Създаване на сайт в SharePoint Server 2007

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Преди да създадете сайт в Microsoft Office SharePoint Server 2007, трябва да определите дали искате подсайт в рамките на съществуващата структура на сайта или нов сайт на най-високо ниво. Тази статия предоставя основна информация, за да ви помогне да решите. Ако ви трябват допълнителни указания, или ако трябва да създадете няколко подсайтове или сайтове от високо ниво, обмислете консултантски с администратора на вашия сървър.

В тази статия

Общ преглед

Решете дали искате да създадете подсайт или сайт на най-високо ниво

Създаване на подсайт под съществуващия сайт

Създаване на най-високо ниво сайт посредством услугата за самостоятелно създаване създаване

Други начини за създаване на сайтове

Общ преглед

Сайтът е група от свързани уеб страници, където вашият екип може да работят по проекти, провеждане на събрания и споделяне на информация. Вашата организация да използвате подсайтове и най-високо ниво сайтове, за да разделите съдържанието на сайта на отделни, самостоятелно управляеми сайтове. Например вашата организация може да искате отделни сайтове за всеки продукт или регион.

Сайтовете от високо ниво може да имат няколко подсайта, както и подсайтовете може да съдържат няколко подсайта. Цялата структура на уеб сайта от високо ниво и на всичките му подсайтове се нарича колекция от сайтове.

Дали ще може да създавате сайтове и подсайтове, зависи от това как вашата организация е настроила сайтовете си и разрешенията за създаването им. Някои организации упражняват строг контрол върху това от кого, кога и къде се създават сайтовете. Други организации предоставят на потребителите повече достъп и свобода в създаването на сайтовете.

Подсайт

Може да създадете нов подсайт в рамките на съществуващата структура на сайта, ако имате ниво на разрешение за проектиране. По подразбиране новият подсайт използва URL адреса на родителския си сайт като първа част в своя URL адрес. Подсайтът може да наследи разрешенията и навигацията на съществуващия сайт, но може и да укаже уникални разрешение и навигация. Например новият подсайт използва по подразбиране съществуващата горна лента за връзки и началната страница, но може и да укажете да използва своята собствена горна лента с връзки и начална страница.

Горна лента за връзки

Горната лента за връзки се появява като един или повече раздели с хипервръзки в началото на всяка страница. Например ако сайтът ви се казва "Планиране на конференция", връзките към него ще се явят в горната лента за връзки на родителския сайт, за да може хората, които посещават родителския сайт, лесно да намерят вашия сайт "Планиране на конференция".

Когато създавате нов подсайт, може да го включите в навигационните елементи на родителския сайт, за да помогнете на хората да намират вашия сайт. Например може да включите подсайта в горната лента за връзки на родителския сайт и в "Бързо стартиране" на родителския сайт. "Бързо стартиране" се появява на страната на повечето страници, показвани на потребителите директно под връзката Преглед на цялото съдържание на сайта.

бързо стартиране

Сайт от високо ниво

По подразбиране трябва да сте администратор, за да създадете сайтове от високо ниво (и колекциите със сайтове, базирани на сайтовете от високо ниво), но администраторът ви може да разреши услугата за самостоятелно създаване на сайт, за да позволи на останалите хора на създават сайтове от високо ниво. Ако е разрешена услугата за самостоятелно създаване на сайт, хората с нива на разрешение "пълен контрол", "проектиране", "сътрудничество" и "четене" може да създават сайтове. Сайтът от високо ниво не може да наследи навигация или разрешения от друг сайт. Той предоставя свои собствени навигационни елементи и разрешения, но вие може да промените разрешенията. Когато създавате нов сайт от високо ниво, връзките към него не се добавят автоматично в другия сайт. Може по-късно да редактирате навигационните елементи на другите сайтове, така че те да сочат към вашия сайт.

