Съобщения за недоставяне на имейл в Office 365

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Когато има проблем при доставянето на имейл съобщение, изпратено от вас, Office 365 изпраща имейл, за да ви уведоми. Имейлът, който получавате, е известие за състояние на доставяне, известно също като съобщение за неуспешно доставяне. Най-често срещаният тип се нарича съобщение за недоставяне и ви уведомява, че дадено съобщение не е доставено. Причина за недоставянето може да е нещо толкова просто, колкото правописна грешка в имейл адрес. Съобщенията за недоставяне включват код, който показва защо вашият имейл не е доставен, решения, които ще помогнат да получите съобщението, връзка към още помощ в уеб и технически подробности за администратори. Прегледайте Повече информация за това какво е включено в моето съобщение за недоставяне.

Намиране на кода в моето съобщение за недоставяне и получаване на помощ за доставянето на моя имейл

Следващата по-долу таблица съдържа кодовете в съобщенията за недоставяне (наричани също разширени кодове на състоянието) за най-често срещаните съобщения за неуспешно доставяне и съобщения за недоставяне, с които можете да се сблъскате в Office 365.

Код

Описание

Възможна причина

Допълнителна информация

4.4.316

Връзката е отказана [съобщение = код на грешка в сокет 10061]

Office 365 се опитва да изпрати съобщение до имейл сървър извън Office 365, но се опитва да се свърже с него и не постига успех поради проблем с мрежовата връзка в местоположението на външния сървър.

Тази грешка почти винаги показва проблем с получаващия сървър или мрежа извън Office 365. Грешката също така трябва да включва IP адреса на сървъра или услугата, който/която генерира грешката. Можете да го използвате за идентифициране на страната, отговорна за коригиране на проблема.

4.4.7

Message expired

Срокът на съобщението в опашката е изтекъл. Изпращащият сървър се е опитал да препрати или да достави съобщението, но действието не е завършило, преди да изтече срокът на валидност на съобщението. Това съобщение също може да укаже, че е достигнато ограничението за заглавка на съобщение на отдалечен сървър или че е изтекло време на изчакване на друг протокол по време на комуникацията с отдалечения сървър.

Това съобщение обикновено показва проблем в получаващия сървър. Проверете валидността на адреса на получателя и проверете дали получаващият сървър е конфигуриран правилно за получаване на съобщения.

Можете да се наложи да намалите броя на получателите в заглавката на съобщението за хоста, за който получавате тази грешка. Ако изпращате съобщението отново, то отново се поставя в опашката. Ако получаващият сървър е достъпен, съобщението се доставя.

За повече информация вижте Коригиране на проблеми с доставянето на имейл за код на грешка 4.4.7 в Office 365.

4.5.3

Too many recipients

Съобщението има повече от 200 SMTP получатели на плика от един и същ домейн.

Получател на плика е първоначалният, неразгънат получател, който се използва в командата RCPT TO, за да се предаде съобщението между SMTP сървърите. Когато тази грешка бъде върната от Office 365, изпращащият сървър трябва да раздели броя на получателите на плика на по-малки части и да изпрати съобщението отново.

4.7.26

Access denied, a message sent over IPv6 [2a01:111:f200:2004::240] must pass either SPF or DKIM validation, this message is not signed

Изпращащото съобщение, изпратено чрез IPv6, трябва да премине или SPF, или DKIM.

За повече подробности вижте Поддръжка за анонимни входящи имейл съобщения чрез IPv6.

4.7.500-699

Access denied, please try again later

Открит е подозрителна дейност и изпращане на е временно ограничено за по-задълбочена оценка.

Ако тази дейност е валидна, това ограничение ще бъде вдигнато скоро.

4.7.850-899

Access denied, please try again later

Открита е подозрителна дейност на въпросния IP адрес и той временно е ограничен, докато се извършва допълнителна оценка.

Ако тази дейност е валидна, това ограничение ще бъде вдигнато скоро.

