Създаване на релация

Създаване на релация

Релацията ви помага да комбинирате данни от две различни таблици. В настолна база данни на Access можете да създадете релация в прозореца Релации. Създаването на релация в уеб приложение на Access е различен процес, както е обяснено по-нататък в Създаване на релация в уеб приложение на Access.

В тази тема

Създаване на релация в настолна база данни на Access

Създаване на релация в уеб приложение на Access

Създаване на релация в настолна база данни на Access

 1. В раздела Инструменти за бази данни, в групата Релации щракнете върху Релации.

  Командата ''Релации'' в раздела ''Инструменти за бази данни''

 2. Ако още не сте дефинирали релации, автоматично се появява диалоговият прозорец Показване на таблица. Ако не се покаже, в раздела Проектиране, в групата Релации щракнете върху Показване на таблица.

  Диалоговият прозорец Показване на таблица показва всички таблици и заявки в базата данни. За да видите само таблиците, щракнете върху Таблици.

 3. Изберете една или повече таблици и след това щракнете върху Добави. След като завършите добавянето на таблиците, щракнете върху Затвори.

 4. Плъзнете поле (обикновено първичния ключ) от една таблица в общото поле (външния ключ) в друга таблица. За да плъзнете няколко полета, натиснете клавиша Ctrl, щракнете върху всяко от тях и след това ги плъзнете.

  Появява се диалоговият прозорец Редактиране на релации.

  Диалогов прозорец "Редактиране на релации"

 5. Проверете дали показаните имена на полета са общи полета за релацията. Ако някое име на поле е неправилно, щракнете върху него и изберете подходящото поле от списъка.

 6. За да се поддържа целостта на връзките за тази релация, поставете отметка в квадратчето Поддържай целостта на данните.

 7. Щракнете върху Създай.

 8. Когато приключите с използването на прозореца "Релации", щракнете върху Запиши, за да запишете промените в оформлението на релациите.

Access начертава релационна линия между двете таблици. Ако сте избрали квадратчето за отметка Поддържай целостта на връзките, линиите се показват удебелени в краищата си. Освен това, ако сте избрали Поддържай целостта на връзките, над удебелената част в едната страна на релационната линия се показва цифрата 1, а над удебелената част в другата страна на линията се показва символът за безкрайност ().

Забележки: 

 • За да създадете релация "един към един"    И двете общи полета (обикновено полето за първичния ключ и полетата за външните ключове) трябва да имат уникален индекс. Това означава, че свойството Индексирано за тези полета трябва да бъде настроено на Да (без дублиране). Ако и двете полета имат уникален индекс, Access създава релация "един към един".

 • За да създадете релация "един към много"    Полето в едната страна (обикновено първичния ключ) на релацията трябва да има уникален индекс. Това означава, че свойството Индексирано за това поле трябва да бъде настроено на Да (без дублиране). Полето от страната "много" не трябва да има уникален индекс. То може да има индекс, но трябва да разрешава дублиране. Това означава, че свойството Индексирано за това поле трябва да бъде настроено или на Не, или на Да (с дублиране). Когато едното поле има уникален индекс, а другото няма, Access създава релация "един към много".

Създаване на релация в уеб приложение на Access

Прозорецът "Релации" не е наличен в уеб приложение на Access. Вместо да създавате релация в уеб приложение на Access, вие създавате справочно поле, което използва стойности от свързано поле в друга таблица. Да речем например, че имате таблица със служители и искате да добавите справка в таблица с региони, така че да можете да покажете в кой регион работи всеки служител.

Забележка:  Полето, което вашата справка ще използва като източник на стойностите, трябва вече да съществува, преди да създадете справочното поле.

Ето как можете да създадете справочно поле в уеб приложение на Access:

 1. Отворете таблицата, в която искате да създадете ново справочно поле, като щракнете двукратно върху нея в навигационния екран. (Съвет: може да се наложи да щракнете върху Начало > Навигационен екран, за да видите наличните таблици.)

  В горния пример щракнете върху таблицата Служители.

 2. Щракнете в колоната Име на поле точно под последното поле в таблицата и въведете име за новото справочно поле.

  В конкретния пример въведете Регион като име на поле.

 3. В колоната Тип данни щракнете върху стрелката и изберете Справка.

  Задаване на тип данни "Справка"за справочно поле

  Стартира се Съветник за справки.

 4. На първата страница на Съветник за справки изберете Искам справочното поле да получи стойности от друга таблица или заявка. Още опции се появяват в диалоговия прозорец.

 5. Изберете името на таблицата или заявката, която трябва да предостави стойностите за вашата справка.

  В примера изберете Таблица: Региони

  Опции за избор в съветника за справки

  (Имената на таблиците на изображението съответстват на примера, който използваме.)

 6. След като изберете таблицата, използвайте списъка Коя стойност искате да покажете в своята справка, за да изберете полето, което искате да използвате като показвана стойност за справочното поле. По подразбиране Access избира първото текстово поле, което успее да намери в избраната таблица.

  В примера трябва да оставите избраното поле, Заглавие като показвана стойност.

 7. Използвайте списъка Желаете ли да сортирате елементите във вашата справка, за да зададете сортиране, ако желаете.

 8. Под Какво трябва да се случи, когато даден запис от таблицата "Региони" бъде изтрит задайте типа на желаната релация между двете таблици и дали искате да поддържате целостта на данните. (Името на таблицата в този въпрос се различава в зависимост от таблицата, която сте избрали в стъпка 5.)

  По подразбиране опцията на съветника за справки е Предотвратяване на изтриване, ако има съответстващи записи в таблицата "Служители", тъй като това е най-безопасната опция в повечето случаи. В примера тази опция означава, че не можете да изтривате стойности от таблицата "Региони", ако те се използват от запис в таблицата "Служители". Така, ако записи на служители използват регион, като например "Запад", и вие се опитате да изтриете "Запад" от таблицата с региони, Access ще ви попречи да го изтриете. В този случай трябва да зададете за всички записи за служители, използващи тази стойност, друга стойност, преди да можете да изтриете "Запад" от таблицата с региони. Последната опция може да свърши работа в този пример, тъй като тя би ви позволила да изтриете "Запад" от таблицата с региони. Стойността на региона ще бъде автоматично премахната от записите за служители, които са били зададени със "Запад", оставяйки стойността празна. Изборът на втората опция би изтрил всички записи за служители от таблицата със служители, за чиито регион е зададена стойност "Запад". Това се нарича каскадно изтриване и би изтрило много повече данни, отколкото желаете в примера. Бъдете внимателни при избора на тази опция.

За повече подробности за релациите вж. статията Създаване, редактиране или изтриване на релация.

Искате да разберете само основните неща за редактирането или изтриването на релации? Вижте следните теми:

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×