните критерии, с най-новите търсене в горната част на списъка.

 4. Щракнете върху търсене, които искате да се повтаря. Записите, които отговарят на критериите за търсене се показват в екрана с резултатите от търсенето.

Ако искате да създадете списък на повторно използваемо, препоръчваме ви да създадете нов раздел в работна области прилагане на филтър. В работната област щракнете върху бутона Създаване на нов раздел и след това въведете информацията. За повече информация как да създадете нов раздел вижте информацията на разделите в статията на образци на работните области на Business Contact Manager .

Съвет: Можете да стартирате маркетингова дейност от набор от резултати от търсене, като изберете всички записи в резултатите, щракнете с десния бутон и след това щракнете върху Създай и типа на маркетинговата дейност, който искате да започнете. За повече информация за стартиране на маркетингови дейности вижте популяризиране на вашите продукти и услуги в Business Contact Manager.

Най-горе на страницата

Предложения за търсене

 • Ако не сте сигурни за правописа на дума за търсене, например име, въведете само с няколко букви от него.

 • Функцията за търсене сканира целия текст, въведени в основни полета на всеки запис, който търсите, така че резултатите от търсенето може да е по-широка, отколкото очаквате. Например ако сте въвели Чикаго като термин за търсене, ще видите контакти с Чикаго адреси, както и тези с Чикаго в техните имена на фирми в резултатите от търсенето.

 • Можете да въведете повече от една дума за търсене, например име или град, в полето за търсене .

 • Оператор за търсене по подразбиране е AND. Ако не използвате други оператори, се показват само записите, които отговарят на всички критерии за търсене.

 • Използване на оператори (= < > OR) поотделно или в комбинация между термини, за да стесните обхвата на резултатите.

Въведете операторите и or в всички главни букви.

Най-горе на страницата

Разширени опции за търсене

Надхвърля основни търсенето на бизнес записи за разширяване или стесняване на обхвата на търсенето.

Използвайте опциите за обхват да се разшири вашето поле за търсене. Например ако са търсене на записи за бизнес контакт, но искате да включите води във вашите резултати, можете да включите други записи от същия тип във вашето търсене.

Използвайте опциите за допълнителна обработка , за да стесните търсенето до конкретни полета, включително всяка от вашите дефинирани от потребителя полета. Щракнете върху някое от полетата в групата, за да добавите този тип информация към вашите критерии за търсене.

Най-горе на страницата

Разширяване на обхвата на търсене

След като стартирате търсене, можете да промените обхвата му, за да включите допълнителни записи от същия тип, или всички Business Contact Manager за Outlook записи и елементи. Опитайте тази процедура, ако не можете да намерите запис, в който очаквате да го видите.

Например ако търсите за записи – елементи от хронологията на комуникация, записи на възможност, свързани акаунти и т.н –, свързани с определена бизнес контакт, можете да разширите търсенето да включва автоматично всички записи в търсенето си, включително всички персонализирани типове записи.

След като сте стартира търсене, използвайте следната процедура, за да разширите обхвата на търсенето.

 1. В лентата, в раздела търсене , в групата обхват щракнете върху едно от следните неща:

  • Всички типове (име на запис) Тази опция се разширява търсенето да включва всички типове записи, които се базират на избрания тип запис.

  • Всички елементи на Business Contact Manager Тази опция ( Търсене на всички bcm елементи '' ) разширява резултатите от търсенето да включва всички Business Contact Manager за Outlook записи и елементи, включително елементи от хронологията на комуникация.

   Забележка: Елементи на Outlook, като например срещи и имейл съобщения, не са включени в резултатите от търсенето.

 2. Връщане към първоначалния резултатите от търсенето, като щракнете върху Текущия раздел на лентата.

Най-горе на страницата

Прецизиране на резултатите от търсенето

По всяко време по време на вашето търсене можете да добавите критерии за търсене за по-нататъшно уточняване на резултатите, които виждате. Добавете търсените стойности за почти всяко поле за избрания тип запис.

След като сте стартира търсене, използвайте следната процедура, за да стесните обхвата на търсенето.

 1. В лентата, в раздела търсене , в групата уточнете щракнете върху някоя от следните опции, за да включите критериите в търсенето си:

Когато щракнете върху...

Резултатите от търсенето ви включва...