5.1.0

Sender denied

Честа причина за това съобщение за недоставяне е когато използвате Microsoft Outlook, за да запишете съобщение като файл, и след това някой отвори съобщението офлайн и му отговори. Свойството на съобщение запазва атрибута legacyExchangeDN само когато Outlook доставя съобщението и следователно търсенето може да е неуспешно.

Или адресът на получателя е неправилно форматиран, или получателят не може да бъде преобразуван правилно. Първата стъпка при отстраняването на тази грешка е да проверите адреса на получателя и да изпратите съобщението отново.

За повече информация вижте Коригиране на проблеми с доставянето на имейл за код на грешка 5.1.0 в Office 365.

5.1.1

Bad destination mailbox address

Тази грешка може да се дължи на следните състояния:

 • Имейл адресът на получателя е въведен неправилно от подателя.

 • Не съществува получател в имейл системата на местоназначение.

 • Пощенската кутия на получателя е преместена, а кешът на получателите в Outlook на компютъра на подателя не е актуализиран.

 • Съществува невалидно наследено име на домейн (DN) за домейновата услуга на Active Directory на пощенската кутия на получателя.

Тази грешка обикновено възниква, когато подателят на съобщението неправилно въведе имейл адреса на получателя. Подателят трябва да провери имейл адреса на получателя и да изпрати отново. Тази грешка може да възникне, ако имейл адресът на получателя е бил правилен в миналото, но е променен или е премахнат от имейл системата на местоназначението.

Ако подателят на съобщението е в една и съща организация с получателя и пощенската кутия на получателя все още съществува, проверете дали пощенската кутия на получателя не е преместена на нов имейл сървър. Ако случаят е такъв, Outlook може да не е актуализирал кеша на получателите правилно. Укажете на подателя да премахне адреса на получателя от кеша на получателите на Outlook на подателя и след това създайте ново съобщение. Повторното изпращане на първоначалното съобщение ще доведе до същия неуспех.

За повече информация вижте Коригиране на проблеми с доставянето на имейл за код на грешка от 5.1.1 до 5.1.20 в Office 365.

5.1.8

Access denied, bad outbound sender

Акаунтът е блокиран за изпращане на твърде много нежелана поща. Обикновено този проблем възниква, защото акаунтът е компрометиран (хакнат) от фишинг или злонамерен софтуер.

За повече информация вижте Коригиране на проблеми с доставянето на имейл за код на грешка 5.1.8 в Office 365.

5.2.121

Ограничението за получаване на съобщения за час на получателя от определен подател е надвишено.

Подателят е надвишил максималния брой съобщения, които може да изпраща за час до определен получател в Office 365.

Автоматизираната програма за поща или подателят трябва да опита отново по-късно и да намали броя на съобщенията, които изпраща за час до конкретен получател.

Това ограничение помага за защитата на потребителите на Office 365 от бързо запълване на входящите им пощенски кутии с голям брой съобщения от блуждаещи системи за автоматизирани известия или други масови съобщения от един подател.

5.2.122

Ограничението за получаване на съобщения на час на получателя е надвишено.

За получателя на Office 365 е надхвърлен броят на съобщенията, които той може да получава за час от всички податели.

Автоматизираната програма за поща или подателят трябва да опита отново по-късно и да намали броя на съобщенията, които изпраща за час до конкретен получател.

Това ограничение помага за защитата на потребителите на Office 365 от бързо запълване на входящите им пощенски кутии с голям брой съобщения от блуждаещи системи за автоматизирани известия или други масови съобщения.

5.3.190

Регистриране в дневник на локални съобщения в Office 365 не се поддържа, когато архивът на регистриране е забранен.

Регистриране в дневник на локални съобщения в Office 365 не се поддържа, за тази организация, тъй като тя не е включила архива на регистриране в настройките на Office 365.

Правило за регистриране в дневник се конфигурира в локалната среда на организацията за регистриране на локални съобщения в Office 365, но архивът на регистриране е забранен. За да работи този сценарий, администраторът на Office 365 в организацията трябва или да разреши архива на регистриране, или да промени правилото за регистриране в дневник, така че да регистрира съобщенията в дневника на друго място.

