Създаване, промяна или изтриване на искане за събрание или среща в Outlook в уеб

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да създавате, променяте или изтривате събрание или среща в Outlook в уеб.

За инструкции изберете своята версия

Инструкциите се различават – в зависимост от това дали използвате новата версия на Outlook в уеб. Изберете коя версия използвате, за да видите инструкциите, които се отнасят за вас.

АКО ВАШАТА ПОЩЕНСКА КУТИЯ ИЗГЛЕЖДА ТАКА...

Outlook в уеб – бета-версия

Вижте Инструкции за новата версия на Outlook в уеб.

АКО ВАШАТА ПОЩЕНСКА КУТИЯ ИЗГЛЕЖДА ТАКА...

Outlook в уеб

Вижте Инструкции за класическа версия на Outlook в уеб.

Инструкции за новата версия на Outlook в уеб

Срещата е нещо като обяд, спортно упражнение или медицински преглед, който/което искате да включите в своя календар. Събранието е събитие в календара, което изпращате на други хора. Създавате събрание по същия начин както среща, но каните участници.

 1. В долната част на страницата изберете Календар .

 2. Щракнете в календара върху деня и часа, когато искате да се случи събитието. Или изберете ново събитие в горната част на страницата.

 3. В текстовото поле въведете кратко описание на събитието, включително заглавие и местоположение.

  Outlook в уеб ще предлага предложени местоположения на базата на това, което сте въвели. Изберете местоположение, ако е точно. Ако не е, можете да въведете правилното местоположение на страницата с подробни данни за събитието.

 4. Можете също да изберете тези незадължителни елементи:

  • Целодневно: изберете тази опция, ако това е целодневно събитие.

  • Повторение: Изберете една от опциите от списъка, за да направите това повтарящо се събрание или среща, и след това изберете желаните дати, когато искате серията да започва и да завършва.

  • Напомнете ми: изберете кога искате да ви се напомни за събитието. По подразбиране е настроено на 15 минути преди събитието.

  Можете да зададете допълнителни незадължителни елементи в пълния формуляр за събитието. Изберете Преглед на събитие или Повече подробности и след това изберете следните опции в горната част на формуляра:

  • Изберете Зает, за да изберете как ще изглежда вашето състояние по време на събитието, или за да направите събитието поверително.

  • Изберете Категоризиране, за да изберете категория за събитието.

 5. Ако искате да поканите хора за събитието, въведете техните имена или имейл адреси в полето Поканване на хора. Можете да видите кога са достъпни под падащите менюта за дата и час.

  Екранна снимка на времето, когато е налична покана за събрание

  Изберете незадължително , за да добавите незадължителни участници. Изберете " Опции за отговор ", за да изберете дали искате да поискате отговори от участниците, или да разрешите изпращането на искането за събрание.

 6. Изберете Запиши, ако това е среща, която сте създали за себе си, или Изпрати, ако това е събрание с участници.

Забележка: Ако имате няколко календара, можете да посочите в кой календар искате да създадете събитие, като го изберете от падащия списък в горния край на прозореца за ново събитие.

Екранна снимка на името на календара във формуляра за подробности за събитието

Когато създавате събрание или среща, можете да потърсите налични стаи.

 1. Щракнете в календара върху деня и часа, когато искате да се случи събитието.

 2. Изберете Добавяне на местоположение , за да видите списък с предложени местоположения.

  Екранна снимка на менюто "предложени местоположения"

За да видите всички налични стаи:

 1. Изберете още опции , за да отворите целия прозорец.

  Екранна снимка на бутона "още опции"

 2. В пълния прозорец изберете търсене на стая или местоположение > Преглед на още места.

  Екранна снимка на бутона "Преглед на още места"

 3. Изберете местоположение или използвайте лентата за търсене, за да потърсите списък на градовете или стаите.

 1. В долната част на страницата изберете Календар .

 2. В календара изберете събитието и след това изберете Редактиране.

  Ако това е повтарящо се събрание или среща, трябва да изберете едно от следните неща:

  • Това събитие: Изберете тази опция, за да отворите и направите промени в събитието, което сте избрали в календара.

  • Това и всички следващи събития: Изберете тази опция, за да изтриете събитието, което сте избрали в календара, и всички следващи събития в серията.

  • Всички събития в серията: Изберете тази опция, за да отворите и направите промени в пълната серия от събития.

 3. Променете подробните данни за събитието и след това изберете Запиши, ако това е среща, която сте създали за себе си, или Изпрати, ако това е събрание с участници.

 1. В долната част на страницата изберете Календар .

 2. Изберете събранието или срещата във вашия календар.

 3. Изберете Отказ , ако събитието е събрание или изтрийте , ако събитието е среща. Ако отменяте събрание, добавете съобщение, ако искате, и изберете Изпрати.

