Типове SQL данни

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Microsoft Access база данни на SQL данни типове се състои от 13 типове първични данни, дефинирани от база данни на Microsoft Access и няколко валидни синоними, признат за тези типове данни.

Следващата таблица съдържа първичните типове данни.

Тип данни

Заемана памет

Описание

BINARY

1 байт на знак

Всеки тип данни може да бъде съхранен в поле от този тип. Не се извършва никакво преобразуване на данните (например в текст). Начинът на въвеждане на данните в едно двоично поле определя начина, по който те ще се появят при извеждане.

BIT

1 байт

Стойности "Да" и "Не" и полета, съдържащи само една от две възможни стойности.

TINYINT

1 байт

Целочислена стойност между 0 и 255.

MONEY

8 байта

Мащабирано цяло число между
– 922 337 203 685 477,5808 и 922 337 203 685 477,5807.

DATETIME
(Вж. DOUBLE)

8 байта

Стойност на дата или час между годините 100 и 9999.

UNIQUEIDENTIFIER

128 бита

Уникален идентификационен номер, използван при извикване на отдалечени процедури.

REAL

4 байта

Стойност с плаваща запетая с единична точност в диапазона от – 3,402823E38 до – 1,401298E-45 за отрицателни числа, от 1,401298E-45 до 3,402823E38 за положителни числа, и 0.

FLOAT

8 байта

Стойност с плаваща запетая с единична точност в диапазона от – 1,79769313486232E308 до – 4,94065645841247E-324 за отрицателни числа, от 4,94065645841247E-324 до 1,79769313486232E308 за положителни числа, и 0.

SMALLINT

2 байта

Кратко цяло число между – 32 768 и 32 767.

INTEGER

4 байта

Дълго цяло число между – 2 147 483 648 и 2 147 483 647.

DECIMAL

17 байта

Точни данни от числов тип, съдържащи стойности от 1028 – 1 до – 1028 – 1. Можете да дефинирате точност (1 – 28) и мащаб (0 – дефинирана точност). По подразбиране точността и мащабът са съответно 18 и 0.

TEXT

2 байта на знак (вж. забележката)

От нула до най-много 2,14 гигабайта.

IMAGE

Според изискванията

От нула до най-много 2,14 гигабайта. Използва се за OLE обекти.

CHARACTER

2 байта на знак (вж. забележката)

От нула до 255 знака.


Забележка : Знаците в полета, дефинирани или като TEXT (или MEMO), или като CHAR (или TEXT(n) с конкретна дължина) се съхраняват в Unicode представяне. Unicode знаците като правило изискват два байта за всеки знак. За съществуващи бази данни на Microsoft Access, съдържащи предимно данни от знаци, това може да означава, че файлът на базата данни почти ще удвои размера си, когато се преобразува в Microsoft Access формат. Въпреки това представянето в Unicode на много набори знаци, означавани преди като SBCS (набор еднобайтови символи) може лесно да се компресира в един байт. Ако дефинирате CHARACTER колона с този атрибут, данните ще се компресират автоматично при съхраняването им и ще се възстановяват при извличането им от колоната.Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×