Създаване на предупреждение или абониране за RSS канал

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Искате ли да знаете кога вашият екип създава нов документ или кога някой друг променя създаден от вас документ? Може да избирате от няколко различни начина, така че винаги да имате актуализирана информация за промените.

В тази статия

Общ преглед

Създаване на известяване за списък или библиотека

Създаване на известяване за папка, файл или елемент от списък

Абониране за RSS канал за списък или библиотека

Абониране за RSS канал за изглед

Общ преглед

Ако искате винаги да имате актуална информация за промените в документи и списъчни елементи, имате две възможности. Може да получавате актуализации като имейл предупреждения, ако сайтът ви е настроен да изпраща предупреждения, или като RSS канали, ако имате достъп до RSS четец.

Както предупрежденията, така и RSS каналите ви информират за актуализациите и ви позволяват да персонализирате количеството получавана информация. Те се различават по начина на получаване на актуализациите.

Предупрежденията идват по електронната поща в зададен от вас интервал и ви информират за промяната на конкретни елементи. Например, ако искате да разбирате всеки път, щом някой добави нови файлове към дадена библиотека, може да създадете предупреждение за себе си и дори за колеги.

RSS каналите идват периодично на определени интервали и се показват в RSS четец, където вероятно вече управлявате абонаменти и за друг типове информация, като например новини. Има няколко типа четци, включително самостоятелни четци, някои браузъри и някои имейл програми.

Предупреждения

Може да се зададат предупреждения за различни типове информация, така че да получавате информация за промените, от които най-много се интересувате. Може да зададете предупреждение за даден списък, библиотека, папка, файл или списъчен елемент. Например може да зададете предупреждение за папка в библиотека, без да получавате предупреждения, когато има промяна в останалата част от библиотеката.

Може да задавате предупреждения за различни типове промени, като се започне от всяка отделна промяна и се стигне до промени само във файловете, създадени от вас. Предупрежденията се показват като съобщения в папка "Входящи" на вашата електронна поща.

RSS канали

RSS каналите се показват в RSS четеца с актуализации и абонаменти от други сайтове. RSS е технология, която ви позволява да получавате актуализации от няколко сайта едновременно в стандартизиран формат.

Може да преглеждате и да се абонирате за RSS канали за списък или библиотека или дори да видите къде сте филтрирали информацията или персонализирали колоните.

Най-горе на страницата

Създаване на предупреждение за списък или библиотека

 1. Ако списъкът или библиотеката не са вече отворени, щракнете върху името им в "Бързо стартиране".

  Ако не се появи името на списъка или библиотека ви, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и след това изберете името на вашия списък или библиотека.

 2. В менюто действия Изображение на меню щракнете върху Предупреждавай ме.

 3. В страницата "Ново предупреждение", в раздела Заглавие на предупреждение, ако искате, променете заглавието на предупреждението.

  Заглавието се показва на реда за тема на предупредителното имейл съобщение и се използва също за управление на предупрежденията.

 4. В раздела Изпращай предупреждения на проверете дали информацията за контакт е правилна.

  Съвет: Ако имате разрешение за управление на предупреждения, може също да създадете предупреждение за друг човек, като въведете информация за него или нея в полето Потребители.

 5. Ако е наличен разделът Тип промяна, изберете типовете промени, за които искате да бъдете уведомявани. Например, можете да получавате предупреждения за всички промени или само при изтриване на елементи.

 6. В раздела Изпращане на предупреждения за тези промени задайте дали искате да бъдете предупреждавани за всички типове промени, или за конкретни промени, като например когато нещо се промени или само когато някой промени елемент, който сте създали или променили наскоро.

 7. В раздела Кога да се изпращат предупреждения изберете колко често искате да получавате предупрежденията, като например веднага, като резюме всеки ден или всяка седмица и в кои дни или часове.

 8. Щракнете върху OK.

Забележка: В зависимост от това как са настроени вашият сайт и сървъри, човекът, за когото сте създали предупреждение, може да получи имейл съобщение за потвърждение, че сте създали предупреждение. Предупредителното имейл съобщение може да предоставя връзки към списъка или библиотеката, настройки за предупреждението, името на човека, създал предупреждението, мобилен изглед, както и друга информация и команди.

Най-горе на страницата

Създаване на предупреждение за папка, файл или списъчен елемент

 1. Ако списъкът или библиотеката не са вече отворени, щракнете върху името им в "Бързо стартиране".

  Ако не се появи името на списъка или библиотека ви, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и след това изберете името на вашия списък или библиотека.

 2. Посочете елемента, за който искате да създадете предупреждение, щракнете върху стрелката, която се появява, след което щракнете върху Предупреждавай ме.

  В някои изгледи, като например изглед на елементи в календар, може да се наложи да щракнете върху елемента и тогава да изберете Предупреждавай ме.

