Създаване на потребителска лента в Access

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Лентата – лентата в горната част на прозореца на програмата, която съдържа групи от команди, както е част от Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent. Потребителски интерфейс Office Fluent предоставя един дом за команди в Access.

Като започнете да изграждате по-сложни приложения с Access, можете да решите, че искате да персонализирате лентата на Office Fluent с цел улесняване на работата приложение. Например можете да скриете някои или всички от по подразбиране раздели, така че потребителите не могат да използват някои команди и можете да създавате нови раздели по избор, които съдържат само командите, които искате да са налични.

Във всички програми на Microsoft Office, които използват Потребителски интерфейс Office Fluentможете да използвате Extensible Markup Language (XML), за да персонализирате лентата. Следователно някои основни познания по XML е полезно. В тази статия не са разгледани XML концепции, но той ви предостави основната процедура за персонализиране на лентата и някои примерни XML, които можете да променяте според нуждите си.

В тази статия се фокусира върху как да създадете ваш собствен потребителски ленти с помощта на XML. Ако искате да използвате вградените инструменти за промяна на съществуващи ленти, вижте Персонализиране на лентата в Office.

Какво искате да направите?

Разбиране на техники за персонализиране на лентата

Създаване и прилагане на потребителска лента

Възстанови по подразбиране на лентата

Разбиране на XML пример

Разбиране на техники за персонализиране на лентата

В Accessможете да персонализирате лентата като създаването персонализация XML и след това добавите код или задаване на свойства на базата данни, които Инструктирайте достъп до използва тази XML, когато създава лентата. Можете да използвате XML, за да скриете съществуващи раздели и да добавите нови раздели, командата групи и команди. Процедурите в тази статия ви покаже как да добавите команди, които са вградени в Access (като намиране, сортиране и Запиши) и как да добавите команди, които изпълнявате макроси на Access, които сте написали сами.

Има няколко места, които можете да съхранявате XML в, но един от методите, най-лесно е да го съхраните в системата таблица в текущата база данни. Процесът включва създаването на системата таблица с име USysRibbons, Добавяне на вашия лентата XML към нея и след това да зададете дали по избор лентата се показва за базата данни като цяло или за определен формуляр или отчет. Можете да дефинирате множество потребителски ленти – една за цялото приложение и допълнителни ленти за отделни формуляри или отчети в базата данни.

Създаване и прилагане на потребителска лента

Следващите раздели съдържат подробни процедури за създаване и прилагане на потребителска лента.

Преди да започнете

Покажи системните таблици в навигационния екран    По подразбиране системните таблици не се показват в навигационния екран, така че първо трябва да промените дадена настройка в диалоговия прозорец Опции за навигация , така че да можете да видите USysRibbons таблицата, след като я създадете. Използвайте следната процедура:

 1. С отворена база данни в Access щракнете с десния бутон на лентата за навигация в горната част на навигационния екран и след това щракнете върху Опции за навигация в контекстното меню.

 2. В диалоговия прозорец Опции за навигация , под Опции за показванеПоставете отметка в квадратчето Показване на системни обекти и след това щракнете върху OK.

  Достъп до системните таблици се показват в навигационния екран.

Разрешаване на показването на съобщения за грешки на добавки потребителски интерфейс    Съобщения за грешки са ценен източник на информация при създаване и отстраняване на неизправности при персонализиране на лентата XML, така че да е добре да ги покажете достъп. Използвайте следната процедура:

 1. Щракнете върху файл > Опции. Обърнете внимание, ако използвате Access 2007, щракнете върху Бутона Microsoft Office > Опции на Access.

 2. Щракнете върху Настройки на клиента. Обърнете внимание, ако използвате Access 2007, щракнете върху Разширени.

 3. Под ОбщиПоставете отметка в квадратчето Показвай грешки добавки потребителския интерфейс и след това щракнете върху OK.

Създаване на таблица USysRibbons система

Използвайте тази процедура, за да създадете таблицата USysRibbons система. По-късно ще използвате тази таблица, за да съхранявате персонализиране на лентата XML.

 1. В раздела Създаване, в групата Таблици щракнете върху Структура на таблица.

 2. Добавете следните полета в таблицата. Не забравяйте да въведете имената на полетата точно както е показано.

