Писане и редактиране

Търсене и заместване на текст

Търсене и заместване на текст и други данни в документ на Word

Word предлага много възможности за откриване на конкретно съдържание във вашия документ. Можете да търсите и да замествате елементи като текст, изображения, надписи, показалци или определени типове форматиране, като например знак за край на абзац или нова страница. Можете да използвате командата Отиди на, за да отидете на конкретен екземпляр на съдържание във вашия документ, и да разширите търсенето си с помощта на заместващи символи, кодове или регулярни изрази, за да търсите думи или фрази, които съдържат определени знаци или комбинации от знаци.

Забележки: 

 • Word Online в момента включва само основни функции на търсене и заместване. Отворете документа си в настолното приложение Word, за да използвате разширени функции на търсене и заместване, като например намиране на обекти, намиране на форматиране, използване на "Отиди на" и използване на заместващи символи, кодове и регулярни изрази.

 • Част от съдържанието в тази тема може да не е приложимо за някои езици.

Търсене и заместване

Можете бързо да търсите всяко появяване на определена дума или фраза.

 1. В раздела Начало, в групата Редактиране изберете Търсене. Или натиснете Ctrl+F на клавиатурата.

  Опцията "Търсене" в раздела "Начало"

  Показва се екранът Навигация.

  Навигационен екран
 2. В полето за търсене въведете текста, който искате да намерите. Всички срещания на намерения текст се осветяват в документа и се включват в списъка в екрана Навигация.

  Резултати от търсене, които са маркирани в документа и навигационния екран
 3. Можете да преминавате между резултатите, като използвате контроли със стрелки нагоре и надолу.

Забележка: Ако направите промяна в документа и резултатите от търсенето изчезнат, щракнете върху стрелката надолу под полето за търсене, за да видите списъка с резултати отново.

 1. В раздела Начало, в групата Редактиране изберете Замести. Или натиснете Ctrl+H на клавиатурата.

  В раздела "Начало" е осветена опцията за заместване.

 2. В полето Търси напишете текста, който искате да бъде намерен и заместен.

 3. В полето Замести с напишете текста за заместване.

  Търсене и заместване на текст

 4. Изберете Намери следващ и след това направете едно от следните неща:

  • За да заместите осветения текст, щракнете върху Замести.

  • За да заместите всички срещания на текста във вашия документ, щракнете върху Замести всички.

  • За да прескочите това срещане на текста и продължите към следващото срещане, щракнете върху Намери следващ.

  Раздел "Заместване" в диалоговия прозорец "Търсене и заместване"

  Забележка: В Word Online няма бутон Намери следващ. Преминавайте между резултатите, като използвате стрелките нагоре и надолу, да замествате срещания на осветения текст.

За да търсите обекти като таблици, графики, коментари, бележки под линия, бележки в края или уравнения, направете следното:

 1. В раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху Търсене. Или натиснете Ctrl+F на клавиатурата.

  Опцията "Търсене" в раздела "Начало"

  Показва се екранът Навигация.

  Навигационен екран
 2. Щракнете върху стрелката от дясната страна на полето за търсене и след това изберете опция от списъка.

  Списък с опции за намиране на обекти

  Резултатите от търсенето се показват под полето за търсене.

 3. Изберете резултат, който да видите във вашия документ, или преминете между всички резултати, като щраквате върху контролите със стрелки.

Не намирате диалоговия прозорец "Търсене и заместване"?

За да извършите разширено търсене с използване на диалоговия прозорец Търсене и заместване направете едно от следните неща:

 • В раздела Начало, в групата Редактиране изберете стрелката до Търсене, а след това върху Разширено търсене.

  или

 • В екрана Навигация щракнете върху стрелката от дясната страна на полето за търсене и след това изберете Разширено търсене.

В диалоговия прозорец Търсене и заместване щракнете върху Повече за подробни опции за търсене.

Забележка:  За по-малък набор от опции за разширено търсене, като например С малки и главни букви или Само цели думи, в навигационния екран изберете стрелката отдясно на полето за търсене и след това изберете Опции.

Можете да търсите и замествате или да премахвате форматиране на знаци в документа. Например можете да потърсите определена дума или фраза и да промените цвета на шрифта, а също можете да търсите определено форматиране, като например получер шрифт или осветяване, и да го променяте.

