Създаване на папка в библиотека с документи

Създаване на папка в библиотека с документи

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Създаване на папка в библиотека с документи на SharePoint ви дава ефикасен начин за групиране и управление на съдържанието, като например отчети за групиране по финансова година или отдел. Можете да добавяте папки към повечето типове SharePoint библиотеки. Когато добавяте папка в библиотека, отворете самата библиотека и следвайте тези стъпки. Не започнете от редактиране на страница или уеб частта за режим на редактиране.

Актуализиран 24 януари 2017 благодарение на клиент обратна връзка.

Забележка: Тези стъпки са за непроменено версии на SharePoint. Ако вашия администратор или фирма е персонализирала вашето приложение, не можете да видите тези опции.

Създаване на папка в SharePoint Online

Можете да използвате + нова команда, за да изберете папка от падащия списък за създаване на папка в SharePoint библиотеки с документи. Собственик на библиотеката или потребител с разрешения за проектиране може да зададете дали командата папка е разрешен или не.

Библиотека за документи на SharePoint Online с осветен папка

За да стигнете до SharePoint от мобилното си устройство, вижте използване на мобилно устройство за работа със сайтове на SharePoint Online.

 1. Отидете на сайта на SharePoint и отворете библиотеката с документи на SharePoint , където искате да създадете нова папка.

 2. В лентата с менюта щракнете върху + Създай и след това щракнете върху папка.

  Нова папка на библиотеката на документ

  Ако нямате папки като опция в менюто + Създай , те може да бъде изключено. Вижте включване папки на в SharePoint Online

  Забележка: Екрана изглежда различно от това, както и SharePoint Online? Вашият администратор може да има SharePoint класически опит Настройване на библиотеката с документи. Ако е така, вижте Създаване на папка в SharePoint класически опит библиотека по-долу.

 3. В диалоговия прозорец папка въведете име на папката в полето Име на папка и след това щракнете върху Създай.

  Нова папка име на библиотеката с документи

  Забележка: За да промените името на папката по-нататък, щракнете върху Многоточието ... и след това щракнете върху Преименуване. Променете името на папката в диалоговия прозорец Преименуване и след това щракнете върху Запиши. За повече информация вижте Преименуване на файл, папка или връзка в библиотека с документи.

  Когато сте готови, трябва да видите новата папка в библиотека с документи и да започнете да добавяте файлове или създаване на подпапки в нея. За да добавите нов файл, вижте Създаване на нов файл в библиотека с документи. За да качвате съществуващи файлове, вижте качване на папка или файлове в библиотека с документи.

  Нова папка на библиотеката на документ

 4. Ако не виждате вашата нова папка в библиотека, Обновете браузъра си.

В зависимост от вашата ситуация може да помислите за използване на изгледи вместо папки, тъй като те разрешаване на съдържание да бъдат филтрирани, групирани и сортирани по много начини. Ако имате голяма библиотека, комбинация от изгледи и папки може да работят най-добре. За повече информация за изгледите, вижте видео: създаване и редактиране на публични изгледи на списък или библиотека.

Включване на папки в SharePoint Online

Папки са включени по подразбиране, но ако те са на разстояние, и имате разрешения, изпълнете следните стъпки:

 1. Отворете библиотеката, където искате да започнете да добавяте папки.

 2. Щракнете върху настройки на Бутон "Настройки" с формата на зъбно колело и след това щракнете върху Настройки на библиотеката.

  Меню "Настройки" с избрано настройки на библиотеката

 3. Щракнете върху Разширени настройки.

 4. В секцията папка Уверете се, че опцията да е избрана за направите "нова папка" командата е налична.

 5. Щракнете върху OK и се върнете в библиотеката.

Създаване на папка в библиотека SharePoint класически опит

 1. Отидете на SharePoint сайта, съдържащ SharePoint библиотеката, където искате да добавите папката.

