Търсене в "Поща" и "Хора" в Outlook.com

В Outlook.com можете да използвате лентата за търсене в горния край на страницата за търсене на имейл съобщения или контакти.

Изберете инструкциите, които се отнасят за вас

Инструкциите са малко по-различни в зависимост от това дали използвате новия Outlook.com, или класическата версия. Изберете коя версия използвате, за да видите инструкциите, които се отнасят за вас.

АКО ВАШАТА ПОЩЕНСКА КУТИЯ ИЗГЛЕЖДА ТАКА...

Екранна снимка на горния ляв ъгъл на пощенската кутия в Outlook.com – бета-версия

Вижте Инструкции за новия Outlook.com.

АКО ВАШАТА ПОЩЕНСКА КУТИЯ ИЗГЛЕЖДА ТАКА...

Екранна снимка на горния ляв ъгъл на класическата пощенска кутия в Outlook.com

Вижте Инструкции за класическия Outlook.com.

Инструкции за новия Outlook.com

 1. Ако не можете да намерите имейл, отидете в полето Търсене, въведете това, което искате да търсите (контакт, относно или част от съобщение), и натиснете Enter.

  Екранна снимка на лентата за търсене

 2. Когато приключите с търсенето, изберете стрелката "Назад" в полето Търсене или щракнете върху произволна папка в навигационния екран вляво, за да излезете от търсенето.

  Екранна снимка на бутона за излизане от търсенето

Ако знаете, че имейлът е бил изпратен, но не сте го получили, прочетете Outlook.com коригиране на проблеми при синхронизиране на имейл.

 1. Започнете да въвеждате име в полето Търсене. Изберете от предложените хора в списъка под полето Търсене или натиснете Enter, за да видите още резултати.

  Екранна снимка на предложени хора в резултатите от търсенето
 2. Когато изберете даден контакт в резултатите от търсенето, ще видите списък с имейл съобщения, свързани с този контакт.

  Търсене на лице, за да видите всички имейл съобщения

  За да изпратите съобщение до контакта, изберете Изпращане на имейл под името на контакта. За да добавите контакта към Предпочитани, изберете Добавяне към "Предпочитани" до името на контакта.

Ако често търсите имейл от едни и същи хора, можете да добавите тези хора в Предпочитани. За да добавите контакта към Предпочитани, извършете търсене за този контакт, изберете името му в резултатите от търсенето и след това изберете Добавяне към "Предпочитани" до името на контакта.

Екранна снимка на бутона "Добавяне към "Предпочитани"

За да видите всички имейл съобщения от това лице, изберете името му под Предпочитани в левия екран.

При търсене в папката "Входящи" Outlook.com извършва търсене във Всички папки по подразбиране. Използвайте филтъра вдясно от полето за търсене, за да търсите в определени папки, като например "Изтрити" или "Изпратени".

Екранна снимка на бутона "Филтър" в лентата за търсене

Инструкции за класическия Outlook.com

 1. В полето Търсене в "Поща" и "Хора" въведете това, което искате да търсите (контакт, тема или част от съобщение), и натиснете Enter.

  Екранна снимка на полето "Търсене в "Поща" и "Хора"

  Съвет: Ако търсите контакт, изберете връзката Търсене в контактите в дъното на списъка с предложения, за да ограничите търсенето до вашите контакти и указателя на вашата организация. За да научите повече, вижте "Търсене в "Хора" по-долу.

 2. За да изчистите резултатите от търсенето, изберете Изход от търсенето.

Когато въведете име в полето Търсене в "Поща" и "Хора", докато се намирате в "Поща", ще се появи опцията Търсене в "Хора". Изборът на тази опция ви позволява да търсите в "Хора", където резултатите от търсенето ще бъдат ограничени до вашите контакти и указателя на вашата организация.

За да търсите в "Хора":

 1. В полето Търсене в "Поща" и "Хора" въведете името на лицето, групата или ресурса, което искате да потърсите, след което натиснете Enter.

 2. В дъното на резултатите от търсенето изберете Търсене в "Хора".

 3. Прецизирайте търсенето си, като зададете търсене само във Вашите контакти или Указател.

 4. За да изчистите резултатите от търсенето, изберете Изход от търсенето.

След като въведете ключовата дума за търсене, можете да използвате навигационния екран отляво, за да прецизирате резултатите от търсенето:

 • В папки: Търсят се само съобщения в конкретна папка, например "Входящи", "Изпратени елементи" и "Архив".

 • От: Търсят се само съобщения от конкретен подател.

 • Опции: Щракнете върху С прикачени файлове , за да потърсите само съобщения с прикачени файлове.

 • Дата: Търсят се само съобщения в определен диапазон от дати.

Използване на търсене с разширена заявка за прецизиране на резултатите

Използвайте търсене с разширена заявка (AQS), за да прецизирате резултатите от търсенето. В полето за търсене въведете ключова дума за AQS от таблицата по-долу, последвана от двоеточие и израза, който искате да потърсите. За да намерите например съобщения с тема, която съдържа "отчет", въведете тема:отчет в полето Търсене в "Поща" и "Хора" в класическия Outlook.com или в полето Търсене в Outlook.com бета версия.

