Създаване на първия документ на Word II

Общ преглед

Създаване на първия документ на Word 2010 Част втора от поредицата "Създаване на първия документ на Word 2010" за тези, които са начинаещи в Word. Научете се да се придвижвате в документа, да използвате знаци за форматиране, да премествате текст, като използвате командите "Изрежи" и "Постави", и да променяте редовата разредка и подравняването в Word 2010.
От Gonzalo Arellano, старши редактор

След като завършите този курс, вие ще можете:

 • Да се придвижвате в документа.

 • Да използвате знаци за форматиране.

 • Да премествате текст в документа.

 • Да променяте редовата разредка и подравняването.

Този курс включва:

 • Един урок за самостоятелно четене и едно занятие за самостоятелно упражнение. Упражнението изисква Word 2010.

 • Кратък тест в края на урока. Тестът е без оценки.

 • Карта за бързи справки, която можете да отпечатате при приключване на курса.

Преди да минете този курс, трябва да минете Създаване на първия документ на Word 2010 I.

Повече курсове можете да намерите в Обучение за Microsoft Office.

Офлайн версия (821 КБ)

Придвижване в документа

Документ на Word 2010

Можете да преместите курсора на друго място, като придвижите показалеца и след това щракнете или като използвате клавиатурата.

wd14FirstDocII_1.wma

Погледнете картината по-горе и си представете, че искате да въведете ново изречение в първия абзац между "цивилизацията" и "През".

Курсорът (вертикалната линия) е в края на втория абзац, след думата "съдействие". За да въвеждате на друго място в документа, трябва да преместите там курсора. Ето няколко начина как можете да направите това:

 • С мишката преместете курсора точно пред "През" и след това щракнете, за да вмъкнете курсора. Започнете да въвеждате.

  ИЛИ:

 • Натискайте клавиша СТРЕЛКА НАГОРЕ ( Изображение на бутон ) на клавиатурата, за да се премествате с по един ред нагоре. След това натискайте СТРЕЛКА НАЛЯВО ( Стрелка наляво ), за да премествате курсора наляво с по един знак.

  Съвет: Можете също да натискате CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО, за да се премествате наляво с по една дума. (Имайте предвид, че в клавишните комбинации знакът "плюс" (+) не е клавиш; той просто означава, че натискате клавиша СТРЕЛКА НАЛЯВО, докато държите натиснат клавиша CTRL.)

  За списък с клавишите, които можете да използвате за придвижване из страницата, вж. картата за бързи справки в края на курса.

Използване на плъзгача

Документ на Word 2010

1. Плъзгачът.

Плъзнете бутона на плъзгача, за да се придвижите нагоре или надолу в документа.

Щракнете върху стрелките плъзгача, за да се придвижите нагоре или надолу в документа.

wd14FirstDocII_2.wma

Ако документът ви е станал дълъг, не е удобно непрекъснато да натискате клавишите със стрелки, за да се премествате нагоре или надолу в документа. Вместо това използвайте плъзгача.

Плъзгачът се намира от дясната част на прозореца, както е показано на картината. За да го използвате, щракнете върху бутона му и след това го плъзнете нагоре или надолу, за да се придвижите из документа, без да премествате курсора. Или натиснете едната от стрелките за превъртане в двата края на плъзгача, за да се придвижите нагоре или надолу.

Можете също да превъртате, като използвате клавиатурата. Натиснете клавиша PAGE UP, за да отидете един екран нагоре, или клавиша PAGE DOWN, за да отидете един екран надолу. Ще можете да изпробвате всичко това в упражнението.

Вникване в същността на нещата чрез знаците за форматиране

Документ на Word 2010

Знаци за форматиране в документ на Word.

wd14FirstDocII_3.wma

Представете си, че сте написали няколко абзаца. Те изглеждат много раздалечени и вторият абзац започва по-надясно от първия.

Можете да разберете какво става във вашия документ, като погледнете знаците за форматиране, които Word автоматично вмъква, докато въвеждате. Тези знаци винаги съществуват в документите, но са невидими, докато не ги покажете.

Всеки път, когато натиснете ИНТЕРВАЛ, се показва точка Точка , като например между думите. Една точка е един интервал, две точки са два интервала и т.н. Обикновено между думите трябва да има по един интервал.

Word вмъква знак за абзац ( Изображение на бутон ) при всяко натискане на ENTER за започването на нов абзац. На картината има два знака за абзац между двата абзаца, което означава, че ENTER е натиснат два пъти. Така се създава излишно разстояние между абзаците.

При всяко натискане на клавиша TAB се показва една стрелка ( Стрелка ). На картината име една стрелка пред първия абзац и две стрелки пред втория абзац, така че TAB е натиснат два пъти на втория абзац.

За да видите знаците за форматиране, отидете на лентата в горната част на прозореца. В раздела Начало, в групата Абзац щракнете върху бутона Покажи/скрий ( Изображение на бутон ). Щракнете върху бутона отново, за да скриете знаците за форматиране.

