Създаване на поле за съхраняване на дати и часове

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

За да добавите поле за дата и час към таблица в настолна база данни, отворете таблицата в изглед за проектиране, щракнете върху първото празно поле под Име на полето, въведете име за новото поле и след това щракнете върху съседното поле Тип данни и изберете Дата/час от списъка.

Забележка: В уеб приложение на Access можете да използвате прозореца на плочката за създаване на таблици, но след като създадете такъв, който може да го отворите в изглед за проектиране – само с десния бутон върху него и след това щракнете върху Редактиране на таблица.

В уеб база данни отворете таблицата в изглед на лист с данни, щракнете върху Полета и след това в групата Добавяне и изтриване щракнете върху Дата и час.

След като създадете поле за дата и час, можете да го добавите към формуляр с помощта на "Списък на полетата". Отворете формуляр в изглед за проектиране или изглед на оформление и натиснете Alt + F8, за да покажете списък на полетата. В горния край на списъка на полетата щракнете върху Покажи всички таблици и след това щракнете двукратно върху полето за дата и час, за да го добавите към формуляра.

Когато добавите поле за дата и час, можете да зададете какъв формат на дата искате за полето. Можете да приложите предварително дефиниран формат или да създадете формат по избор. Четете по-нататък, за да научите повече.

В тази статия

Общ преглед

Добавяне на поле за дата и час в таблица

Прилагане на формат към поле за дата и час

Управление на въвеждането на данни за дата и час с помощта на маска за въвеждане

Предварително дефинирани формати и формати по избор, които можете да използвате

Общ преглед

Access съхранява данните за дата и час като десетични числа: целочислената част от стойността представя датата, а останалата част от числото показва часа. Тъй като данните за дата и час са числови, с тях лесно се извършват изчисления, например определяне на възраст.

Формати за показване

През по-голямата част от времето хората не искат да виждат действителната стойност на поле за дата и час – за тях то не изглежда като дата или час. Когато използвате стойност на дата и час, Access я показва в лесен за четене формат, например 22.11.2011. Ако не зададете на Access формат, който да използва, той автоматично показва датата и часа във формати "Обща дата" и "Дълъг час".

Валиден обхват на стойностите

Access не приема дати, които излизат от поддържания обхват от стойности – но ако не сте археолог, историк ли нещо подобно, е много малко вероятно да ви трябват такава дати. Стойността на датата и часа може да е в обхвата от -657434.0 (1 януари 100 г. сл. н. е., 00:00:00 ч.) до 2958465.9999 (31 декември 9999 г. сл. н. е., 23:59:59 ч.).

Ако въведете дата извън този обхват или ако Access не разпознае въведеното от вас като дата, съобщение за грешка ви предлага избора да въведете нова стойност или да преобразувате полето в текстово.

За повече информация за данните за дата и час вж. статията Въведение в типовете данни и свойствата на полетата.

Разлики в уеб приложение на Access или уеб база данни

Има няколко неща при полетата за дата и час, които не работят по същия начин в приложение на Access или уеб база данни, както работят в настолна база данни. Когато работите в приложение на Access или уеб база данни, имайте предвид тези ограничения:

 • Нямате толкова предварително дефинирани формати за дата, от които можете да избирате, както в настолна база данни – но можете да въведете формат по избор, който имитира предварително дефиниран формат.

 • Изгледът за проектиране на таблица не е наличен в уеб база данни, но можете да направите промени в проект на таблица, включително да добавите поле за дата и час в изглед на лист с данни.

 • Не можете да използвате маски за въвеждане. В приложение на Access можете да използвате съвети за въвеждане, но те не управляват въвеждането – те изчезват плавно, когато започнете да въвеждате данни.

Нагоре

Добавяне на поле за дата и час в таблица

В приложение на Access или настолна база данни използвайте изглед за проектиране, за да добавите поле към таблица. В уеб база данни използвайте изглед на лист с данни.

Добавяне на полето към приложение или настолна база данни

 1. Отворете таблицата в режим на проектиране.

 2. В следващия достъпен ред въведете име за вашето ново поле в полето Име на полето.

 3. В полето Тип данни изберете Дата/час от списъка.

Добавяне на поле за дата и час в изглед за проектиране

Добавяне на полето към уеб база данни

 1. Отворете таблицата.

 2. Щракнете върху Полета и след това в групата Добавяне и изтриване щракнете върху Дата и час.

