Създаване на препратка към един и същ диапазон от клетки в множество работни листове

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Препратка, която препраща към една и съща клетка или диапазон в множество листове, се нарича 3D препратка. 3D препратката е полезен и удобен начин за адресиране на множество работни листове, които следват един и същ шаблон и съдържат един и същ тип данни, когато например консолидирате данни за бюджет от различни отдели на вашата организация.

Какво искате да направите?

Научете за 3D препратките

Научете как се променят 3D препратките, когато преместите, копирате, вмъкнете или изтриете работни листове

Създаване на 3D препратка

Създаване на име за 3D препратка

Какво следва?

Научете за 3D препратките

Можете да използвате 3D препратка, за да сумирате заделените между три отдела дялове от бюджета, "Продажби", "Човешки ресурси" и "Маркетинг", всеки един в различен работен лист, с помощта на следната 3D препратка:

=SUM(Sales:Marketing!B3)

Можете дори да добавите друг работен лист и след това да го преместите в диапазона, към който сочи формулата ви. Например за да добавите препратка към клетката B3 в работния лист Допълнителни услуги, преместете работния лист Допълнителни услуги между работните листове Продажби и Човешки ресурси, като плъзнете раздела му, както е показано в следващия пример.

Вмъкване на друг лист в консолидация

Тъй като вашата формула съдържа 3D препратка към диапазон от имена на работни листове, Продажби:Маркетинг!B3, всички работни листове в диапазона се включват в новото изчисление.

Най-горе на страницата

Научете как се променят 3D препратките, когато преместите, копирате, вмъкнете или изтриете работни листове

Следващите примери обясняват какво става, когато вмъкнете, копирате, изтриете или преместите работни листове, които са включени в 3D препратка. Примерите използват формулата =SUM(Лист2:Лист6!A2:A5), която сумира клетките от A2 до A5 в работните листове от 2 до 6.

Вмъкване или копиране    Ако вмъкнете или копирате работни листове между Лист2 и Лист6 (крайните точки в този пример), Microsoft Excel включва в изчисленията всички стойности от клетките между A2 и A5 на добавените работни листове.

Изтриване    Ако изтриете работните листове между Лист2 и Лист6, Excel премахва техните стойности от изчислението.

Преместване    Ако преместите работни листове, намиращи се между Лист2 и Лист6, извън адресирания диапазон в работния лист, Excel премахва техните стойности от изчислението.

Преместване на крайна точка     Ако преместите Лист2 или Лист6 на друго място в същата работна книга, Excel настройва изчисленията да включват новите работни листове между тях, освен ако не обърнете реда на крайните точки в работната книга. Ако обърнете крайните точки, 3D препратката променя крайната точка на работния лист. Да предположим например, че имате препратка към Лист2:Лист6: Ако преместите Лист2, така че да е след Лист6 в работната книга, формулата ще се настрои да сочи към Лист3:Лист6. Ако преместите Лист6 преди Лист2, формулата ще се настрои да сочи към Лист2:Лист5.

Изтриване на крайна точка    Ако изтриете Лист2 или Лист6, Excel премахва от изчислението стойностите в тези работни листове.

Най-горе на страницата

Създаване на 3D препратка

 1. Щракнете върху клетката, в която искате да въведете функцията.

 2. Въведете = (знак за равенство), въведете името на функцията и след това въведете отваряща скоба.

  Можете да използвате следните функции в 3D препратка:

Функция

Описание

AVERAGE функция

Изчислява средна стойност (средноаритметично) на числа.

AVERAGEA функция

Изчислява средна стойност (средноаритметично) на числа; включва текст и логически стойности.

COUNT функция

Преброява клетките, които съдържат числа.

COUNTA функция

Преброява клетките, които не са празни.

HARMEAN функция

Връща хармоничната средна стойност на набор данни от положителни числа: реципрочната стойност на средноаритметичното на реципрочните стойности.

KURT функция

Връща ексцеса на набор данни.

LARGE функция

Връща k-тата по големина стойност в набор данни. Например петото по големина число.

MAX функция

Намира най-голямата стойност в набор от стойности.

MAXA функция

Намира най-голямата стойност в набор от стойности; включва текст и логически стойности.