Забележка: Тези знаци са само за показване. Те няма да се виждат на отпечатаните страници дори когато ги виждате на екрана.

Преместване на текст чрез "Изрежи" и "Постави"

Документ на Word 2010

1. Изберете изречението, което искате да преместите.

Щракнете върху бутона Изрежи.

Щракнете, за да поставите курсора там, където искате да се покаже изречението.

Щракнете върху бутона Постави.

wd14FirstDocII_4.wma

В Създаване на първия документ на Word 2010 I показахме на практика как да избирате и изтривате текст. Но какво да направите, ако трябва да премествате текст в рамките на документа? Не е нужно да го изтривате и да го въвеждате отново, където ви трябва. Вместо това просто използвайте командите "Изрежи" и "Постави".

В първия абзац решавате, че четвъртото изречение трябва да е последно в абзаца.

Първо изберете цялото изречение, което искате да преместите, както е показано на картината. След това на лентата в горната част на прозореца, в раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Изрежи ( Изображение на бутон ). Можете също да използвате клавишна комбинация за същото нещо – CTRL+X (свързвайте X с ножица; щом започнете да редактирате документи, ще разберете колко бърза и удобна е тази клавишна комбинация).

След това преместете курсора в края на абзаца, където искате да се покаже изречението (след знака за форматиране "точка").

Накрая, в раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Постави ( Изображение на бутон ) или натиснете CTRL+V, за да използвате клавишната комбинация. Изречението е поставено на място. Ще можете да изпробвате това в упражнението.

Отмени!

Документ на Word 2010

Бутонът Отмени на лентата с инструменти за бърз достъп.

wd14FirstDocII_5.wma

Преместихте изречението, но сега, като го погледнете, не сте доволни от промяната. За щастие не е нужно да преминавате отново през процеса на копиране и поставяне, за да върнете изречението на първоначалното му място. Вместо това използвайте командата "Отмени".

На лентата с инструменти за бърз достъп в най-горния край на прозореца щракнете върху бутона Отмени ( Изображение на бутон ). Така ще отмените последното извършено действие, което в случая е поставянето на изречението на новото местоположение. Щракнете върху бутона Отмени отново, за да отмените предишното действие, което в случая е изрязването на изречението от първоначалното му местоположение. За да използвате друга удобна клавишна комбинация, натиснете два пъти CTRL+Z, за да направите същото.

Сега изречението ви отново е на първоначалното си местоположение.

Редова разредка

Документ на Word 2010

Промяна на редовата разредка в документ.

wd14FirstDocII_6.wma

Можете да нагласите разстоянието между редовете на текст. Ако искате да има повече или по-малко разстояние между редовете в документ или в избрана текстова област, като например адрес на писмо, можете лесно да промените разредката.

За да промените редовата разредка за цял документ, трябва да изберете целия текст в документа, като натиснете CTRL+A. За да промените редовата разредка за отделен абзац, можете просто да поставите курсора в текста, не е нужно да го избирате.

След това в раздела Начало, в групата Абзац щракнете върху Редова разредка ( Изображение на бутон ). Отметка в списъка ви показва каква е текущата редова разредка. Щракнете върху новата редова разредка, която искате.

Подравняване на текста вляво, вдясно или центрирано

Документ на Word 2010

Бутоните Подравняване.

wd14FirstDocII_7.wma

Хоризонталното подравняване определя вида и ориентацията на краищата на абзаците. Текстът може да е подравнен вляво, което означава, че левият край на текста е равен с лявото поле, подравнен вдясно, центриран или подравнен двустранно, което означава, че е подравнен равномерно спрямо лявото и дясното поле.

Най-често срещаното подравняване е вляво, но можете да го промените на това, което искате, за отделен абзац, няколко абзаца или целия документ. В много документи например заглавията са центрирани в средата на страницата.

Изберете текста, от който искате да подравните, или натиснете CTRL+A, за да изберете целия текст в документа. След това в раздела Начало, в групата Абзац щракнете върху Подравняване отляво ( Изображение на бутон ), Подравняване отдясно ( Изображение на бутон ), Центрирано ( Изображение на бутон ) или Двустранно ( Изображение на бутон ).

Упражнение

Упражнение по Word 2010

Размер за изтегляне: 20 КБ

Упражнение по Word 2010

wd14FirstDocII_8.wma

Сега е време да се упражните в това, което научихте.

За занятието за упражнение

Когато щракнете върху Упражнение поWord 2010, на компютъра ви ще се изтегли и ще се отвори документ на Word за упражнение и ще се появи отделен прозорец с инструкции за упражнението.

Забележка: Трябва да имате инсталиран Word 2010 на компютъра.

Тест

Направете следващия тест, за да сте сигурни, че разбирате материала. Вашите отговори са поверителни, а резултатите от теста не се оценяват.

За да се придвижите в документ от горната до долната му част, трябва да натиснете клавиша СТРЕЛКА НАДОЛУ.

