Създаване на списък с отметки в Word

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

С Word можете да създавате два вида контролни списъци:

 • Списъци с квадратчета за отметка или отметки, вместо списъци с водещи символи или номерирани списъци. Използвайте квадратчета за отметка, ако например планирате да отпечатате списъка и да отмятате всеки елемент, който сте завършили.

 • Списъци, можете да отмятате в Word. Това включва добавяне на контрола на съдържание от раздела "разработчик", но не е нужно да бъде разработчик да го направите.

Този примерен контролен списък върши двойна работа – може да се отпечата или да се използва онлайн.

Можете да създадете контролен списък, който можете да отпечатате или да използвате онлайн, с помощта на бутона "Контрола на съдържание на квадратче за отметка" в раздела "Разработчик" в Word.

Заместване на водещи символи или номера с отметки или квадратчета за отметка

 1. Изберете целия списък. Водещите символи или номерата няма да изглеждат избрани.

 2. Изберете Началои след това изберете списъка Водещи символи.

  Водещи символи на абзац

 3. Направете едно от следните неща:

  • Ако виждате отметката или квадратчето за отметка, които искате, в Библиотека на водещи символи, изберете го.

  • Ако не виждате отметката или квадратчето, което искате, отидете на следващата стъпка.

 4. Изберете Дефиниране на нов водещ символи отваря се диалоговият прозорец Дефиниране на нов водещ символ .

 5. Изберете Символ и след това изберете символ от таблицата със символи.

  Съвет: За още опции, в полето Шрифт изберете шрифт за символи, като например Wingdings.

 6. Превъртете през списъка със символи и изберете този, който искате да използвате, например отворен правоъгълник ( Поле "Отвори" ) или триизмерен правоъгълник ( 3D правоъгълник ).

 7. Изберете OK и след това изберете още веднъж OK в диалоговия прозорец Дефиниране на нов водещ символ.

Символът, който сте избрали, ще бъде добавен към Библиотека на водещи символи, за да ви бъде под ръка, ако поискате да го използвате отново.

Създаване на контролен списък, който да можете да отмятате в Word

Има четири стъпки, включени в създаване на списък с отметки, които можете да отмятате в Word. Този тип списък изисква Контрола за съдържание на квадратче за отметка, както и в раздела " разработчик ".

 1. В раздела Файл изберете Опции > Персонализиране на лентата.

 2. В списъка Персонализиране на лентата изберете Основни раздели.

 3. В списъка Основни раздели отметнете квадратчето Разработчик, а след това изберете OK.

  Квадратче за отметка "Разработчик"

 1. В раздела разработчик , в групата контроли. Изберете бутона за Контрола на съдържание на квадратче за вмъкване на квадратче за отметка ( Поле "Отвори" ) пред елемент в съществуващ списък или да създадете нов списък.

 2. Натиснете два пъти стрелка надясно, въведете първия елемент в списъка и след това натиснете клавиша Enter.

 3. Изберете току-що създадената контрола за квадратче за отметка и натиснете Ctrl+C, за да направите копие на контролата.

 4. На новия ред натиснете Ctrl+V, за да поставите елемента, и след това преименувайте елемента.

 5. Повторете стъпки 6 и 7, ако е необходимо, докато списъкът ви бъде завършен.

 6. Ако искате да поставите Х в квадратчето за отметка, щракнете вътре в полето.

Повече за контролата за съдържание на квадратче за отметка

Можете да използвате нещо различно от квадратчето по подразбиране и X.

 1. Изберете Контрола за съдържание на квадратче за отметка и в групата Контроли изберете Свойства.

 2. В диалоговия прозорец Свойства на контрола на съдържание , под Свойства на квадратчето за отметкаизберете Промяна до отметнато символ и/или неотметнати символ.

 3. В диалоговия прозорец Символ изберете нов символ и след това изберете OK, за да запишете вашия избор.

Ако някои от елементите в списъка ви са по-дълги от един ред, можете да използвате висящи отстъпи, за да ги подравните.

 1. Изберете списъка.

  Забележка: Водещите символи или номерата няма да изглеждат избрани.

 2. В раздела Начало, в групата Абзац щракнете върху иконата за стартиране на диалоговия прозорец Абзац.

  Икона за стартиране на диалоговия прозорец ''Абзац''

 3. Под Отстъп, в полето Ляво напишете 0,25.

 4. Под Специален изберете Висящ.

 5. Щракнете върху OK, когато сте готови.

Когато сте доволни от списъка, група да заключите контролите и елементите на списъка на място. По този начин, хората могат да се отмятат елементи в списъка без да променяте самите обекти.

 1. Изберете списъка (контролите квадратче за отметка и елементите в списъка).

 2. В раздела Разработчик, в групата Контроли изберете Групиране > Групиране.

  Забележка: Ако трябва да промените нещо впоследствие, изберете отново списъка и щракнете върху Група > Разгрупиране.

