Създаване на хистограма

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Хистограмата е колонна диаграма, която показва данни за повторяемост.

Забележка: Тази тема само говори за създаване на хистограма. За информация относно Парето (сортирана хистограма) диаграми вижте Създаване на диаграма на Парето.

 1. Изберете данните си.

  (Това е типичен пример за данни за хистограма.)

  Данни, използвани за създаване на примерната хистограма по-горе
 2. Щракнете върху Вмъкване > Вмъкване на статистическа диаграма > Хистограма.

  Команда за хистограма, до която се стига от бутона за вмъкване на статистическа диаграма

  Можете също да създадете хистограма от раздела Всички диаграми в Препоръчвани диаграми.

Съвети: 

 • Използвайте разделите проектиране и формат , за да персонализирате облика на диаграмата.

 • Ако не виждате тези раздели, щракнете някъде в хистограма, за да добавите Инструменти за диаграма към лентата.

Разделите "Проектиране" и "Формат" за "Инструменти за диаграма"

 1. С десния бутон върху хоризонталната ос на диаграмата, щракнете върху Форматиране на оси след това щракнете върху Опции за осите.

  Командата ''Форматиране на ос'' в контекстното меню
 2. Използвайте информацията в таблицата по-долу, за да решите кои опции, които искате да зададете в прозореца на задачите Форматиране на ос .

  Опция

  Описание

  По категория

  Изберете тази опция, когато категориите (хоризонтална ос) са базирани на текст вместо числови. Хистограмата ще групирате едни и същи категории и сумира стойностите в оста на стойностите.

  Съвет: За да преброите броя на повторенията за текстови низове, добавете колона и я запълнете със стойност "1", след което начертайте хистограмата и задайте клетките на По категория.

  Автоматично

  Това е настройката по подразбиране за хистограми. Ширината на СК се изчислява с помощта на правилото за нормална препратка на Скот.

  Ширина на клетка

  Въведете положително десетично число за броя на точките от данни във всеки диапазон.

  Брой на клетките

  Въведете броя на контейнерите за хистограма (включително препълване и отрицателно препълване).

  Клетка за препълване

  Отметнете това квадратче, за да създадете СК за всички стойности над стойността в полето отдясно. За да промените стойността, въведете различни десетично число в полето.

  Контейнер за отрицателно препълване

  Отметнете това квадратче, за да създадете СК за всички стойности под или равно на стойността в полето отдясно. За да промените стойността, въведете различни десетично число в полето.

  Прозорец на задачите за форматиране на ос

Съвет: За да прочетете повече за диаграмата на хистограмата и как той ви помага да визуализирате статистически данни, вижте тази публикация в блог на хистограма и Парето, диаграма с кутийки от екипа на Excel. Може също да се интересувате да научите повече за други нови типове диаграми, описани в този блог публикация.

Автоматична опция (правилото за нормална препратка на Скот)   

Формула за автоматична опция

Правилото за нормална препратка на Скот се опитва да минимизира отклонението в дисперсията на хистограмата в сравнение с набора от данни, като се предполагат нормално разпределени данни.

СК опцията за препълване   

Формула за опцията за контейнера за препълване

Опция за отрицателно препълване СК   

Формула за опцията "Контейнер за отрицателно препълване"
 1. Уверете се, че имате зареден на Analysis ToolPak. За повече информация вижте Зареждане на Analysis ToolPak в Excel.

 2. В работен лист въведете входните данни в една колона, като добавите етикет в първата клетка, ако желаете.

  Уверете се, че използвате количествени числови данни, като количества елементи или опитни резултати. Инструментът "Хистограма" няма да работи с качествени числови данни, като идентификационни номера, въведени като текст.

 3. В следващата колона въведете съхранените числа във възходящ ред, като добавите етикет в първата клетка, ако желаете.

