Съображения за миграция

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Забележка: Тази статия свърши работата си и ще бъде оттеглена скоро. За да предотвратим проблеми от типа "Страницата не е намерена", премахваме връзките, за които знаем. Ако сте създали връзки към тази страница, премахнете ги, и така заедно ще запазим целостта на връзките в уеб.

В Windows SharePoint Services 3.0 сайтовете и частите от сайтовете, например списъци, елементи от списъци и папки, може да се прехвърлят в други сайтове на Windows SharePoint Services 3.0. Те може да се изпълняват на същия междинен уеб сървър като оригиналния сайт, на различен междинен уеб сървър в същата група или на междинни уеб сървъри при напълно различно разполагане на Windows SharePoint Services 3.0. За различните методи на миграция на сайтове са необходими няколко разрешения.

Ако сте собственикът или администраторът на колекцията от сайтове, можете да изпълните някои задачи при мигриране. Други собствениците и проектантите да използвате тази тема за разбиране на процеса на миграция и да подпомогне за мигрирането на своите сайтове. За информация за мигриране за администраторите на сървъра вижте помощ за централното администриране страници или страници в Microsoft TechNet уеб сайта на Windows SharePoint Services.

Методи за миграция

Windows SharePoint Services 3.0 предоставя различни начини за мигриране на колекции от сайтове, сайтове или произволна комбинация от обекти на сайт към друг уеб приложение на SharePoint, която е разширена с Windows SharePoint Services 3.0. Преминаване към се отнася за преместване на обекти от Windows SharePoint Services 3.0Windows SharePoint Services 3.0 само. Можете да мигрирате сайтове, съдържание или друг обект от по-ранните версии на Windows SharePoint Services към Windows SharePoint Services 3.0.

Следната таблица описва различни методи за миграция на съдържание.

Забележка: В следната таблица колоната с минимум разрешения показва разрешенията, задължителни за всеки метод на миграция. Ако нямате необходимите разрешения, помолете съответния член на екипа да ви ги предостави или вместо вас да изпълни миграцията.

Metho d

Коментар

Минимум разрешения

Използвайте -o архивиране и -o операциите за възстановяване на инструмента за командния ред Stsadm.exe.

Това е най-добрата възможност за миграция на цяла колекция със сайтове, защото това е единственият метод, с който се прехвърлят работни потоци, предупреждения и метаданни на ниво колекция от сайтове.

Член на локалната група "Администратори" или членове на групата "Администратори на групата" на ниво централна администрация

Използвайте връзките Изпълнение на архивиране и Възстановяване от архив на страницата с операциите в централното администриране.

Това е най-лесният начин за прехвърляне на отделни сайтове.

Член на групата "Администратори на групата" на ниво централна администрация

Използвайте обектния модел на Windows SharePoint Services.

Това е нов метод в Windows SharePoint Services 3.0 и е най-гъвкавият. Интерфейсът за програмиране на приложения (API), свързан с миграция, в обектния модел може да се използва за прехвърляне на сайтове и на всяка комбинация от долуизложените обекти на ниво сайт.

Администраторът на колекцията със сайтове с подходящите разрешения за четене на пренесените обекти и разрешения за промяна на обектите в сайта, в който биват прехвърляни

Използвайте редактор на уеб страници, съвместим с Windows SharePoint Services, например Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Може да бъдат прехвърляни само цели уеб сайтове. Забележете, че глобалните уникални идентификатори (GUID) не се прехвърлят за нито един обект, т. е. прехвърлените обектни няма да са глобално уникални.

Администраторът на колекцията със сайтове с подходящите разрешения за четене на пренесените обекти и разрешения за промяна на обектите в сайта, в който биват прехвърляни

Процес на миграция (обектен модел)

Обектният модел на Windows SharePoint Services може да се използва за прехвърляне на обекти в рамките на един и същ уеб сървър, сред уеб сървъри в една и съща сървърна група или сред сървърни групи. В този раздел е описан типичен сценарий за използване на обектен модел за прехвърляне на сайтове и други обекти от етапен на производствен сървър. Използването на обектен модел изисква някой, който да изпълнява ролята на администратор както на етапния, така и на производствения сървър. Разбирането на сценария на мигриране на високо ниво може да е от полза за собствениците на сайта, за да могат да си сътрудничат с човека, изпълняващ миграцията. В този сценарий, както е показано на следното изображение, етапният сървър се използва за създаване и тестване на промените във фирмени SharePoint сайтове. След като промените се тестват, биват прехвърлени на производствения сървър, откъдето потребителите имат достъп до сайта.

Забележка: За да използвате обектния модел за мигриране на сайтове и други обекти от етапния в производствения сървър, трябва да имате подходящите разрешения (изложени в таблицата по-горе) на етапния и на производствения сървър. Ако нямате минимума необходими разрешения, помолете администратора на сървъра да ви ги предостави или вместо вас да изпълни миграцията.

Работен поток за миграция, използващ PRIME.

1. Администраторът на сървъра влиза в етапния сървър, записва и изпълнява скрипта, който осъществява достъп до обектния модел, изпълняващ се на етапния сървър. Скриптът, изпълняващ се на етапния сървър, създава пакет на миграцията във формата на .cab файл на мястото за споделени файлове.

Забележка: Лицето, създаващо .cab файла, трябва да има разрешения за писание, а лицето, импортиращо .cab файла трябва да има разрешения за четене на това място за споделени файлове.

2. Администраторът на сървъра влиза на производствения сървър и използва свързани с миграцията API, за да разположи пакета на миграцията на производствения сървър.

След като пакетът бива прехвърлен на производствения сървър, администраторът на сървъра проверя дали сайтът е правилно прехвърлен. Това включва проверка на връзките, на настройките на защита и на функционалността на уеб компонентите.

Тъй като обектният модел може да се използва за избор на която и да е комбинация от обекти от ниво на сайта и от по-долно ниво, може да се използва за прехвърляне само на елементите, променени на сървъра на източника.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×