Търсене на думи в синонимния речник

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

С помощта на синонимния речник, можете да търсите синоними (различни думи с еднакво значение) и антоними (думи с противоположно значение).

Съвет: В Microsoft Word, Microsoft PowerPoint и Microsoft Outlook, можете да търсите дума бързо Ако щракнете с десния бутон върху дума някъде в документ, презентация, отворено съобщение или показаното съобщение в екрана за четене и след това щракнете върху синоними в контекстното меню.

Word

 1. Щракнете върху дума в документа, който искате да търсите.

 2. В раздела Преглед щракнете върху Синонимен речник.

  Команда ''Синонимен речник'' в групата ''Проверка'' в раздела ''Преглед''

 3. За да използвате някой от думи в списъка с резултати или да търсите още думи, направете едно от следните неща:

  • За да заместите вашия избраната дума с една от думи от списъка, посочете го, щракнете върху стрелката надолу, след което щракнете върху Вмъкни.

  • За да копирате и поставяте дума от списъка, посочете го, щракнете върху стрелката надолу, след което щракнете върху Копирай. Можете да поставите думата навсякъде, която ви харесва.

  • За да търсите допълнителни сродни думи, щракнете върху дума в списъка с резултати.

Съвети: Можете също да търсите думи в синонимния речник на друг език. Ако например документът ви е на френски език и искате синоними, направете следното:

 • В Word 2007 щракнете върху Опции при изследване в прозореца на задачите изследване и след това под справочнициизберете желаните от вас опции за синонимен речник.

 • В Word 2010 и Word 2013, в раздела Преглед щракнете върху изследване. Щракнете върху Опции при изследване в прозореца на задачите изследване и след това под справочнициизберете желаните от вас опции за синонимен речник.

 • В Word 2016 в раздела Преглед щракнете върху Синонимен речник. В долната част на прозореца на задачите Синонимен речник изберете език от падащия списък.

 1. Щракнете върху дума във вашата работна книга, която искате да търсите.

 2. В раздела Преглед щракнете върху Синонимен речник.

  Потребителски разрешения за интегрирани приложения

 3. За да използвате някой от думи в списъка с резултати или да търсите още думи, направете едно от следните неща:

  • За да заместите вашия избраната дума с една от думи от списъка, посочете го, щракнете върху стрелката надолу, след което щракнете върху Вмъкни.

  • За да копирате и поставяте дума от списъка, посочете го, щракнете върху стрелката надолу, след което щракнете върху Копирай. Можете да поставите думата навсякъде, която ви харесва.

  • За да търсите допълнителни сродни думи, щракнете върху дума в списъка с резултати.

Съвети: Можете също да търсите думи в синонимния речник на друг език. Ако например вашата работна книга е на френски език и искате синоними, направете следното:

 • В Excel 2007 щракнете върху Опции при изследване в прозореца на задачите изследване и след това под справочнициизберете желаните от вас опции за синонимен речник.

 • В Excel 2010 и Excel 2013, в раздела Преглед щракнете върху изследване. Щракнете върху Опции при изследване в прозореца на задачите изследване и след това под справочнициизберете желаните от вас опции за синонимен речник.

 • В Excel 2016 в раздела Преглед щракнете върху Синонимен речник. В долната част на прозореца на задачите Синонимен речник изберете език от падащия списък.

 1. Изберете думата в бележника, който искате да търсите.

 2. В OneNote 2007, в менюто инструменти щракнете върху изследванеи после в списъка всички справочници щракнете върху Синонимен речник.

  Прозорец на задачите за изследване

  В OneNote 2010, в раздела Преглед щракнете върху изследванеи после в списъка всички справочници щракнете върху Синонимен речник.

  Review Tab, Research button

  Прозорец на задачите за изследване

  В OneNote 2013 или в OneNote 2016, в раздела Преглед щракнете върху Синонимен речник.

 3. За да използвате някой от думи в списъка с резултати или да търсите още думи, направете едно от следните неща:

  • За да заместите вашия избраната дума с една от думи от списъка, посочете го, щракнете върху стрелката надолу, след което щракнете върху Вмъкни.

  • За да копирате и поставяте дума от списъка, посочете го, щракнете върху стрелката надолу, след което щракнете върху Копирай. Можете да поставите думата навсякъде, която ви харесва.

  • За да търсите допълнителни сродни думи, щракнете върху дума в списъка с резултати.

Съвет: Можете също да търсите думи в синонимния речник на друг език. Ако например вашият текст е на френски език и искате синоними, в раздела Преглед щракнете върху изследване. Щракнете върху Опции при изследване в прозореца на задачите изследване и след това под справочнициизберете желаните от вас опции за синонимен речник.

 1. Щракнете върху дума във вашия елемент на Outlook, която искате да търсите.

 2. В Outlook 2007, в раздела съобщение , в групата проверка щракнете върху Правописна проверкаи след това щракнете върху Синонимен речник.

  В Outlook 2010, Outlook 2013 или Outlook 2016 щракнете върху Преглед , след което щракнете върху Синонимен речник.

  Outlook Ribbon Thesaurus Icon

  Забележка: В Microsoft Outlook прозореца на задачите Синонимен речник или изследване е налична в нов елемент в Outlook – например съобщение или календарен елемент – но не и от основния прозорец на Outlook.

 3. За да използвате някой от думи в списъка с резултати или да търсите още думи, направете едно от следните неща:

  • За да заместите вашия избраната дума с една от думи от списъка, посочете го, щракнете върху стрелката надолу, след което щракнете върху Вмъкни.

  • За да копирате и поставяте дума от списъка, посочете го, щракнете върху стрелката надолу, след което щракнете върху Копирай. Можете да поставите думата навсякъде, която ви харесва.