Ключова дума за AQS

Описание

Пример

From

Търси в полето От.

От:ЯворКостов

To

Търси в полето До.

До:ЯворКостов

Cc

Търси в полето Як.

Як:ЯворКостов

Bcc

Търси в полето Ск.

Ск:ЯворКостов

Participants

Търси в полетата До, Як и Ск.

Участници:ЯворКостов

Subject

Търси в темата.

Тема:отчет

Body or Content

Търси в тялото на съобщението.

Тяло:отчет

Sent

Търси датата на изпращане. Можете да търсите по конкретна дата или диапазон от дати, разделени с две точки (..). Можете също да търсите по относителни дати: днес, утре, вчера, тази седмица, следващия месец, миналата седмица, миналия месец. Можете да търсите по ден от седмицата или месец на съответната година.

Важно: Търсенията за дата трябва да бъдат въведени във формата ден.месец.година: ДД.ММ.ГГГГ.

Изпратено:01.01.2017 г.

Received

Търси датата на получаване. Можете да използвате същите условия за търсене като за "Изпратено".

Получено:01.01.2017 г.

Category

Търси в полето Категория.

Категория:отчети

HasAttachment:yes

Търсене за HasAttachment:yes връща само имейли с прикачени файлове.

За да уточните допълнително имейлите, в които искате да търсите, използвайте думи или имена от пощата заедно с ключовата дума за търсене. Например синьо hasattachment:yes връща само имейли, съдържащи думата "синьо", които имат прикачени файлове.

отчет HasAttachment:yes

HasAttachment:no

Търсене за HasAttachment:no връща само имейли без прикачени файлове.

отчет HasAttachment:no

IsFlagged:yes

Търсене за IsFlagged:yes връща само имейли, маркирани с флаг.

отчет IsFlagged:yes

IsFlagged:no

Търсене за IsFlagged:no връща само имейли, които не са маркирани с флаг.

отчет IsFlagged:no

Когато използвате AQS, можете да търсите по няколко израза за търсене, включително по някоя фраза, по всички фрази или по точна фраза.

 • Тема:план продукт ще намери всяко съобщение с "план" или "продукт" в темата.

 • Тема:(план продукт) ще намери всяко съобщение и с "план", и с "продукт" в темата.

 • Тема:"план продукт" ще намери всяко съобщение с фразата "план продукт" в темата.

Можете също да използвате AND или OR, за да търсите по няколко израза за търсене. Можете например да потърсите съобщения от Явор, които включват "отчет" в темата, като въведете От:Явор AND Тема:отчет в полето за търсене.

Съвети и трикове за търсене

Използвайте тези съвети и трикове, за да дефинирате по-прецизни търсения.

 • Търсенето по ключова дума не прави разлика между малки и главни букви. Например котка и КОТКА връщат едни и същи резултати.

 • При търсене чрез израза свойството:стойност не поставяйте интервал след двоеточието. Ако има интервал, желаната от вас стойност ще бъде търсена в целия текст. Например до: ЯворКостов търси за "ЯворКостов" като ключова дума, а не съобщения, които са изпратени до ЯворКостов. За да потърсите съобщения, изпратени до ЯворКостов, въведете до:ЯворКостов.

 • Използването на интервал между две ключови думи или два израза от тип свойството:стойност е същото като използването на "AND". Например от:"Явор Костов"тема:реорганизация връща всички съобщения, изпратени от Явор Костов, които съдържат думата реорганизация в полето за тема.

 • Когато търсите свойство на получател, като например "До", "От", "Як" или "Получатели", можете да използвате SMTP адрес, псевдоним или показвано име, за да обозначите получател. Можете например да използвате ЯворКостов@contoso.com, ЯворКостов или "ЯворКостов".

 • Можете да използвате търсения със заместващ символ само като суфикс, като например котка* или настрой*. Не се поддържат търсения със заместващ символ като префикс (*котка) или търсения на подниз със заместващи символи (*котка*).

 • Когато търсите свойство, използвайте двойни кавички (" "), ако търсената стойност се състои от няколко думи. Например тема:бюджет Трим1 връща съобщения, които съдържат бюджет в полето за тема и Трим1 където и да е в съобщението или в което и да е от свойствата на съобщението. Използването на тема:"бюджет Трим1" връща всички съобщения, които съдържат бюджет Трим1 където и да е в полето за тема.

 • За да изключите съдържание, маркирано с определена стойност на свойство, от вашите резултати от търсенето, поставете знак минус (-) пред името на свойството. Например -от:"Явор Костов" ще изключи всички съобщения, изпратени от Явор Костов.

Все още имате нужда от помощ?

Бутон за форума на общността Бутон за свързване с поддръжката

Имате искане за функция?

Електрическа крушка – идея

Обичаме да четем вашите предложения за нови функции и обратната връзка за това как използвате нашите продукти! Споделете какво мислите в сайта UserVoice за Outlook.com. Слушаме ви.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×