Таблица на операторите

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Операторът е знак или символ, който задава типа на изчислението, което да се извърши в рамките на даден израз. Има математически оператори, оператори за сравнение, логически оператори и оператори за препратки. Access поддържа множество оператори, включително аритметични оператори като +, -, умножение (*) и деление (/) освен операторите за сравнение за сравняване на стойности, текстовите оператори за свързване на текст и логическите оператори за определяне на стойности на "истина" или "неистина". Тази статия предоставя подробна информация за използването на тези оператори.

Забележка : В Access 2010 началото, конструктора има IntelliSense, така че да можете да видите какви аргументи изисква вашия израз.

В тази статия

Аритметични оператори

Оператори за сравнение

Логически оператори

Оператори за обединение

Специални оператори

Аритметични оператори

Можете да използвате аритметични оператори за изчисляване на стойност от две или повече числа или за промяна на знака на число от положително на отрицателно или обратно.

Оператор

Предназначение

Пример

+

Сума на две числа.

[Междинна сума]+[ДДС]

-

Намиране на разликата на два числа или показване на отрицателната стойност на число.

[Цена]-[Отстъпка]

*

Умножение на две числа.

[Количество]*[Цена]

/

Разделяне на първото число на второто.

[Обща сума]/[Брой елементи]

\

Двете числа се закръгляват до цели числа и първото число се разделя на второто число. След това резултатът се отрязва до цяло число.

[Регистрирани]\[Стаи]

Mod

Разделяне на първото число на второто число и след това връщане само на остатъка.

[Регистрирани] Mod [Стаи]

^

Повдигане на число на степен

Число ^ Степен

Най-горе на страницата

Оператори за сравнение

Можете да използвате оператори за сравнение, за да сравните стойности и да върне като резултат, който е True, False или Null.

Оператор

Предназначение

Пример

<

Връща "Истина", ако първата стойност е по-малка от втората стойност.

Стойност1 < стойност2

<=

Връща "Истина", ако първата стойност е по-малка от или равна на втората стойност.

Стойност1 < = стойност2

>

Връща "Истина", ако първата стойност е по-голяма от втората стойност.

"Стойност1" > стойност2

>=

Връща "Истина", ако първата стойност е по-голяма от или равна на втората стойност.

"Стойност1" > = стойност2

=

Връща "Истина", ако първата стойност е равна на втората стойност.

Стойност1 = стойност2

<>

Връща "Истина", ако първата стойност не е равна на втората стойност.

Стойност1 <> стойност2

Забележка : Във всички случаи, ако първата стойност или втората стойност е нулева, резултатът следователно е също нулев. Тъй като "празен" представлява неизвестна стойност, резултатът от всяко сравнение с нулева стойност е неизвестен.

Най-горе на страницата

Логически оператори

Можете да използвате логически оператори, за да комбинирате две булеви стойности и да върнете резултат, който е "истина", "неистина" или "празен". Логическите оператори се наричат още булеви оператори.

Оператор

Предназначение

Пример

And

Връща "Истина", когато "Израз1" и "Expr2" са верни.

Израз1 And Израз2

или

Връща "Истина", когато или "Израз1", или "Израз2" е верен.

Израз1 Or Израз2

Eqv

Връща "Истина", когато както "Израз1", така и "Израз2" е верен, или когато както "Израз1", така и "Израз2" е грешен.

Израз1 Eqv Израз2

Not

Връща "Истина", когато изразът е грешен.

Not Израз

Xor

Връща "Истина", когато или "Израз1", или "Израз2" е верен, но не и двата.

Израз1 Xor Израз2

Най-горе на страницата

Оператори за конкатенация

Можете да използвате оператори за конкатенация, за да комбинирате две текстови стойности в една.

Оператор

Предназначение

Пример

&

Комбинира два низа в един низ.

низ1 & низ2

+

Обединява два низа, за да формират един низ, и размножава нулеви стойности (ако една стойност е нулева, целият израз става нулев).

низ1 + низ2

Най-горе на страницата

Специални оператори

Можете да използвате специални оператори, за да върнете резултат "Истина" или "Неистина", както е описано в таблицата по-долу.

Оператор

Предназначение

Пример

Is Null или Is Not Null

Определя дали една стойност е Null или не е Null.

Поле1 Is Not Null

Like "шаблон"

Съпоставя низ стойности с помощта на заместващите оператори ? и *.

Поле1 Like "инструкц*"

Between стойност1 And стойност2

Определя дали в даден диапазон има цифрова стойност или стойност за дата.

Поле1 Between 1 And 10
- OR -
Поле1 Between #07-01-07# And #12-31-07#

In(стойност1, стойност2...)

Определя дали дадена стойност се намира в даден набор от стойности.

Поле1 In ("червено","зелено","синьо")
- OR -
Поле1 In (1,5,7,9)

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×