 1. В раздела Начало, в групата Редактиране изберете Замести. Или натиснете Ctrl+H на клавиатурата.

  В раздела "Начало" е осветена опцията за заместване.

 2. Ако не виждате бутона Формат, щракнете върху Повече.

  Бутон "Още"

 3. За да търсите текст с определено форматиране, въведете текста в полето Търси. За да намерите само форматиране, оставете полето празно.

 4. Щракнете върху Формат и след това изберете форматите, които искате да намерите и заместите. Например за да намерите осветен текст, щракнете върху Формат > Осветяване; за да намерите получер текст, щракнете върху Формат > Шрифт и след това в диалоговия прозорец Намери шрифт изберете Получер в списъка Стил на шрифта.

 5. Щракнете върху Замести с щракнете върху Формат и след това изберете форматите за заместване, както е описано в стъпка 4.

  Забележка: Ако искате да заместите текста, въведете текста за заместване в полето Замести с.

 6. За да намерите и заместите всяко срещане на зададеното форматиране, щракнете върху Намери следващ и след това щракнете върху Замести. За да заместите всички срещания на зададеното форматиране, щракнете върху Замести всички.

Можете да търсите и замествате специални знаци и елементи на документа като табулатори, знаци за абзац и ръчно поставени знаци за нова страница. Например можете да намерите всички двойни редови разредки (два знака за абзац) и да ги заместите с единични редови разредки (един знак за абзац).

Съвет: За да покажете скритите символи за форматиране, като например интервали, знак за абзац и знаци за нова страница, щракнете върху в групата Абзац на раздела Начало.

 1. В раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху стрелката до Търсене, а след това върху Разширено търсене.

  Опция за разширено търсене в менюто "Търсене"

 2. Ако не виждате бутона Специален, щракнете върху Повече.

  Бутон "Още"

 3. Щракнете върху Специален и след това щракнете върху елемента, който искате.

 4. Ако искате да заместите елемента, щракнете върху раздела Заместване и след това въведете това, което искате да използвате за заместване в полето Замести с.

 5. За да намерите и заместите всяко срещане на зададения елемент, щракнете върху Намери следващ и след това щракнете върху Замести. За да заместите всички срещания на зададения елемент, щракнете върху Замести всички.

Търсене чрез "Отиди на"

 1. В раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху стрелката до Търсене, а след това върху Отиди на.

  Опция "Отиди на" в менюто "Търсене"

 2. В полето Отиди на щракнете върху типа на елемента.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да отидете на определен елемент, въведете подходящата идентифицираща информация за елемента в полето Въведете тип елемент и след това щракнете върху Отиди на.

  • За да отидете на следващия или предишния елемент от указания тип, оставете полето Въведете празно и след това щракнете върху Напред или Назад.

Търсене с използване на заместващи символи

Използвайте заместващи символи, за да търсите текст. Например можете да използвате заместващия символ звездичка (*), за да търсите низ от знаци (например "п*р" намира "пир" и "пример").

 1. В раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху стрелката до Търсене, а след това върху Разширено търсене.

  Опция за разширено търсене в менюто "Търсене"

 2. Изберете квадратчето за отметка Използвай заместващи символи.

  Ако не виждате квадратчето за отметка Използвай заместващи символи, щракнете върху Повече.

  Бутон "Още"

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да изберете заместващ символ от списък, щракнете върху Специален, щракнете върху заместващ символ и след това въведете допълнителен текст в полето Търси. За повече информация вижте таблицата Заместващи символи за елементите, които искате да намерите и заместите по-долу.

  • Въведете заместващ символ директно в полето Търси. За повече информация вижте таблицата за Заместващи символи за елементите, които искате да намерите и заместите по-долу.

 4. Ако искате да заместите елемента, щракнете върху раздела Заместване и след това въведете това, което искате да използвате за заместване в полето Замести с.

 5. Щракнете върху Намери следващ или Намери всички и след това щракнете върху Заместване, или щракнете върху Замести всички, за да заместите всички срещания на елемента.

  Забележка: За да отмените текущото търсене, натиснете ESC.

Използвайте скоби (), за да създадете групи от заместващи символи и текста в полето Търси и след това използвайте \n в полето Замести с, за да използвате резултатите от всеки израз.

