Създаване на правило за проверка на данни в поле

Създаване на правило за проверка на данни в поле

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да проверява или проверка на данните в настолни бази данни на Access, като го въведете с помощта на правила за проверка. Има три типа валидиращи правила в Access:

 • Валидиращо правило за поле    Можете да използвате правило за проверка, за да укажете критерий, който трябва да отговаря на всички валидни поле стойности. Например "дата" може да има валидиращо правило, което не позволява стойности в миналото.

 • Валидиращо правило за запис    Можете да използвате правило за проверка, за да зададете условие, което трябва да отговарят на всички валидни записи. Например запис с две полета може да изисква, че стойностите на едно поле винаги предхожда стойности на други поле (например StartDate е преди крайната дата).

 • Проверка във формуляр    Можете да използвате свойството Правило за проверка на контрола на формуляр, за да укажете критерий, който трябва да отговаря на всички стойности за тази контрола. Правило за проверка на контрола свойство работи като правило за поле.

  Забележка : Тази статия не се отнася за уеб приложенията на Access – вид база данни, която проектирате с Access и публикувате онлайн.

В тази статия

Общ преглед

Типове валидиращи правила

Мястото, където можете да използвате правила за проверка

Какво можете да поставите във валидиращо правило

Добавяне на валидиращо правило към таблица

Създаване на правило за поле

Създаване на съобщение за поле за въвеждане на данни, който не е валиден

Създаване на правило за проверка на запис

Създаване на съобщение за запис въвеждане на данни, който не е валиден

Тестване на съществуващи данни с ново валидиращо правило

Добавяне на валидиращо правило към контрола във формуляр

Създаване на валидиращо правило за контрола

Валидиращо правило за препратка

Валидиращо правило за проверка на примери и текст

Примери за синтаксис за често срещани валидиращи правила оператори

Използване на заместващи символи в правила за проверка

Общ преглед

Тази статия обяснява как да използвате валидиращи правила и текст на проверка за валидност в полета на таблица и контроли на формуляр. Валидиращото правило е един начин да ограничите въвеждането в поле на таблица или контрола (например текстово поле) във формуляр. Текстът на проверка за валидност ви позволява да предостави съобщение, за да помогнете на потребителите, които въвеждат невалидни данни.

Когато данните се въвеждат, Access проверява дали въведеното нарушава валидиращо правило – ако е така, въведеното не се приема и Access показва съобщение.

Access предоставя много начини за ограничаване на въвеждането:

 • Типове данни    Всяко поле от таблица има тип данни, който ограничава това, което потребителите могат да въвеждат. Например поле за дата/час приема само дати и часове, поле за валута приема само парични данни и т.н.

 • Свойства на поле    Някои свойства на полето ограничаване на въвеждането на данни. Например Размера на полето свойство на поле ограничава въвеждане на данни чрез ограничаване на размера на данните.

  Можете също да използвате Правило за проверка да изискват конкретни стойности и Текст проверка свойството да напомнят на вашите потребители да грешки. Например, като например въвеждане на правило > 100 и < 1000 в Правило за проверка на свойството принуждава потребителите да въвеждат стойности между 100 и 1000. Правило като [EndDate] > = [StartDate] сила на потребителите да въведете крайна дата, което настъпва на или след началната дата. Въвеждане на текст, например "Въведете стойности между 100 и 1000" или "Въведете крайна дата на или след началната дата" в свойството Текст проверка ви показва потребители, когато те са направили грешка и как да коригирате грешката.

 • Маски за въвеждане на данни    Можете да използвате маска за въвеждане за проверка на данни като принуждава потребителите да въвеждат стойности по определен начин. Например маска за въвеждане да накарате потребителите да въведете дати в европейски формат, например 2007.04.14.

Можете да използвате тези методи на проверяване на данни поотделно или в комбинация помежду им. Типовете данни не са по желание и предоставят най-основните типове за проверка на данни.

За повече информация относно типовете данни, размери на полетата и маски за въвеждане вижте статията Въведение в типовете данни и свойства на полето.

