Типове данни на Excel: запаси и география

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Можете да получите stock и географските данни в Excel. Е толкова лесно, колкото въвеждане на текст в клетка и го конвертирате в запаси типа на данните или типа географските данни. Тези типове два данни, които са нови, и те се считат типове свързани данни , защото те имат връзка към онлайн източник на данни. Тази връзка ви позволява да върне богати, интересна информация, която можете да работите с и обновяване.

Забележка: 27 ноември 2018. Типове данни са били освободени за всички Windows абонати на Office 365, с изключение на няколко глобални места (Очаквайте скоро). Ако сте абонати на Office 365, се уверете, че имате най -новата версия на Office.

Акции

Колона A съдържа имена на страни и икони, колона B съдържа стойности за цена, а колона C съдържа стойности за промяна

В горната картина клетките с имена на фирми в колона A съдържа данни от тип "Акции". Това ви е известно, тъй като те имат тази икона: Икона на свързан запис за акция . Типът данни "Акции" е свързан към онлайн източник, който съдържа повече информация. Колони B и C извличат тази информация. По-конкретно, стойностите за цена и промяна в цената се извличат от типа данни "Акции" в колона A.

География

Колона A съдържа икони и имена на страни, колона B съдържа стойности за населението, а колона C съдържа цени на бензина.

В този пример колоната A да съдържа клетки, които имат типа географските данни. Иконата на Икона на свързан запис за география показва това. Този тип данни е свързан към онлайн източник, който съдържа повече информация. Колони B и C са извличане на тази информация. По-конкретно стойностите за населението и гориво цена стават извлечени от типа географските данни в колона A.

  1. Въведете текст в клетки. Ако искате информация за акции, въведете следния код символ, име на фирма или име на фондове във всяка клетка. Ако искате географските данни, въведете име на държава, провинция, територия или град във всяка клетка.

  2. След това изберете клетките.

  3. Въпреки че не е задължително, ви препоръчваме да създадете таблица на Excel. По-нататък това ще направи извличане на информация онлайн по-лесно. За да създадете таблица, отидете на Вмъкване > таблица.

  4. С клетките все още е избрана отидете на раздела " данни " и след това щракнете върху запаси или география.

  5. Ако Excel намери съвпадение между текста в клетките и нашите онлайн източници, тя ще конвертира текста си по запаси тип данни или география тип данни. Ще знаете, че те се конвертират ако имат тази икона за запаси: Икона на свързан запис за акция и тази икона за география: Икона на свързан запис за география

  6. Изберете една или повече клетки с данни въведете и Данни за вмъкване на бутон за Бутон "Добавяне на колона" ще се появи. Щракнете върху този бутон и след това щракнете върху име на поле за извличане на повече информация. Например за запаси можете да изберете Цена и за география можете да изберете генерална съвкупност.

  7. Щракнете върху бутона Вмъкване на данни отново, за да добавите още полета. Ако използвате таблица, Ето един съвет: въведете име на поле в заглавния ред. Например тип на Промяна в заглавния ред за запаси и промяната в колоната цена ще се появи.

Забележка: Ако виждате Икона на въпросителен знак вместо икона, значи Excel е бил затруднен при съпоставяне на вашия текст с данните в нашите онлайн източници. Коригирайте евентуалните правописни грешки и когато натиснете Enter, Excel ще се постарае максимално да намери съответстваща информация. Или щракнете върху Икона на въпросителен знак и ще се появи екранът за селектор. Потърсете данните, като използвате една-две ключови думи, изберете желаните данни и след това щракнете върху Избери.

Какво още можете да направите

Клетка със свързания запис за Франция; Курсор, щракващ върху икона; отворена карта

След като конвертирате текста в свързан тип "Акции" или "География", в клетката ще се появи икона. Щракнете върху иконата, за да видите картата. Картата показва списък с полета и съответните стойности. В зависимост от данните, може да има множество двойки поле/стойност, които можете да видите и с които да работите.

Например в тази картина е показана картата за Франция. Capital е едно от наличните полета за Франция. А Париж е стойността на това поле. Leader(s) е друго поле, а имената на лидери са стойностите му.

Ако искате да видите още поле/стойност двойки, превъртете надолу в картата.

Ако сте любопитни, когато полета и стойности са, идващи от, ще забележите "Осъществено от" бележката в долната част на картата.

Курсорът се намира върху населението на полета в картата и извличане на бутон

Можете също да добавите полета от картите. С отворена карта поставете курсора върху поле. След това щракнете върху бутона за извличане на Извличане на бутон .

Клетката A2 съдържа "Франция"; Клетка B2 съдържа =A2 и менюто "Автодовършване на формули" се появява с полета от свързания запис

Също така е възможно да пишете формули, които използват стойностите от запаси или география типове данни. Това може да бъде полезно, ако данните ви не е в таблица. Например въведете = A2 и след това на Excel "Автодовършване" ще се появи меню, като ви показва наличните полета за "Франция". Можете също да въведете "точка", например: = A2. "и", който ще се покаже менюто, както и. За повече информация вижте как да пишете формули, които препращат към типове данни.

Съвети и трикове

Натиснете Ctrl + Shift + F5.

