Създаване на разделен формуляр

Разделеният формуляр е нова функцията в Microsoft Office Access 2007, която ви дава едновременно два изгледа на вашите данни  – изглед за формуляри и табличен изглед. Двата изгледа са свързани към един и същ източник на данни и постоянно се синхронизират един с друг. Избирането на поле в едната част от формуляра избира същото поле в другата му част. Можете да добавяте, редактирате или изтривате данни от всяка част (при условие, че записът източник е обновяем и че не сте конфигурирали формуляра да не допуска тези действия).

Работата с разделени формуляри ви предоставя предимствата на двата типа формуляри в един формуляр. Можете например да използвате част на формуляра с листа с данни за бързо намиране на запис, и след това да използвате формулярната част, за да покажете или редактирате записа. Формулярната част може да служи като привлекателна и функционална заглавка за частта с листа с данни. Този метод се използва в много от шаблоните за бази данни, които са налични за Office Access 2007.

Какво искате да направите?

Създаване на нов разделен формуляр с помощта на инструмента "Разделен формуляр"

Преобразуване на съществуващ формуляр в разделен формуляр

Прецизна настройка на разделения формуляр

Създаване на нов разделен формуляр с помощта на инструмента "Разделен формуляр"

Тази процедура създава нов разделен формуляр от самото начало. Формулярът се базира на таблица или заявка, избрана от вас в навигационния екран или отворена в табличен изглед.

 1. В навигационния екран щракнете върху таблицата или заявката, съдържаща желаните данни от вашия формуляр, или отворете таблицата или заявката в табличен изглед.

 2. В раздела Създаване, в групата Формуляри щракнете върху Разделяне на формуляр. Изображение на бутон

Access създава формуляра и го показва в изглед на оформление. В изглед на оформление можете да правите промени в структурата на формуляра, докато показва данни. Можете например да настройвате размера на текстовите полета, за да поберат данните, ако е необходимо.

Най-горе на страницата

Преобразуване на съществуващ формуляр в разделен формуляр

Можете да преобразувате съществуващ формуляр в разделен формуляр, като настроите няколко свойства на формуляра.

 1. Отворете формуляра в режим на проектиране, като щракнете с десния бутон върху него в навигационния екран и след това щракнете върху Режим на проектиране.

 2. Ако списъкът със свойства не е показан, натиснете F4, за да го покажете.

 3. Изберете Формуляр от падащия списък в горния край на списъка със свойствата.

 4. В раздела Формат на списъка със свойствата, в падащия списък Изглед по подразбиране изберете Разделен формуляр.

 5. Проверете формуляра в изглед за формуляри. За да превключите в изглед за формуляри, щракнете двукратно върху името на формуляра в навигационния екран.

Най-горе на страницата

Прецизна настройка на разделения формуляр

След като създаде вашия разделен формуляр, можете да направите някои уточнения в режим на проектиране или изглед на оформление, за да получите желаните резултати.

Задаване на свойствата на разделения формуляр

Следващата таблица съдържа някои от свойствата, свързани с разделените формуляри, които можете да задавате в списъка със свойствата, за да настроите прецизно вашия формуляр. Ако списъкът със свойствата още не е показан, натиснете F4, за да го покажете. Убедете се, че е избран Формуляр в падащия списък в горния край на списъка със свойствата. Всички свойствата в таблицата са разположени в раздела Формат на списъка със свойствата.

Свойство

Изглед(и), в които можете да зададете свойството

Описание

Ориентация на разделен формуляр

Само в режим на проектиране

Позволява ви да дефинирате дали листът с данни да се показва над, под, вляво или вдясно от формуляра.

Таблица с разделен формуляр

Режим на проектиране или изглед на оформление

Ако е настроено на Разреши редактиране (и източникът на записи на формуляра е обновяем), Access разрешава редактиране в листа с данни. Ако свойството е настроено на Само за четене, Access забранява редактирането в листа с данни.

Разделителна лента на разделен формуляр

Само в режим на проектиране

Ако е настроено на Да, Access ви позволява да преоразмерявате формуляра и листа с данни чрез преместване на разделителната лента, която отделя двете части. Можете да плъзнете разделителната лента, за да предоставите повече или по-малко място на листа с данни. Ако това свойство е настроено на Не, разделителната лента е скрита и формулярът и листът с данни не може да бъдат преоразмерявани.

Запиши местоположението на разделителната линия

Само в режим на проектиране

Ако е настроено на Да, формулярът се отваря с разделителната лента в същото местоположение, в което сте я оставили последния път. Ако това свойство е настроено на Не, формулярът и листът с данни не може да бъдат преоразмерявани и разделителната лента е скрита.

Размер на разделен формуляр

Режим на проектиране или изглед на оформление

Позволява ви да зададете точната височина или ширина (в зависимост от това дали формулярът е разделен вертикално или хоризонтално) за формулярната част от разделения формуляр. Например въведете 1" да зададете 1 инч за височината или ширината на формуляра. Въведете Автоматично, да зададете оразмеряване по друг начин, например плъзгане на разделителната лента в изглед на оформление.

Отпечатване на разделен формуляр

Режим на проектиране или изглед на оформление

Позволява ви да зададете коя част на формуляра да се отпечатва, когато отпечатвате формуляра. Ако свойството е настроено на Само формуляр, отпечатва се само формулярната част. Ако свойството е настроено на Само лист с данни , отпечатва се само частта с листа с данни.

Фиксиране на разделителя на формуляра

За да фиксирате разделителя на формуляра в определено местоположение, така че да не може да бъде преместен от потребителя, направете следното:

 1. Преминете в режим на проектиране, като щракнете с десния бутон върху формуляра в навигационния екран и след това щракнете върху Режим на проектиране.

 2. Ако списъкът със свойствата още не е показан, натиснете F4, да го покажете.

 3. Изберете Формуляр от падащия списък в горния край на списъка със свойствата.

 4. В раздела Формат на списъка със свойствата настройте свойството Разделителна линия на разделен формуляр на Не.

 5. Настройте свойството Запиши местоположението на разделителната линия на Да.

 6. Преминете в изглед на оформление, като щракнете с десния бутон върху формуляра в навигационния екран и след това щракнете върху Изглед на оформление.

 7. Плъзнете разделителната лента в желаната позиция (или въведете точната височина в полето на свойството Размер на разделен формуляр).

 8. Превключете в изглед за формуляри, за да покажете резултатите.

Разделителят се фиксира в позицията, в която сте го поставили, и разделителната лента се скрива.

Добавяне или изтриване на поле

 1. Ако екранът Списък с полета не е показан, в раздела Форматиране, в групата Инструменти щракнете върху Добавяне на съществуващи полета.

 2. Намерете полето, което искате да добавите, и след това го плъзнете или в листа с данни, или в формуляра.

  Ако плъзнете поле в листа с данни, то се добавя и към формуляра. По същия начин, ако плъзнете поле във формуляра, то се добавя и към листа с данни.

 3. За да изтриете поле, трябва да използвате формулярната част на разделения формуляр. Щракнете върху полето, за да го изберете, и след това натиснете DELETE.

  Полето се премахва и от формуляра, и от листа с данни.

За повече информация за добавяне полета с помощта на екрана Списък с полета вж. статията Добавяне на поле във формуляр или отчет.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×