Можете да използвате заместващия символ \n, за да потърсите израз, и след това да го заместите с пренаредения израз. Ако например въведете (Петров) (Божидар) в полето Търси и \2 \1 в полето Замести с. Word ще намери Петров Божидар и ще го замести с Божидар Петров.

 • Когато Използвай заместващи символи е отметнато, Word ще намери само точния текст, който задавате. Обърнете внимание, че квадратчетата С малки и главни букви и Само цели думи са недостъпни (замъглени), за да посочите, че тези опции са включени автоматично. Не можете да изключите тези опции.

 • За да потърсите знак, който е дефиниран като заместващ символ, въведете обратно наклонена черта (\) преди знака. Например въведете \?, за да намерите въпросителен знак или \\, за да намерите знак "обратно наклонена черта" (често наричан "превключващ знак").

 • Можете да използвате скоби, за да групирате заместващи символи и текст, както и да посочите реда на оценяване. Например въведете < (пре)*(ен) >, за да намерите "пренареден" и "предварителен".

За да намерите

Въведете

Пример

Всеки единичен знак, включително интервал и пунктуационни знаци

?

т?к намира тик, тук и т к.

Един от тези знаци

[ ]

п[ио]р намира пир и пор.

Всеки единичен знак в този диапазон

[-]

[r-t]ight намира right, sight и tight. Диапазоните трябва да бъдат във възходящ ред.

Начало на дума

<

< (инт) намира интересен и интернационален, но не и "спринт".

Край на дума

>

(ен) > намира интересен и последен, но не хепиенд.

Израз

()

Word запомня резултатите от комбинацията на търсене, за да ги използва в операцията за заместване.

Всеки единичен знак, с изключение на знаците в квадратните скоби

[! x-z]

t[!a-m]ck намира tock и tuck, но не и tack или tick.

Точно n срещания на предишния знак или израз

{n}

fe{2}d намира feed, но не и fed.

Най-малко n срещания на предишния знак или израз

{n,}

fe{1,}d намира fed и feed.

От n до m срещания на предишния знак или израз

{n, m}

10{1,3} намира 10, 100 и 1000.

Едно или повече срещания на предишния знак или израз

@

lo@t намира lot и loot.

Всеки низ знаци, включително интервал и пунктуационни знаци

*

п*р намира пир, пример и променлив вятър.

Използване на кодове за намиране на букви, форматиране, полета и специални знаци

За да намерите

Въведете

Знак за абзац ( знак за абзац )

^p (не работи в полето Търси, когато опцията Използвай заместващи символи е включена) или ^13

Знак за табулатор ( Знак за табулатор )

^t или ^9

ASCII знак

^ nnn, където nnn е кодът на знака

ANSI character

^0 nnn, където 0 е нула, а nnn е кодът на знака

Дълго тире ( — )

^+

Средно ( – )

^=

Знак карета

^^

Ръчен край на ред ( ръчен край на ред )

^l или ^11

Край на колона

^l или ^14

Край на страница или секция

^12 (когато замествате, вмъква знак за нова страница)

Ръчен знак за нова страница

^m (също търси или замества знаците за край на секция, когато опцията Използват заместващи символи е включена)

Твърд интервал ( Изображение на документ (малко) )

^s

Твърдо тире ( Твърдо тире )

^~

Незадължително тире ( Незадължително тире )

^-

За да намерите

Въведете

Всеки знак

^?

Всяка цифра

^#

Всяка буква

^$

Картина или графика (само вградена)

^g

Знак за бележка под линия

^f или ^2

Знак за бележка в края

^e

Поле (когато кодовете на полета са видими)

^d или ^19 или ^21

Коментар (когато коментарите са вградени)

^a или ^5

Край на раздел

^b

Интервали

^w (произволни интервали или всяка комбинация от нормални и твърди интервали и знаци за табулатор)

За заместване с това...

Въведете

Съдържание на клипборда

^c

Текст в полето за търсене

^&

Търсене и заместване на текст с помощта на регулярни изрази (разширено)

Можете да автоматизирате много задачи за търсене и заместване с помощта на заместващи символи за създаване на регулярни изрази, които са комбинации от литерален текст и заместващи символи. Знаците за литерален текст показват текст, който трябва да съществува в целевия текстов низ. Заместващите знаци показват текста, който може да варира в целевия низ. Например можете да използвате регулярни изрази за намиране и премахване на дублирани редове от голяма таблица или обръщане на списък с имена (да ги промените от "собствено фамилно" на "фамилно собствено").