5.4.1

Relay Access Denied

Пощенският сървър, който генерира грешката, не приема поща за домейна на получателя. Тази грешка обикновено се дължи на пощенския сървър или неправилна конфигурация на DNS.

За повече информация вижте Коригиране на проблеми с доставянето на имейл за код на грешка 5.4.1 в Office 365.

5.4.6

Routing loop detected

Грешка в конфигурацията е причинила цикъл в имейла. По подразбиране, след 20 итерации на цикъл в имейла Exchange прекъсва цикъла и генерира съобщение за недоставяне до подателя на съобщението.

Тази грешка възниква, когато доставянето на съобщение генерира друго съобщение в отговор. Това съобщение на свой ред генерира трето съобщение и процесът се повтаря, което създава цикъл. За да помогне за защита срещу изразходване на системните ресурси, Exchange прекъсва цикъла в имейла след 20 итерации. Обикновено цикли в имейла се създават поради грешка в конфигурацията на изпращащия пощенски сървър, получаващия пощенски сървър или и на двата. Проверете конфигурирането на правилата за пощенска кутия на подателя и получателя, за да определите дали автоматичното препращане на съобщения е разрешено.

За повече информация вижте Коригиране на проблеми с доставянето на имейл за код на грешка от 5.4.6 до 5.4.20 в Office 365.

5.6.11

Invalid characters

Вашата имейл програма е добавила невалидни знаци (знаци за празен нов ред) в съобщение, изпратено от вас.

За повече информация вижте Коригиране на проблеми с доставянето на имейл за код на грешка 5.6.11 в Office 365.

5.7.1

Delivery not authorized

На подателя на съобщението не е позволено да изпраща съобщения до получателя.

Тази грешка възниква, когато подателят се опитва да изпрати съобщение на получател, но подателят не е упълномощен да направи това. Това често се случва, когато подател се опитва да изпраща съобщения до група за разпространение, която е конфигурирана да приема съобщения само от членовете на тази група за разпространение или други упълномощени податели. Подателят трябва да поиска разрешение да изпраща съобщения до получателя.

Тази грешка може да възникне също ако транспортно правило на Exchange отхвърли съобщение, тъй като съобщението отговаря на условията, които са конфигурирани в транспортното правило.

За повече информация вижте Коригиране на проблеми с доставянето на имейл за код на грешка 5.7.1 в Office 365.

5.7.1

Unable to relay

Изпращащата имейл система няма позволение да изпраща съобщение до имейл система, когато тази имейл система не е крайното местоназначение на съобщението.

Тази грешка възниква, когато изпращащата имейл система се опитва да изпрати анонимно съобщение до получаваща имейл система, а получаващата имейл система не приема съобщения за домейна или домейните, които са зададени в един или повече от получателите. Най-често срещаните причини за тази грешка са следните:

 • Трето лице се опитва да използва получаващата имейл система, за да изпраща нежелана поща, а получаващата имейл система отхвърля опита. Според естеството на нежеланата поща, имейл адресът на подателя може да е подправен, а полученото в резултат съобщение за недоставяне може да е изпратено до имейл адреса на неподозиращия подател. Трудно е да се избегне тази ситуация.

 • MX запис за домейн сочи към получаващата имейл система, в която този домейн не е приет. Администраторът, отговорен за конкретното име на домейн, трябва да коригирате MX записа или да конфигурирате получаващата имейл система, за да се приемат съобщения, изпратени до този домейн, или и двете.

 • Изпращаща имейл система или клиент, който трябва да използва получаващата имейл система за предаване на съобщения, няма правилните разрешения, за да направи това.

За повече информация вижте Коригиране на проблеми с доставянето на имейл за код на грешка 5.7.1 в Office 365.

5.7.1

Client was not authenticated

Изпращащата имейл система не се е удостоверила с получаващата имейл система. Получаващата имейл система изисква удостоверяване преди предаването на съобщението.

