Преминаване към основното съдържание
Създаване на уеб сайт на много езици

Създаване на уеб сайт на много езици

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Сайт на много езици е един-единствен уеб сайт, който се размножава и публикува на повече от един език. По-голямата част от съдържанието на сайта е еднаква, но се локализира, за да отрази езика и културата на клиентите в различните региони. Както може да си представите, създаването и поддръжката на уеб сайт на много езици може да бъде трудно и времеотнемащо. Функцията за вариации на SharePoint Online помага тази задача да бъде опростена, като се автоматизира създаването на страници и сайтове за всеки език и езикова променлива. Тя използва парадигмата "източник-цел", която ви дава възможност да създавате веднъж и да публикувате навсякъде с минимално време за инсталиране и настройка.

Важно: 

 • Септември 2018 в началото са е прекратено услуги за машинен превод в SharePoint Online. Услуги за машинен превод все още може да бъде използван, но кодиране срещу тях във Visual Studio води до предупреждение. Тази промяна няма да повлияе на всички етикети, по-рано създадена вариация или способността да планирате превод дейности или работни потоци на базата на етикети на вариации на по-рано създадена. Ако създавате нови етикети за вариации няма превод ще бъде предложен за етикетите. Стъпките, засегнати от тази промяна са отбелязани по-долу.

 • Вместо да използвате услуги при поискване, ръчно превод, ви препоръчваме да използвате Bing Превод API на. API на сървъра на машинен превод ще бъде маркирано като прекратено, но ще са достъпни чрез SharePoint CSOM за сега. Можете да намерите повече информация за API в тази статия за услуги за машинен превод в SharePoint.

В тази статия

Терминология

Как действат сайтовете на вариация

Определяне на начина на разгръщането на страници на сайтовете

Създаване на етикети за сайтове източници и целеви сайтове

Създаване на йерархия на сайт на вариации

Авторство и публикуване

Вариации на списък

Терминология

Преди да започнете да изграждате вашия уеб сайт на много езици, полезно е да разберете терминологията, свързана с вариациите в SharePoint Online. Тази таблица определя най-важните термини, които ще срещнете в процеса на инсталиране и управление на вариациите.

Термин

Определение

Вариации

Отделни екземпляри на даден уеб сайт, които са локализирани и/или преведени за определен език и езикова променлива.

Начало на вариация

Базовият URL адрес за всички вариации на вашия уеб сайт. Обикновено началото на вариация се намира в главния сайт на колекцията от сайтове, като може да бъде и подсайт в дадена колекция. Той пренасочва посетителите на сайта към съответната вариация на сайт въз основа на настройките за местоположение на браузъра.

Етикет на вариация

Забележка: Началото септември 2018 няма да можете да използвате машинен превод, когато създавате етикети за вариации в SharePoint Online.

Език-езикова променлива двойка за сайт на вариация и идентификатора за сайта на вариация на най-високо ниво и всички сайтове, съдържание и т.н., под най-горно ниво сайт. Например етикета en-us означава, че сайтът е публикуван на английски език и се показва на потребителите, чиито местоположение, според настройките на браузъра, е в Съединените щати. От друга страна en -uk означава сайта е публикуван на английски език и показва на потребителите, чиито настройки на браузъра показват, Обединеното кралство. Етикетът е включено в URL адреса на сайта и може да изглежда така: http://contoso.com/en-us.

Сайт на вариация източник

Сайтът, в който съдържанието е създадено и публикувано. От този източник ще бъдат копирани всички сайтове на вариации. Щом даден сайт бъде посочен като източник, той не може да бъде променян и никой друг сайт в рамките на колекцията от сайтове не може да бъде посочен като източник.

Целеви сайт на вариация

Сайтове, които получават по-голямата част от своето съдържание от сайта на вариация източник. В целеви сайт на вариация може да бъде създавано съдържание, но това съдържание не се споделя с други сайтове и е уникално за сайта, в който е създадено.

Йерархия на вариациите

Пълният набор от сайтове на вариации, включително източникът.