Опцията име (етикет ще варира със записи, можете да търсите)

Всички записи с името или частично име, които въвеждате в полето за търсене .

Възложено наи след това щракнете върху името в списъка

Всички записи, които са присвоени на потребителя, дайте име на това, което сте избрали.

Кампания (за маркетингова дейност само записи)

Маркетингова дейност записи, които принадлежат на кампания или кампании с името, което въвеждате в полето кампания .

Маркирано с флаг

Записите, които сте маркирали с флаг.

Етапи от продажби (записи за възможност само)

Досиета на възможности, които са в етап на продажби (например търсене или квалификация), които в списъка.

Състояние (за маркетингова дейност, бизнес проект и само записи за задача от проект)

Записи, които са маркирани със състоянието, която щракнете в списъка състояние .

Категории

Записите, които са присвоени на категорията, щракнете в списъка с категории .

Родителски опция (етикет ще варира със записи, можете да търсите)

Записите, които са свързани към партньор или проект с името, което въвеждате в полето за търсене .

Полета на формуляра бутон за полета на формуляра

Всички записи, които съдържат една и съща стойност в техните полета, които въвеждате или щракнете в полето за търсене за полетата, щракнете в списъка с Полета на формуляра .

 1. Щракнете върху бутона за търсене , за да покажете резултатите от търсенето.

Съвет: Всеки избор правите от групата уточнете се добавя като поле под полето за търсене . Можете да прегледате и промените тези критерии и изпълните допълнителни търсения, докато е осветено полето за търсене .

Най-горе на страницата

Използване на папки за търсене

Папки за търсене, подобно на разделите в работна област, са полезен начин да лесно да показвате конкретна информация, която искате да видите.

Business Contact Manager за Outlook папки за търсене се показват в навигационния екран, когато щракнете върху поща. Щракнете върху папка, за да видите записите, които тя съдържа.

Можете да създадете и използвате Папки за търсене , ако е необходимо. Те работят по същия начин за филтриран списък в раздела. Папки за търсене изисква значително повече от изчислителна мощ на вашия компютър, отколкото раздели, за да запазите своите данни от текущия. Разделите се актуализират всеки път, когато те са видими, но Папките за търсене се актуализират постоянно, независимо дали те са се види.

Препоръчваме ви ограничаване броя на Папки за търсене , които създавате и вместо това използвайте раздели, когато трябва да създадете списък на повторно използваемо. Можете да създадете до 20 разделите във всяка работна област. За информация за създаване на раздели от филтрираните списъци вижте раздела раздели в статията на образци на работните области на Business Contact Manager .

Създаване на папка за търсене

 1. В навигационния екран щракнете върху поща.

 2. Под Business Contact Managerщракнете с десния бутон Папки за търсенеи след това щракнете върху Нова папка за търсене.

 3. В диалоговия прозорец Нова папка за търсене въведете име за папката.

 4. Щракнете върху типа запис, желани от вас папка за търсене, за да съдържа.

Можете да изберете типове записи, като например бизнес контакти, акаунти, възможности, бизнес проекти и задачи от проект или хронологията записва като бизнес контакт хронология, хронология на акаунт "," Хронология на възможности и хронология на бизнес проекти. Хронология на папките ще съдържа елементи в хронологията на комуникация за избрания тип на запис.

Съвет: Ако създавате папка със записи на базата на акаунт или базирани на бизнес контакт, можете да използвате папка за търсене, като списъка на получателите на маркетинговата дейност. Просто изберете записите, и след това в групата комуникирай щракнете върху лентата маркетинг и след това щракнете върху дейността, която искате да започнете.

 1. Щракнете върху бутона филтър , за да отворите диалоговия прозорец филтър. Направете някое от следните неща:

  • В раздела Обикновен филтър щракнете върху опциите, които желаете да включите в резултатите от вашия филтър.

  • Щракнете върху раздела Разширен филтър , за да създадете една или повече заявки за по-нататъшно ограничаване резултатите от вашия филтър.

  • Щракнете върху раздела Преглед на резултатите , за да видите списъка със записи. Изчистете отметките от квадратчетата допълнителни записи, които искате да изключите от резултатите.

   За повече информация относно използването на филтри вижте филтриране на записи в Business Contact Manager.

 2. Щракнете върху OK, за да запишете вашите резултати като папка за търсене.

  Папка се показва в навигационния екран, под папката на Business Contact Manager .

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×