Създаване на тип съдържание на сайт

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В тази статия

За типове съдържание на сайт

Съображения за тип съдържание

Създаване на тип съдържание на сайт

За типовете съдържание на сайт

Като собственик на сайт можете да създадете нов сайт на типове съдържание. След това можете да добавите тези типове съдържание към списъци и библиотеки на нивото на сайта, на който сте ги създали, освен ниско ниво сайтове. Например тип съдържание на сайт, който сте създали сайт от високо ниво е достъпна за списъци и библиотеки във всички сайтове в колекцията от сайтове. Типове съдържание, които са създадени в по-ниско ниво сайт не са достъпни за сайтовете на по-високо ниво.

След като дефинирате тип съдържание за сайт, може да го използвате отново в няколко библиотеки с документи текущия или в други сайтове. Това ви позволява да организирате съдържанието по значим начин и да свържете същите възможности със съдържанието в решението на управлението на документи. Например ако вашата организация използва определен тип договор, може да създадете тип съдържание, който дефинира метаданните за договора, шаблона, който се ще използва за договора, както и работните потоци, необходими за преглеждане и завършване на договора. Всяка библиотека с документи, към която добавите типа съдържание за договори, ще включва всички дефиниции на метаданните и работните потоци на типа съдържание, както и авторите, които може да използват шаблона, зададен за създаване на нови договори.

Типът съдържание за сайт описва атрибутите на документ, папка или елемент от списък. Всеки тип съдържание на сайт може да укаже:

 • Набор от свойства.

 • Формуляри за редактиране и показване на свойствата.

 • Работните потоци, които искате да са налични за документа или за елемента от списъка.

Съвет: Типовете съдържание на сайта може да се разширят, като се използват функции по избор.

Като добавите тип съдържание на сайт към списък или библиотека, задавете списъка или библиотеката, който може да съдържа елементи от списъка, папки или документи от този тип съдържание. Копието на типа съдържание на сайта, свързан със списъка, се нарича тип съдържание на списъка.

Най-горе на страницата

Съображения за тип съдържание

Обмислете следното, когато създавате нов тип съдържание на сайт:

Съдържание типове са организирани в йерархия.    Йерархията на тип съдържание позволява тип съдържание да наследи характеристиките си от друг тип съдържание. По този начин класове документи могат да споделят характеристики цялата организация, но тези характеристики могат да бъдат пригодени за конкретни сайтове или списъци.

Например всички документи за резултати за клиент във фирма може да изискват множество от метаданни, например номер на сметка и на проект. Като създадете тип съдържание от високо ниво "Резултат за клиент", от който се наследявани всички останали типове документи с резултат за клиент, може да се уверите, че номерата на сметката и на проекта ще бъдат свързани с всички варианти на документи с резултати за клиент във вашата организация. Ако добавите друго задължително поле в типа съдържание от високо ниво "Резултат за клиент", може да актуализирате всички типове съдържание, които се наследяват от него, с което ще добавите нова колона към всички документи с резултат за клиент.

Нови типове съдържание на сайта се базират на родителски тип съдържание.    Когато създавате нов тип съдържание на сайт, трябва да изберете съществуващ (дъщерен) тип съдържание на сайт на който да създадете вашия нов тип съдържание на сайт. Нов тип съдържание на сайт, който създавате, наследява атрибутите на родителя. След създаването на нов тип съдържание на сайт, можете да правите промени в него, като добавяте или премахвате колони. Обърнете внимание, че промените, направени директно към тип съдържание на наследник не засягат родителския тип съдържание, върху който се базира. Когато актуализирате родителски тип съдържание, можете също да изберете дали тези промени се актуализират в списък и сайт типовете съдържание, които наследяват от родителския тип съдържание.

Дъщерните типове съдържание на сайт наследяват от родителския.    Типове съдържание, които създавате се базират на родителски тип съдържание и следователно наследяват атрибути от родителския. Когато актуализирате родителски тип съдържание, можете да изберете дали искате дъщерните типове съдържание на сайта да наследи тези промени. Атрибути, които могат да се наследяват от родителски тип съдържание, са:

 • Шаблон на документ.