Страници с вариации

Публикуване на страници, които се съхраняват в библиотеката "Страници" на сайта на вариации източник и целевите сайтове на вариации.

Microsoft Translator

Услугата, използвана от SharePoint за машинен превод на съдържанието на уеб сайт. Microsoft Translator е изпълним модул в уеб страница, който ви позволява да превеждате страници на вашия уеб сайт в реално време. Потребителите могат да виждат вашите страници на родния си език, без да се налага да посещават отделен уеб сайт за превод, за да споделят вашата страница с приятели на много езици.

XLIFF файл

Стандартен формат, основан на XML, който се поддържа от широк кръг инструменти за локализация.

Как действат сайтовете на вариация

В основата си един сайт на вариация представлява управлявано копие на уеб сайт. Авторството се осъществява в сайта източник (сайтът във вашата йерархия на вариации, от който се копират всички други). Когато публикувате сайта източник, всички публикувани страници от библиотеката "Страници" автоматично се реплицират на целевите сайтове и се нареждат на опашка за превод и публикуване. Библиотеките с документи, списъците със съобщения и библиотеките с изображения също се реплицират като част от процеса на създаване на вариации.

Сайтовете на вариация се изграждат йерархично с главния сайт най-отгоре и всички езикови варианти под него. Източникът и целите са на едно ниво под главния сайт. Ето един пример:

Йерархична схема, на която е показан главен сайт на най-горно ниво с три вариации под него. Вариациите са на английски, френски и немски

Функцията вариации е компонент на инфраструктурата за публикуване на SharePoint Online и използва шаблони за сайтове за публикуване при създаването на сайтове. Публикуването на действителното съдържание обаче зависи от това, кой шаблон за сайтове сте избрали при задаването на вашите вариации. Изборът на "Сайт за публикуване" за вариацията източник значи, че всички страници на източника или под него в йерархията на сайтовете трябва да бъдат публикувани, преди да бъдат реплицирани на целевите сайтове на вариация. Изборът на "Сайт за публикуване с работен поток" значи, че страниците трябва да преминат през работен поток за одобрение, преди да бъдат реплицирани на целевите сайтове на вариация. Задание на таймера на вариациите извършва работата по реплицирането на одобрените и публикувани страници на целевите сайтове и се напуска щом бъде създадена йерархията от сайтове.

Тъй като функцията за вариации зависи от инфраструктурата за публикуване и шаблоните за сайтове за публикуване, трябва да сте разрешили публикуването на вашата колекция от сайтове, преди да започнете да създавате етикети на вариации или йерархия от сайтове.

Активиране на публикуването в колекцията от сайтове

 1. От корена на вашата колекция от сайтове щракнете върху Настройки на Малко зъбно колело ''Настройки'', което заема мястото на ''Настройки на сайта'' и след това щракнете върху Настройки на сайта. Ако не виждате Настройки на сайта, щракнете върху информация за сайта и след това щракнете върху Преглед на всички настройки на сайта. Някои страници да се наложи да изберете съдържание на сайтаи след това Настройки на сайта.

 2. На страницата "Настройки на сайта", под Администриране на колекция от сайтове щракнете върху Функции на колекцията от сайтове.

 3. Превъртете до инфраструктура за Публикуване на SharePoint Server и след това щракнете върху Активирай.

След като публикуването бъде разрешено, трябва да изпълните процедура от четири стъпки, за да зададете вариациите, както следва:

 1. Определяне на начина на разгръщането на страници на сайтовете на вариация.

 2. Създаване на етикети за сайтове източници и целеви сайтове.

 3. Създаване на йерархия от вариации.

 4. Авторство и публикуване.

Определяне на начина на разгръщането на страници на сайтовете

Трябва да помислите за начина, по който автоматичното създаване на сайтове ще се обработва във вашата организация, и да имате предвид известна гъвкавост при решаване кое съдържание да бъде публикувано и кога да стане това. Нека например да речем, че вашата фирма току-що е пуснала нов продукт и го представя като обещаващ на началната страница на вашия уеб сайт. Той трябва да бъде представен и на уеб сайтовете на всички ваши международни филиали, но тъй като този продукт няма да бъде разпространяван в други страни още няколко месеца, искате собствениците на сайтове във всеки от тези филиали да задържат това съдържание докато продуктът стане достъпен локално. Чрез регулиране на настройките за вариации можете да контролирате как да бъдат обработвани нови, актуализирани и изтрити страници на всеки сайт на вариация.