  Име на поле

  Type

  Размер на полето

  ID

  AutoNumber

  Long Integer

  RibbonName

  Text

  255

  RibbonXml

  Memo

 3. Ако искате, можете да добавите още полета в тази таблица, като например коментари поле за описание на функцията на лентата XML.

 4. Изберете полето " ИД ". В раздела проектиране , в групата инструменти щракнете върху Първичен ключ.

 5. В Лентата с инструменти за бърз достъпщракнете върху Запишиили натиснете CTRL + s. име на новата таблица USysRibbons.

Добавяне на персонализиране на лентата XML таблица USysRibbons

За целите на този пример да предположим, че искате да попречите на потребителите на вашата база данни да използвате някой от инструментите в раздела Създаване . Освен това който искате да създадете нов раздел, наречен Раздела по избор с току-що командата "постави", както е показано на илюстрацията по-долу.

Съобщение "Автоматичното подновяване е забранено" в менюто "Действия"

XML в процедурата по-долу създава тази конфигурация.

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон USysRibbons таблица и след това щракнете върху Изглед на лист с данни в контекстното меню.

 2. Добавете следните данни в таблицата. Можете да копирате XML извадка от тази статия и я поставете директно в таблицата.

  ИД

  RibbonName

  RibbonXML

  (За автономериране)

  Моите раздел

  <customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
  /office/2006/01/customui">
  <ribbon startFromScratch="false">
  <tabs>
  <tab idMso="TabCreate" visible="false" />
  <tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
  <group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
  <control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
  </group>
  </tab>
  </tabs>
  </ribbon>
  </customUI>
 3. В тази XML първо възлага на Access да не "започнете от самото начало" – тоест го указва, че Access трябва да покажете лентата на разделите по подразбиране. След това той казва достъп за да скриете само един от разделите по подразбиране (раздела Създаване ). И накрая той създава нов раздел на лентата, наречена "раздела по избор," добавя команда група с име "A група по избор" на раздела и добавя командата "постави" на групата. За повече информация за този пример и как да го персонализирате според нуждите ви вижте раздела разбиране XML пример.

 4. Затворете таблицата "USysRibbons" и след това затворете и отворете отново базата данни.

Прилагане на потребителски лентата

Сега, XML по избор на лентата са били съхранявани в таблица, направете едно от следните – според това дали искате да приложите лентата с цялата база данни или на определен формуляр или отчет.

 • Прилагане на потребителска лента с цялата база данни   

  1. Щракнете върху файл > Опции. Обърнете внимание, ако използвате Access 2007, щракнете върху Бутона Microsoft Office > Опции на Access.

  2. Щракнете върху Текуща база даннии след това под Опции на лентата с инструменти и лентата, изберете списъка Име на лентата и след това щракнете върху лентата, която искате – в този случай, Моят раздел.

  3. Щракнете върху OK.

 • Прилагане на потребителски лентата към определен формуляр или отчет   

  1. В навигационния екран щракнете с десния бутон, формуляра или отчета, който искате да приложите потребителски лентата, за да и след това щракнете върху Режим на проектиране в контекстното меню.

  2. Ако списъкът със свойства вече не се вижда, натиснете F4, за да се види.

  3. В горната част на списъка със свойства, под тип на селекциятаУверете се, че тип на обект (формуляр или отчет) е избрано в списъка.

  4. В раздела други на списъка със свойства щракнете върху списъка Име на лентата и след това щракнете върху лентата, която искате да покажете, когато отворите формуляра или отчета (в този случай, Моят раздел).

  5. В Лента с инструменти за бърз достъп щракнете върху Запиши или натиснете CTRL+S.

  6. Затворете формуляра или отчета и след това щракнете двукратно върху нея в навигационния екран, за да я отворите отново.

   Показва се лентата, която сте избрали.

След като се уверите, че вашата потребителска лента ще работи правилно, можете да скриете системните таблици отново, като направите следното:

 1. Щракнете с десния бутон на лентата за навигация в горната част на навигационния екран и след това щракнете върху Опции за навигация в контекстното меню.

 2. В диалоговия прозорец Опции за навигация , под Опции за показванеизчистете отметката от квадратчето Показване на системни обекти и след това щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Възстанови по подразбиране на лентата

За да спрете да използвате потребителска лента и възстанови по подразбиране на лентата, използвайте една от следните процедури в зависимост от това дали потребителска лента се използва от цялото приложение или от определен формуляр или отчет.

