Създаване на приложение на Access от шаблон

Организирането на вашите данни с приложение на Access е бързо, а е особено бързо, ако използвате шаблон, за да започнете. Когато изберете шаблон, Access асемблира приложение, съдържащо таблици, които вероятно бихте добавили сами, ако бяхте създали приложението от самото начало.

Забележка : Можете винаги да персонализирате приложенията, които създавате, независимо дали ги създавате с помощта на шаблон, или като щракнете върху бутона Уеб приложение по избор в началния екран.

  1. В началния екран на Access превъртете надолу, за да видите актуалните шаблони. Най-популярните приложения, например управление на проекти, активно проследяване и контакти, са изброени първи.

    Шаблони на приложения в началния екран на Access 2013.

    Забележка :  Шаблоните, които започват с дума като "настолен", ще създадат клиентска настолна база данни, която не е съвместима с Access Services. Потърсете иконата за приложение, за да се уверите, че това е шаблон на приложение на Access.

  2. Щракнете върху шаблон и въведете име в полето Име на приложението.

    Попълване на полетата за създаване на ново приложение.

  3. Изберете местоположение за приложението от списъка или въведете местоположение в полето Уеб местоположение. Това трябва да бъде местоположение, което е снабдено с Access Services, например сайт на Office 365 или сървър, изпълняващ Microsoft SharePoint Server.

  4. Щракнете върху Създай. Access създава приложението и го показва в програмата Access. За да започнете да използвате приложението незабавно в своя браузър, щракнете върху Начало > Стартиране на приложение.

Какво следва?

В браузъра започнете да въвеждате данни във вашето приложение. Поставете няколко елемента във всяка таблица и след това прегледайте различните изгледи. Изберете стойности от падащи списъци или контроли с автодовършване и вижте как можете да щраквате върху свързани данни, без да е необходимо да добавяте нови контроли или макроси.

Ако данните ви вече са в електронна таблица, можете да ги копирате и да ги поставите в един от изгледите на лист с данни във вашето ново приложение, при условие че колоните на електронната таблица са подредени в същия ред, както на листа с данни на приложението, и типовете данни на всяка колона са съвместими с тези в приложението. Някои колони в листа с данни на приложението може да се нуждаят от стойност, въведена преди да можете да запишете елемента. Това може да означава известно допълнително почистване на електронната таблица, но след като сте настроили всичко, данните трябва да могат да се поставят в приложението.

Можете също да импортирате данни в приложение. Това създава нова таблица, която не се интегрира автоматично с другите таблици в приложението, но е лесно да добавите справочни полета, за да създадете релации между таблиците. Ако например създавате таблица "Служители" чрез импортиране на данни за служители в приложение, което вече има таблица "Задачи", добавете справочно поле в таблицата "Задачи", за да можете да възлагате задачи на хората в новата таблица "Служители". Научете как да създавате релации в приложения на Access от Създаване на релация.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×