  Добре е да използвате ваши собствени съхранени числа, защото те могат да са по-полезни за анализа. Ако не въведете никакви съхранени числа, инструментът "Хистограма" ще създаде гладко разпределени интервали за съхранение с помощта на минималната и максималната стойност във входния диапазон, като начална и крайна точка.

 4. Щракнете върху Данни > Анализ на данни.

  Бутон "Анализ на данни" в групата "Анализ на данни"

 5. Щракнете върху Хистограма > OK.

  Диалогов прозорец "Анализ на данни"

 6. Под Вход направете следното:

  1. В полето Входен диапазон въведете препратката към клетка за диапазона от данни, в който са входните числа.

  2. В полето Диапазон на съхранение въведете препратката към клетка за диапазона с числата за съхранение.

   Ако сте използвали етикети на колони в работния лист, можете да ги включите в препратките към клетки.

   Съвет:  Вместо да въвеждате ръчно препратките, можете да щракнете върху Изображение на бутон , за да свиете временно диалоговия прозорец и да изберете диапазоните в работния лист. Повторно щракване върху бутона увеличава отново диалоговия прозорец.

 7. Ако сте включили етикети на колони в препратките към клетки, отметнете квадратчето Етикети.

 8. Под Опции за резултата изберете местоположение за резултата.

  Можете да поставите хистограмата в същия работен лист, в нов работен лист в текущата работна книга или в нова работна книга.

 9. Поставете отметка в едно или няколко от следните полета:

  Парето (сортирана хистограма) Това показва данните в низходящ ред на повторяемост.

  Натрупващи се проценти     Това показва натрупващи се проценти и добавя ред за натрупващите се проценти в диаграмата на хистограмата.

  Изходна диаграма     Това показва вградена диаграма за хистограма.

 10. Щракнете върху OK.

  Ако искате да персонализирате вашия хистограма, може да промените текста на етикетите и щракнете някъде в диаграмата на хистограмата да използвате бутоните Елементи на диаграма, Стилове на диаграмии Филтър диаграма от дясната страна на диаграмата.

 1. Изберете данните си.

  (Това е типичен пример за данни за хистограма.)

  Данни, използвани за създаване на примерната хистограма по-горе
 2. Щракнете върху Вмъкване > Диаграма.

  Бутонът ''Диаграма'' в групата ''Илюстрации'' от раздела ''Вмъкване'' в Word
 3. В диалоговия прозорец Вмъкване на диаграма , под Всички диаграмищракнете върху хистограма и щракнете върху OK.

Съвети: 

 • Използвайте разделите проектиране и формат в лентата, за да персонализирате облика на диаграмата.

 • Ако не виждате тези раздели, щракнете някъде в хистограма, за да добавите Инструменти за диаграма към лентата.

Разделите "Проектиране" и "Формат" за "Инструменти за диаграма"

 1. С десния бутон върху хоризонталната ос на диаграмата, щракнете върху Форматиране на оси след това щракнете върху Опции за осите.

  Командата ''Форматиране на ос'' в контекстното меню
 2. Използвайте информацията в таблицата по-долу, за да решите кои опции, които искате да зададете в прозореца на задачите Форматиране на ос .

  Опция

  Описание

  По категория

  Изберете тази опция, когато категориите (хоризонтална ос) са базирани на текст вместо числови. Хистограмата ще групирате едни и същи категории и сумира стойностите в оста на стойностите.

  Съвет: За да преброите броя на повторенията за текстови низове, добавете колона и я запълнете със стойност "1", след което начертайте хистограмата и задайте клетките на По категория.

  Автоматично

  Това е настройката по подразбиране за хистограми.

  Ширина на клетка

  Въведете положително десетично число за броя на точките от данни във всеки диапазон.

  Брой на клетките

  Въведете броя на контейнерите за хистограма (включително препълване и отрицателно препълване).

  Клетка за препълване

  Отметнете това квадратче, за да създадете СК за всички стойности над стойността в полето отдясно. За да промените стойността, въведете различни десетично число в полето.