Вж. също

Промени в квадратчета за отметка
Създаване на формуляр за попълване
Клавишни комбинации за Microsoft Word 2016 за Windows

Създаване на списък с отметки за печат

Ако просто ви е нужен контролен списък, който да можете да отпечатате, можете да направите списък, където всеки елемент има квадратче за отметка, което можете да отмятате на хартия. Можете също да създадете списък с квадратчетата за отметка и да отмятате елементите по електронен път, като отворите документа в Word.

Забележка:  Ако не можете да отметнете даден елемент по електронен път, възможно е той да е форматиран само за отпечатване или документът да е заключен.

Начинът, по който създавате списъка, зависи от това дали вашият документ вече съдържа списъци с водещи символи, с различни видове водещи символи.

Създаване на списък с водещи символи с персонализирани символи

 1. Въведете списъка с елементи.

 2. Изберете списъка.

 3. В раздела Начало, в групата Абзац щракнете върху стрелката до Водещи символи.

  Изображение на лентата на Word

 4. Щракнете върху Дефиниране на нов водещ символ.

 5. Щракнете върху Символ.

 6. В полето Шрифт щракнете върху шрифт за символи, който е инсталиран на компютъра, като например Wingdings.

 7. Превъртете през списъка с налични символи и след това щракнете двукратно върху полето символ, който искате да използвате, като например Отворено поле ( Поле "Отвори" ) или триизмерни поле ( 3D правоъгълник ).

Създаване на таблица, за да се предотврати промяната на съществуващи водещи символи

 1. В раздела Вмъкване, в групата Таблици щракнете върху Таблица.

  Изображение на лентата на Word

 2. Щракнете върху Вмъкване на таблица.

 3. В полето Брой колони въведете 2.

 4. В полето Брой редове въведете желания брой на редовете. Имате нужда от по един ред за всеки елемент в списъка.

 5. Щракнете върху OK.

 1. Щракнете върху най-горната лява клетка.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Символи щракнете върху Символ и след това върху Още символи.

  Изображение на лентата на Word

 3. Щракнете върху раздела Символи.

 4. В полето Шрифт щракнете върху шрифт за символи, който е инсталиран на компютъра, като например Wingdings.

 5. Превъртете в списъка с налични символи и щракнете двукратно върху символа за квадратче, който искате да използвате, например отворен правоъгълник ( Поле "Отвори" ) или триизмерен правоъгълник ( 3D правоъгълник ).

 6. Щракнете върху Затвори.

 7. Щракнете в следващата клетка, където искате да вмъкнете квадратче, и след това натиснете Ctrl+Y, за да вмъкнете друго квадратче.

 8. След като вмъкнете квадратче за всеки елемент, който искате, щракнете върху клетката най-горе вдясно и въведете текста за първия елемент. Повторете тази стъпка за всеки елемент в списъка.

Въпреки че използвате таблица за оформление на списъка, вероятно искате да регулирате разредката така, че колоната, която съдържа квадратчетата, да не е твърде широка, а текстът да е подравнен близо до квадратчетата за отметки. Вероятно не искате линиите на границата, които Word обикновено включва в таблицата. За да направите тези настройки, направете следното:

 1. Щракнете с десния бутон върху таблицата, посочете Автопобиранеи след това щракнете върху Автопобиране по съдържание.

 2. Щракнете с десния бутон върху таблицата, щракнете върху Свойства на таблицата, след което щракнете върху раздела Таблица.

 3. Щракнете върху Опции и в полетата Отляво и Отдясно въведете число, което ще ви предостави малко място между квадратчето за отметка и текста, като например 0,02 инча, след което щракнете върху OK.

 4. В раздела Таблица щракнете върху Граници и оцветяване и след това щракнете върху раздела Граници.

 5. Под Настройка щракнете върху Няма и след това щракнете върху OK.

  Забележка: След като премахнете линиите на границата, възможно е все още да виждате линии на границата в сиво. Това е мрежата на таблицата и тя не се показва, когато документът се отпечатва. Ако не искате да се виждат, можете да ги скриете, като щракнете върху Показване на помощната мрежа в групата Таблица на раздел Оформление под Инструменти за таблица.

  Изображение на лентата

Създаване на контролен списък, който да можете да отмятате в Word

За да използвате квадратчета за отметка, които да можете да отмятате в Word, трябва да вмъкнете в документа контролата за квадратче за отметка от формуляр. Това изглежда най-добре, ако използвате таблица, за да подравните квадратчетата за отметки с текста, така че първата ви стъпка е да създадете таблица. След като създадете таблицата, можете да вмъкнете квадратчетата за отметки в една колона, а текста в другата колона, след което можете да прецизирате оформлението. За да отмятате елементи, можете да заключите формуляра.

Резултатът изглежда като илюстрацията по-долу.