Типове валидиращи правила

Можете да създавате два основни типа валидиращи правила:

 • Правила за проверка на поле    Използвайте правило за поле, за да проверите стойността, която въвеждате в поле, когато излезете от полето. Например имате поле за дата и въведете > = #01/01/2010 # в свойството Правило за проверкана това поле. Правилото сега изисква потребителите да въведете дати на или след 1 януари 2010 г. Ако въведете дата по-стара от 2010 и след това опитайте да поставите фокуса върху друго поле, Access ви пречи оставяйки текущото поле, докато отстраните проблема.

 • Правила за проверка на запис    Използвайте валидиращо правило за запис, за да управлявате кога можете да запишете запис (ред в таблица). За разлика от правило за поле валидиращо правило за запис се отнася до други полета в същата таблица. Да създавате правила за проверка на запис, когато трябва да проверите стойностите в едно поле със стойностите в друг. Да предположим, че вашият бизнес се изисква да достави продукти в рамките на 30 дни и, ако не се доставят в рамките на това време, трябва да възстанови част от продажната цена на вашия клиент. Можете да дефинирате валидиращо правило за запис, като например [крайна дата] < = [OrderDate] + 30 да се уверите, че някой не въведете доставка дата (стойността в полето "крайна дата") е твърде далеч в бъдещето.

Ако Синтаксисът за правила за проверка на изглежда тайнствената, вижте раздела Какво можете да поставите във валидиращо правило за обяснение на синтаксиса и някои примерни правила за проверка.

Къде можете да използвате валидиращи правила

Можете да дефиниране валидиращи правила за полета на таблица и за контроли във формуляри. Когато дефинирате правила за таблици, те се прилагат, когато импортирате данни. За да добавите валидиращи правила към таблица, вие отваряте таблицата и използвате команди от раздела Полета на лентата. За да добавите валидиращи правила към формуляр, отваряте формуляра в изглед на оформление и добавяте правила към свойствата на отделни контроли.

Стъпките в раздела Добавяне на валидиращо правило към таблица обясняват как да добавите правила за проверка за полета на таблица. Стъпките в раздела Добавяне на валидиращо правило към контрола във формуляр, по-нататък в тази статия, обясняват как да добавите правила на свойствата в отделни контроли.

Какво можете да поставите във валидиращо правило

Правила за проверка на вашия могат да съдържат изрази – функции, които връщат единична стойност. Можете да използвате израз, за да извършва изчисления, манипулиране знаци или тестване на данни. Израз за правило за проверка на тестове за данни. Например израз да проверите за част от поредица от стойности, например "Tokyo" или "Москва" или "Париж" или "Хелзинки". Изрази да извършвате математически операции. Например изразът < 100 принуждава потребителите да въвеждат стойности, които са по-малко от 100. Изразът ([OrderDate] - [дата на изпращане]) изчислява броя на дните, изминали между поръчка и час това изпратени.

За повече информация за изрази вижте статията Създаване израз.

Най-горе на страницата

Добавяне на валидиращо правило към таблица

Можете да добавите валидиращо правило за поле и/или валидиращо правило за запис. Валидиращото правило за поле проверява въвеждането в поле и се прилага, когато фокусът излиза от полето. Валидиращо правило за запис проверява въведеното в едно или повече полета и се прилага, когато фокусът излиза от записа. Обикновено валидиращото правило за запис сравнява стойностите на две или повече полета.

Забележки : Следните типове полета не поддържат валидиращи правила:

 • AutoNumber

 • OLE Object

 • Attachment

 • ReplicationID

Създаване на валидиращо правило за поле

 1. Изберете полето, което искате да проверите.

 2. В раздела Полета, в групата Проверка на поле щракнете върху Проверка и след това щракнете върху Правило за проверка на поле.

 3. Използвайте конструктора на изрази, за да създадете правилото. За повече информация относно използването на конструктора на изрази вижте статията използване на конструктора на.

Създаване на съобщение за въвеждане на невалидни данни в поле

 1. Изберете полето, което се нуждае от съобщение, че въведените данни са невалидни. Полето трябва вече да има валидиращо правило.

 2. В раздела Полета, в групата Проверка на поле щракнете върху Проверка и след това щракнете върху Правило за проверка на поле.

