Създаване на списък

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Когато създавате сайт на Microsoft Windows SharePoint Services, при вас се създават няколко типа списъци. Тези списъци по подразбиране варират от дъска за обсъждания до списък с календари. Може да персонализирате списъците по подразбиране по много начини или да създадете списъци по избор с колоните, които изберете.

Списъците може да се възползват от имейл функциите, ако на вашия сайт е разрешена входяща или изходяща електронна поща. Някои списъци, например календари, съобщения, блогове и дъски за обсъждания може да се настроят, така че хората да добавят съдържание към тях, като изпращат имейл. Други списъци, например задачи и списъци за проследяване на проблеми, може да се настроят да изпращат имейл на хората, когато им се възлагат елементи.

Списъците може да включват различни типове данни, вариращи от дати или картини до изчисления въз основа на други колони.

Какво искате да направите?

Създаване на списък от шаблон за списък

Създаване на потребителски списък

Добавяне на колона към списък

Създаване на списък от списъчен шаблон

Windows SharePoint Services 3.0 включва няколко различни типове списъци, вариращи от календар до списък с контакти. Въпреки че някои от настройките варират сред списъците, може да използвате същата основна процедура, за да създадете всеки тип списък. Следната процедура ви показва как да създадете списък от шаблон на списък.

Забележка : За да създадете списък, трябва да имате разрешение за промяна на сайта, където искате да създадете списъка.

 1. Щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайтаи след това щракнете върху Създаване на страницата на цялото съдържание на сайта.

  Съвет : В повечето случаи можете да използвате менюто Действия за сайта Изображение на бутон вместо това да изпълни тази стъпка.

 1. Под Комуникации или Проследяване щракнете върху типа на списъка, който искате, например Контакти или Календар.

  Типове списъци

  Типа на списъка, който използвате, зависи от вида информация, която споделяте:

  • Съобщения    Използвайте списък със съобщения, за да споделяте новини и състояние и да предоставите напомняния. Съобщенията поддържат подобрено форматиране с изображения, хипервръзки и форматиран текст.

  • Контакти    Използвайте списък с контакти, за да съхранявате информация за хора или групи, с които работите. Ако използвате имейл или се свържете с програма за управление, която е съвместима с Windows SharePoint Services 3.0, можете да преглеждате и актуализирате контактите си от вашия сайт на SharePoint в другата програма. Например можете да актуализирате списък на доставчици на вашата организация от Office Outlook 2007. Списък с контакти в действителност не управлява членовете на вашия сайт, но може да се използва за съхраняване и споделяне на контакти за вашата организация, като например списък с външни доставчици.

  • Табла за обсъждания    Използвайте дъска за обсъждания, за да предоставите Централно място, където да записвате и съхранявате обсъждания на екипа, подобно на формата на дискусионни групи. Ако вашият администратор е разрешил списъците на вашия сайт да получават имейл, таблата за обсъждания могат да съхраняват имейл обсъждания от повечето обикновени имейл програми. Например можете да създадете дъска за обсъждания за новия продукт издание на вашата организация. Ако използвате имейл програма, която е съвместима с Windows SharePoint Services 3.0, можете да преглеждате и актуализирате вашата дъска за обсъждания, докато работите в другата програма.

  • Връзки    Използвайте списък с връзки като централно място за връзки към уеб, интранета на вашата фирма и други ресурси. Например можете да създадете списък с връзки към уеб сайтовете на вашите клиенти.

  • Календар    Използвайте календар за всички събития на вашия екип или за конкретни ситуации, като например празници на компанията. Календарът предоставя визуални изгледи, подобно на настолен или стена календар на събития на екипа, включително събрания, социални събития и целодневни събития. Можете също да проследявате важни събития за екипа, например крайни срокове или продукт издание дати, които не са свързани с конкретен интервал от време. Ако използвате програма за имейл или календар, която е съвместима с Windows SharePoint Services 3.0, можете да преглеждате и актуализирате вашия календар от сайт на SharePoint, докато работите в другата програма. Например можете да сравните и актуализирате вашия календар в сайта на SharePoint с дати от вашия календар на Office Outlook 2007 и двата календара един до друг или припокриващи се в Office Outlook 2007.