Тази грешка възниква, когато получаващият сървър трябва да бъде удостоверен преди предаването на съобщението, а изпращащата имейл система не се е удостоверила с получаващата имейл система. Администраторът на изпращащата имейл система трябва да конфигурира изпращащата имейл система, за да я удостовери с получаващата имейл система, за да бъде успешно доставянето.

За повече информация вижте Коригиране на проблеми с доставянето на имейл за код на грешка 5.7.1 в Office 365.

5.7.12

Sender was not authenticated by organization

Съобщението на подателя е отхвърлено, тъй като адресът на получателя е настроен да отхвърля съобщения, изпратени от външни за организацията му податели. Само имейл администратор на организацията на получателя може да промени това.

За повече информация вижте Коригиране на проблеми с доставянето на имейл за код на грешка 5.7.12 в Office 365.

5.7.124

Sender not in allowed-senders list

Подателят няма разрешение да изпраща до групата за разпространение, защото подателят не е в списъка с разрешени податели на групата. В зависимост от това как е настроена групата, е възможно дори собственикът на групата да трябва да бъде добавен към списъка с разрешени податели, за да може да изпраща съобщения до групата.

За повече информация вижте Коригиране на проблеми с доставянето на имейл за код на грешка 5.7.124 в Office 365.

5.7.133

Sender not authenticated for group

Адресът на получателя е списък за разпространение на група, който е настроен да отхвърля съобщения, изпратени от външни за организацията податели. Само имейл администратор на организацията на получателя или собственикът на групата може да промени това.

За повече информация вижте Коригиране на проблеми с доставянето на имейл за код на грешка 5.7.133 в Office 365.

5.7.134

Sender was not authenticated for mailbox

Адресът на получателя е пощенска кутия, която е настроена да отхвърля съобщения, изпратени от външни за организацията податели. Само имейл администратор на организацията на получателя може да промени това.

За повече информация вижте Коригиране на проблеми с доставянето на имейл за код на грешка 5.7.134 в Office 365.

5.7.13 или 135

Sender was not authenticated for public folder

Адресът на получателя е публична папка, която е настроена да отхвърля съобщения, изпратени от външни за организацията му податели. Само имейл администратор на организацията на получателя може да промени това.

За повече информация вижте Коригиране на проблеми с доставянето на имейл за код на грешка 5.7.13 или 5.7.135 в Office 365.

5.7.136

Sender was not authenticated

Адресът на получателя е потребител с външен имейл адрес, който е настроен да отхвърля съобщения, изпратени от външни за организацията му податели. Само имейл администратор на организацията на получателя може да промени това.

За повече информация вижте Коригиране на проблеми с доставянето на имейл за код на грешка 5.7.136 в Office 365.

5.7.25

Access denied, the sending IPv6 address [2a01:111:f200:2004::240] must have a reverse DNS record

За да се изпращат имейли чрез IPv6, изпращащият IPv6 адрес трябва да има обратен DNS запис.

За повече подробности вижте Поддръжка за анонимни входящи имейл съобщения чрез IPv6.

5.7.501

Access denied, spam abuse detected

Изпращащият акаунт е забранен поради установена дейност с нежелана поща.

За подробности вижте Коригиране на проблеми с доставянето на имейл за код на грешка 451 5.7.500-699 (ASxxx) в Office 365.

Уверете се, че проблемите с акаунта са решени, и нулирайте неговите идентификационни данни. За да възстановите възможността на този акаунт да изпраща поща, се обърнете към поддръжката по своя редовен канал.

5.7.502

Access denied, banned sender

Изпращащият акаунт е забранен поради установена дейност с нежелана поща.

Уверете се, че проблемите с акаунта са решени, и нулирайте неговите идентификационни данни. За да възстановите възможността на този акаунт да изпраща поща, се обърнете към поддръжката по своя редовен канал.

5.7.503

Access denied, banned sender

Изпращащият акаунт е забранен поради установена дейност с нежелана поща.

