Създаване на условни (булеви) изрази

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Тази статия обяснява как да създавате условни (известен също като булеви) изрази. Условен израз се оценява на true или false, и го връща резултат, който отговаря на условието, от вас условия. Ако използвате функции във вашия условни изрази, можете също да зададете действие за стойности, които и да отговаря на условието в израза. Например можете да създадете израз, който се намира всички продажби с печалба от 10 процента или по-малко и след това задайте, че тези числа се показват в червен цвят или заменете със съобщение.

В тази статия

Разбиране на условни изрази

Създаване на условен израз

Примери за условни изрази

Разбиране на условни изрази

Условен израз е тип на израз, който тества вашите данни, за да видите, ако то отговаря на условието и след това отнема действие в зависимост от резултата. Например израз може да търси стойности на дата по-късно от дадената начална дата и след това покажете съобщение за грешка, когато се опитате да въведете дата, по-стара от определена началната дата.

Условни изрази същата форма и да използвате същия основни синтаксис като други изрази и можете да ги използвате по същия начин, можете да използвате други изрази:

 • За полета на таблица можете да добавите вашия израз за свойството Правило за проверка на поле. Потребителите трябва да въведете стойности в поле, които отговарят на зададени в израза. Например, ако използвате израз като > = #1/1/1900 # в поле за дата/час, потребителите трябва да въвеждат стойности, равни или по-късно от 1 януари 1900.

 • За контроли във формуляри можете да добавите вашия израз в еднастари източник или Правило за проверка на свойството на контролата. Обикновено добавяте условни изрази на свойството Правило за проверка и добавяне на изрази, които изчисляват стойности за свойството Източник за контролата . Например чрез > = #1/1/1900 # в в валидносттата правило свойство на контрола не позволява на потребителите от въвеждане на невалидна дата. Използване на израз като Date() в свойството Източник за контролата показва текущата дата като стойността по подразбиране.

 • За заявки можете да добавите вашия условни изрази към празна клетка в реда поле , или можете да използвате израз в реда критерии на заявката. Когато използвате израз в реда поле , резултатите се показват като колона в резултатите от заявката. Когато използвате израз като критерии за съществуващо поле, изразът действа като филтър и ограничава записите, се връща на заявката.

  Например можете да използвате този израз в реда поле на заявка: = IIf ([дата на поръчка] < = #04/01/2003 #, [дата на поръчка], "ред въведени след 1 април"). Изразът указва дата критерий (< = #04/01/2003 #). Когато заявката се изпълнява, той показва всички стойности за дати, които отговарят на критерия и стойности за дати, които не отговарят на критерия се заместват със съобщението "Ред след 1 април." Стъпките в раздела Добавяне на израза заявка обясняват как да използвате този израз в заявка.

  За разлика от тях, като използвате този израз в полето критерии на заявка връща само тези записи с дати, които отговарят на критерия: добремежду #04/01/2003 # AND #05/15/2003 #.

За повече информация относно създаването и използването на изрази вж. статията Създаване на израз.

Най-горе на страницата

Създаване на условен израз

Стъпките в този раздел обясняват как да добавите условен израз в таблица, контрола във формуляр или отчет и заявка. Всеки набор от стъпки използва малко по-различен израз за проверка на стойности в поле за дата/час и извършете действията, въз основа на дали стойности за дати отговарят на зададен условието.

Добавяне на израз към поле в таблица

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху таблицата, която искате да промените, и щракнете върху Режим на проектиране в контекстното меню.

 2. В колоната Тип данни щракнете върху полето Дата и час.

 3. Под Свойства на полетов раздела Общи щракнете върху полето на свойството Правило за проверка и въведете следния израз:

  > = #01/01/1900 #

  Забележка: Не трябва да използвате формат на датата за САЩ. Можете да използвате формат за дата за вашата страна/регион или език. Въпреки това, трябва да оградите на стойност на дата с между знаци (#), както е показано.

 4. Щракнете върху колоната до Проверка на текст и въведете този текстов низ:

  Датата трябва да бъде по-голямо от 1 януари 1900.

  Отново можете да използвате формата на местната дата.

 5. Запишете промените и преминете към табличен изглед. За да направите това, щракнете върху раздела на документа за таблицата и щракнете върху Изглед на лист с данни в контекстното меню.