  • Задачи    Използвайте списък със задачи, за да проследявате информация за проекти и други събития за вашата група. Можете да възлагате задачи на хора, както и да проследявате състоянието и процента на завършеност, докато задачата се изпълнява. Ако използвате програма за управление на имейл или задачи, която е съвместима с Windows SharePoint Services 3.0, можете да преглеждате и актуализирате задачите от вашия сайт на SharePoint в другата програма. Например можете да създадете списък със задачи за бюджета на вашата организация и след това да преглеждате и актуализирате в Office Outlook 2007 заедно с другите ви задачи.

  • Задачи от проект    За да съхранявате информация, подобна на списък със задачи, но също така предоставя визуален изглед или изглед на Гант с ленти на развитието, използвайте списък с проектни задачи. Можете да проследявате състоянието и процента на завършеност, докато задачата се изпълнява. Ако използвате програма за управление на имейл или задачи, която е съвместима с Windows SharePoint Services 3.0, можете да преглеждате и актуализирате вашите задачи на проект от вашия сайт на SharePoint в другата програма. Например можете да създадете списък със задачи на вашия сайт на SharePoint, за да идентифицирате и възложите работата, за да създадете ръководство. След това можете да следите хода на вашата организация от Office Outlook 2007.

  • Проследяване на проблеми    Използвайте списък за проследяване, за да съхранявате информация за определени проблеми, като например въпроси на поддръжката и проследяване на напредъка си. Можете да възлагате проблеми, да ги категоризирате и са свързани проблеми помежду си. Например можете да създадете списък за проследяване за управление на клиенти проблеми и решения. Можете също да коментирате проблеми всеки път, когато ги редактирате, създавайки история на коментарите, без да променяте първоначалното описание на проблема. Например отдела за обслужване на клиенти може да запише всяка стъпка за разрешаване на проблем и резултатите.

  • Проучване    За събиране и обратна връзка, като например проучване на удовлетвореността на служител или тест, използвайте проучване. Можете да проектирате вашите въпроси и отговори по няколко различни начина и да видите общ преглед на вашата обратна връзка. Ако имате електронна таблица или база данни, инсталирана програма, която е съвместима с Windows SharePoint Services 3.0 или Windows SharePoint Services 2.0, можете да експортирате вашите резултати за по-нататъшно анализиране ги.

  • По избор    Въпреки че можете да персонализирате всеки списък, можете да започнете със списък по избор и след това да персонализирате само настройките, които указвате. Можете също да създадете списък, базиран на електронна таблица, ако имате програма за електронни таблици, която е съвместима с Windows SharePoint Services 3.0 или Windows SharePoint Services 2.0 и Windows Internet Explorer и Microsoft Windows. Например можете да импортирате списък от Microsoft Office Excel 2007 , който сте създали за съхраняване и управлявате договори с доставчици.

  1. В полето име въведете име за списъка. Изисква се името на списъка.

   Името се показва в горната част на страницата със списъка, става част от уеб адреса за страницата със списъка и се появява в навигационните елементи, които помагат на потребителите да намерите и отваряне на списъка.

 2. В полето Описание въведете описание на целта на списъка. Описанието не е задължително.

  Описанието се появява в горната част на списъка в повечето изгледи, под името на списъка. Някои типове списъци могат да получават съдържание по имейл. Ако планирате да разрешите на списъка да получава съдържание по имейл, можете да добавите имейл адреса на списъка към неговото описание, така че хората да намират лесно имейл адреса.

 3. За да добавите връзка към този списък в "Бързо стартиране", изберете Да в раздела Навигация.

  1. Ако се появи разделът Входяща електронна поща , вашият администратор е разрешил списъците на вашия сайт да получава съдържание по имейл. За да разрешите на хората да добавите съдържание към списъка с изпращане на имейл, щракнете върху да под Разрешаване на този списък да получава имейли. След това в полето имейл адрес въведете първата част от адреса, който искате хората да използват за списъка.

   Тази опция може да не е налична за някои типове списъци.

 4. Ако се появи разделът Имейл известяване, администраторът е разрешил списъците на вашия сайт да изпращат уведомяване по имейл, когато се възлагат елементи от списъка. За да разрешите на списъка да изпраща имейл, когато се присвои на тях елемент, щракнете върху Да под Да се изпраща ли имейл, когато е назначен собственик?.

  Тази опция може да не е налична за някои типове списъци.