Уверете се, че проблемите с акаунта са решени, и нулирайте неговите идентификационни данни. За да възстановите възможността на този акаунт да изпраща поща, се обърнете към поддръжката по своя редовен канал.

5.7.504

[email@contoso.com]: Recipient address rejected: Access denied

Адресът на получателя, с който се опитвате да се свържете, не е валиден.

Проверете имейл адреса на получателя и опитайте отново.

5.7.505

Access denied, banned recipient

Получателят, с когото се опитвате да се свържете, не е валиден.

Ако смятате, че това е грешка, обърнете се към поддръжката.

5.7.506

Access Denied, Bad HELO

Вашият сървър се опитва да се представи (HELO съгласно RFC 821) като сървър, към който той се опитва да се свърже, а не като собственото си напълно квалифицирано име на домейн.

Това не е позволено и е характерно за типично поведение на робот за нежелана поща.

5.7.507

Access denied, rejected by recipient

IP адресът, от който се опитвате да изпращате, е блокиран от организацията на получателя.

Обърнете се към получателя, за да отстрани този проблем.

5.7.508

Access denied, [$SenderIPAddress] has exceeded permitted limits within $range range

IPv6 диапазонът на подателя се е опитал да изпрати твърде много съобщения за твърде кратък период от време.

Не е приложимо

5.7.509

Access denied, sending domain [$SenderDomain] does not pass DMARC verification

Домейнът на подателя в адреса на 5322.From не е преминал DMARC.

Не е приложимо

5.7.510

Access denied, [contoso.com] does not accept email over IPv6

Подателят се опитва да предаде съобщението до получателя чрез IPv6, но получателят не приема имейл съобщения чрез IPv6.

Не е приложимо

5.7.511

Access denied, banned sender

Акаунтът, от който се опитвате да изпращате, е забранен.

За повече информация вижте Премахване на потребител, IP адрес или домейн от списък с блокирани потребители след изпращането на нежелана поща.

5.7.512

Access denied, message must be RFC 5322 section 3.6.2 compliant

Съобщението е изпратено без валиден имейл адрес в "От".

Само за Office 365. Всяко съобщение трябва да съдържа валиден имейл адрес в заглавното поле "От". Правилното форматиране на този адрес включва ъглови скоби около имейл адреса, например <security@contoso.com>. Без този адрес Office 365 ще отхвърли съобщението.

5.7.513

Service unavailable, Client host [$ConnectingIP] blocked by $recipientDomain using Customer Block list (AS16012607)

Домейнът на получателя е добавил вашия IP адрес за изпращане към списъка си за блокиране по избор.

Домейнът, който е получил имейла, е блокирал вашия IP адрес на изпращане. Ако смятате, че вашият IP адрес е добавен към списъка за блокиране по избор на домейна на получателя по погрешка, трябва да се свържете с него директно и да го помолите да го премахне от списъка с блокирани.

5.7.606-649

Access denied, banned sending IP [IP1.IP2.IP3.IP4]

IP адресът, от който се опитвате да изпращате, е забранен.

Уверете се, че следвате най-добрите практики за възможност за доставяне на имейл, и се уверете, че репутацията на вашите IP адреси не е влошена в резултат на компрометиране или злонамерени трафик. Ако смятате, че получавате това съобщение по погрешка, можете да използвате портала за самостоятелна работа, за да поискате да бъдете премахнати от този списък. За повече информация вижте Използвайте портала за премахване от списъка, за да бъдете извадени от списъка с блокирани податели на Office 365.

5.7.700-749

Access denied, tenant has exceeded threshold

По-голямата част от трафика от този клиент е установена като подозрителна, което е довело до забрана на възможността за изпращане за клиента.

Уверете се, че са отстранени всички възможности за компрометиране или отворени хостове за препращане, а след това се свържете с поддръжката по своя редовен канал.

Какво е включено в съобщението за недоставяне?

Съобщенията за недоставяне в Exchange са създадени така, че да са лесни за четене и разбираеми от потребителите и администраторите. Има няколко различни формата за NDR. Съобщението за недоставяне с най-нов стил съдържа разбираемо описание на проблема, както и стъпки за коригирането му. Следващата фигура показва формата за този тип NDR.