MEDIAN функция

Връща медианата или числото в средата на набор от дадени числа.

MIN функция

Намира най-малката стойност в набор от стойности.

MINA функция

Намира най-малката стойност в набор от стойности; включва текст и логически стойности.

PERCENTILE

Връща k-тия процентил на стойностите в диапазон, където k е в диапазона 0..1. Предоставя се за съвместимост с по-стари версии на Excel.

PERCENTILE.EXC функция

Връща k-тия процентил на стойностите в диапазон, където k е в диапазона 0..1, без крайните точки.

PERCENTILE.INC функция

Връща k-тия процентил на стойностите в диапазон, където k е в диапазона 0..1, включително.

PERCENTRANK

Връща ранга на стойност в набор данни като процент (0..1) от набора от данни. Предоставя се за съвместимост с по-стари версии на Excel.

PERCENTRANK.EXC функция

Връща ранга на стойност в набор данни като процент (0..1, без крайните точки) от набора от данни.

PERCENTRANK.INC функция

Връща ранга на стойност в набор данни като процент (0..1, включително) от набора от данни.

QUARTILE

Връща квартила на набора от данни, базиран на процентилни стойности от 0..1. Предоставя се за съвместимост с по-стари версии на Excel.

QUARTILE.EXC функция

Връща квартила на набора от данни, базиран на процентилни стойности от 0..1, без крайните точки.

QUARTILE.INC функция

Връща квартила на набора от данни, базиран на процентилни стойности от 0..1, включително.

PRODUCT функция

Умножава числа.

RANK

Връща ранга на число в списък от числа: големината му спрямо другите стойности в списъка. Предоставя се за съвместимост с по-стари версии на Excel.

RANK.EQ функция

Връща ранга на число в списък от числа: големината му спрямо другите стойности в списъка.

RANK.AVG функция

Връща ранга на число в списък от числа: големината му спрямо другите стойности в списъка.

SKEW функция

Връща асиметрията на разпределение.

SMALL функция

Връща k-тата най-малка стойност в набор данни.

STDEV.S функция

Изчислява стандартното отклонение на базата на извадка.

STDEV.P функция

Изчислява стандартното отклонение на цялата генерална съвкупност

STDEVA функция

Изчислява стандартното отклонение на базата на извадка; включва текст и логически стойности

STDEVPA функция

Изчислява стандартното отклонение на цялата генерална съвкупност; включва текст и логически стойности

TRIMMEAN функция

Връща средната стойност на вътрешната част на набор данни.

SUM функция

Сумира числа.

VAR.S функция

Оценява дисперсия на базата на извадка.

VAR.P функция

Изчислява дисперсия на цялата генерална съвкупност

VARA функция

Оценява дисперсията на базата на извадка; включва текст и логически стойности

VARPA функция

Изчислява дисперсия на цялата генерална съвкупност; включва текст и логически стойности

 1. Щракнете върху раздела за първия работен лист, към който искате да се препраща.

 2. Задръжте натиснат клавиша Shift и щракнете върху раздела на последния работен лист, към който искате да се препраща.

 3. Изберете клетката или диапазона от клетки, към които искате да се препраща.

 4. Завършете формулата и натиснете клавиша Enter.

Най-горе на страницата

Създаване на име за 3D препратка

 1. В раздела Формули, в групата Дефинирани имена щракнете върху Дефиниране на име.

 2. Въведете името, което искате да използвате като препратка, в полето Име на диалоговия прозорец Ново име. Имената могат да са с дължина до 255 знака.

 3. В полето Препраща към изберете знака за равенство (=) и препратката, а след това натиснете клавиша "Назад".

 4. Щракнете върху раздела на първия работен лист, към който искате да се препраща.

 5. Задръжте натиснат клавиша Shift и щракнете върху раздела на последния работен лист, към който искате да се препраща.

 6. Изберете клетката или диапазона от клетки, към който искате да се препраща.

Най-горе на страницата

Какво следва?

За да научите повече за преместването на работен лист в работна книга, вижте Преместване или копиране на работен лист. За да научите повече за създаването и използването на дефинирани имена, вижте Дефиниране и използване на имена във формули.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×