  • За да търсите допълнителни сродни думи, щракнете върху дума в списъка с резултати.

Съвети: Можете също да търсите думи в синонимния речник на друг език. Ако например вашият текст е на френски език и искате синоними, направете следното:

 • В Outlook 2007 щракнете върху Опции при изследване в прозореца на задачите изследване и след това под справочнициизберете желаните от вас опции за синонимен речник.

 • В Outlook 2010 или Outlook 2013, в раздела Преглед щракнете върху изследване. Щракнете върху Опции при изследване в прозореца на задачите изследване и след това под справочнициизберете желаните от вас опции за синонимен речник.

 • В Outlook 2016 в раздела Преглед щракнете върху Синонимен речник. В долната част на прозореца на задачите Синонимен речник изберете език от падащия списък.

 1. Щракнете върху дума във вашата презентация, която искате да търсите.

 2. В раздела Преглед щракнете върху Синонимен речник.

  Разделът ''Преглед'' на лентата на PowerPoint – "Синонимен речник"

 3. За да използвате някой от думи в списъка с резултати или да търсите още думи, направете едно от следните неща:

  • За да заместите вашия избраната дума с една от думи от списъка, посочете го, щракнете върху стрелката надолу, след което щракнете върху Вмъкни.

  • За да копирате и поставяте дума от списъка, посочете го, щракнете върху стрелката надолу, след което щракнете върху Копирай. Можете да поставите думата навсякъде, която ви харесва.

  • За да търсите допълнителни сродни думи, щракнете върху дума в списъка с резултати.

Съвети: Можете също да търсите думи в синонимния речник на друг език. Ако например документът ви е на френски език и искате синоними, направете следното:

 • В PowerPoint 2007 щракнете върху Опции при изследване в прозореца на задачите изследване и след това под справочнициизберете желаните от вас опции за синонимен речник.

 • В PowerPoint 2010 или PowerPoint 2013, в раздела Преглед щракнете върху изследване. Щракнете върху Опции при изследване в прозореца на задачите изследване и след това под справочнициизберете желаните от вас опции за синонимен речник.

 • В Outlook 2016 в раздела Преглед щракнете върху Синонимен речник. В долната част на прозореца на задачите Синонимен речник изберете език от падащия списък.

 1. Щракнете върху думата в публикацията, която искате да търсите.

  В Publisher 2007, в менюто инструменти щракнете върху изследванеи после в списъка всички справочници щракнете върху Синонимен речник.

  Прозорец на задачите за изследване

  В Publisher 2010, в раздела Начало щракнете върху Правописна проверкаи след това щракнете върху Синонимен речник.

  Команда от менюто "Синонимен речник"

  В Publisher 2013 или 2016 Publisher, в раздела Преглед щракнете върху Синонимен речник.

 2. За да използвате някой от думи в списъка с резултати или да търсите още думи, направете едно от следните неща:

  • За да заместите вашия избраната дума с една от думи от списъка, посочете го, щракнете върху стрелката надолу, след което щракнете върху Вмъкни.

  • За да копирате и поставяте дума от списъка, посочете го, щракнете върху стрелката надолу, след което щракнете върху Копирай. Можете да поставите думата навсякъде, която ви харесва.

  • За да търсите допълнителни сродни думи, щракнете върху дума в списъка с резултати.

Съвет: Можете също да търсите думи в синонимния речник на друг език. Ако например публикацията ви е на френски език и искате синоними, в раздела Преглед щракнете върху изследване. Щракнете върху Опции при изследване в прозореца на задачите изследване и след това под справочнициизберете желаните от вас опции за синонимен речник.

 1. Щракнете върху дума във вашата диаграма, която искате да търсите.

 2. Във Visio 2007, в менюто инструменти щракнете върху изследванеи после в списъка всички справочници щракнете върху Синонимен речник.

  Прозорец на задачите за изследване

  Във Visio 2010, Visio 2013 или 2016 Visio, в раздела Преглед щракнете върху Синонимен речник.

  Менюто "Обект" в групата "Текст"

 3. За да използвате някой от думи в списъка с резултати или да търсите още думи, направете едно от следните неща:

  • За да заместите вашия избраната дума с една от думи от списъка, посочете го, щракнете върху стрелката надолу, след което щракнете върху Вмъкни.

  • За да копирате и поставяте дума от списъка, посочете го, щракнете върху стрелката надолу, след което щракнете върху Копирай. Можете да поставите думата навсякъде, която ви харесва.

  • За да търсите допълнителни сродни думи, щракнете върху дума в списъка с резултати.

Съвети: Можете също да търсите думи в синонимния речник на друг език. Ако например вашата диаграма е на френски език и искате синоними, направете следното:

 • Във Visio 2007 щракнете върху Опции при изследване в прозореца на задачите изследване и след това под справочнициизберете желаните от вас опции за синонимен речник.

 • Във Visio 2010 или Visio 2013, в раздела Преглед щракнете върху изследване. Щракнете върху Опции при изследване в прозореца на задачите изследване и след това под справочнициизберете желаните от вас опции за синонимен речник.

 • Във Visio 2016 в раздела Преглед щракнете върху Синонимен речник. В долната част на прозореца на задачите Синонимен речник изберете език от падащия списък.

Слушаме ви

В тази статия е актуализиран последно от Бен на 13 февруари 2018 като резултат от вашите коментари. Ако сте намерили полезна и особено ако не сте, използвайте контролите за обратна връзка по-долу, за да ни кажете как можем да я подобрим.

Вж. също

Редактор - ви помощника за писане

Проверка на правописа и граматиката в Office 2010 и по-късно

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×