Най-новият формат за известието за състояние на доставяне (DSN) в Office 365

Информацията, предоставена в съобщението за недоставяне с най-нов стил, е предназначена да помогне на обикновения имейл потребител да реши проблема си веднага. Когато това не е възможно, NDR предоставя подробна информация за администраторите, както и връзка към още помощ в уеб. Следните полета се показват в най-новите съобщения за недоставяне на Office 365.

Поле

Описание

Емблемата на Office 365   

Показва, че Office 365 е генерирал съобщението за недоставяне. Емблемата не означава, че Office 365 е отговорен за грешката. Това показва кои крайни точки или услуги за съобщения са включени в предаването на имейла, което не винаги е ясно в NDR с по-стар стил.

Причина   

Този раздел указва причината, поради която съобщението не е доставено.

Индикатор за собственика, който трябва да коригира проблема   

Този раздел предоставя изглед, от който с един поглед можете да разберете какъв е проблемът и кой трябва да го коригира. Изображението ви показва трите основни страни при предаване на имейл в Office 365 – подателят, получателят и Office 365. Областта, маркирана в червено, е обикновено мястото, където трябва да бъде коригиран проблемът.

Как да го коригирате   

Този раздел е предназначен за крайния потребител или подателя на имейл, който получава съобщението за недоставяне. Той обяснява как да разрешите проблема.

Повече информация за администратори на имейл    

Този раздел предоставя подробно обяснение на проблема и решение заедно с технически подробности и връзка към уеб статия, в която има подробна информация за справка.

Преходи за съобщението   

Този раздел съдържа справки за часовете и системите за съобщението, което позволява на администратор да проследи преходите на съобщението или пътя от сървър до сървър. С тази информация администраторът може бързо да открие проблемите при преходите на съобщението.

За съобщения за недоставяне, които не са в най-новия формат, информацията може да бъде разделена на две части: Информация за потребителя и диагностична информация за администратори. Следващата фигура показва формата за един тип NDR в Exchange Online.

Раздел ''Проектиране''

Информация за потребителите

Разделът с информация за потребителите се показва първи в някои съобщения за недоставяне и основната му цел е да предостави резюме за възникналата грешка. Текстът има за цел да помогне на подателя да разбере защо съобщението му е отхвърлено и как успешно да го изпрати отново, ако е възможно. Имейл адресът на всеки получател е в списъка, а причината за неуспеха е показана под имейл адреса на получателя. Името на пощенския сървър, който е отхвърлил съобщението, също може да е показано в този раздел.

Диагностична информация за администраторите

Разделът Диагностична информация за администраторите предоставя по-задълбочена техническа информация, за да помогне на администраторите да отстранят проблема с доставянето на съобщението. Той съдържа подробна информация за конкретната грешка, възникнала при доставката на съобщението, за сървъра, който е генерирал съобщението за недоставяне, и за сървъра, който е отхвърлил съобщението. Този раздел използва следния формат:

Diagnostic information for administrators

Generating server: 

<server name>

     <rejected recipient>

     <remote server>
 
     <enhanced status code>
 
<SMTP response>

Original message headers

<message header fields>

Поле

Описание

Генериращ сървър   

Това поле показва името на SMTP пощенския сървър, който е генерирал съобщението за недоставяне. Ако под имейл адреса на подателя не е показан отдалечен сървър, генериращият сървър е също така и сървърът, който е отхвърлил първоначалното имейл съобщение. Ако отдалеченият пощенски сървър потвърди и приеме съобщението, но впоследствие го отхвърли, например поради ограничения относно съдържанието, отдалеченият сървър генерира съобщението за недоставяне. Ако отдалеченият пощенски сървър изобщо не потвърди и не приеме съобщението, изпращащият сървър в Exchange Online генерира съобщение за недоставяне.