Конфигуриране на настройки за вариации

Забележка: Само администратори на колекции от сайтове могат да изпълняват това действие.

 1. От корена на вашата колекция от сайтове щракнете върху Настройки на Малко зъбно колело ''Настройки'', което заема мястото на ''Настройки на сайта'' и след това щракнете върху Настройки на сайта. Ако не виждате Настройки на сайта, щракнете върху информация за сайта и след това щракнете върху Преглед на всички настройки на сайта. Някои страници да се наложи да изберете съдържание на сайтаи след това Настройки на сайта.

 2. В страницата "Настройки на сайта", под Администриране на колекция от сайтове щракнете върху Настройка на вариации.

 3. В сайт, списък и поведение при създаването на страница, изберете:
  ,Създаване на всяко място, ако нови страници трябва да се копират всички цели.
  - или -
  Създаване избирателно ако искате да изберете кои цели трябва да получават нови страници.

 4. Повторно създаване на изтрита целева страницаизберете:
  Създай повторно нова целева страница, когато страницата източник се публикува повторно , ако искате да заместите такава, която е била изтрита новата страница.
  - или -
  не създавай повторно нова целева страница, когато страницата източник се публикува повторно , ако не искате да заместите такава, която е била изтрита новата страница.

 5. Актуализиране на целевите страници уеб части, изберете:
  уеб частта за актуализиране на промени в целевите страници, когато се разпространява актуализация на страница на вариация източник , ако искате уеб частта за промените в източник, за да се актуализират в целта. Всички персонализации на уеб част в целта ще бъдат загубени.
  - или -
  не се актуализират уеб частта за промени в целевите страници, когато се разпространява актуализация на страница на вариация източник , ако не искате уеб частта за промените в източник, за да се актуализират в целта.

 6. В известиеПоставете отметка в квадратчето да известявате собствениците на сайта, когато са налични нови страници или актуализации на страници.

 7. Щракнете върху OK.

Създаване на етикети за сайтове източници и целеви сайтове

Важно: Септември 2018 в началото няма да можете да използвате машинен превод, когато създавате етикети за вариации в SharePoint Online. Можете да създадете етикети за вариации, но ще трябва да използвате различен метод за превод, ви препоръчваме да използвате Bing Превод API на. Следващите стъпки няма да налични в SharePoint. Стъпките, започвайки със Създаване на йерархия на вариации на сайт ще продължи да работи с етикети, създадени преди септември 2018.

Етикет на вариация е двойката "език-езикова променлива" за сайт на вариация – например en-us, de-de или fr-fr. Този етикет е включен в URL адреса на сайта.

Първият етикет, който трябва да създадете, е етикетът за източника. Сайтът източник е този, в който създавате съдържанието, което ще бъде копирано в целевите сайтове. При един многоезичен сайт можете да решите да използвате основния език на своята организация като етикет за източника.

Забележка:  Може да има само един етикет източник, а след като го укажете, не можете да го сменяте с друг, без да изтриете етикета източник и да прекъснете всички съществуващи връзки източник-цел.

Създаване на сайт източник на вариации

Следващата стъпка е да създадете етикетите за целевите сайтове, по един за всеки езиков вариант в йерархията. Ако например имате намерение да публикувате четири езикови вариации на вашия сайт (един източник и три цели), ще създадете четири етикета – по един за всеки език.

 1. От корена на вашата колекция от сайтове щракнете върху Настройки на Малко зъбно колело ''Настройки'', което заема мястото на ''Настройки на сайта'' и след това щракнете върху Настройки на сайта. Ако не виждате Настройки на сайта, щракнете върху информация за сайта и след това щракнете върху Преглед на всички настройки на сайта. Някои страници да се наложи да изберете съдържание на сайтаи след това Настройки на сайта.