 3. Въведете име за новото поле.

Добавяне на поле за дата и час в изглед на лист с данни

Нагоре

Прилагане на формат към поле за дата и час

Access предоставя няколко предварително дефинирани формати за данните за дата и час, но ако тези формати не отговарят на вашите нужди, можете да зададете формат по избор. По подразбиране форматът е "Обща дата"  – дд.мм.гггг чч:мм:сс.

Забележка:  Този раздел не се отнася за уеб бази данни. В уеб база данни имате само две възможности за избор на формат на дата: "Кратка дата" и "Дълга дата". Вие задаване формата в изглед на лист с данни – с избрано поле за дата и час щракнете върху Полета и в групата Свойства щракнете върху Формат и изберете този, който искате.

Прилагане на предварително зададен формат

 1. Отворете таблицата в изглед за проектиране. Ако все още нямате поле за дата и час, добавете го (вж. стъпките в предишния раздел).

 2. В горната секция на мрежата за проектиране изберете полето за дата и час, което искате да форматирате.

 3. В секцията Свойства на полето щракнете върху стрелката в полето на свойството Формат и изберете формат от падащия списък.

  Свойството ''Формат'' на поле за дата и час

 4. След като изберете формат, се показва действие Опции за актуализиране на свойства и ви позволява да приложите вашия нов формат към всяко друго поле на таблица и контроли на формуляр, които логически биха я наследили. За да приложите промените в цялата база данни, щракнете върху действието и след това щракнете върху Актуализиране на формат навсякъде, където се използваИме на поле. В този случай Име на поле е името на вашето поле за дата и час.

 5. За да приложите направените от вас промени върху цялата база данни, когато се появи диалоговият прозорец Актуализиране на свойства и покаже формулярите и другите обекти, които ще наследят новия формат, щракнете върху Да.

 6. Запишете промените и преминете към табличен изглед, за да видите дали форматът отговаря на вашите изисквания.

Прилагане на формат по избор

За да създадете формат по избор, трябва да въведете шаблон от знаци в свойството "Формат" на полето. Форматите по избор за полето за дата и час могат да съдържат две секции – едната за датата, а другата за часа, разделени с точка и запетая.

Когато приложите формат по избор към полето за дата и час, можете да комбинирате различни формати за две секции, една за датата и друга за часа. В този случай ще разделите секциите с точка и запетая. Например можете да комбинирате форматите "Обща дата" и "Дълъг час" както следва: дд.мм.гггг;чч:мм:сс. За да приложите формат за дата или час по избор, направете следните стъпки:

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон на таблицата, която искате да работите и след това щракнете върху Режим на проектиране.

 2. В горната секция на мрежата за проектиране изберете полето за дата и час, което искате да форматирате.

 3. В долната част, щракнете върху полето на свойството формат и след това въведете вашия формат по избор с помощта на знаци от таблицата контейнери и разделителитаблица.

 4. След като въведете формат, се показва действие Опции за актуализиране на свойства и ви позволява да приложите формата към всяко друго поле на таблица и контроли на формуляр, които логически биха я наследили. За да приложите промените в цялата база данни, щракнете върху действието и след това щракнете върху Актуализиране на форматнавсякъде, където се използва Име на поле. В този случай Име на поле е името на вашето поле за дата и час.

 5. Ако изберете да приложите промените в цялата база данни, се показва диалоговият прозорец Актуализиране на свойства и показва формулярите и другите обекти, които ще наследят новия формат. Щракнете върху Да, за да приложите формата.

 6. Запишете промените и преминете към табличен изглед, за да видите дали форматът отговаря на вашите изисквания.

Нагоре

Управление на въвеждането на данни за дата и час с помощта на маска за въвеждане

Когато искате потребителите да въвеждат данни за дата и час в конкретен формат, използвайте маска за въвеждане. Маските за въвеждане могат да бъдат приложени върху полета в таблици, набори от резултати от заявка и контроли във формуляри и отчети. Маската за въвеждане не влияе директно върху начина, по който данните се показват – това се определя от формата, както е обяснено в предишните раздели.

Забележка:  Не можете да създадете маска за въвеждане в приложение на Access или в уеб база данни.

Добавяне на маска за въвеждане

 1. Изберете полето за дата и час и в долната секция на мрежата за проектиране, в раздела Общи щракнете върху свойството Маска на въвеждане.