 6. Въведете стойност за дата в полето Дата и час по-рано от 1 януари 1900. Access показва съобщение, зададен в полето на свойството Правило за проверка , и не можете да оставите полето, освен ако не въведете стойност, която вашият израз се изчислява като true.

Добавяне на израз към контрола

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху формуляра, който искате да промените, и щракнете върху Режим на проектиране в контекстното меню.

 2. Щракнете с десния бутон контрола, обвързана с поле за дата/час и след това щракнете върху свойства в контекстното меню.

  Появява се списъкът със свойства за контролата.

 3. В раздела " данни " или всички в раздела щракнете върху полето до Валидиращо правило и въведете следния израз:

  > = #01/01/1900 #

  Забележка: Не трябва да използвате формат на датата за САЩ. Можете да използвате формат за дата за вашата страна/регион или език. Въпреки това, трябва да оградите на стойност на дата с между знаци (#), както е показано.

 4. Щракнете върху колоната до Проверка на текст и въведете този текстов низ:

  Датата трябва да бъде по-голямо от 1 януари 1900.

 5. Запишете промените си и превключете обратно към изглед за формуляри. За да направите това, щракнете върху раздела на документа за формуляра и щракнете върху Изглед за формуляри в контекстното меню.

Добавяне на израз към заявка

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху заявката, която искате да промените, и щракнете върху Режим на проектиране в контекстното меню.

 2. Щракнете върху празна клетка в реда поле от мрежата за проектиране и въведете следния израз:

  = IIf (["име_на_поле"] < = #04/01/2003 #, ["име_на_поле"], "Дата по-късно от 1 април, 2003")

  Докато въвеждате израза, уверете се, че заместване на двете екземпляри на "име_на_поле" с името на вашето поле за дата/час. Също така ако вашата таблица не съдържа дати преди 1 април 2003, променят датите в израза за работа с вашите данни.

 3. Запишете промените си и след това щракнете върху изпълнение , за да видите резултатите.

Изразът работи по следния начин: първия аргумент (= IIf (["име_на_поле"] < = #04/01/2003 #) указва на условието, че трябва да отговарят на данните – датите трябва да бъдат на или преди 1 април, 2003. Вторият аргумент (["име_на_поле"]) задава потребителите виждат, когато условието е вярно – датите в полето. Третият аргумент ("Дата по-късно от 1 април, 2003")) задава съобщението, което потребителите виждат, когато данните не отговаря на условието.

Докато напредвате, не забравяйте, че не всички условни изрази използване на функцията IIf . Също така не забравяйте, че функцията IIf част от израз, който изисква аргументите а не самия израз.

За повече информация за изрази и начините, можете да ги използвате вижте статията Създаване на израз.

Най-горе на страницата

Примери за условни изрази

Изразите в следващата таблица показват някои начини да изчислявате стойности true и false. Тези изрази, използвайте функцията IIf (незабавно ако), за да определите, ако условието е true или false и след това да върне една стойност, ако условието е вярно и друга стойност, ако условието е невярно.

Вижте статията на Функцията IIf за повече информация.

Израз

Описание

=IIf([Потвърдено] = "Да", "Поръчката е потвърдена", "Поръчката не е потвърдена")

Показва съобщението "Потвърждение на поръчката", ако стойността на полето потвърди е да; в противен случай той показва съобщението "Поръчайте не се потвърждава."

= IIf(IsNull([Country/region]),"", [страна/регион])

Показва празен низ, ако стойността на полето "страна/регион" е Null; в противен случай той показва стойността на полето "страна/регион".

= IIf (IsNull ([регион]), [град] & "" & [пощенски код], [град] & "" & [регион] & "" & [пощенски код])

Показва стойностите на полетата град и пощенски код, ако стойността на полето "регион" е Null; в противен случай той показва стойностите на полетата град, регион и пощенски код.

= IIf (IsNull ([крайна дата] - [дата на експедиране]), "Проверка за липсващи дата", [крайна дата] - [дата на експедиране])

Показва съобщението "проверка за липсващи дата" Ако резултатът от изважда стойността на полето "дата на експедиране" от полето "крайна дата" е Null; в противен случай той показва разликата между стойностите на полетата "крайна дата и дата на експедиране".

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×