Създаване, редактиране и управляване на връзки към външни данни

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да използвате Microsoft Office Excel, за да създавате и редактирате връзки към външни източници на данни, които се съхраняват в работна книга или във файл за свързване. С помощта на диалоговия прозорец Връзки на работна книга , можете лесно да управлявате тези връзки, включително създаване, редактиране и изтриване на тях.

Забележка относно защитата: Връзки към външни данни може да бъдат забранени в момента на вашия компютър. За да се свържете с данни при отварянето на работна книга, трябва да разрешите връзките към данни с помощта на лентата на центъра за сигурност или като поставите работната книга в надеждно местоположение. За повече информация вижте Добавяне, премахване, или промяна на надеждно местоположение за вашите файлове, Добавяне, премахване, или преглед на надежден издатели Преглед на опциите и настройките в центъра за сигурност.

Данни в работна книга на Excel могат да идват от две различни местоположения. Данните могат да се съхраняват директно в работната книга, или да бъдат съхранявани във външен източник на данни, например текстов файл, база данни или куб за онлайн аналитична обработка (OLAP). Външен източник на данни е свързана с работната книга чрез връзка за данни, която е набор от информация, която описва как да намерите, влезте в, заявка и достъп до външния източник на данни.

Когато сте свързани към външен източник на данни, можете също да извършвате операция за обновяване, за да извлечете актуализираните данни. Всеки път, когато обновявате данни, ще видите най-новата версия на данни, включително всички промени, направени в данните, тъй като последното им обновяване.

Информация за връзка или да могат да бъдат съхранявани в работна книга или във файл за свързване, като например файл за свързване към данни на Office (ODC) (.odc) или файл универсален данни (UDC) (.udcx). Файлове за връзка са особено полезни за споделяне на връзки последователно и за улесняване на администрирането на източника на данни.

Ако използвате файл за връзка, за да се свържете с източник на данни, Excel копира информацията за връзката от файла за свързване в работната книга на Excel. Когато правите промени с помощта на диалоговия прозорец Свойства на връзката , редактирате връзката към данни, която се съхранява в текущата работна книга на Excel а не първоначалната връзка към файла с данни, може да са били използвани за създаване на връзката указва от името на файла, който се показва в свойството Файл за свързване . След като редактирате информацията за връзката (с изключение на свойствата на Връзка с име и Описание на връзката ), връзката към файла за свързване се премахва и свойството Файл за свързване е изчистено.

Диалоговия прозорец Връзки на работна книга ви помага да управлявате една или повече връзки към външни източници на данни във вашата работна книга. Можете да използвате този диалогов прозорец, за да направите следното:

 • Създаване, редактиране, обновяване и изтриване на връзки, които се използват в работната книга.

 • Проверете къде външни данни, идващи от, защото, например връзката е определено от друг потребител.

 • Показване на мястото, където всяка връзка се използва в текущата работна книга.

 • Диагностициране на съобщение за грешка за връзки към външни данни.

 • Пренасочване на връзка към различен сървър или източник на данни или заместване на файла за свързване за съществуваща връзка.

 • Показване на диалоговия прозорец Съществуващи връзки , за да създадете нови връзки. За повече информация вижте Свързване към (импортиране) на външни данни.

 • Показване на диалоговия прозорец " Свойства на връзката " за промяна на свойствата на връзка за данни, редактиране на заявки и промяна на параметри. За повече информация вижте свойства на връзката.

 • По-лесно да създавате и споделяте файлове за връзка с потребителите.

За да управлявате връзките в текущата работна книга, направете едно или повече от следните неща:

Идентифициране на връзката

В горната част на диалоговия прозорец всички връзки в работната книга се показват автоматично със следната информация:

Колона

Коментар

Name

Името на връзката, дефинирано в диалоговия прозорец Свойства на връзката .

Description

Незадължително описание на връзката, дефинирано в диалоговия прозорец Свойства на връзката .

Последно обновяване

Дата и час, който връзката е обновена успешно за последен. Ако е празно, след което връзката е никога не обновяване.

Добавяне на връзка

Показване на информация за връзка

 • Изберете връзка и след това щракнете върху свойства , за да покажете диалоговия прозорец Свойства на връзката . За повече информация вижте свойства на връзката.

Обновяване на външни данни

 • Щракнете върху стрелката до обновяванеи след това направете едно от следните неща:

  • За да обновите конкретни връзки, изберете една или повече връзки и след това щракнете върху Обнови.

  • За да обновите всички връзки в работната книга, изчистете всички връзки и след това щракнете върху Обнови всички.

  • За да получите информация за състоянието на операцията за обновяване, изберете една или повече връзки и след това щракнете върху Обнови състоянието.

  • За да спрете текущата операция за обновяване, щракнете върху Прекрати обновяването.

За повече информация вижте обновяване на свързани (импортирани) данни.

Премахване на една или повече връзки

 • Изберете една или повече връзки, за да бъде премахнат от работната книга и след това щракнете върху Премахни.

  Забележки: 

  • Този бутон е забранен, когато работната книга е защитена или обект, като например отчет с обобщена таблица, използващ връзката е защитен.

  • Премахването на връзката само премахва връзката и не премахва никакви обекти или данни от работната книга.

Важно: Премахването на връзката прекъсва връзката към източника на данни и може да доведе до неочаквани последствия, като например различни резултати на формули и възможни проблеми с други функции на Excel.

Показване на местоположенията на една или повече връзки в работна книга

 • Изберете една или повече връзки и след това под места с използвани връзки в тази работна книга, щракнете върху връзката, Щракнете тук, за да видите къде се използват избраните връзки.

  Следната информация се показва.

Колона

Коментар

Лист

Работният лист, който се използва връзката.

Name

Името на заявката на Excel.

Местоположение

Препратка към клетка, диапазон или обект.

Value

Стойността на клетка или празно за диапазон от клетки.

Формула

Формулата на клетка или за диапазон от клетки.

Избирането на друга връзка в горната част на диалоговия прозорец изчиства показването на текущата информация.

С помощта на диалоговия прозорец Свойства на връзката или съветника за връзка към данни, можете да използвате Excel, за да създадете файл за свързване към данни на Office (ODC) (.odc).

 1. Направете едно от следните неща:

 2. Запишете информацията във файл за свързване, като щракнете върху Експортиране на файл за свързване в раздела дефиниция на диалоговия прозорец Свойства на връзката , за да покажете диалоговия прозорец Записване на файл и след това запишете текущата връзка информация в ODC файл. За повече информация вижте свойства на връзката.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×