 2. В страницата "Настройки на сайта", под Администриране на колекция от сайтове щракнете върху Етикети за вариации.

 3. На страницата "Етикети за вариации" щракнете върху Нов етикет.

 4. В Език на шаблон за сайт изберете езика, който да бъде използван в многоезичния потребителски интерфейс (MUI) на сайта източник. Този избор зависи от това кои езикови пакети са налични във вашия абонамент за Office 365. Езиковите пакети са нужни само ако искате да използвате MUI за административните страници на сайта. Езиковите пакети не са необходими за вариациите.

 5. В Езикова променлива изберете двойката "език-езикова променлива", която да бъде използвана за този сайт. Езиковата променлива определя езика на цялото съдържание, генерирано от потребителя; форматирането на елементи като дата, част и валута и метода на пренасочване на потребителите от главния сайт в зависимост от настройките в техния уеб браузър.

 6. В Местоположение въведете местоположението на източника и целите в рамките на вашата йерархия от сайтове. Ако те ще се намират на най-горното ниво на колекцията от сайтове, просто въведете наклонена черта (/).

 7. В Име на етикета се въвежда двойката "език-езикова променлива" вместо вас въз основа на езиковата променлива, избрана по-рано. Можете да редактирате тази информация.

 8. В Описание въведете описание, за да помогнете на потребителите да разберат целта на етикета. Например бихте могли да въведете "Английски".

 9. В Показвано име се въвеждат езика и езиковата променлива вместо вас въз основа на езиковата променлива, избрана по-рано от вас. Можете да редактирате тази информация.

 10. В Шаблон за сайт за публикуване изберете шаблона за сайт, който да бъде използван за всеки сайт на вариация. Изберете Сайт за публикуване с работен поток, ако искате всички страници да преминават през работен поток за одобрение, преди да бъдат копирани в целевите сайтове на вариация. Изберете Сайт за публикуване, ако не е необходим работен поток за одобрение. Всички страници на източника или под него в йерархията от сайтове трябва да бъдат публикувани, преди да бъдат копирани в целевите сайтове на вариация.

 11. В Контакт за етикет въведете имейл адресите на тези хора, които трябва да получат известяване, когато бъде създаден сайтът на вариация източник.

 12. Щракнете върху OK. Процесът на създаване на източник започва автоматично.

Създаване на етикети на вариации на цел

Не е необходимо да създавате всички целеви вариации наведнъж. В действителност препоръчваме да създадете съдържание на източника, преди да създавате етикети за целта. Препоръчваме също да създадете множество етикети за целите, преди да започнете да създавате йерархията от сайтове.

 1. От корена на вашата колекция от сайтове щракнете върху Настройки на Малко зъбно колело ''Настройки'', което заема мястото на ''Настройки на сайта'' и след това щракнете върху Настройки на сайта. Ако не виждате Настройки на сайта, щракнете върху информация за сайта и след това щракнете върху Преглед на всички настройки на сайта. Някои страници да се наложи да изберете съдържание на сайтаи след това Настройки на сайта.

 2. В страницата "Настройки на сайта", под Администриране на колекция от сайтове щракнете върху Етикети за вариации.

 3. На страницата "Етикети за вариации" щракнете върху Нов етикет.

 4. В Език на шаблон за сайт изберете езика, който да бъде използван в многоезичния потребителски интерфейс (MUI) на сайта източник. Този избор се основава на инсталираните езикови пакети. Езиковите пакети са необходими само ако искате да използвате MUI за административните страници на сайта. Езиковите пакети не са необходими за вариациите.

 5. В Езикова променлива изберете двойката "език-езикова променлива", която да бъде използвана за този сайт. Езиковата променлива определя форматирането на такива елементи, като дата, час и валута, както и начина на пренасочване на потребителите от главния сайт в зависимост от настройките на техния браузър.

 6. Щракнете върху Продължи.

 7. В Име на етикета се въвежда двойката "език-езикова променлива" вместо вас въз основа на езиковата променлива, избрана по-рано. Можете да редактирате тази информация.