 2. Щракнете върху заглавието на библиотеката в лентата "бързо стартиране", за да го отворите, или щракнете върху настройки на Бутон за настройки на Office 365 , щракнете върху съдържание на сайтаи след това щракнете върху заглавието на библиотеката, която искате да добавите папки, за да.

  Забележка: Проектантите могат да променят облика и навигацията на сайта в значителна степен. Ако не можете да намерите някоя опция, като команда, бутон или връзка, обърнете се към вашия администратор.

 3. В лентата щракнете върху файловеи след това в групата Създай щракнете върху Нова папка.

  Изображение на лентата на файлове на SharePoint с осветена на нова папка.

  Забележка: Ако командата Нова папка не е налична, можете да го включите обратно с необходимите разрешения. В раздела " библиотека " на лентата щракнете върху Настройки на библиотекатаи след това щракнете върху Разширени настройки. В секцията папка Уверете се, че опцията да е избрана за направите "нова папка" командата е налична.

  Забележка: За да промените името на папката по-нататък, щракнете върху Многоточието ... , щракнете върху Многоточието ... в диалоговия прозорец и след това щракнете върху Преименуване. Променете името на папката в полето име и след това щракнете върху Запиши.

 4. В диалоговия прозорец Създаване на папка въведете име на папката в полето име и след това щракнете върху Създай.

  Създаване на папка за библиотеката диалогов прозорец

  По желание можете да поканите хора да споделят папката.

  Диалогов прозорец за споделяне за класически режим на SharePoint Online

  За повече информация вижте споделяне на файлове или папки в Office 365.

В зависимост от вашата ситуация може да помислите за използване на изгледи вместо папки, тъй като те разрешаване на съдържание да бъдат филтрирани, групирани и сортирани по много начини. Ако имате голяма библиотека, комбинация от изгледи и папки може да работят най-добре. За повече информация за изгледите, вижте видео: създаване и редактиране на публични изгледи на списък или библиотека.

Създаване на папка в SharePoint Server 2016 или SharePoint Server 2013

По подразбиране в Нова папка команда е включена в SharePoint библиотеки с документи. Собственик на библиотеката или потребител с разрешения за проектиране може да зададете дали командата Нова папка е разрешен или не.

Библиотека за документи на SharePoint 2016 с осветена папка
 1. Отидете на сайта, съдържащ библиотеката с документи на SharePoint , където искате да добавите папката.

 2. Щракнете върху заглавието на библиотеката в лентата "бързо стартиране", за да го отворите, или щракнете върху настройки на Бутон за настройки на Office 365 , щракнете върху съдържание на сайтаи след това щракнете върху заглавието на библиотеката, която искате да добавите папки, за да.

  Забележка: Проектантите могат да променят облика и навигацията на сайта в значителна степен. Ако не можете да намерите някоя опция, като команда, бутон или връзка, обърнете се към вашия администратор.

 3. В лентата щракнете върху раздела файлове и след това в групата Създай щракнете върху Нова папка.

  Изображение на лентата на файлове на SharePoint с осветена на нова папка.

  Забележки: Ако командата Нова папка не е налична, можете да го включите обратно с необходимите разрешения.

  • В раздела " библиотека " на лентата щракнете върху Настройки на библиотекатаи след това щракнете върху Разширени настройки.

  • В секцията папка Уверете се, че опцията да е избрана за направите "нова папка" командата е налична.

  • Щракнете върху OK.

 4. В диалоговия прозорец Нова папка въведете име на папката в полето Име и после щракнете върху Запиши.

  По желание можете да поканите хора да споделят папката.

  Диалоговия прозорец за споделяне за SharePoint 2016 нова папка

  За повече информация вижте споделяне на документи или папки в SharePoint Server

 5. Когато сте готови, щракнете върху Създай .

Забележки: 

 • За да промените името на папката по-късно, щракнете върху Многоточието ... , щракнете върху Многоточието ... в диалоговия прозорец и след това щракнете върху Преименуване. Променете името на папката в полето име .

  Ако не виждате преименувате, щракнете върху Редактиране на свойстваи промяна на полето " име ". Щракнете върху Запиши , когато сте готови.