Възстановяване на ниво приложение по подразбиране на лентата

 1. Щракнете върху файл > Опции. Обърнете внимание, ако използвате Access 2007, щракнете върху Бутона Microsoft Office > Опции на Access.

 2. Щракнете върху Текуща база даннии след това под Опции на лентата с инструменти и лентата, изтрийте съдържанието на полето Име на лентата .

 3. Затворете и отворете отново базата данни.

Access показва разделите на лентата му по подразбиране. Лентата XML остава в таблицата по-USysRibbons, докато я изтриете, така че ако искате да възстановите лентата по избор, можете да направите това чрез задаване на опцията за Име на лентата обратно към стойността тя съдържа по-рано.

Възстанови по подразбиране на лентата за формуляр или отчет

 1. Отворете формуляра или отчета в изглед за проектиране.

 2. Ако списъкът със свойства вече не се вижда, натиснете F4, за да се види.

 3. В горната част на списъка със свойства, под тип на селекциятаУверете се, че тип на обект (формуляр или отчет) е избрано в списъка.

 4. В раздела други на списъка със свойства изтрийте съдържанието на полето на свойството Име на лентата .

 5. Записване, затворете и отворете отново формуляра или отчета.

Лентата XML остава в таблицата по-USysRibbons, докато я изтриете, така че ако искате да възстановите лентата по избор, можете да направите това чрез задаване на стойността в свойството Име на лентата обратно към стойността тя съдържа по-рано.

Най-горе на страницата

Разбиране на XML пример

Ето пример за XML, използвана по-горе в тази статия и илюстрация на потребителска лента, го е създал.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Съобщение "Автоматичното подновяване е забранено" в менюто "Действия"

В този пример на втория ред от XML задава атрибута startFromScratch на False. Задаване на стойността на False гарантира, че достъп до всички съществуващи раздели оставя непокътнати и добавя нови раздели отдясно на съществуващите такива. Задаване на този атрибут на True премахва всички съществуващи раздели и показва само тези, които създавате в вашия XML. Дори ако зададете атрибута startFromScratchFalse, все още можете да скриете отделни раздели. Това е показано от четвъртата линия на XML, което скрива раздела вградените Създаване . Останалите редове създаване на раздел по избор и група по избор и след това добавете вградените командата " постави " на групата с помощта на следния ред на XML.

<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>

Добавяне на допълнителни групи или контроли към лентата ви по избор    Можете да добавите повече групи и контроли към лентата ви, като добавите подобни линии на XML и заместване на различни idMso и етикет стойности. Например за да създадете контрола, която експортира текущо избрания обект в Excel използва следните XML.

<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>

За да добавите контролата на същата група като командата " постави ", вмъкнете нов ред с XML непосредствено преди или след реда, който създава командата " постави ". За да създадете нова група, можете да копирате, поставите и модифицирате XML, който създава група По избор група по-горе. Следващият пример показва XML, който добавя две контроли към групата по избор.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

В тази XML добавя друга група към Раздела по избор. Както е показано на следващата илюстрация, новата група съдържа две контроли – такава, която започва операция за импортиране от Excel и такава, която започва операция за експортиране в Excel.

Custom Ribbon tab with two groups

Забележка: ИД на група и ИД на раздел стойността на всяка в потребителска лента трябва да бъде уникална.

Научете idMso стойността на команда    За да научите idMso стойността на вградена команда, използвайте следната процедура:

 1. Щракнете върху файл > Опции. Обърнете внимание, ако използвате Access 2007, щракнете върху Бутона Microsoft Office > Опции на Access.

 2. Щракнете върху Персонализиране на лентата или лентата с инструменти за бърз достъп. Обърнете внимание, ако използвате Access 2007, щракнете върху Персонализиране.

 3. Преместете показалеца на мишката над елемента, който искате информация. Access показва стойността на контролата idMso в екранно пояснение в скоби.

Добавяне на '' за изпълнение на макрос на Access    Можете да добавите още по-голяма гъвкавост към лентата ви по избор чрез добавяне на команди, които изпълнявате макроси на Access. Да предположим например, че сте създали макрос с име MyMacro. За да добавите команда на лентата, която се изпълнява макроса, добавете следния ред към вашия XML.

<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>

За да добавите контролата на същата група като командата " постави " в примера по-рано, вмъкнете нов ред с XML непосредствено преди или след реда, който създава командата " постави ". Следващият пример показва XML, който добавя командата.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×