 8. В Описание въведете описание, за да помогнете на потребителите да разберат целта на етикета. Например бихте могли да въведете "Английски".

 9. В Показвано име се въвеждат езика и езиковата променлива вместо вас въз основа на езиковата променлива, избрана по-рано от вас. Можете да редактирате тази информация.

 10. В Създаване на йерархияизберете частта от източника, която искате да копирате:

 11. Публикуване на сайтове, списъци с вариации, както и всички страници , за да създадете йерархия на публикуване на сайтове и всички страници.

 12. За да създадете йерархия само за сайтовете за публикуване, изберете Публикуване само на сайтове.

 13. За да създадете сайт от най-горно ниво без други сайтове или страници, изберете Само главен сайт.

 14. Щракнете върху Продължи.

 15. В Създаване на пакет за преводизберете дали да разрешите превод на съдържанието на тази цел. Разрешаването на тази опция означава, че съдържанието ще се пакетират в XLIFF файл, който се изтегля на компютъра ви, така че да бъде изпратена до преводачи за обработка. XLIFF файл е стандартен XML-базиран формат, който се поддържа от широк кръг инструменти за локализация.

 16. В Машинен превод изберете дали да позволите машинен превод на тази цел. Разрешаването а тази опция значи, че потребителите могат да поискат превод чрез услугата Microsoft Translator.

 17. Щракнете върху Продължи.

 18. В Поведение при актуализиране на страница изберете как искате да бъдат актуализирани съществуващи страници, когато от източника постъпят промени.

 19. Потребителите могат ръчно да синхронизират актуализации от страници на вариация източник , за да позволите на собствениците на сайта или авторите на съдържание сравнят актуализираната страница със съществуващата и определят кои промени да приемете.

 20. Автоматично актуализиране на целевите страници на вариация, за да изпратят чернова версия на страницата към целта.

 21. В Контакт за етикет въведете имейл адресите на тези хора, които трябва да получат известяване, когато бъде създаден сайтът на вариация цел.

 22. Щракнете върху Продължи.

 23. Прегледайте вашите настройки за етикети и след това щракнете върху Готово.

Създаване на йерархия на сайт на вариации

При създаването на йерархия от сайтове на вариации се изпълняват две задачи:

 • Асоциират се сайтът източник и целевите сайтове едни с други и с главния сайт на вариации.

 • Създават се сайтовете и страниците за всяка езикова вариация.

Създаването на йерархия от сайтове на вариации може да се окаже ресурсоемко, в частност, ако имате много вариации в рамките на вашата йерархия. Следователно, създаването на йерархия се обработва като част от обемисто задание на таймера, което се изпълнява приблизително на всеки час. Можете да наблюдавате хода на вашето задание на таймера, като преглеждате регистрационния файл за вариациите.

Създаване на йерархията

 1. От корена на вашата колекция от сайтове, щракнете върху Настройки на Малко зъбно колело ''Настройки'', което заема мястото на ''Настройки на сайта'' и след това щракнете върху Настройки на сайта. Ако не виждате Настройки на сайта, щракнете върху информация за сайта и след това щракнете върху Преглед на всички настройки на сайта. Някои страници да се наложи да изберете съдържание на сайтаи след това Настройки на сайта.

 2. В страницата "Настройки на сайта", под Администриране на колекция от сайтове щракнете върху Етикети за вариации.

 3. Щракнете върху Създаване на йерархии.

Проверка на състоянието в регистрационния файл на вариациите

 1. От корена на вашата колекция от сайтове, щракнете върху Настройки на Малко зъбно колело ''Настройки'', което заема мястото на ''Настройки на сайта'' и след това щракнете върху Настройки на сайта. Ако не виждате Настройки на сайта, щракнете върху информация за сайта и след това щракнете върху Преглед на всички настройки на сайта. Някои страници да се наложи да изберете съдържание на сайтаи след това Настройки на сайта.

 2. В страницата "Настройки на сайта", под Администриране на колекция от сайтове щракнете върху Регистрационни файлове на вариация.