Забележка: По подразбиране, новите сайтове на най-високо ниво и техния сайт колекции са създадени в сайтове директория, която се базира на пътя до сървъра. Например, URL адреса за сайта, наречен Site_A ще бъде: http://server_name/sites/Site_A/default.aspx. По подразбиране името на пътя се нарича /sites, въпреки че името може да се различава в зависимост от езика на сайта. Администратор да промените името или местоположението на този път чрез определяне на управлявани пътища. Когато създавате сайт посредством услугата за самостоятелно създаване създаване, обаче, не можете да променяте сайтове пътя.

Най-горе на страницата

Решете дали искате да създадете подсайт или сайт на най-високо ниво

Трябва да решите дали искате да създадете подсайтове в рамките на същата колекция със сайтове, или уеб сайтове от високо ниво в отделни колекции със сайтове. Това решение се основава на това колко общи сайтове имате един с друг, дали искате да ги управлявате отделно, както и дали искате да споделят елементи, например навигация и търсене.

В рамките на колекцията със сайтове всички сайтове може да използват едни и същи:

 • Навигация

 • Типове съдържание

 • Работни потоци

 • Групи за защита

 • Справочни полета в списъците

 • Диапазон на търсене

 • Набор от функции

Изберете подсайтовете в същата колекция със сайтове, когато:

 • Искате да споделите навигация между сайтове.

 • Искате подсайтовете да наследят разрешения от родителските сайтове.

 • Искате да споделите списъци между сайтове.

 • Искате да споделите елементи на проектирането (например теми или стилове) между сайтове.

Изберете уеб сайтовете от високо ниво в отделни колекции със сайтове, когато:

 • Имате нужда от отделна защита за различни сайтове.

  Забележка: Въпреки че имате уникални разрешения за подсайт, понякога може да искате да сте сигурни, че в два сайта няма общи потребители и разрешения. В някои случаи трябва да използвате отделни колекции със сайтове.

 • В бъдеще може да се наложи да преместите колекцията със сайтове в друга база данни.

 • Искате да архивирате или възстановите само този сайт.

 • Искате да ограничите обсега на работния поток само до този сайт.

 • Искате да имате отделни диапазони на търсене само за този сайт.

Най-горе на страницата

Създаване на подсайт под съществуващ сайт

Преди да създадете сайт, се уверете, че сте на местоположението на сайта, където искате да създадете новия подсайт.

 1. Щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайтаи след това щракнете върху Създаване на страницата на цялото съдържание на сайта.

  Съвет: В повечето случаи можете да използвате менюто Действия за сайта изображение на бутон вместо това да изпълни тази стъпка.

 1. Под Уеб страници щракнете върху Сайтове и работни области.

 2. В раздела Заглавие и описание въведете заглавие за вашия сайт. Полето е задължително.

  Заглавието се появява в началото на уеб страницата в навигационните елементи, които помагат на потребителите да намират и отварят сайта.

 3. Въведете описание на целта на вашия сайт в полето Описание. Полето е по избор.

  Описанието се появява в началото на уеб страницата и помага на потребителите да разберат целта на вашия сайт.

 4. В раздела Адрес на уеб сайта въведете URL адреса за вашия сайт. Първата част се предоставя за вас.

  За да избегнете евентуални проблеми с актуализирането или модифицирането на сайта, не въвеждайте нито един от следните специални знаци в уеб адреса.

  Специални знаци за избягване

  Спецификация Владин знаци, за да избегнете

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  >

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 5. В раздела Избор на шаблон щракнете върху раздела, който искате, и след това изберете желания шаблон на сайта.

  За да научите повече за шаблони за сайтове, вижте статията по подразбиране шаблоните за сайтове.

 6. В раздела Разрешения изберете дали искате да дадете достъп на същите потребители, които имат достъп до родителския сайт, или на определен набор от потребители.

  Ако щракнете върху Използване на уникални разрешения, може по-късно да зададете разрешения, след като свършите въвеждането на информация на текущата страница.

 7. В раздела Навигация изберете дали искате новият подсайт да е видим в навигацията на родителския си сайт.

  Можете да направите този сайт, се показват в бързо стартиране ", горната лента за връзки или и двете. Бързо стартиране "се показва отстрани повечето потребителски ориентиран страници непосредствено под връзката Преглед на цялото съдържание на сайта . Горната лента за връзки се показва като един или повече раздели с хипервръзки в горната част на всички страници.