  Ако това е повтарящо се събитие, ще трябва да изберете една от тези опции, когато за първи път изберете Отказ или Изтриване:

  • Това събитие: изберете тази опция, за да отмените или изтриете събитието, което сте избрали в календара.

  • Това и всички следващи събития: изберете тази опция, за да отмените или изтриете събитието, което сте избрали в календара, и всички следващи събития в серията.

  • Всички събития в серията: изберете тази опция, за да отмените или изтриете цялата серия от събития.

Инструкции за класическия Outlook в уеб

Събранието е събитие в календара, което изпращате на други хора. Създавате събрание по същия начин както среща, но каните участници.

 1. В долната част на страницата изберете Календар.

  Екранна снимка на бутона "Календар"

 2. В горния край на страницата изберете новосъбитие в календарана >.

  Екранна снимка на бутона "Създай"

 3. Под Настройка на срещадобавете заглавие и местоположение. (Ако създавате искане за събрание, имената на страниците се променят, за да планирате събрание , след като добавите хора като участници в по-късна стъпка.)

 4. Изберете начален и краен час. Можете също да изберете един от тези незадължителни елементи:

  • Целодневно: Отметнете това квадратче, ако това е целодневно събитие.

  • Поверително: Отметнете това квадратче, ако не искате другите да виждат подробности за това събитие в календара.

  • Повтаряне: изберете една от опциите от списъка, за да направите това повтарящо се събрание или среща, и след това изберете датите, които искате да обхващат повтарящо се събитие, като използвате полетата от и до .

  Ако е необходимо, можете също да добавяте или премахвате часови зони. Щракнете върху часова зона > Добавяне или премахване на часови зони и след това потърсете приложимите часови зони.

 5. В полето напомняне променете часа на напомнянето, ако е необходимо. По подразбиране е настроено на 15 минути преди събитието.

 6. Ако искате да изпратите имейл напомняне на себе си (или на участниците, ако това е събрание), щракнете върху Добавяне на напомняне с имейл и посочете следната допълнителна информация:

  • Напомняне с имейл: Изберете кога да бъде изпратено напомнянето с имейл.

  • Изпрати напомнянето на: Изберете Мен, ако искате да изпратите напомнянето на себе си (например среща), или на Всички участници, ако искате да го изпратите до всеки в събранието.

  • Съобщение с напомняне за изпращане: Попълнете това поле със съобщението, което искате да изпратите, и след това щракнете върхуЗатвори.

 7. Под Хора въведете имената или псевдонимите на хората, които искате да поканите.

 8. По желание Не сте сигурни какво е подходящото време за всеки да се срещнете? Щракнете върху анкета за известно време , за да се срещнете, за да намерите време за работа за вас и участниците. За повече информация щракнете върху Какво е това? в проучването за време, за да се запознаете със страницата.

 9. Под участницищракнете върху искане на отговори Настройки и след това изберете да или нев зависимост от това дали искате хората да ви уведомят, че ще присъстват на събранието. Селекцията по подразбиране е "да".

 10. Под навигационната лента на Outlook щракнете върху Запиши, ако това е среща, която сте създали за себе си, или щракнете върху Изпрати, ако това е събрание с участници.

 1. В долната част на страницата изберете Календар.

  Екранна снимка на бутона "Календар"

 2. В календара изберете събитието календар, като например събрание или среща, и след това щракнете върху Редактиране.

  Редактиране на събитие в календара

 3. Ако това е повтарящо се събрание или среща, трябва да изберете едно от следните неща:

  • Редактиране на повторение: Изберете тази опция, за да отворите и правите промени в едно събитие в календара.

  • Редактиране на серия: Изберете тази опция, за да отворите и правите промени в серия събития в календара.

 4. Променете подробните данни за събранието или срещата и след това щракнете върху Запиши, ако това е среща, която сте създали за себе си, или Изпрати, ако това е събрание с други участници.

 1. В долната част на страницата изберете Календар.

  Екранна снимка на бутона "Календар"

 2. Изберете събранието или срещата във вашия календар.

 3. Ако събитието е събрание, изберете Отказ. Ако събитието е среща, изберете Изтрий.

 4. Ако това е повтарящо се събитие, ще трябва да изберете една от тези опции, след като първо изберете Отказ или Изтриване:

  • Изтриванена повторение: изберете тази опция, за да отмените повторението на събранието, което сте избрали в календара.

  • Изтриване на серия: изберете тази опция, за да отмените серията събрания.

Вж. също

Споделяне на календара в Outlook в уеб

Импортиране или абониране за календар в Outlook в уеб

Търсене във вашия календар в Outlook в уеб

Работа с няколко календара в Outlook в уеб

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×