 3. Въведете подходящо съобщение. Например, ако правилото за проверка е > 10,съобщение може да бъде "Въведете стойност, която е по-малка от 10."

За някои примери за правила за проверка на поле и съобщения вижте раздела валидиращо правило за справка.

Създаване на валидиращо правило за запис

 1. Отворете таблицата, за която искате да проверите записи.

 2. В раздела Полета, в групата Проверка на поле щракнете върху Проверка и след това щракнете върху Правило за проверка на запис.

 3. Използвайте конструктора на изрази, за да създадете правилото. За повече информация относно използването на конструктора на изрази вижте статията използване на конструктора на.

Създаване на съобщение за въвеждане на невалидни данни в запис

 1. Отворете таблицата, която се нуждае от съобщение за въвеждане на невалидни данни. Таблицата трябва вече да има валидиращо правило за запис.

 2. В раздела Полета, в групата Проверка на поле щракнете върху Проверка и след това щракнете върху Правило за проверка на запис.

 3. Въведете подходящо съобщение. Например, ако правилото за проверка е [StartDate] < [EndDate],съобщение може да бъде "StartDate трябва да предхожда крайна дата".

Най-горе на страницата

Тестване на съществуващи данни с ново валидиращо правило

Ако добавите валидиращо правило към съществуваща таблица, може да искате да тествате правилото, за да проверите дали има съществуващи данни, които са невалидни.

Забележка : Тази процедура работи само с настолна база данни на таблици.

 1. Отворете таблицата, която искате да тествате в изглед за проектиране.

  В раздела Проектиране, в групата Инструменти щракнете върху Тествай правилата за проверка.

 2. Щракнете върху Да, за да затворите предупредителното съобщение и да стартирате теста.

 3. Ако бъдете подканени да запишете таблицата, щракнете върху Да.

 4. По-нататък е възможно да видите и други предупредителни съобщения. Прочетете инструкциите във всяко съобщение и след това щракнете според случая върху Да или Не, за да завършите или да прекратите тестването.

Най-горе на страницата

Добавяне на валидиращо правило към контрола във формуляр

Можете да използвате свойството Правило за проверка и свойството Текст проверка за контрола на формуляр за проверка на данните, които се въвежда с тази контрола и да помогне на потребителите, които въвеждане на данни, които не са валидни.

Съвет :  Ако създадете формуляр автоматично от таблица с помощта на една от командите за формуляр в лентата, всяка проверка за полета в базовата таблица се наследява от съответните контроли във формуляра.

Една контрола може да има различно валидиращо правило от полето на таблицата, с която е обвързана. Това е полезно, ако искате формулярът да бъде по-ограничаващ, отколкото таблицата. Прилага се правилото за формуляра и след това се прилага правилото за таблицата. Ако таблицата е по-ограничаваща от формуляра, правилото, дефинирано за полето на таблицата, има приоритет. Ако правилата са взаимно изключващи се, те няма да позволят въвеждането на никакви данни.

Нека например сте приложили следното правило към поле за дата в таблица:

< #01/01/2010 #

След това обаче сте приложили следното правило към контролата на формуляра, обвързана с полето за дата:

> = #01/01/2010 #

Полето за дата сега изисква дати преди 2010 г., но контролата на формуляра изисква дати от тази или следващите години и по този начин не ви позволява изобщо да въведете данни.

Създаване на правило за проверка за контрола

 1. Щракнете с десния бутон върху формуляра, който искате да промените, и след това щракнете върху Изглед на оформление.

 2. Щракнете с десния бутон върху контролата, която искате да промените, и щракнете върху Свойства, за да отворите списъка със свойства за контролата.

 3. Щракнете върху раздела Всички и след това въведете правилото за проверка в полето на свойството Правило за проверка.

  Съвет :  Щракнете върху бутона Компилация, за да стартирате конструктора на изрази.

  За повече информация относно използването на конструктора на изрази вижте статията използване на конструктора на.

 4. Въведете съобщение в полето на свойството Текст на проверка за валидност.

Най-горе на страницата

Справочна информация за правилата за проверка

Правила за проверка на Използвайте синтаксиса на изрази на Access. За повече информация за изрази вижте статията Въведение в изразите.