 5. Щракнете върху Създаване.

Забележка : По подразбиране може да добавите съдържание, като изпратите имейл до дъските за обсъждания, съобщенията и списъците от календара, ако на вашия сайт е разрешена входяща електронна поща. Задачите, задачите по проекти и списъците за проследяване на проблеми може да изпращат имейл до хората, когато им се възлагат елементи, ако на сайт е разрешена изходяща електронна поща. Другите списъци може да са разрешени от вашия администратор с потребителско решение, например процедура за обработка на имейл.

Съвет : Ще спестите време, ако създадете списък, като импортирате файл с електронна таблица, ако данните ви вече са във формат на електронна таблица. За да създадете списък въз основа на електронна таблица, трябва да използвате програма за електронна таблица, съвместима с Microsoft Windows SharePoint Services, Microsoft Internet Explorer 5 и Microsoft Windows.

Най-горе на страницата

Създаване на списък по избор

Създаването на списък по избор прилича на създаването на списък по подразбиране, но списъкът по избор предоставя само няколко колони, например Заглавие. След като създадете списък по избор, може да добавите колони, за да отговорите на целта на вашия списък.

Забележка : За да създадете списък, трябва да имате разрешение за промяна на сайта, където искате да създадете списъка.

 1. Щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайтаи след това щракнете върху Създаване на страницата на цялото съдържание на сайта.

  Съвет : В повечето случаи можете да използвате менюто Действия за сайта Изображение на бутон вместо това да изпълни тази стъпка.

 1. Под Списъци по избор щракнете върху Списък по избор.

  1. В полето име въведете име за списъка. Изисква се името на списъка.

   Името се показва в горната част на страницата със списъка, става част от уеб адреса за страницата със списъка и се появява в навигационните елементи, които помагат на потребителите да намерите и отваряне на списъка.

 2. В полето Описание въведете описание на целта на списъка. Описанието не е задължително.

  Описанието се появява в горния край на списъка, под името на списъка.

 3. За да добавите връзка към този списък в "Бързо стартиране", изберете Да в раздела Навигация.

 4. Щракнете върху Създаване.

Съвет : Може да създадете списък по избор в изглед на таблица с данни или от електронна таблица, което е полето, когато трябва едновременно да актуализирате няколко елемента. Изгледът на таблицата с данни изисква програма или контрола, съвместима с Windows SharePoint Services, например поддръжка на Microsoft Office Professional 2007 и ActiveX контрола.

Най-горе на страницата

Добавяне на колона към списък

Някои списъци вече имат настроени колони, но може да добавяте и да ги променяте. За списъците по избор може да добавите вашите собствени колони към списъка.

Колоните помагат на вашата група да категоризира и проследява информация, например името на вашия отдел и номера на проект. Имате няколко опции за типа колона, която създавате, включващи един ред от текст, падащ списък, от който задавате опциите, число, което се изчислява от други колони или дори името и снимката на човек във вашия сайт.

Забележка : Следната процедура започва от страницата на списъка за списъка, към който искате да добавите към колоната. Ако списъкът още не е отворен, щракнете върху името му в "Бързо стартиране". Ако не се появи името на списъка ви, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и след това изберете името му.

 1. В менюто Настройки settings menu щракнете върху Създаване на колона.

 2. В раздела Име и тип въведете желаното име в полето Име на колона.

 3. Под Типът информация в тази колона е изберете типа на информацията, която искате да се появи в колоната.

 4. В раздела Допълнителни настройки на колона въведете описание в полето Описание, за да помогнете на хората да разберат предназначението на колоната и какви данни трябва да съдържа. Това описание е по желание.

 5. В зависимост от типа на колона, който сте избрали, в раздела Допълнителни настройки на колона може да се появяват още опции. Изберете допълнителните настройки, които искате.

 6. За да добавите колоната към изгледа по подразбиране, който хората на вашия сайт автоматично виждат, когато за първи път отворят списък или библиотека, щракнете върху Добавяне към изгледа по подразбиране.

 7. Щракнете върху OK.

Забележка : След като създадете колона, може да се върнете и да промените настройките й. Например може да искате да зададете колоната да съдържа валута, а не само число. За да видите или промените настройките на списъка, отворете списъка и след това щракнете върху Настройки на списъка в менюто Настройки.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×