Типове файлове, които не може да се добавят към списък или библиотека

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Има някои типове файлове, които не можете да качвате към списък или библиотека от SharePoint локално. По подразбиране SharePoint блокира тези типове файлове. Например ако .asp е в списъка с блокирани файлови разширения, наречен "newpage.asp" файл е блокиран.

Забележка : SharePoint Online и Office 365 са тези ограничения и да блокира всички файлове. Блокирани файлове тук се отнасят само за SharePoint 2013 и SharePoint 2016 локални инсталации.

Вариации на разширение също са блокирани. Следващият списък показва различни начини за представяне на един и същи файл, които са блокирани, ако .hta разширението е в списъка с блокирани файлови разширения.

  • име на файл.hta

  • име на файл.hta.

  • име на файл.hta.{3050F4D8-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}

  • име на файл.hta::$DATA

Списък на файловете, който се блокира за SharePoint 2016 локални е различен от локални от предишни версии на SharePoint.

Забележка : Тези списъци са стандартни файлове, които блокират SharePoint . Администраторите могат да добавят повече типове файлове, за да блокирате. Ако намерите типове файлове, които не са изброени тук, но са блокирани, функцията "Изречи" към вашия SharePoint администратор или ръководител.

Благодарение на обратна информация от клиентитази статия е актуализиран 9 август 2016.

Това са по подразбиране блокирани файлови типове за нови SharePoint 2016 локални разполагания.

Разширение на файл

Тип на файла

.ashx

Файл с уеб манипулатор за ASP.NET. Уеб манипулаторите са програмни модули, които обработват необработените HTTP заявки, получени от ASP.NET.

.asmx

Файл източник на уеб услугите на ASP.NET

.json

Файл на обектова нотация на Javascript

.soap

Файл на Simple Object Access Protocol

.svc

Сервизен файл на Windows Communication Foundation (WCF)

.xamlx

Visual Studio Сервизен файл на работния поток

За локални разполагания на SharePoint Foundation или SharePoint 2013 и SharePoint Server 2010администраторът на сървъра да добавяте или премахвате типове файлове от списъка с блокирани типове файлове. За повече информация как да работите с блокирани типове файлове за SharePoint Server сайтове, вижте една от следните статии в зависимост от версията на SharePoint имате:

Следните типове файлове са блокирани по подразбиране в локално разполагане на SharePoint.

Разширение на файл

Тип на файла

.ade

разширение на Проект на Microsoft Access

.adp

Проект на Microsoft Access

.asa

Файл с ASP декларации

.ashx

Файл с уеб манипулатор за ASP.NET. Уеб манипулаторите са програмни модули, които обработват необработените HTTP заявки, получени от ASP.NET.

.asmx

Файл източник на уеб услугите на ASP.NET

.asp

Страници в активен сървър

.bas

Microsoft Visual Basic модул на клас

.bat

Файл за пакетна обработка

.cdx

Съставен индекс

.cer

Файл със сертификат

.chm

Компилиран HTML помощен файл

.class

Файл от клас на Java

.cmd

Команден скрипт за Microsoft Windows NT

.com

Програма за Microsoft MS-DOS

.config

Конфигурационен файл

.cnt

Файл със съдържание на помощта

.cpl

Разширение на контролния панел

.crt

Сертификат за защита

.csh

Скриптов файл

.der

Файл със сертификат DER

.dll

Библиотека за динамично свързване Windows

.exe

Изпълним файл

.fxp

Компилирана програма за Microsoft Visual FoxPro

.gadget

Притурка на Windows

.grp

Файл на група на SmarterMail

.hlp

Помощен файл

.hpj

Файл с изображение на Hemera Photo Objects

.hta

HTML програма

.htr

Скриптов файл

.htw

HTML документ

.ida

Файл на Internet Information Services

.idc

Свързващ файл за интернет база данни

.idq

Файл с интернет заявка за данни

.ins

Услуга за наименуване в интернет

.isp

Настройки на интернет комуникации

.its

Файл с набор от интернет документи

.jse

Кодиран скриптов файл за JScript

.json

Файл на обектова нотация на Javascript

.ksh

Скриптов файл за обвивка на Korn

.lnk

Пряк път

.mad

Пряк път

.maf

Пряк път

.mag

Пряк път

.mam

Пряк път

.maq

Пряк път

.mar

Пряк път

.mas

Съхранена процедура на Microsoft Access

.mat

Пряк път

.mau

Пряк път

.mav

Пряк път

.maw

Пряк път

.mcf

Формат на мултимедиен контейнер

.mda

Програма добавка за Microsoft Access

.mdb

Програма за Microsoft Access

.mde

MDE база данни на Microsoft Access

.mdt

Файл с данни на Microsoft Access

.mdw

Работна група на Microsoft Access

.mdz

Програма съветник за Microsoft Access

.ms-one-stub

Фиктивен модул на Microsoft OneNote

.msc

Документ на Microsoft Common Console

.msh

Помощник на Microsoft Agent за скриптове

.msh1

Помощник на Microsoft Agent за скриптове

.msh1xml

Помощник на Microsoft Agent за скриптове

.msh2

Помощник на Microsoft Agent за скриптове

.msh2xml

Помощник на Microsoft Agent за скриптове

.mshxml

Помощник на Microsoft Agent за скриптове

.msi

Инсталационен пакет на Microsoft Windows

.msp

Файл с пакет актуализации на инсталационен пакет на Windows

.mst

Файлове източници за Visual Test

.ops

Файл с настройки за профил за Microsoft Office

.pcd

Образ на Photo CD или компилиран скрипт за Microsoft Visual Test

.pif

Пряк път до програма за MS-DOS

.pl

Perl скрипт

.prf

Системен файл

.prg

Файлове с първичен програмен текст

.printer

Файл за печат

.ps1

Файл с кратка команда на Windows PowerShell

.ps1xml

Конфигурационен файл за дисплей на Windows PowerShell

.ps2

Файл с кратка команда на Windows PowerShell

.ps2xml

Конфигурационен файл за дисплей на Windows PowerShell

.psc1

Конзолен файл на Windows PowerShell

.psc2

Конзолен файл на Windows PowerShell

.pst

Файл с лични папки на Microsoft Outlook

.reg

Регистрационни записи

.rem

Файл за поддръжка на база данни на ACT!

.scf

Команден файл за Windows Explorer

.scr

Скрийнсейвър

.sct

Скриптов файл

.shb

Пряк път за Windows

.shs

Обект на Shell Scrap

.shtm

HTML файл, съдържащ директиви за сървърната страна

.shtml

HTML файл, съдържащ директиви за сървърната страна

.soap

Файл на Simple Object Access Protocol

.stm

HTML файл, съдържащ директиви за сървърната страна

.svc

Сервизен файл на Windows Communication Foundation (WCF)

.url

Еднозначно местоположение на ресурс (пряк път в интернет)

.vb

Файл на Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript)

.vbe

Шифрован скриптов файл на VBScript

.vbs

Файл на VBScript

.vsix

Разширение на Visual Studio

.ws

Скриптов файл на Windows

.wsc

Скриптов компонент на Windows

.wsf

Скриптов файл на Windows

.wsh

Файл с настройки на хоста на скрипт за Windows

.xamlx

Сервизен файл на работен поток на Visual Studio

Оставете ни обратна връзка

В тази статия е полезна? Ако е така, моля споделете в долната част на тази страница. Ако не е полезно, Споделете какво е объркващ или липсващи. Моля, не е възможно най-конкретни. Ще използваме вашата обратна връзка за коригиране на грешки и актуализиране на тази статия.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×