  Забележка: Ако не виждате раздела навигация на тази страница, може да бъдат разрешени функциите за публикуване на вашия сайт (и на родителския сайт). За да покажете вашия сайт в навигация на родителския сайт, променете настройките за навигация на родителския сайт (вижте статията Конфигуриране навигационните елементи на страницата с настройки на навигацията на сайта).

 8. В раздела Наследяване на навигация задайте дали искате сайтът да наследи горната лента за връзки от родителския сайт, или да има свой собствен набор от връзки на горната лента за връзки.

  Тази настройка също оказва влияние дали новият сайт ще се показва като част от трасираната навигация на родителския сайт. Трасираната навигация предоставя набор от хипервръзки, които разрешават на потребителите бързо да навигират до йерархията на сайтовете в колекцията със сайтове, например "Планиране на конференция". Когато навигирате до йерархията на сайтовете, трасираната навигация се показва на страницата, до която сте навигирали. Ако щракнете върху Не, вашият подсайт няма да съдържа трасираната навигация на родителския сайт.

 9. В секцията Категории на сайта изберете дали искате този нов сайт да се вижда в указателя на сайтове на родителския сайт.

  Можете да избирате от категории по подразбиране, като Информационни технологии, продажбии финанси. Може да видите нови категории, създадено от друг член на вашата организация (вижте статията Добавяне или промяна на категории в указателя на сайтове).

  Забележка: Ако не виждате секцията Категории на сайта на тази страница, функциите за публикуване може да не са активирани на вашия сайт (и на родителския сайт). За да покажете вашия сайт в указателя на сайтове, променете настройките за навигация на родителския сайт (вижте статията Добавяне на връзка към съществуващ сайт).

 10. Щракнете върху Създай.

  Ако укажете, че искате подсайтът да има същите разрешения като родителския сайт, новият сайт се създава, когато щракнете върху Създай. Ако сте задали уникални разрешения, се показва страницата "Задаване на групи за този сайт", където може да укажете групи за подсайта.

 11. Ако се появи страницата "Задаване на групи за този сайт", трябва да укажете дали искате да създадете нови групи, или ще използвате съществуващите групи за посетители, членове и собственици на този сайт. Във всеки раздел направете едно от следните неща:

  • Ако щракнете върху Създай нова група, или приемете името, създадено автоматично за новата SharePoint група, или въведете ново име и след това добавете лицата, които искате. Щракнете върху иконата на отметката, за да потвърдите имената, които въвеждате, или щракнете върху иконата "Адресна книга", за да прегледате указателя за повече имена.

   В раздела Посетители на този сайт може да добавите всички проверени потребители в групата "посетители", с което се предоставят на членовете на групата разрешения за четене на съдържанието по подразбиране.

  • Ако щракнете върху Използвай съществуваща група, изберете групата на SharePoint, която искате от списъка.

   Ако имате няколко групи на SharePoint, списъкът може да се съкрати. Щракнете върху Повече, за да видите пълния списък, или върху По-малко, за да съкратите списъка.

 12. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Създаване на сайт от високо ниво посредством услугата за самостоятелно създаване на сайт

Преди да може да създавате сайт, използвайки услугата за самостоятелно създаване на сайт, администраторът трябва да разреши "Услуга за самостоятелно създаване на сайт" в централното администриране на SharePoint.

Ако е разрешена услугата за самостоятелно създаване на сайт, се появява съобщение с връзка за създаване на сайт в списъка Съобщенияна сайта. Ако не видите съобщението, се обърнете към вашия администратор за повече информация относно URL адреса на самостоятелна услуга за създаване на сайтове.

 1. Отидете на сайта от високо ниво в колекцията със сайтове.

  Ако сте на подсайт от високо ниво, щракнете върху началната страница в горната лента за връзки или върху първия сайт в йерархията на трасираната навигация. Например ако трасирането ви е Екипен сайт>Маркетинг>Проекти, тъй като сте на страницата "Проекти" за страницата на сайта "Маркетинг", щракнете върху Екипен сайт.

