Създаване, преглед и редактиране на контакти и списъци с контакти в Outlook.com

Използвайте страницата Хора в Outlook.com да преглеждате, създавате и редактирате контакти и списъци с контакти. Създайте нов контакт от самото начало или добавете някого като контакт от имейл съобщение. Може да създадете и списък с контакти, за да изпращате имейли до група от хора.


Коя версия на Outlook имам?

За инструкции, изберете своята версия

Инструкциите са малко по-различни в зависимост от това дали използвате Outlook.com бета-версия. Изберете коя версия на Outlook.com използвате, за да видите инструкциите, които се отнасят за вас.

АКО ВАШАТА ПОЩЕНСКА КУТИЯ ИЗГЛЕЖДА ТАКА...

АКО ВАШАТА ПОЩЕНСКА КУТИЯ ИЗГЛЕЖДА ТАКА...

Екранна снимка на горния ляв ъгъл на пощенската кутия в Outlook.com – бета-версия

Вж. Инструкции за бета-версията на Outlook.com

Екранна снимка на горния ляв ъгъл на пощенската кутия в класическия Outlook.com

Вж. Инструкции за класическата версия на Outlook.com

Инструкции за бета-версията на Outlook.com

За да отидете на страницата Хора, влезте в Outlook.com и изберете Хора в долния ляв ъгъл на страницата.

Създаване на контакт от самото начало

 1. На страницата Хора в левия екран изберете папката, в която искате да създадете контакта. Може например да изберете папката Контакти.

  Забележка: След като създадете контакт в дадена папка, не може да го преместите в друга папка.

 2. В лентата с инструменти изберете Създай > Контакт.

  Екранна снимка на менюто на "Създай" с избрано "Контакт".

 3. Въведете подробните данни за контакта. Изберете Добави още, за да добавите повече информация – например адреса и рождения ден на контакта.

 4. Изберете Създай.

Създаване на контакт от имейл съобщение

 1. В Outlook.com отидете на Поща.

 2. Отворете имейл съобщение в екрана за четене и изберете името на подателя или получателя, които искате да добавите към своите контакти.

 3. На картата за профила, която се отваря, изберете Още опции > Добави към "Контакти".

  Изберете трите точки и след това изберете "Добави към контактите"

  Забележка: Новият контакт се добавя автоматично към вашата папка Контакти на страницата Хора. Когато създадете контакт по този начин, не може да запишете контакта в друга папка или по-късно да го преместите в друга папка.

Добавяне на контакт към "Предпочитани"

За да добавите някого към "Предпочитани", изберете контакта и след това изберете Добави към "Предпочитани" в лентата с инструменти.

Съвет: Предпочитаните контакти с имейл адрес, ще се показват и в левия екран в Поща, така че да можете да виждате всички техни имейл адреси на едно място.

Намиране на контакт

Ето няколко начина за намиране на контакт в страницата Хора:

 • Използвайте Търсене. Започнете да пишете в полето за търсене, за да намерите контакт или списък с контакти.

 • Изберете Предпочитани в горния ляв ъгъл, за да видите хора, които сте добавили като предпочитани.

Съвети: 

 • Изберете буква в разделител на списък за бързо придвижване между контакти в списъка.

 • Изберете буква, за да покажете останалите налични букви

Визуализация и редактиране на информация за контакт

В страницата Хора изберете контакт в средния екран, за да видите или редактирате информацията за тях.

 • За да редактирате контакт, изберете Редактиране контакт от дясната страна на страницата или Редактиране в лентата с инструменти.

  Екранна снимка на бутона "Редактиране на контакт"

За контакти с имейл адрес може да видите повече информация и в следните раздели:

 • Файлове: Най-новите файлове, които контактът е споделил с вас.

 • Имейли: Най-новите имейл съобщения и прикачени файлове между вас и контакта.

 • LinkedIn: Ако контактът има публичен профил за LinkedIn със същия имейл адрес, който сте записали за този контакт, тук ще видите информация за LinkedIn.

  Забележка: Разделът LinkedIn може да липсва.

Добавяне на снимка към вашите контакти

 1. В страницата Хора изберете контакт.

 2. Изберете Редактиране на контакт и след това изберете иконата на камера.

  Изберете иконата на камерата, за да добавите снимка
 3. Изберете Качване на снимка, изберете файла, който искате да използвате, и след това изберете Отвори, за да го качите.

 4. Ако искате да промените позицията на снимката, щракнете в кръгчето и плъзнете показалеца на мишката. За да увеличите или намалите, използвайте плъзгача под снимката.

  Регулирайте снимката и изберете "Приложи"
 5. Изберете Приложи и след това Запиши.

Свързване на контакти

Може да свържете контакти, за да покажете, че те са свързани – например, ако имате няколко записа за един и същ човек. Свързаните контакти се изглеждат като един контакт.

За да свържете контакти ръчно:

 • В страницата Хора изберете два или повече контакти и след това изберете Свързани контакти в панела отдясно.