Ето един пример, който можете да изпробвате. Стъпките в този раздел обясняват как да използвате регулярен израз, който обръща имена. Имайте предвид, че винаги използвате диалоговия прозорец Търсене и заместване, за да изпълните своите регулярни изрази. Също така не забравяйте, че ако един израз не работи по очаквания начин, може да винаги натиснете CTRL+Z, за да отмените промените си, и след това опитайте друг израз.

 1. Стартирайте Word и отворете нов, празен документ.

 2. Копирайте следните имена в документа.

  Вълко Христов

  Боряна Боянова

  Богдана Стефанова

  Златко Малеев

 3. В раздела Начало отидете в Редактиране, щракнете върху Заместване, за да отворите диалоговия прозорец Търсене и заместване.

  В раздела "Начало" е осветена опцията за заместване.

 4. Ако не виждате квадратчето за отметка Използвай заместващи символи, щракнете върху Повече, а след това изберете квадратчето за отметка. Ако не изберете квадратчето за отметка, Word третира заместващите символи като текст.

 5. Въведете следните знаци в полето Търси. Трябва да включите интервал между двата набора от скоби, но да не включвате интервал в края.

  (<*>) (<*>)

 6. В полето Замести с въведете следните знаци. Трябва да включите интервала между запетаята и втората обратно наклонена черта.

  \2, \1

 7. Изберете имената и след това щракнете върху Замести всички. Word обръща имената и ги разделя със запетая, ето така:

  Христов, Вълко

  Боянова, Боряна

  Стефанова, Богдана

  Малеев, Златко

Съдържанието на документа определя по-голямата част от проектирането (но не всичко) на вашите регулярни изрази. В примера по-горе всеки елемент (име) съдържа две думи. Ако елементът съдържа две думи и инициал за бащино име, трябва да използвате друг израз.

Нека да разгледаме всеки израз отвътре навън:

В първия израз (<*>) (<*>):

 • Звездичката (*) връща целия текст в думата.

 • Символи "по-малко" и "по-голямо" (< >) определят началото и края съответно на всяка дума. Те гарантират, че търсенето връща една дума.

 • Скобите, както и разстоянието между тях, разделят думите в отделни групи: (първа дума) (втора дума). Скобите също показват реда, в който искате да търсите, за да оцените всеки израз.

С други думи, изразът казва: "Намери и двете думи."

Във втория израз \2, \1:

 • Наклонената черта (\) работи с числата, които да послужат като контейнер. (Можете също да използвате наклонената черта, за да намерите други заместващи символи. Вижте следващия раздел за повече информация.)

 • Запетаята след първия контейнер вмъква правилната пунктуация между обърнатите имена.

С други думи, изразът казва: "Напиши втората дума, добави запетая, напиши първата дума."

Следващите примери показват някои от начините, по които можете да използвате заместващи символи и регулярни изрази в Word. За списък на заместващите символи, които можете да използвате, вижте раздела Заместващи символи за елементи, които искате да намерите и заместите по-горе.

Пример 1: Обръщане на имена с инициали за бащино име

Пример 2: Обръщане на дати

Пример 3: Добавяне на точки към приветствия или премахване на точки от приветствия

Пример 4: Намиране на дублирани абзаци или редове

Пример 1: Обръщане на имена с инициали за бащино име

Този пример използва комбинация от заместващи символи и кодове на знаци, за да се обърнат имена, които съдържат инициали за бащино име. Ако не сте запознати с кодовете на знаци, вижте раздела Използване на кодове за намиране на букви, форматиране, полета и специални знаци по-горе.

Имайте предвид следните факти, като продължите:

 • Всеки път, когато използвате този израз за имената, които се намират в таблица, трябва първо да конвертирате тази таблица в текст.

 • Ако таблицата съдържа повече от една колона, копирайте колоната, съдържаща имената, в празен документ и го конвертирайте в текст там.

 • След като обърнете имената, конвертирайте текста обратно в таблица. След това можете да изтриете първоначалната колона и да я заместите със своите променени данни.