Добавяне на нов сайт на вариации към съществуваща йерархия на сайт

След като създадете йерархията на сайта на вариации, можете да добавяте нов целеви сайт по всяко време.

 1. От корена на вашата колекция от сайтове, щракнете върху Настройки на Малко зъбно колело ''Настройки'', което заема мястото на ''Настройки на сайта'' и след това щракнете върху Настройки на сайта. Ако не виждате Настройки на сайта, щракнете върху информация за сайта и след това щракнете върху Преглед на всички настройки на сайта. Някои страници да се наложи да изберете съдържание на сайтаи след това Настройки на сайта.

 2. В страницата "Настройки на сайта", под Администриране на колекция от сайтове щракнете върху Етикети за вариации.

 3. Щракнете върху Нов етикет, и след това създайте етикета, както е описано в "Създаване на вариация етикети цел" по-горе.

 4. Повторете стъпки 1 и 2 за всяка нова цел и после щракнете върху Създаване на йерархии.

Авторство и публикуване

Щом бъде създадена йерархията от вариации, върху лентата ще се появят новите вариации и опциите за превод. Точните опции, които ще бъдат налични, зависят от това, дали работите върху сайт източник, или цел.

Опции на лентата на сайта източник

В раздела "Публикуване" на лентата на сайта източник ще видите нова група, наречена "Вариации". Тук ще намерите два бутона, които управляват начина, по който актуализациите на съдържанието ще бъдат разпределяни по целевите сайтове.

Двете икони от раздела за вариации на лентата. Първата икона е ''Създаване на нова цел''. Втората е ''Актуализиране на всички цели''.

Бутон

Описание

Създаване на нова цел

Създава се отношение между източник и цел. Целите получават копие на страницата източник и всякакви бъдещи нейни актуализации.

Актуализиране на всички цели

Копира се текущата версия на източника във всички съществуващи цели. Страницата остава като непубликувана чернова, докато собственикът на сайта на вариация или авторът не я публикуват.

Актуализиране на всички цели

 1. От сайта източник отидете на страницата за ново или актуализирано. (Страницата трябва да бъдат публикувани или одобрени от поток "одобрение", преди да може да се копира цели.)

 2. На лентата Публикуване, в групата "Вариации" щракнете върху Актуализиране на всички цели. Обърнете внимание, че съдържание може да бъде копирано само от източник към цел, а не от цел към цел.

Задаване кои цели трябва да получават актуализации

 1. От сайта източник преминете към новата или актуализираната страница. (Тази страница трябва да бъде публикувана или одобрена чрез работен поток за одобрение, преди да бъде копирана в целите.)

 2. На лентата Публикуване, в групата "Вариации" щракнете върху Създаване на нова цел.

 3. На страницата "Създаване на вариация" отметнете квадратчето до всяка цел, която трябва да получава съдържание. За да изпратите съдържанието до всички налични цели, отметнете квадратчето до Етикет. Обърнете внимание, че съдържание може да бъде копирано само от източник към цел, а не от цел към цел.

 4. Щракнете върху Продължи.

  Снимка на екран с квадратчета, показващи сайтовете на вариации, които трябва да получават актуализации на съдържанието. Включени са етикетите на вариации и съответстващите им имена за показване

Опции на лентата на целевия сайт

Собствениците на целевия сайт получават уведомяване, когато от източника постъпи ново съдържание. Това уведомяване стои в началото на засегнатата страница и съдържа връзка, която ги води до източника, така че да могат да прегледат степента на промените и да определите дали да ги приемете, или отхвърлите. Времето за приемане и/или отхвърляне на ново и актуализирано съдържание, зависи от това, как са конфигурирани настройките за вариации от администратора на колекцията от сайтове.

Лентата на всеки целеви сайт съдържа раздел "Вариации", подобен на показания по-долу:

Снимка на екрана на раздела ''Вариации'' от целевия сайт. Този раздел съдържа две групи – вариация и превод.

Този раздел ви помага както да преглеждате съдържанието, получено от източника, така и да го подготвите за превод от човек или машинен превод. Всеки от бутоните е обяснен в следващата таблица.