<Отхвърлен получател>   

Тази стойност е имейл адресът на получателя. При неуспешна доставка до няколко получателя в списъка се показва имейл адресът на всеки получател. За всеки получател, доставката до когото е неуспешна, се показва също и следната информация:

Поле

Описание

<Отдалечен сървър>   

Тази стойност е името на пощенския сървър, който е отхвърлил съобщението. Ако оригиналното съобщение е успешно потвърдено от получаващия сървър, но впоследствие е отхвърлено, стойността за отдалечен сървър не е попълнена.

<Разширен код на състояние>   

Тази стойност се задава от пощенския сървър, който е отхвърлил оригиналното съобщение, и показва защо съобщението е било отхвърлено. Тези кодове са дефинирани в RFC 3463 и използват формат abc x.y.z, където контейнерните стойности са цели числа. Например код 5.x.x показва постоянна грешка, а код 4.x.x – временна грешка. Разширеният код на състояние често е генериран от външен пощенски сървър, но въпреки това Exchange Online използва стойността му, за да определи текста, който да показва в раздела за информация за потребителите.

<Отговор от SMTP>   

Тази стойност е върната от пощенския сървър, който е отхвърлил първоначалното съобщение. Този текст дава обяснение за стойността на разширения код на състояние. Текстът винаги се показва във формат US-ASCII.

Заглавки на първоначалното съобщение   

Този раздел съдържа полетата на заглавката на отхвърленото съобщение. Тези полета на заглавката може да съдържат полезна диагностична информация, като например пътя на съобщението, преди да бъде отхвърлено, или дали стойността на полето To съответства на стойността на отхвърления получател.

Как да се интерпретира NDR в Exchange

Ето един пример. Да предположим, че сте получили съобщение за недоставяне на Exchange, което съдържа следната информация:

Delivery has failed to these recipients or groups:


ronald@contoso.com

Your message wasn't delivered due to a permission or security issue. It may have been rejected by a moderator, the address may only accept email from certain senders, or another restriction may be preventing delivery. The following organization rejected your message: mail.contoso.com.


Diagnostic information for administrators:


Generating server: alpineskihouse.com


ronald@contoso.com

mail.contoso.com #<exchange.contoso.com #5.7.1 smtp;530 5.7.1 Client was not authenticated> #SMTP#Original message headers:

...

От раздела за информация за потребителите ще разберете, че получателят е Райко Димитров, а съобщението е отхвърлено от пощенския сървър на mail.contoso.com, който не е пощенски сървър за Exchange Online или Exchange Online Protection.

От раздела Диагностична информация за администраторите се вижда, че alpineskihouse.com е направил опит да се свърже със сървъра mail.contoso.com, за да достави съобщението до получателя rayko@contoso.com. Обаче mail.contoso.com е отговорил с грешката 530 5.7.1 Client was not authenticated. Въпреки че alpineskihouse.com е генерирал съобщението за недоставяне, в действителност mail.contoso.com е отхвърлил съобщението, така че администраторите на contoso.com трябва да установят и коригират проблема. Тази конкретна грешка показва, че сървърът mail.contoso.com е конфигуриран така, че да не приема анонимен имейл от интернет.

Въпреки че Заглавки на първоначалното съобщение са пропуснати в този пример поради тяхната дължина и сложност, обикновено можете да извлечете полезна информация от следните полета на заглавката:

 • To:   Това поле може да e полезно, ако имейл адресът е грешно въведен.

 • Received:   Тези полета могат да ви покажат пътя на съобщението и последния преход, генерирал известието за състояние на доставяне, ако това не може да се разбере от стойността на Generating server в съобщението за недоставяне.

 • Received-SPF:   Ако тази стойност е различна от pass, проверете DNS записа за структурата с правила за проверка на подателя (SPF) за вашия домейн. За повече информация вижте Добавяне или редактиране DNS записи по избор в Office 365.

Все още имате нужда от помощ със съобщенията за недоставяне или други известия за състояние?

Получаване на помощ от форумите на общността на Office 365 Администратори: Влизане и създаване на искане за обслужване Администратори: Обаждане на поддръжката
Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×