 2. На началната страница на сайта от високо ниво погледнете списъка Съобщения.

  Ако не видите съобщение за услугата за самостоятелно създаване на сайт на началната страница, покажете пълния списък, като щракнете върху Съобщения. Ако не видите списъка Съобщения, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и след това потърсете Съобщения под Списъци.

  Съвет: Като алтернатива на използването на списъка на съобщенията можете да въведете URL адрес в адресната лента на вашия браузър и отидете направо на страницата за създаване на услугата за самостоятелно създаване. По подразбиране страницата за създаване на услугата за самостоятелно създаване се нарича Scsignup.aspx. С това име можете да използвате URL адреса http://<servername>/_layouts/Scsignup.aspx (където < име на сървър > е името на вашия сървър) за достъп до страницата. Пропуснете следващата стъпка (свързани със съобщения), ако планирате да използвате този метод.

 3. В съобщението, наречено Услуга за самостоятелно създаване на сайт щракнете върху URL адреса за създаване на нов уеб сайт. Ако не видите URL адреса, щракнете върху съобщението, за да го отворите изцяло.

  По подразбиране съобщението се казва Услуга за самостоятелно създаване на сайт, но администраторът ви може да го е персонализирал.

 4. На страницата "Нов SharePoint сайт" в раздела Заглавие и описание въведете заглавие за вашия сайт. Заглавието е задължително.

  Заглавието се появява в началото на уеб страницата в навигационните елементи, които помагат на потребителите да намират и отварят сайта.

 5. В раздела Заглавие и описание въведете описание на целта на вашия сайт в полето Описание. Описанието е по избор.

  Описанието се появява в началото на уеб страницата и помага на потребителите да разберат целта на вашия сайт.

 6. В раздела Адрес на уеб сайта въведете URL адреса за вашия сайт. Първата част се предоставя за вас.

  За да избегнете евентуални проблеми с актуализирането или модифицирането на сайта, не въвеждайте нито един от следните специални знаци в уеб адреса.

  Специални знаци за избягване

  Специални знаци за избягване

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  <

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 7. В раздела Избор на шаблон щракнете върху раздела, който искате, и след това изберете желания шаблон на сайта.

  За да научите повече за шаблони за сайтове, вижте статията по подразбиране шаблоните за сайтове.

 8. Щракнете върху Създай.

  Появява се страницата "Задаване на групи за този сайт", където може да зададете групите за сайта.

 9. Във всеки раздел на "Настройване на групи за тази страница на сайта" приемете името, създадено автоматично за новата SharePoint група, или въведете ново име и след това добавете хората или групите, които искате. Щракнете върху иконата на отметката, за да потвърдите имената, които въвеждате, или щракнете върху иконата "Адресна книга", за да прегледате указателя за повече имена.

 10. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Други начини за създаване на сайтове

Има други начини за създаване на сайтове, ако сте администратор или разработчик или ако имате програма за уеб проектиране, която е съвместима с Office SharePoint Server 2007.

 • Създаване на сайтове в централното администриране на SharePoint    Ако сте администратор на сървър, можете да създадете колекции от сайтове с помощта на централното администриране на SharePoint. За повече информация вижте помощта за централното администриране и Технически център за SharePoint Server.

 • Създаване на сайтове с помощта на операция на командния ред    Ако сте администратор, можете да създадете сайтове с помощта на командата " createsites " и параметри. За повече информация вижте помощта за централното администриране и Технически център за SharePoint Server.

 • Създаване на сайтове програмно    Ако сте разработчик, можете да създадете и персонализирате сайтове програмно. За повече информация посетете блога на Портала за разработчици на SharePoint Server 2007.

 • Създаване на сайтове със съвместима програма за уеб проектиране    Ако имате програма за уеб проектиране, която е съвместима с Office SharePoint Server 2007, например Microsoft Office SharePoint Designer 2007, можете да създадете и персонализирате сайтове с помощта на тази програма.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×