Първо подгответе примерните данни:

 1. Ако все още не сте го направили, стартирайте Word и създайте нов, празен документ.

 2. Вмъкнете празна таблица в документа. Направете таблица с 1 колона ширина и 4 реда височина.

 3. Копирайте тези имена поотделно и поставете всяко от тях в празна клетка на таблицата:

  Вълко Борисов Христов
  Боряна И. Боянова
  Богдана Г. Стефанова
  Златко Малеев

  Вашата таблица трябва да изглежда приблизително така:

  Вълко Борисов Христов

  Боряна И. Боянова

  Богдана Г. Стефанова

  Златко Малеев

 4. Изберете таблицата, след което в раздела Инструменти за таблица – оформление, в групата Данни щракнете върху Конвертиране в текст.

 5. Изберете Знаци за абзац като разделител на текст, а след това щракнете върху OK.

Сега обърнете имената:

 1. В раздела Начало отидете в Редактиране, щракнете върху Заместване, за да отворите диалоговия прозорец Търсене и заместване.

 2. Изберете квадратчето за отметка Използвай заместващи символи (може да се наложи да щракнете върху Повече, за да видите квадратчето за отметка) и след това въведете следния израз в полето Търси:

  (*) ([! ]@)^13

  Трябва да включите интервал между двата набора от скоби и след удивителния знак. Ако не сте виждали знака ^13 преди, обясняваме какво прави той в следващия раздел.

 3. В полето Замести с въведете следния израз:

  \2, \1^p

 4. Изберете списъка с имена и след това щракнете върху Замести всички. Word обръща имената и инициала за бащино име (или бащиното име), ето така:

  Христов, Вълко Борисов
  Боянова, Боряна И.
  Стефанова, Богдана Г.
  Малеев, Златко

Конвертирайте променения текст отново в таблица:

 1. Изберете списъка с обърнатите имена.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Таблици щракнете върху Таблица и след това върху Конвертиране на текст в таблица.

 3. В диалоговия прозорец Конвертиране на текст в таблица, под Раздели текста при, щракнете върху Абзаци, а след това щракнете върху OK.

Обръщането с инициала за бащино име, пункт по пункт

Нека погледнем към отделните части на израза, за да видим как те работят, като се започне с израза в полето Търси.

Целият израз търси две групи части: собствено име с инициал за бащино име (или цяло бащино име) и фамилно име. Звездичката (*) намира всички имена. Обърнете внимание, че има интервал след нея.

Тази част от израза отговаря на фамилните имена:

([! ]@)^13

Удивителният знак изключва всеки знак, зададен в квадратните скоби. В този случай [!] означава "намери всичко, освен интервалите." Действието му е да отреже интервалите пред фамилните имена.

Знакът @ намира едно или повече срещания на предишния знак, така че просто да гарантира, че всички интервали пред фамилни имена се премахват.

Трябва да знаем къде завършва фамилното име, така че използваме и знака ^13, за да търсим знака за абзац в края на всеки ред. Обаче тъй като не планираме да използваме повторно знака за абзац, поставяме всичко останало в скоби.

Можете да опитате това, като копирате имената отново във вашия тестов документ (трябва да ги разделите със знаци за абзац) и след това търсите с използване на ([! ]@)^13 в полето Търси. Търсенето намира всяко фамилно име.

Тъй като търсенето започва отново в началото на следващия ред, използваме заместващия символ звездичка (*), който да отговаря на всичко от там до началото на следващото фамилно име.

Тъй като не планираме да използваме повторно мястото пред фамилното име, използваме скоби, за да го изключим от двете групи:

(*) ([! ]@)^13

Важно: Бъдете внимателни, когато използвате кода на знак ^13. Обикновено можете да използвате кода на знака ^p, за да търсите знаци за абзац. Този код обаче не работи в търсения със заместващ символ. Вместо това трябва да използвате заместващия код ^13. Въпреки че кодът на знак ^p не работи в търсения със заместващ символ, трябва да го използвате в операции със заместващ символ, защото той съдържа информация за форматиране, знакът ^13 не го прави. Освен това, изобщо не можете да присвоявате информация за стил към знака ^13. Неправилната употреба на кода ^13 в операция на заместване може фактически да конвертира вашия документ във файл, който не можете да форматирате.