 3. В страницата "Ново предупреждение", в раздела Заглавие на предупреждение, ако искате, променете заглавието на предупреждението.

  Заглавието се показва на реда за тема на предупредителното имейл съобщение и освен това се използва за управление на предупрежденията.

 4. В раздела Изпращай предупреждения на проверете дали информацията за контакт е правилна.

  Съвет: Ако имате разрешение за управление на предупреждения, може да създадете предупреждение за друг човек, като въведете информация за него или нея в полето Потребители.

 5. Ако е наличен разделът Тип промяна, изберете типовете промени, за които искате да бъдете уведомявани. Например, можете да получавате предупреждения за всички промени или само при изтриване на елементи.

 6. В раздела Изпращане на предупреждения за тези промени задайте дали искате да бъдете предупреждавани за всички типове промени, или за конкретни промени, като например когато нещо се промени или само когато някой промени елемент, който сте създали или променили наскоро.

 7. В раздела Кога да се изпращат предупреждения изберете колко често искате да получавате предупрежденията, като например веднага, като резюме всеки ден или всяка седмица и в кои дни или часове.

 8. Щракнете върху OK.

Забележка: В зависимост от това как са настроени вашият сайт и сървъри, човекът, за когото сте създали предупреждение, може да получи имейл съобщение за потвърждение, че сте създали предупреждение. Предупредителното имейл съобщение може да предоставя връзки към списъка или библиотеката, настройки за предупреждението, името на човека, създал предупреждението, мобилен изглед, както и друга информация и команди.

Най-горе на страницата

Абониране за RSS канал за списък или библиотека

Забележка: В зависимост от вашия браузър или настройките на вашата система, тази процедура може да не е налична или стъпките може да са различни. За повече информация се обърнете към собственика или администратора на вашия сайт.

 1. Ако списъкът или библиотеката не са вече отворени, щракнете върху името им в "Бързо стартиране".

  Ако не се появи името на списъка или библиотека ви, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и след това изберете името на вашия списък или библиотека.

  Съвет: Ако вашият уеб браузър ви позволи да се абонирате за даден изглед, в този момент може да се активира RSS бутон на лентата с инструменти. В такъв случай ще може да щракнете върху него, за да се абонирате направо за списъка или библиотеката. Ако тази функция не е налична във вашия браузър, тогава може да следвате стъпките от останалата част от процедурата.

 2. В менюто действия Изображение на меню щракнете върху Преглед на RSS канал.

  Каналът се показва в прозореца на браузъра.

 3. На страницата, която се показва, следвайте инструкциите как да се абонирате за канала. Например може да видите текста Абониране за този канал.

 4. Следвайте всички допълнителни инструкции във вашия RSS четец, браузър или имейл програма.

Забележка: Ако абонирането за канала посредством връзката за абониране не работи за вашия четец, следвайте инструкциите във вашия RSS четец, за да копирате и поставите URL адреса на канала в четеца.

Най-горе на страницата

Абониране за RSS канал за изглед

Ако имате разрешение за промяна на даден изглед, може да се абонирате за RSS канал за конкретен изглед. Това ви позволява да получавате актуализации за промени, направени в информацията, която се показва само в този изглед.

Някои уеб браузъри ви позволяват да се абонирате за изглед, като щракнете върху бутона RSS в лентата с инструменти на браузъра.

 1. Ако списъкът или библиотеката не са вече отворени, щракнете върху името им в "Бързо стартиране".

  Ако не се появи името на списъка или библиотека ви, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и след това изберете името на вашия списък или библиотека.

 2. Отворете изгледа, за който искате да се абонирате.

  Съвет: Ако вашият уеб браузър ви позволи да се абонирате за даден изглед, в този момент може да се активира RSS бутон на лентата с инструменти. В такъв случай ще може да щракнете върху него, за да се абонирате направо за изгледа. Ако тази функция не е налична, тогава може да следвате стъпките от останалата част от процедурата.

 3. В менюто изглед Меню ''Изглед'' щракнете върху Промяна на този изглед.

  Забележка: Ако Промени този изглед не се покаже в менюто Изглед, значи нямате разрешение да редактирате изгледа и следователно не може да използвате този метод, за да се абонирате за RSS канала на изгледа. Опитайте да се абонирате за изгледа от менюто Действия или от уеб браузър.

 4. В секцията име щракнете върху RSS бутон Изображение на бутон .

 5. На страницата, която се показва, щракнете върху Абониране за този канал.

 6. Следвайте всички допълнителни инструкции във вашия RSS четец, браузър или имейл програма.

Забележка: Ако абонирането за канала посредством връзката за абониране не работи за вашия четец, следвайте инструкциите във вашия RSS четец, за да копирате и поставите URL адреса на канала в четеца.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×