 2. Отваря се съветникът за маски за въвеждане и ви ръководи при избора на формат на маска за въвеждане.

 3. За да приложите формата, щракнете върху Да и след това щракнете върху Запиши.

Нагоре

Предварително дефинирани формати и формати по избор, които можете да използвате

Предварително дефинирани формати с примери

Формат

Описание

Примери

Общ формат за дата

(По подразбиране) Показва стойностите на датите като числа, а стойностите за часа като часове, минути и секунди. За двата типа стойности Access използва разделителите за дата и час, зададени във вашите регионални настройки на Windows. Ако стойността няма компонента за час, Access показва само датата. Ако стойността няма компонента за дата, Access показва само часа.

30.06.2015 г. 10:10:42

Дълга дата

Показва само стойности на дати, както са зададени от дългия формат за дата във вашите регионални настройки на Windows.

Понеделник, 29 август 2012 г.

Междинна дата

Показва датата във вида дд/ммм/гг, но използва разделителя на дати, зададен във вашите регионални настройки на Windows.

29.авг.12
29-авг-12

Кратка дата

Показва стойностите на датите, както са зададени от дългия формат за дата във вашите регионални настройки на Windows.

29.8.2012
29-8-2012

Дълъг формат за час

Показва часовете, минутите и секундите, следвани от AM или PM. Access използва разделителя, зададен в настройката за час във вашите регионални настройки на Windows.

10:10:42

Среден час

Показва часовете и минутите. Access използва разделителя, зададен в настройката за час във вашите регионални настройки на Windows.

10:10

Кратък формат за час

Показва само часовете и минутите. Access използва разделителя, зададен в настройката за час във вашите регионални настройки на Windows.

10:10

Контейнери и разделители за формати по избор

Използвайте произволна комбинация от следните компоненти. Например, за да покажете седмицата от годината и деня от седмицата, въведете сс/с.

Важно: Форматите по избор, които са несъвместими с настройките за дата и час, зададени в регионалните настройки на Windows, се игнорират. За повече информация за регионалните настройки на Windows вж. помощта за Windows..

Компоненти на формати за дата

Формат

Описание

д

Ден от месеца с една или две цифри според нуждите (от 1 до 31).

дд

Ден от месеца с две цифри (от 01 до 31).

ддд

Първите три букви на деня от седмицата (от "пн" до "нд").

дддд

Пълното име на деня от седмицата (от "понеделник" до "неделя").

с

Ден от седмицата (от 1 до 7).

сс

Седмица от годината (от 1 до 53).

м

Месец от годината с една или две цифри според нуждите (от 1 до 12).

мм

Месец от годината с две цифри (от 01 до 12).

ммм

Първите три букви на месеца (от янр до дек).

мммм

Пълното име на месеца (от януари до декември).

т

Тримесечие от годината (от 1 до 4).

г

Номерът на ден от годината (от 1 до 366).

гг

Последните две цифри на годината (от 01 до 99).

гггг

Цяла година (от 0100 до 9999).

Формат за час

Формат

Описание

ч

Час с една или две цифри според нуждите (от 0 до 23).

чч

Час с две цифри (от 00 до 23).

м

Минута с една или две цифри според нуждите (от 0 до 59).

мм

Минута с две цифри (от 00 до 59).

с

Секунда с една или две цифри според нуждите (от 0 до 59).

сс

Секунда с две цифри (от 00 до 59).

Формат за часовника

Формат

Описание

AM/PM

12-часов часовник с главните букви "AM" или "PM" според часа. Например 9:34PM.

am/pm

12-часов часовник с малките букви "am" или "pm" според часа. Например 9:34pm.

A/P

12-часов часовник с главната буква "A" или "P" според часа. Например 9:34P.

a/p

12-часов часовник с малката буква "a" или "p" според часа. Например 9:34p.

AMPM

12-часов часовник с подходящия индикатор за сутрин или следобед, както е дефинирано в регионалните настройки на Windows.

Разделители

Забележка: Разделителите са зададени в регионалните настройки на Windows.

Разделителите се показват като част от стойността на датата и часа. Освен стандартните разделители за дата (.) и час (:), можете да използвате всеки кратък низ от знаци, ограден в кавички, като разделител по избор. Кавичките не се показват. Например "," показва запетая.

Разделител

Описание

:

Разделител за формати за час; например чч: мм

/

Разделител за формати за дата; например ммм/гггг

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×