Вярно.

Това е едната възможност. Но е много по-лесно да превъртите документа, като плъзнете бутона на плъзгача, който се намира от дясната страна на прозореца, за да се придвижите бързо в документа.

Невярно.

Точно така. Използването на плъзгача или клавишите PAGE UP и PAGE DOWN са по-бързи начини за предвижване в документ.

Натискате клавиша НАЗАД, за да премахнете излишните знаци за форматиране.

Вярно.

Правилно. Ако изглежда, че имате нежелани интервали в документа, включете знаците за форматиране, за да разберете какво става в действителност.

Невярно.

Това не е отговорът, който търсим. Ако изглежда, че имате нежелани интервали в документа, включете знаците за форматиране, за да разберете какво става в действителност, и след това натиснете клавиша НАЗАД, за да премахнете излишните интервали.

За да преместите текст от едно място на друго, копирате текста.

Вярно.

Не. Звучи все едно ще свърши работа, но при копирането оригиналният текст ще остане на същото място. Опитайте отново.

Невярно.

Правилно. За да преместите текста на друго място, изберете го и го изрежете. След това поставете данните на новото място.

След като сте изрязали текст, не можете да го върнете.

Вярно.

Не е правилно. Можете да върнете текста, като щракнете върху бутона "Отмени" или като поставите текста обратно.

Невярно.

Правилно. Щракнете върху бутона "Отмени" или поставете текста обратно.

Обратна връзка

Карта за бързи справки

Вж. също

Придвижване в документа

За да въвеждате някъде в документа, преместете курсора на това място и след това щракнете, за да вмъкнете курсора. Започнете да въвеждате.

Можете също да се придвижвате чрез натискане на клавишите СТРЕЛКА НАГОРЕ, СТРЕЛКА НАДОЛУ, СТРЕЛКА НАДЯСНО и СТРЕЛКА НАЛЯВО от клавиатурата, за да премествате курсора из документа.

Съвет: Можете също да натискате CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО или CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО, за да се премествате с по една дума.

Използване на плъзгача

В дълъг документ може да е по-удачно да използвате плъзгача за придвижване нагоре или надолу в документа. Плъзгачът се намира в дясната част на прозореца. За да го използвате, щракнете върху бутона му и след това го плъзнете нагоре или надолу, за да се придвижите из документа, без да премествате точката на вмъкване. Или натиснете едната от стрелките за превъртане в двата края на плъзгача, за да се придвижите нагоре или надолу.

Можете също да превъртате, като използвате клавиатурата. Натиснете клавиша PAGE UP, за да отидете един екран нагоре, или клавиша PAGE DOWN, за да отидете един екран надолу.

Използване на знаци за форматиране

Можете да разберете какво става във вашия документ, като погледнете знаците за форматиране, които Word автоматично вмъква, докато въвеждате, като например точки Точка за интервалите и знаци за абзац ( Изображение на бутон ). За да видите знаците за форматиране, щракнете върху бутона Покажи/скрий ( Изображение на бутон ) в групата Абзац от раздела Начало. Щракнете върху бутона отново, за да скриете знаците за форматиране.

Изрязване и поставяне

Можете да преместите текст и други елементи на документ, като например изображения, като използвате командите "Изрежи" и "Постави". В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Изрежи ( Изображение на бутон ). Или натиснете CTRL+X, за да направите същото нещо. Преместете курсора на мястото, където искате да се покаже текстът, и след това в раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Постави ( Изображение на бутон ), или натиснете CTRL+V, за да използвате клавишната комбинация. Текстът се поставя на мястото.

Отмяна

Можете да отменяте предишни действия, като използвате бутона Отмени ( Изображение на бутон ). Ще го намерите в лентата с инструменти за бърз достъп в горната част на прозореца. Така ще отмените последното извършено действие. Повторното щракване върху Отмени ще отмени действието преди него и т. н. Можете да използвате също CTRL+Z за всяко действие, което искате да отмените.

Редова разредка

Можете да промените редовата разредка за отделен абзац или цял документ. Поставете курсора вътре в текста, чиято редова разредка искате да промените, или изберете целия текст на документа, като натиснете CTRL+A, и след това в раздела Начало, в групата Абзац щракнете върху Редова разредка ( Изображение на бутон ). Отметка в списъка ви показва каква е текущата редова разредка. Щракнете върху новата редова разредка, която искате.

Подравняване

Текстът може да е подравнен вляво, подравнен вдясно, центриран или подравнен двустранно. Най-често срещаното подравняване е вляво, но можете да го промените на това, което искате, за отделен абзац, няколко абзаца или целия документ. Изберете текста, от който искате да подравните, или натиснете CTRL+A, за да изберете целия текст в документа. След това в раздела Начало, в групата Абзац щракнете върху Подравняване отляво ( Изображение на бутон ), Подравняване отдясно ( Изображение на бутон ), Центрирано ( Изображение на бутон ) или Двустранно ( Изображение на бутон )

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×