 • За да преминете бързо към следващо по-високо ниво в йерархията от папки, в лентата, щракнете върху раздела библиотека и след това щракнете върху Търси нагоре.

В зависимост от вашата ситуация може да помислите за използване на изгледи вместо папки, тъй като те разрешаване на съдържание да бъдат филтрирани, групирани и сортирани по много начини. Ако имате голяма библиотека, комбинация от изгледи и папки може да работят най-добре. За повече информация за изгледите, вижте видео: създаване и редактиране на публични изгледи на списък или библиотека.

Създаване на папка в SharePoint Server 2010

По подразбиране командата Нова папка се показва в SharePoint библиотеки с документи. Собственик на библиотеката или потребител с разрешения за проектиране за библиотеката да зададете дали командата " Нова папка " е разрешен или не.

Библиотека за документи на SharePoint 2010 с осветена папка
 1. Придвижете се до сайта, съдържащ библиотеката с документи на SharePoint , за който искате да добавите папката.

 2. Щракнете върху името на библиотеката в лентата "бързо стартиране", за да го отворите, или щракнете върху Действия за сайта, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайтаи след това в секцията подходящи библиотеки, щракнете върху името на библиотеката.

  Забележка: Проектантите могат да променят облика и навигацията на сайта в значителна степен. Ако не можете да намерите някоя опция, като команда, бутон или връзка, обърнете се към вашия администратор.

 3. В лентата, в раздела Инструменти за библиотеки щракнете върху раздела документи и след това в групата Създай щракнете върху Нова папка.

  Лентата за документи на SharePoint 2010 с осветена на нова папка

  Забележка: Лицето, създало вашата библиотека, може да е указало, че в библиотеката не може да се създават папки. В този случай не е налична командата Нова папка.

 4. В диалоговия прозорец Нова папка въведете име на папката в полето Име, а после щракнете върху OK.

  Диалог с SharePoint 2010 нова папка.

  Забележка: За да промените името на папката по-нататък, щракнете върху стрелката надолу на реда с папката и след това щракнете върху Редактиране на свойства. Променете името на папката в полето име .

В зависимост от вашата ситуация може да помислите за използване на изгледи вместо папки, тъй като те разрешаване на съдържание да бъдат филтрирани, групирани и сортирани по много начини. Ако имате голяма библиотека, комбинация от изгледи и папки може да работят най-добре. За повече информация вижте Създаване, промяна, или изтриване на изглед.

Създаване на папка в SharePoint Server 2007

По подразбиране менюто Нова папка се показва в SharePoint библиотеки. Собственик на библиотека да определите дали менюто Нова папка е разрешен или не.

 1. Ако библиотеката с документи на SharePoint не е отворен, щракнете върху името му в лентата "бързо стартиране", за да го отворите.

 2. В нова меню Ново меню и след това щракнете върху Нова папка.

 3. Въведете име на папката и щракнете върху OK.

В зависимост от вашата ситуация може да помислите за използване на изгледи вместо папки, тъй като те разрешаване на съдържание да бъдат филтрирани, групирани и сортирани по много начини. Ако имате голяма библиотека, комбинация от изгледи и папки може да работят най-добре. За повече информация вижте Създаване или промяна на изглед.

Коя версия на SharePoint използвате?

Ако не сте сигурни коя версия на SharePoint имате, вижте коя версия на SharePoint използвам?.

Други теми в папки и файлове

Преместване или копиране на папка, файл или връзка в библиотека с документи

Изтриване на файл, папка или връзка от библиотека с документи на SharePoint

Създаване на папка в списък на SharePoint

Изтриване на папка от списък на SharePoint

Оставете ни коментар

В тази статия е полезна? Липсва това съдържание? Ако е така, моля, нека се знае какво е объркващо или липсва в долната част на тази страница. Включете вашата версия на SharePoint, операционна система и браузър. Ще използваме вашата обратна връзка, за да проверете внимателно факти, добавете информация и актуализиране на тази статия.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×