 • Настройка само за четене.

 • Работни потоци.

 • Колони.

 • Разширяеми атрибути, добавени от други приложения.

На всички страници с настройки на типа съдържание имате възможността за актуализиране на типовете съдържание на списъка и на дъщерния сайт. Когато изберете да актуализирате всички типове съдържание, които се наследяват от съдържанието от родителски тип, настройките на страницата се актуализират и на типовете съдържание за списъци и на типовете съдържание на дъщерните сайтове, които са наследници на променения тип съдържание. Така се презаписват всички предишни настройки на списъка и типовете съдържание на сайта, които се наследяват от родителя.

Например ако промените само шаблона на документа на страницата "Разширени настройки" и изберете да актуализирате типовете съдържание за списъка и типовете съдържание за дъщерния сайт, шаблонът на документа и настройката само за четене се актуализира за всички типове съдържание, тъй като и двете настройки са на една и съща страница. По същия начин всички промени, направени на страницата "Настройки на работния поток" ще бъдат заедно актуализирани на дъщерните типове съдържание. Всяка колона има собствена страница "Промяна на колона за типа съдържание на сайта"'; затова настройките за всяка колона трябва да се актуализират отделно.

Забележете, че всички атрибути на типа съдържание, които се появяват на съдържанието от родителски тип – различни от "Име", "Описание" и "Група" – може да се актуализират на дъщерните типове. Колоните или настройките, които не се показват на родителския тип, не може да се актуализират. За да се уверите, че промените в съдържанието от родителски тип не презаписват настройките на дъщерните типове съдържание, може да маркирате дъщерния тип съдържание само за четене. Въпреки че в някои случаи това се предпочита, така ще се намали възможността да управлявате централно вашата йерархия на типа съдържание.

Ако маркирате типа съдържание само за четене, настройките на родителя може да пренебрегнат тези на наследника, ако ясно укажете родителят да не е само за четене и след това актуализирате промените на дъщерните типове съдържание.

Сайт, типове съдържание се съхраняват в групи.    Когато създавате нов тип съдържание на сайт, трябва да изберете дали да го съхраните в съществуваща група или да го съхраните в нова група, която създавате. Ако не искате вашата нова колона на сайт да се използва от други хора, можете да създадете група, наречена _Скритии след това се съхранява колона на сайт в нея.

Най-горе на страницата

Създаване на тип съдържание на сайт

 1. В началната страница на колекцията от сайтове щракнете върху Действия за сайта, посочете Настройки на сайта, а след това щракнете върху Модифициране на всички настройки на сайта.

 2. В секцията Галерии щракнете върху Типове съдържание на сайта.

 3. В страницата "Галерия на типове съдържание на сайт" щракнете върху Създаване.

 4. В страницата "Нов тип съдържание на сайт", в раздела Име и описание въведете име и, по избор, описание за новия тип съдържание на сайт.

 5. В списъка избор на родителски тип съдържание от изберете групата, на която искате да базирате този нов тип съдържание. Обърнете внимание, че групата " Специални типове съдържание " съдържа типове съдържание, които променят поведението на вашия списък или библиотека, когато се добавят.

 6. В списъка Съдържание от родителски тип изберете съдържанието от родителски тип, на което искате да се основата вашият тип съдържание.

  Забележка: Списъкът на съдържанието от родителски тип е различен в зависимост от опцията, която изберете на предишна стъпка.

 7. В раздела Групиране изберете дали искате да съхранявате новия тип съдържание на сайта в съществуваща, или в нова група.

 8. Щракнете върху OK.

  Тип съдържание на сайт: Име на страницата си нов тип съдържание се показва. Можете да изберете Опции на тази страница, за да уточните вашия нов тип съдържание. За информация за модифициране на настройките на тип съдържание вижте темата, Промяна на типа съдържание на сайт.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×