Пример на списък с отметки

 1. В раздела Вмъкване, в групата Таблици щракнете върху Таблица.

  Изображение на лентата на Word

 2. В полето Брой колони въведете 2.

 3. В полето Брой редове въведете желания брой на редовете. Имате нужда от по един ред за всеки елемент в списъка.

Не се тревожете за размера на колоните или линиите на границите в таблицата. С тях ще се занимаете по-късно.

За да добавите квадратчета, които впоследствие да можете да отмятате, трябва да използвате раздела Разработчик.

Показване на раздела "Разработчик"

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а после върху Опции на Word.

 2. Щракнете върху Популярни.

 3. Отметнете квадратчето Показвай раздела "Разработчик" в лентата.

  Забележка: Лентата е компонент на Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent.

Добавяне на квадратчета за отметка

 1. Щракнете върху най-горната лява клетка в таблицата, която сте вмъкнали.

 2. В раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху Наследени инструменти. Изображение на бутон

 3. Под Наследени формуляри щракнете върху Квадратче отметка от формуляр Изображение на бутон .

  Забележка: Ако квадратчето за отметка е със сив фон, щракнете върху Наследени инструменти в групата Контроли и после щракнете върху Оцветяване на поле от формуляр Изображение на бутон , за да премахнете сивото оцветяване.

 4. Щракнете в следващата клетка, където искате да вмъкнете квадратче за отметка, и след това натиснете Ctrl+Y, за да вмъкнете друго поле.

 5. След като вмъкнете квадратче за отметка за всеки елемент, който искате, щракнете върху най-горната дясна клетка и въведете текста за първия елемент. Повторете тази стъпка за всеки елемент в списъка.

Въпреки че използвате таблица за оформление на списъка, вероятно искате да регулирате разредката така, че колоната, която съдържа квадратчетата, да не е твърде широка, а текстът да е подравнен близо до квадратчетата за отметка. Вероятно не искате линиите на границата, които Word обикновено включва в таблицата. За да направите тези настройки, направете следното:

 1. Щракнете с десния бутон върху таблицата, посочете Автопобиранеи след това щракнете върху Автопобиране по съдържание.

 2. Щракнете с десния бутон върху таблицата, щракнете върху Свойства на таблицата, след което щракнете върху раздела Таблица.

 3. Щракнете върху Опции и в полетата Отляво и Отдясно въведете число, което ще ви предостави малко място между квадратчето за отметка и текста, като например 0,02 инча, след което щракнете върху OK.

 4. В раздела Таблица щракнете върху Граници и оцветяване и след това щракнете върху раздела Граници.

 5. Под Настройка щракнете върху Няма и след това щракнете върху OK.

  Забележка: След като премахнете линиите на границата, възможно е все още да виждате линии в сиво. Това е мрежата на таблицата и тя не се показва, когато документът се отпечатва. За да скриете линиите на мрежата на екрана, щракнете върху Оформление под Инструменти за таблица, и в Таблица щракнете върху Показване на помощната мрежа.

За да отмятате елементи чрез щракване в квадратчетата, трябва да заключите формуляра. Обаче когато формулярът е заключен, не можете да правите промени в текста или оформлението, така че не забравяйте да изпълните тази стъпка последна.

Забележка: Ако искате да проверите правописа във вашия списък, трябва да изпълните проверка на правописа в документа, преди да заключите формуляра.

Когато искате да редактирате документа, можете лесно да отключите формуляра. Просто не забравяйте да го заключите отново, така че да можете да щраквате върху квадратчетата.

Заключване на формуляра

 1. Уверете сте, че не сте в режим на проектиране, като щракнете върху Режим на проектиране, в групата Контроли на раздела Разработчик.

  Изображение на бутон

 2. В раздела Разработчик, в групата Защита щракнете върху Защита на документ и след това щракнете върху Ограничаване на форматирането и редактирането.

 3. В прозореца на задачите Защита на документа, под Ограничения при редактиране поставете отметка в квадратчето Разреши само този тип редактиране в документа.

 4. В списъка с ограничения при редактиране изберете Попълване на формуляри.

 5. Под Започване на прилагането изберете Да, започни прилагането на защита.

 6. За да зададете парола на документа, така че да могат да премахват защитата само проверяващите, които знаят паролата, въведете парола в полето Въведете нова парола (не е задължително) и след това я потвърдете.

  Важно: Ако изберете да не използвате парола, всички преглеждащи ще могат да променят вашите ограничения за редактиране.

Отключване на формуляра

 1. В раздела Разработчик, в групата Защита щракнете върху Защита на документ и след това щракнете върху Ограничаване на форматирането и редактирането.

 2. В прозореца на задачите Защита на документ щракнете върху Спри защитата.

Забележка: Ако сте използвали парола, за да добавите защита към документа, трябва да въведете паролата, преди да можете да спрете защитата.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×