Натиснете Alt + Shift + F10 , за да отворите менюто Вмъкване на данни . Можете също да натиснете клавиша Ctrl . След това използвайте клавишите със стрелки, за да преместите поле и натиснете Enter, за да изберете поле.

Запаси и география типове данни се смятат за свързани типове данни. Това е защото те се отнасят към онлайн източник на данни. След като конвертирате текст в типа на свързани данни, връзка с външни данни се създава в работната книга. По този начин, ако данните се променят онлайн, можете да я актуализирате чрез обновяване в Excel. За да обновите данните, щракнете с десния бутон клетка с типа свързани данни и щракнете върху Тип данни > обновяване. Това ще Обнови избраната клетка, както и други клетки, които имат това еднакъв тип данни.

Ако искате да обновите всички свързани типовете данни и всички връзки за данни, които могат да бъдат в работната книга (включително заявки, други връзки с данни и обобщени таблици), щракнете върху данни > Обнови всички или натиснете Ctrl + Alt + F5.

Да. Изберете клетка с тип на свързани данни, след което натиснете CTRL + C , за да го копирате. Натиснете CTRL + ALT + Vи след това изберете стойности. Това ще поставите типа на данните в новата клетка, но данните няма да бъдат обновявани.

Може да изключите информацията за тип данни "Акции" или "География". Просто щракнете с десния бутон върху клетката и щракнете върху Тип данни > Промяна.... От дясната страна ще се покаже екран. Потърсете желаните данни и след това щракнете върху Избери, за да поставите този информация на мястото на първоначалната.

Ако не искате повече свързан тип данни "Акции" или "География", просто щракнете върху клетката и щракнете върху Тип данни > Конвертиране в текст. Типът данни се премахва, онлайн връзката се прекъсва, а стойността в клетката се преобразува в текст. Имайте предвид, че ако преобразувате типа данни в текст, всяка колона или формули, които дотогава са извличали стойности от този тип данни, ще покажат грешка #FIELD!.

Меню "Филтър", меню "Показвана стойност", изредени са полета от свързан тип данни

Винаги можете да сортирате и филтрирате данни в Excel с помощта на бутоните за филтриране в заглавията на колоните. (Включете бутоните за филтриране, като щракнете върху Данни > Филтриране.)

Но ето един съвет за клетки с типове данни: Щракнете върху бутона за филтриране над клетките с иконите. След това решете как искате да сортирате или филтрирате. Ако искате да направите това с помощта на показваното име, запазете избрано Показвана стойност под Избор на поле. Ако искате да сортирате или филтрирате по друго поле на свързания тип данни, изберете това поле под Избор на поле.

В този пример избрахме полето област. Excel след това се използва като основа за филтриране квадратчета по-долу и показва населението за страни, имаме в таблицата. Също така е добре да знаете: Excel ще се промени на Филтър за номер менюта в зависимост от полето изберете под Изберете поле.

Често задавани въпроси

В Excel винаги е имало типове данни. Но те са били традиционни, като текст, число и т.н. Типовете данни "Акции" и "География" са уникални, защото се считат за свързани типове данни. Свързаните типове данни съдържат връзка към онлайн източник на данни. В момента "Акции" и "География" са единствените свързани типове данни. Ние планираме да поддържаме повече такива в бъдеще въз основа на обратната връзка от клиентите.

Да, но те трябва да използват Excel 2016 за абонати на Office 365.

Забележка: Тази функция се предоставя на клиентите постепенно, в продължение на няколко дни или седмици. Първо ще се предлага за участници в Office Insider, а по-късно – за абонати на Office 365. Ако сте абонат на Office 365, погрижете се да имате най-новата версия на Office.

В момента само Excel 2016 за Office 365 поддържа свързаните типове данни "Акции" и "География". Възможно е някога и другите версии на Excel да започнат да поддържат тези типове данни, тъй като ние постоянно подобряваме Excel. Ако отворите тези нови типове данни във версия на Excel, не ги поддържа, за тези клетки ще се покаже #VALUE!. А #NAME? ще се покаже вместо формули, които се обръщат към тези типове данни.

Не можете да изберете клетка с тип данни, след което плъзнете манипулатора за попълване надолу до връзка на текста, който вече не е тип данни. Същото важи и за копиране на формати. Въпреки това ако използвате тези типове данни в таблица, можете да въведете под последния ред на таблицата. Когато натиснете Enter, Excel автоматично ще се опита да съответстват на текст с данни онлайн и го конвертирайте в тип данни. То също ще направите това, ако не използвате таблица. Просто се уверете, въвеждате в клетката има две или повече клетки над нея, които вече използват тип данни.

Свързаните записи са съвсем нови и има някои традиционни функции на Excel, които не работят добре с тях. Ако например се опитате да създадете обобщена таблица, базирана на информация от тези типове данни, ще получите грешка #VALUE!. А използването на свързани записи с Power Pivot, Power Query или дори някои диаграми може да не работи според очакванията. 

Друг пример е с диаграми с карти. Ако се опитате да създадете диаграма с карта, въз основа на данни от типа на географските данни, картата не може да се показват правилно. Работим за подобряване на този проблем. Междувременно се обърнете към диаграма map статия за повече информация.

За момента тези типове данни са налични само ако сте добавили английски език за редактиране към вашите предпочитания за езика на Office. Надяваме се да добавим допълнителни езици за в бъдеще.

Вж. също

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×