Бутон

Обяснение

Преглед на промените

Сравнява съдържанието на току-що копирания източник с текущия превод на целевия сайт. За да определите степента на промените, щракнете върху Преглед на промените, когато получите новото съдържание от източника. Ако промените са минимални, може да изберете да ги игнорирате или да ги направите на ръка.

Синхронизиране от източника

Предлага две опции:

 • Синхронизиране от източника копира съдържанието на източника в целта като непубликувана чернова. След като бъде публикувана, тази чернова заменя текущото целево съдържание.

 • Задай като текущи означава целевото съдържание като еквивалентно на съдържанието на източника, без да приемат актуализациите.

Създаване на пакет за превод

Текущата страница се експортира като XLIFF файл на вашия компютър и се уведомяват посочените от вас хора, че файлът е готов за превод. XLIFF файлът е с разширение .xlf. тази функция е била разрешена или забранена по време на създаване на етикета за вариацията.

Качване на превод

Разрешава ви да качите преведения XLIFF файл и да прегледате промените. Тази функция е била разрешена или забранена по време на създаване на етикета за вариацията.

Машинен превод

Използва Microsoft Translator за превод в реално време, ако е разрешен. Тази функция е била разрешена или забранена по време на създаване на етикета за вариацията.

Състояние на превода

Регистрационен файл за дейността при превод – както при превод от човек, така и при машинен превод.

Преглед на промените от източника

 1. Преминете към страницата, получена току-що от източника.

 2. В известието за в горната част на страницата или в раздела вариации щракнете върху Преглед на промените.
  Отваря нов прозорец с отчет осветяването на разликите между най-скоро синхронизиран източник и текущия източник.

Приемане на промените от източника

 1. Преминете към страницата, получена току-що от източника.

 2. В раздела вариации щракнете върху Синхронизиране от източника.
  Съществуваща страница се замества с такова, получени от източника.

 3. Когато сте удовлетворени от промените, публикувайте страницата.

Отхвърляне на промените от източника

 1. Преминете към страницата, получена току-що от източника.

 2. В раздела Вариации щракнете върху Задай като текущи. Съществуващата страница остава в текущия си вид.

Пакетиране на страница за превод

 1. Преминете към страницата, чието съдържание искате да преведете.

 2. В раздела Вариации щракнете върху Създаване на пакет за превод.

 3. Въведете имейл адресите на всички, които трябва да бъдат уведомявани, когато съдържанието е готово за превод. Всеки получател ще получи имейл, съдържащ връзка към пакета за превод.

Качване на преведен пакет

 1. Преминете към страницата, която е била току-що преведена.

 2. В раздела Вариации щракнете върху Качване на превод.

 3. Преминете към библиотеката на SharePoint или друго място на вашия компютър, или към сайт на SharePoint, където се съхранява преведеният XLIFF файл.

 4. По желание: С цел проследяване, въведете името на фирмата, извършила превода.

 5. Когато сте удовлетворени от превода, публикувайте страницата.

Подаване на страница за машинен превод

 1. Преминете към страницата, чието съдържание искате да преведете.

 2. В раздела вариации щракнете върху Машинен превод.
  Когато страницата се обновява с преведени съдържание.

 3. Когато сте удовлетворени от превода, публикувайте страницата.

Проверка на състоянието на превод

 1. Преминете към страницата, чието съдържание се превежда.

 2. В раздела Вариации щракнете върху Състояние на превода.

 3. Прегледайте регистрационния файл за състояние на превода.

Вариации на списък

Вариациите на списък приличат на вариациите на страница с едно изключение: само цели списъци могат да бъдат реплицирани в целевите сайтове, а не отделни елементи от списък.

Задаване кои цели трябва да получават актуализации на списъци

 1. От сайта източник преминете към новия или актуализирания списък.

 2. В раздела Вариации щракнете върху Настройки.

 3. На страницата "Създаване на вариация" отметнете квадратчето до всеки целеви сайт, който трябва да получава списъка. За да изпратите списъка до всички налични цели, отметнете квадратчето до Етикет.

 4. Щракнете върху Продължи.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×