Изразът за "заместване" (\2 \1) извършва действителното обръщане. В полето Замести с знаците \2, казват на търсенето да напише втората част първо и да добави запетая след частта. Знаците \1^p знаци казват на търсенето къде да напишете първата част и да напише знак за абзац след тази част.

Пример 2: Обръщане на дати

Този пример използва регулярни изрази, за да преобразува датите на английски език от европейски формат в дати във формат на САЩ.

 1. Копирайте и поставете следната дата във вашия документ: 28th May 2003

 2. Отворете диалоговия прозорец Търсене и заместване и въведете следния израз в полето Търси:

  ([0-9]{1,2})([dhnrst]{2}) (<[ADFJMNOS]*>) ([0-9]{4})

  Трябва да вмъкнете интервал между следващите отваряща и затваряща кръгли скоби: 2}) (<[ и *>) ([0.

 3. Въведете следния израз в полето Замести с:

  \3 \1, \4

  Трябва да вмъкнете интервал между наборите от знаци.

 4. Щракнете върху Замести всички.

  Търсенето замества "28th May 2003" с "May 28, 2003".

Обръщане на дати, пункт по пункт

Да започнем с израза в полето Търси. Изразът работи, като разбива датите на четири части, обозначени с набори скоби. Всяка част съдържа компонентите, които намирате във всички дати, които са написани в стила, който сте използвали в примера. Като се движим от ляво надясно:

 • Диапазонът от числа [0-9] съответства на едноцифрените числа в първата част. Тъй като датите могат да се състоят от две цифри, ние казваме на търсенето да връща или едноцифрена, или двуцифрена дата: {1,2}. Резултатът е първата част: ([0-9] {1,2}).

  Във втората част има суфикси за редни числителни. Суфиксите за редни числителни се състоят от "th", "nd", "st" и "rd", така че добавяме тези букви към диапазон [dhnrst]. Тъй като суфиксите за редни числителни винаги се състоят от две букви, ние ограничаваме броя на буквите до две: ([dhnrst]{2}).

 • След това идва интервал, последван от литерал и заместващи знаци, които намират имената на месеците. Всички имена на месеци започват с тези главни букви: ADFJMNOS. Не знаем колко знака следват след всяка главна буква, така че слагаме след тях звездичка (*). Интересува ни само името на месеца, така че използваме знаци "по-голямо от" и "по-малко от", за да ограничим резултатите до отделна дума. Резултатът се състои в четвъртата част: (<[ADFJMNOS]*>).

 • И накрая, търсим годината. Използваме същия диапазон от цифри, но този път ограничаваме броя букви до четири ([0-9]{4}).

Обърнете внимание, че в полето Замести с сме написали само три от четирите части на адресиране. Пропуснали сме суфикса за редно числително ("th") от датата, защото в датите във формат на САЩ не се използват суфикси за редни числителни. Ако искате да оставите суфикса за редно числително в датата, въведете \3 \1\2, \4 в полето Замести с. В този случай можете да въведете интервал както след 3, така и след запетаята, но никъде другаде.

В този момент можете да запитате как се борави с дати, в които името на месеца, не е написано с букви, като например 28/05/03. Търсите, като използвате следния израз:

([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/([0-9]{2})

Замествате, като използвате следния израз:

\3/\1/\2

Ако датата е във формат 28/05/2003, можете да използвате {4} в последната част, вместо {2}.

За използването на разделители в списъци в регулярни изрази

В предишния пример се използва следният аргумент, за да се намират или едноцифрени, или двуцифрени дати: {1,2}. В този случай между двете стойности има запетая. Разделителят, който използвате обаче, се определя от вашите регионални настройки в Windows. Ако вашите регионални настройки указват използване на точка и запетая като разделители в списъци, трябва да използвате точки и запетаи, а не запетаи.

За да разберете кой разделител в списъци указва операционната ви система,, направете следното:

 1. Отворете контролния панел. (Щракнете с десния бутон върху бутона "Старт" и след това щракнете върху Контролен панел в Windows 8 и следващи версии. В Windows 7 щракнете върху бутона Старт и после върху Контролен панел.)

 2. Щракнете върху Часовник, език и регион.