  Контейнер за отрицателно препълване

  Отметнете това квадратче, за да създадете СК за всички стойности под или равно на стойността в полето отдясно. За да промените стойността, въведете различни десетично число в полето.

  Прозорец на задачите за форматиране на ос

Съвет: За да прочетете повече за диаграмата на хистограмата и как той ви помага да визуализирате статистически данни, вижте тази публикация в блог на хистограма и Парето, диаграма с кутийки от екипа на Excel. Може също да се интересувате да научите повече за други нови типове диаграми, описани в този блог публикация.

Следвайте тези стъпки, за да създадете хистограма в Excel за Mac:

 1. Изберете данните.

  (Това е типичен пример за данни за хистограма.)

  Данни, използвани за създаване на примерната хистограма по-горе
 2. В лентата щракнете върху раздела Вмъкване и след това щракнете върху Икона на статистическа диаграма (статистически икона) и под хистограмаизберете хистограма.

Съвети: 

 • Използвайте разделите Проектиране на диаграма и форматиране , за да персонализирате облика на диаграмата.

 • Ако не виждате разделите Проектиране на диаграма и форматиране , щракнете някъде в хистограма да ги добавите към лентата.

За да създадете хистограма в Excel 2011 за Mac, ще трябва да изтеглите добавката трети лица. Вижте: не мога да намеря Analysis Toolpak в Excel 2011 за Mac за повече подробности.

В Excel Onlineможете да преглеждате хистограма (колонна диаграма, която показва данни за честотата), но не можете да създавате, защото той изисква Analysis ToolPak – Excel добавката, която не се поддържа в Excel Online.

Ако имате настолното приложение Excel , можете да използвате бутона Редактиране в Excel , за да отворите Excel на работния плот и създайте хистограма.

Бутон "Редактиране в Excel"

 1. Докоснете, за да изберете вашите данни.

  Данни, използвани за създаване на примерната хистограма по-горе
 2. Ако сте на телефона, докоснете иконата за редактиране Икона за редактиране да се покаже лентата. и след това докоснете Начало.

 3. Докоснете Вмъкване > диаграми > хистограма.

  Ако е необходимо, можете да персонализирате елементите на диаграмата.

  Забележка: Тази функция е налична само ако имате абонамент за Office 365. Ако сте абонирани за Office 365, трябва да имате най-новата версия на Office.

  Изпробвайте Office 365 или най-новата версия на Excel

 1. Докоснете, за да изберете вашите данни.

  Данни, използвани за създаване на примерната хистограма по-горе
 2. Ако сте на телефона, докоснете иконата за редактиране Икона за редактиране да се покаже лентата и след това докоснете Начало.

 3. Докоснете Вмъкване > диаграми > хистограма.

За да създадете хистограма в Excel, можете да предоставите два типа данни – данните, които искате да анализирате и съхранените числа, които представляват интервали, с който искате да измерите честотата. Трябва да организирате данните в две колони в работния лист. Тези колони трябва да съдържа следните данни:

 • Въвеждане на данни    Това е данните, които искате да анализирате с помощта на инструмента за хистограма.

 • Броеве    Тези числата представляват интервали, че искате хистограмата инструмент, за да се използва за измерване на входните данни от анализа на данните.

Когато използвате инструмента за хистограма, Excel пресмята броя на точките от данни във всяка клетка, данни. Точка от данни е включена в определена СК, ако числото е по-голяма от най-ниските обвързана и е равно на или по-малко от най-голямото обвързана за данни на клетката. Ако изпуснете диапазон на съхранение, Excel създава набор от равномерно разпределени СК между минимална и максимална стойност на входните данни.

Изход от анализа на хистограмата се показва в нов работен лист (или в нова работна книга) и показва хистограма таблица и колонна диаграма, която отразява данните в таблицата на хистограмата.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×