За да свържете контакти с помощта на опцията Изчистване на контактите:

 • В страницата Хора изберете Управление от лентата с инструменти и след това изберете Изчистване на контактите. Ще видите всички контакти, които имат същото име, имейл адрес или телефонен номер.

 • Изберете контактите, които искате да свържете и след това изберете Почистване.

За да разрушите връзката в свързан контакт:

 • В страницата Хора изберете контакт, изберете Свързани контакти от лентата с инструменти и след това изберете Премахни връзката.

Създаване на списък с контакти

Един списък с контакти представлява колекция от контакти и имейл адреси и е полезен за изпращане на имейли до група от хора. Може например да създадете списък с контакти, наречен Моят клуб за книги, и да добавите всички членове на вашия клуб за книги към него. Когато искате да изпратите имейл до всички от клуба, просто добавете Моят клуб за книги в реда До на имейла.

Забележка: По подразбиране списъците с контакти се създават в папката Списъци с контакти. Ако искате да запишете списъка с контакти в друга папка, изберете тази папка, преди да изберете Създай > Списък с контакти. След като създадете списък с контакти в дадена папка, не може да го преместите в друга папка.

 1. В страницата Хора, в лентата с инструменти изберете Създай > Списък с контакти.

  Екранна снимка на менюто на "Създай" с избрано "Списък с контакти"

 2. Въведете име на списъка и след това добавете контакти или имейл адреси. Всички контакти от списъка с контакти трябва да имат имейл адрес.

 3. Изберете Създай.

Добавяне на още контакти към списък с контакти

 1. В страницата Хора изберете Списъци с контакти, в левия екран.

 2. Изберете списъка с контакти и след това изберете Редактиране.

 3. Добавяне на контакти или имейл адреси.

  Забележка: Ако даден контакт няма имейл адрес, не може да добавите този контакт към списък с контакти.

 4. Изберете Запиши.

Премахване на контакти от списък с контакти

 1. В страницата Хора изберете Списъци с контакти, в левия екран.

 2. Изберете списъка с контакти и след това изберете Редактиране.

 3. Изберете x за контакта, който искате да премахнете.

 4. Изберете Запиши.

Намиране на списъци с контакти

 • В страницата Хора изберете Списъци с контакти в левия екран или потърсете името на списъка с контакти.

Инструкции за класическия Outlook.com

Създаване на контакт или списък с контакти

Създаване на контакт или списък с контакти от самото начало

 1. В Outlook.com изберете Хора в долната част на страницата.

  Екранна снимка на бутона "Хора" в долния край на навигационния екран.

 2. Под Моите контакти в левия екран изберете папката, в която искате да създадете контакта.

 3. На лентата с инструменти изберете стрелката надолу до Създай > Контакт или Списък с контакти.

 4. Въведете информацията за контакта или списъка с контакти.

 5. Изберете ЗапишиЗапиши.

  Забележка: След като създадете контакт в папка, не е възможно да го преместите в друга папка. За да съхраните контакт в друга папка, след като го създадете, изтрийте го или го създайте отново в друга папка.

Създаване на контакт от имейл съобщение

 1. В Outlook.com изберете Поща в долната част на страницата.

  Екранна снимка на бутона "Поща" в навигационния екран.

 2. Отворете имейл съобщение в екрана за четене и изберете името на подателя или получателя, когото искате да добавите към своите контакти.

 3. На картата за профила, която се отваря, изберете Още опции > Добави към "Контакти".

  Екранна снимка на курсора, посочващ "Добави към контактите" в менюто "Още действия".

 4. Въведете информацията за контакта.

 5. Изберете ЗапишиЗапиши.

  Забележка: След като запишете новия контакт, той се добавя автоматично към папката ви Контакти. Когато създадете контакт по този начин, не можете да запишете контакта в друга папка или да го преместите в друга папка.

Редактиране на контакт или списък с контакти

 1. В Outlook.com изберете иконата за стартиране на приложения Компютър, кутия с папки, съобщения > плочката Хора.

 2. Изберете контакта или списъка с контакти, който искате да редактирате, и изберете Редактиране.

  Забележка: Ако не виждате бутона Редактиране, е възможно контактът да е от Skype за бизнеса или да е контакт от свързана социална мрежа. За да редактирате контакта, отворете Skype за бизнеса или използвайте уеб браузър, за да отворите своя акаунт за социалната мрежа, където се намира контактът.

  Екранна снимка на бутона "Редактиране" под навигационната лента на Outlook.

 3. Направете желаните промени.

 4. Изберете ЗапишиЗапиши.

Добавяне на контакт към списък с контакти

 1. Изберете контакта, който искате да добавите към списък.

 2. Изберете Списъци и изберете списъка с контакти, към който искате да добавите контакта.

  Екранна снимка на бутона "Списъци".

Все още имате нужда от помощ?

Бутон за форума на общността Бутон за свързване с поддръжката

Вж. също

Изтриване или възстановяване на контакт или списък с контакти в Outlook.com

Добавяне на контакт в Outlook за Windows

Добавяне на контакт към приложението "Хора" за Windows 10

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×