 3. Щракнете върху Промяна на дата, час или формат на числата и след това щракнете върху Допълнителни настройки.

 4. Щракнете върху раздела Числа и след това намерете записа Разделител в списъци.

Пример 3: Добавяне на точки към приветствия или премахване на точки от приветствия

В някои страни почтителните титли (Mr., Mrs. и т.н.) не включват точки. Този пример ви показва как да добавяте точки или да ги премахвате от почтителни обръщения. От този момент приемаме, че знаете как да използвате диалоговия прозорец Търсене и заместване.

Този израз намира Mr, Ms, Mrs и Dr без точки:

<([DM][ rs ]{1,2})( )

Обърнете внимание, че изразът използва втора част, съдържаща интервал. Този интервал обикновено следва след почтителното обръщение, ако там няма точка. Този израз добавя точката:

\1.\2

За да направите обратното, търсите с помощта на този израз:

<([DM][ rs ]{1,2}).

И замествате със следния израз:

\1

Пример 4: Намиране на дублирани абзаци или редове

Когато използвате този израз, можете първо да сортирате списъка, за да поставите дублираните редове един до друг. Освен това трябва да премахнете всички знаци за празен абзац. С други думи, ако използвате празни абзаци за отделяне на блокове от текст, като например следните:

Вълко Борисов Христов¶

Вълко Борисов Христоⶶ

Боряна И. Боянова¶

трябва да премахнете тези абзаци, ето така:

Вълко Борисов Христов¶
Вълко Борисов Христов¶
Боряна И. Боянова¶

Можете да използвате свой предпочитан метод, за да премахнете празните абзаци, но ето един, който намира два поредни знака за абзац. Търсене с помощта на този израз (знакът @ повтаря операцията за търсене и заместване и премахва всички повтарящи се празни редове):

(^13)\1@

Замествате резултатите с този израз:

^p

Сега да разгледаме начините за заместване на текст. Този израз се намира всяка поредица от два последователни идентични абзаца:

(*^13)\1

Този израз съвпада и с по-дълги повторения на текст, които завършват със знак за абзаци. Например изпълнете израза по отношение на следния списък:

Вълко Борисов Христов¶
Боряна И. Боянова¶
Вълко Борисов Христов¶
Боряна И. Боянова¶
Богдана Г. Стефанова¶

Търсенето намира първите четири реда и спира само когато сумарната част се промени. Обратно, ако изпълните израза срещу този списък:

Вълко Борисов Христов¶
Вълко Борисов Христов
Боряна И. Боянова¶
Боряна И. Боянова¶

Изразът намира само първите два абзаца. 

За да търсите по-голям брой еднакви елементи, добавете още контейнери. Например този израз намира три последователни идентични абзаца:

(*^13)\1\1

Можете също да използвате фигурни скоби, за да направите същото нещо. Следващите примери намират съответно два и три идентични абзаца:

(*^13){2} (*^13){3}

Или можете да намерите два или три идентични абзаца:

(*^13){2,3}

Можете също да намерите два идентични абзаца или повече:

(*^13){2,}

Можете да заместите всеки от тези изрази със следния низ:

\1

Освен това можете да повторите операцията за търсене и заместване, както е необходимо, за да заместите всички дублиращи се абзаци във вашия документ, или да добавите заместващия знак @ и да укажете на израза да повтори операцията вместо вас:

(*^13)\1@

Можете да използвате този метод и за да заместите дублиращи се редове в таблица. За да направите това, първо премахнете всички обединени клетки, а след това сортирайте таблицата, за да поставите дублиращите се клетки непосредствено една до друга. След това конвертирайте таблицата в текст. (В менюто Таблица посочете Конвертиране и след това щракнете върху Таблица в текст; когато получите подкана, използвайте разделителя tab.) След като направите своите замествания, конвертирайте текста отново в таблица.

Още примери

За още примери как да използвате регулярни изрази в Word вижте Търсене и заместване на знаци с използване на заместващи символи в сайта "Често задавани въпроси към MVP".

Вж. също

Конфигуриране или изключване на автоматичното форматиране на текст (Автоформатиране)

Изтриване на номера на страници

Изтриване на страница в Word

Вмъкване на символи

Търсене и заместване на текст или форматиране в Word for Mac

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×