Примери за валидиращо правило и текст на проверка за валидност

Валидиращо правило

Текст на проверка за валидност

<>0

Въведете ненулева стойност.

>=0

Стойността трябва да бъде нула или по-голяма.

-или-

Трябва да въведете положително число.

0 или >100

Стойността трябва да бъде или 0, или по-голяма от 100.

BETWEEN 0 AND 1

Въведете стойност със знак за процент. (За използване с поле, което съхранява числови стойности като проценти).

<#01/01/2007#

Въведете дата преди 2007 г.

>=#01/01/2007# AND <#01/01/2008#

Датата трябва да е през 2007 г.

<Date()

Рождената дата не може да е в бъдещето.

StrComp(UCase([Фамилно_име]),
[Фамилно_име]],0) = 0

Данните в полето с име "Фамилно_име" трябва да бъдат с главни букви.

>=Int(Now())

Въведете текущата дата.

M Or F

Въведете "M" за мъже или "F" за жени.

LIKE "[A-Z]*@[A-Z].com" OR "[A-Z]*@[A-Z].net" OR "[A-Z]*@[A-Z].org"

Въведете валиден .com, .net или .org имейл адрес.

[Крайна_дата]<=[Дата_на_поръчка]+30

Въведете крайна дата, която не е по-късна от 30 дни след датата на поръчката.

[Крайна_дата]>=[Начална_дата]

Въведете крайна дата, която не е преди началната дата.

Примери за синтаксис за често използвани оператори за валидиращи правила

Оператор

Функция

Пример

NOT

Проверява за обратни стойности. Използва се преди операторите за сравнение, освен IS NOT NULL.

NOT > 10 (същото като <=10).

IN

Проверява за стойности, равни на членове в списък. Стойността за сравнение трябва да бъде разделен със запетаи списък, поставен в скоби.

IN ("Токио","Париж","Москва")

BETWEEN

Проверява за диапазон от стойности. Трябва да използвате две стойности за сравнение – долна и горна – и да отделите тези стойности с разделителя AND.

BETWEEN 100 AND 1000 (също като >=100 AND <=1000)

LIKE

Проверява за съответствия с шаблонни низове в полета Text и Memo.

LIKE "Geo*"

IS NOT NULL

Изисква от потребителите да въвеждат стойности в полето. Това е същото като настройване на полето на свойството Задължително на Да. Когато обаче зададете свойството Задължително и потребителят не въведе стойност, Access показва не особено дружелюбно съобщение за грешка. Обикновено във вашата база данни е по-добре да използвате IS NOT NULL и да въведете дружелюбно съобщение в свойството Текст на проверка за валидност.

IS NOT NULL

AND

Задава, че всички части от валидиращото правило трябва да бъдат истина.

>= #01/01/2007# AND <=#03/06/2008#

Забележка : Можете също да използвате AND, за да съчетавате правила за проверка. Например: NOT "UK" AND LIKE "U*".

OR

Задава, че някои, но не всички части от валидиращото правило трябва да бъдат истина.

януари OR февруари

<

По-малко от.

<=

По-малко или равно на.

>

По-голямо от.

>=

По-голямо или равно на.

=

Равно на.

<>

Не е равно на.

Използване на заместващи символи в правила за проверка

Можете да използвате заместващи символи във вашите валидиращи правила. Не забравяйте, че Access поддържа два набора от заместващи символи: ANSI-89 и ANSI-92. Всеки от тези стандарти използва различен набор от заместващ символи.

По подразбиране всички .accdb и .mdb файлове използвате стандарта ANSI-89.

Можете да смените ANSI стандарта за база данни с ANSI-92 с помощта на следната процедура:

 1. В раздела Файл щракнете върху Опции.

 2. В диалоговия прозорец Опции на Access щракнете върху Конструктори на обекти.

 3. В секцията Проектиране на на заявки, под Синтаксис, съвместим с SQL сървър (ANSI-92) изберете Тази база данни.

За повече информация за използването на заместващи символи и ANSI стандартите за SQL вижте статията справка заместващи символи в Access.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×